امروز :
مقالات
تاریخ اندیشه-مدرنیته
1393/05/29 - 10:46
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی


" ماكس وبر"  يكي از كساني است كه مدرنيته را تعريف كرده است. او مدرنيته را Disenchantment تعریف می کند. Enchantment   در انگليسي يعني راز ورزي، تقدس، حريم قائل شدن. Disenchantment يعني جايي كه تقدس زدايي شده است. مثلآ ممکن است در يك کشور به راحتي بتوان شهردار را زير سوآل برد؛ بعد به استاندار كه مي رسد کمی سخت ميشود؛ و به مقامات بالاتر كه ميرسد خيلي سختتر... و بالاتر از آن، هيچ كس اجازه ندارد حرف بزند! اين جامعه، Enchantment پيدا نكرده و جامعه ای غير مدرن است. حتی اگر هر نفر در جيبش دو دستگاه تلفن همراه داشته باشد و یا  در هر اتاقی دو عدد لپ تاب داشته باشيم؛ اين جامعه يك جامعه مكانيزه است اما يك جامعه مدرن نيست. مدرنيته به معني Disenchantment  است؛  يعني حريمي وجود نداشته باشد و شما بتوانيد همه چيز را زير سوآل ببريد. مثلآ در کشوری مثل آمريكا كه بخش قابل توجهي از مردم مذهبي و مسیحی هستند؛ فيلمي ساخته شود كه در آن اساسآ حضرت مسيح را زير سوال ببرد!
 
"نيچه" مي گوید: "شكستن بت ها مهم نيست شكستن خوي بت پرستي است كه مهم است." در يك جامعه ی مدرن خوي بت پرستي شكسته شده و مردم به دنبال پرستش يك نهاد و يا يك فرد و يا يك گزاره نيستند. در چنین جامعه ای، تداوم هر نهاد یا گزاره تا هنگامی است که اثربخشی آن بيش از هزينه اش باشد و هر وقت كه موازنه اين دو مختل شود آنگاه اين گزاره، اين نهاد یا اين شخص مي توانند بازنشسته شوند . اما در جامعه ای كه خوي بت پرستي وجود دارد؛ حتي اگر كسي بت بشكند؛ بعداً، از خودش بت ساخته ميشود! نمونه این موضوع جامعه هند است. اگر تئوري بودايي را بطور مفصل مورد مطالعه قرار دهید؛ مي بينيد که خواسته ی بودا این بوده که هيچ بتي پرستيده  نشود و اصلآ راجع به خدايان صحبتی نکرده است . این همان چيزي است كه "ويتگنشتاين" هم می گوید.   به نظر او صحبت كردن در مورد خدايان، در مورد الوهيت و زندگي و مرگ، nonsense است؛ یعنی  مزخرف است... چرند است! چرا كه ما هیچ ابزاري براي اثبات و درك این موضوع در دسترس نداریم. مثل اينكه ما بر سر اينكه وزن من 60 يا 65 كيلوست بحث و شرط بندی و یا حتی انتخابات کنیم در حالي كه اصلاً ترازويي در دسترس نداریم! در چنین وضعی كل این بحث  nonsense است. زیرا ما در مورد چيزي صحبت مي كنيم كه نهايتآ verification و falsification (يعني اثبات پذيري و ابطال پذيري) ندارد. نتيجه همان چيزي است كه نيچه در قرن بيستم ميگوید. وقتی می گوییم صحبت كردن در مورد متافيزيك nonsense است؛ منظور این نیست که متا فيزيك وجود دارد يا وجود ندارد؛ بلکه صحبت كردن در مورد این موضوع را کار بیهوده ای می دانیم... (می گویند كه از كسي پرسیدند: "در آسمان چند ستاره هست؟" گفت: " 1500 عدد" ... پرسيدند: "از کجا میدانی 1500 عدد؟" گفت: "اگر قبول نداريد بشماريد!")
آنچه بودا می گفت در حقيقت همان چیزی است که ويتگنشتاين گفته است. در واقع او می گفت كه راجع به متافيزيك نبايد صحبت كرد؛ فقط می توان راجع به "اينجا و اكنون" حرف زد. اما امروز هزاران بت از همان بودایی ساخته شده كه قرار بود سنت شكني كند و مردم به جاي اينكه راجع به ایده یnonsense   بودن متافيزيك او بیاندیشند؛ جلوي مجسمه او عود روشن مي كنند و فال مي گيرند و تعظيم و تکریم مي كنند!
بنابراين ويژگي مهم مدرنيته بر اساس گفته ی نیچه "شكسته شدن خوي بت پرستي" و بنا به گفته ی ماكس وبر "تقدس زدايي يا  disenchantment" است.
 
بعضي از مردم فكر مي كنند كه با ماشيني شدن مي توانند به مدرنيته برسند؛ در حالي كه اگر در جامعه اي اصل مدرنيته وجود نداشته باشد؛ استفاده از ابزارهاي مدرن هيچ كمكی نمي كند. ارزش وجود کامپیوتر در اين است كه محاسبات را دقيق تر و سريعتر انجام می دهد و نه چیزی بیشتر! آنچه جامعه ای را مدرن می کند قداست زدایی است نه ماشینی شدن.
ماركس جمله خيلي معروفي دارد: "مذهب افيون توده هاست". معني اين جمله ماركس اين است كه توده ها، مردم طبقه فرو دست، مردم زجر كشيده و محروم، براي تسکین درد و رنج خود به يك مسكن احتياج دارند و مذهب، همان مسكن است! زیرا از يک طرف به شما ميگوید كه در مقابل رنجي كه مي كشيد پاداش خواهيد گرفت؛ و از طرف دیگر هم دلتان را خنك مي كند؛ چون ميگوید که پولدارها به بهشت نخواهند رفت!... "ابوذر غفاري" می گفت: "در عجبم از مردي كه ناني در سفره اش نمي يابد و با شمشير آخته به مردم حمله ور نمي شود"! وقتی به زحمتکشان یک جامعه گفته می شود که در  آن دنیا به بهشت خواهند رفت و ثروتمندان به جهنم؛ دیگر چه کسی به قول ابوذر غفاري  با شمشير آخته به ثروتمندان حمله ور خواهد شد؟! اين می شود افيون توده ها!
 اما اگر اين افيون را بگيريم درد خیلی بزرگي جایش را خواهد گرفت. (مريضي داشتم که ترك اعتیاد كرده بود. مي گفت: "ببين دكتر، وقتي ترك نكرده بودم يه مشكل داشتم ولي از وقتي كه ترك كردم هزار مشكل دارم!" پرسيدم: "چطور؟" گفت: "تا وقتي كه اعتياد داشتم؛ صاحبخونه مي خواست بيرونم كنه يه دود اضافه مي كردم؛ زنم نق مي زد دو تا دود اضافه مي كردم؛ با هر مشكل ديگه هم سه دود و چهار دود... بنابراين  ديگه مشكلي تو دنيا  وجود نداشت غير از اينكه دیگران مي گفتند تو معتادي! ولي از وقتي كه ترك كردم؛ صاحب خونه که جواب مي كنه... لوله آب که مي تركه... زنم که نق مي زنه... همه ی این مسائل رو من بايد حلش بكنم!!!") وقتي كه افيون را از جامعه ای بگيريد آن جامعه دچار يک سری رنجها و دلتنگی هایی می شود. يعني انسان در چنین جامعه ای احساس پوچي مي كند. زیرا سوآلاتي وجود دارند كه انسان مشتاق است برایش جوابی پيدا كند و نمي تواند بي تفاوت از کنارش بگذرد. "اروين یالوم" ميگوید: "انسان موجودي است تشنه معنا كه به جهاني پرتاب شده است كه به او معنايي ارايه نمي دهد."
"از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
            به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم..."
اينها سوالاتی هستند که جوابی برایشان پيدا نمي شود؛ زیرا برای پاسخ به این سوالات بایستی از تاریخ بیرون رفت تا مبدأ و مقصد و معنا را دید. در حالي كه همه ی انسانها، بلااستثناء، محصور در تاريخ و جغرافيا و زبان و فرهنگ خود بوده اند. بنابراين هيچ انساني نمي تواند به درستی جواب اين سوالها را پيدا كند. اما وقتی کسی برای این انسان تشنه ی معنا با سوالات بی پایانش، جوابی ارائه می دهد؛ حتی اگر این پاسخ قابل رد یا اثبات هم نباشد؛ آرامش را به او هدیه می کند. به عبارت دیگر، این پاسخِ نامعتبر، دارای یک کارکرد روانشناختی است. در مقابل، وقتي كه قداست زدايي می كنيد و بت ها را می شكنيد؛ احساس پوچي و دلسردي خواهید کرد. به همين خاطر "آنتوني گرامشي" جمله ی خيلي قشنگي دارد که ميگوید: " چالشي كه انسان در دوره مدرنيته با آن مواجه می باشد اين است كه اين پندارها، اين وهم ها و اين قداست ها را کنار بگذارد و دلسرد هم نشود!" مثل اينكه بگویيد چالش درمان اعتياد اين است كه مواد مصرف نكنيد و خمار هم نشويد! مسلماً کار سختی است! چالش انسان مدرن هم این است كه بتواند بدون افیون به زندگي كردن ادامه دهد و دلسرد هم نشود.
وقتي که اجازه پيدا كرديد كه همه چيز را زير سوال ببريد؛ وارد مکتب skepticism و يا شك گرايي (شك ورزي) شده اید.  به همین دلیل عده ای مكتب سقراطي،  يا تعريف سقراط از عقلانيت را مکتب شك ورزی skepticism نامیده اند.
مسيح مي گوید: "وقتي كه باور كنيد؛ خواهيد ديد!" همان گونه كه مولانا ميگوید:
"پیش چشمت داشتی شیشه كبود
                  زان سبب عالم كبودت مي نمود"
یعنی وقتی که ما عينكي با شيشه ی آبي به چشم خود بگذاریم همه چيز را آبي می بینیم؛ نه به اين خاطر كه همه چيز آبي است؛ بلكه به اين خاطر كه جلوي چشمان ما شيشه ای كبود وجود دارد. اما شكاكيت يعني اينكه هيچکدام از شيشه هاي جلوي چشممان را باور نكنيم. به قول سهراب "چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد"... يعني اينكه ما اجازه داشته ياشيم؛ و به خود اجازه بدهيم كه هر روز به خود و باورهایمان نگاه مجددي داشته باشيم.
 اکنون این سوال پیش می آید که اگر قرار باشد آنسان هميشه در شك گرايي به سر ببرد؛ عملآ چگونه باید عمل كند؟! دكتر "ادوارد دمينگ" در پاسخ به این سوال ميگوید كه عقلانيت عملياتي، چرخه ای است که سه مرحله دارد: مرحله ی طراحی  planning))، مرحله ی عمل (act) و مرحله ی ارزیابی evaluation) ) و دوباره طراحی… (حلقه ی دمینگ). تا زماني كه در مرحله ی طراحي هستیم بایستی شكاك عمل كنيم؛ اما وقتی که به مرحله ی عمل رسیدیم با قطعيت عمل می كنيم. سپس وقتی که به مرحله ی ارزیابی رسیدیم دوباره شکاک می شویم و با توجه به داده های جدید همه ی پیش فرضها را زیر سوال می بریم تا به یک طراحی جدید برسیم و آنگاه دوباره با قطعیت عمل می کنیم و همینطور الی آخر. بر این اساس وقتی در مرحله ی عمل هستیم تمام شک ها را کنار می گذاریم و چنان عمل مي كنیم كه گویی تمام فيلسوفان و دانشمندان و قصه گويان و پيغمبران و اطباء و سياستمداران جهان اين موضوع را ارزيابي كرده اند و گفته اند كه بهترين انتخاب براي ما همين است! اما زمان ارزيابي كه رسید دوباره به همه چيز شك می كنیم و حتی ممكن است كه کاملا تغییر مسیر بدهیم. اگر كه غير از اين باشد و ما هميشه در حال شك كردن باشيم؛ عملآ قادر به تصمیم گیری نخواهیم بود.‌ از لحاظ لغوی هم كلمه تصميم یک لغت عربی است که از ریشه "صمم" به معنی "کر شدن" گرفته شده است. کلمه ی "تصمیم" باب متابعه است و معنی مفعولی دارد؛ یعنی "کر شده"! در واقع وقتي كه شما تصميم مي گيريد سایر اطلاعات را حذف می کنید؛ به گونه اي كه گویی تنها فاصله بين اين دو تا نقطه 0--------------0 همين یک خط است. سایر اطلاعات باید تا مرحله ی ارزیابی منتظر بمانند!
 
در باب شک و یقین "اشو" نظریه ای دارد که می گوید اینطور نیست که اگر شك بكنيم هميشه در زندگي سر در گم خواهيم بود؛ بلكه، ما شك می كنيم و شك می كنيم...  تا سرانجام روزي فرا ميرسد كه به شك كردن هم شك مي كنيم و آنگاه يقين  پيدا مي كنيم! .
همين مفهوم را دكتر "سيد يحيي  يثربي" استاد فلسفه ی دانشگاه علامه طباطبایی در كتابي به نام "از يقين تا يقين"  اینگونه آورده اند كه يقين جاهلانه وقتي است كه بدون شك ورزي ايجاد شده است. يعني يقيني كه بر مبناي هيچ سوآلي ايجاد نشده و صرفاً هر چه را به ما گفته اند  پذيرفته ايم. اما زماني كه شروع كرديم به شك كردن و پرسيدن؛ در نقطه مهمي قرار می گیریم که طی آن از يقين جاهلانه عبور می کنیم.
اما اين اولین شك چه زمانی شروع می شود؟
زمانی هایی هست که ما با گزاره هایمان به بن بست ميرسيم. مثلا من پذيرفته ام كه اگر دعايي را چهل شب بخوانم حتماً حاجتم مستجاب خواهد شد. خوب، بسياري از مردم این همت را ندارند كه حتي اگر كه در شرایط بدی هم هستند؛ چهل شب بنشينند و اين دعا را بخوانند! اما اگر كه شما به مدت چهل روز اين دعا را خوانديد و ديديد كه به آنچه مورد نظرتان بوده نرسيده ايد؛ اینجا، گزاره های شما به بن بست ميخورد. با خود می گویید: "قرار بود من چنین کنم تا چنان شود؛ اما نشد!؟"... خوب اينجا بعضي افراد هستند که نيازشان به آن ترياك خيلي زياد است... این افراد فوراً توجیهی پیدا می کنند. مثلاً می گویند: " حتمآ به خاطر اينكه من نيتم پاك نبوده این اتفاق نیفتاده است!" اما بعضي وقتها نياز به آن ترياك آنقدر زیاد نيست و واقعيت خودش را به آنها نشان ميدهد... در این موارد افراد با خود مي گویند: "2بعلاوه 2 ميشود چهار... من چهل روز دعا را خواندم؛ هیچ شرط خاصی هم برای اجابتش ذکر نشده بود و حاجتم هم يه حاجت عینی بود؛ اما نشد!!!؟؟؟"... بعد به يک  بن بست مي رسند... مثل ظرفي كه ترك ميخورد و شروع به نشت کردن مي كند و بعد ترك باز هم بزرگتر مي شود... چشمها كه شسته مي شود؛ جور ديگر كه نگاه مي كنند؛ مي بينند  كه عجب!... خيلي ماجراها هست كه اينطورند...اينهم كه هست... آنهم که هست... و بعد نهايتآ... آن ظرف مثل اینکه شق القمر اتفاق افتاده باشد؛ دو نصف مي شود!
 مواقعی هم هست که کسی مثل "سقراط" گزاره های شما را زير سوال مي برد. مثلاً مي پرسد که اين شرافت ملي بالاخره كجا تعريف شده؛ قيد مليت مي خورد يا نمي خورد؟ و اگر می خورد شرافت ملت های گوناگون چه تفاوتی با هم دارند؟ و اگر نمی خورد پس این شترگاوپلنگ شرافت ملی را از کجایت درآورده ای؟... اينجا شك ايجاد مي شود و وقتی که شك می کنیم و باز هم شك می کنیم؛ سرانجام به شكمان شك مي كنيم و بعد... يقين پيدا مي كنيم! اين ميشود يقين عالمانه! (این نظر نگارنده نیست بلکه نظر اشو و دکتر یثربی است)
اما سوال اين است كه آيا واقعآ اين اتفاق مي افتد؟! يا وقتي كه شك ورزي می کنیم و حتی به يقيني هم می رسیم؛ فردا دوباره شك ورزي خواهیم کرد؟ به عبارتی، آیا یقین فقط یک قرارداد مدت دار است؟! نظر فيلسوفان اگزيستانسياليسم و اغلب فيلسوفان مدرن اين است كه عملآ، skepticism هيچگاه منجر به يقين دائمي نخواهد شد. ممكن است كه دوره هايي از يقين داشته باشيم ولي دوباره بعد از مدتي به آن هم شك خواهيم كرد و اين مسير بين شك و يقين يك مسير چرخشی دائمي خواهد بود.
"اروين یالوم" در كتاب "مامان ومعناي زندگي"  ميگوید اگر مي خواهيد به گزاره اي وصل شويد و آن گزاره در زندگي شما منافع خودش را ايجاد كند؛ آن گزاره را براي مدتي اتخاذ كنيد و در آن مدت با تمام وجود به آن گزاره عمل كنيد؛ چنانکه گویی درستی آن به شما اثبات شده است؛  سپس بنشينيد و دوباره آن را ارزيابي كنيد. ("يونگ" در یکی از سفرهایش سرخپوستهاي "پابلو" را ديد كه هر روز قبل از طلوع خورشيد برمی خیزند و آواز مي خوانند. از آنها پرسيد كه چرا آواز مي خوانند...گفتند كه: "آواز ما كمك مي كند كه خورشيد بيدار شود و برای بلند شدن نیرو پیدا کند!" يونگ پرسید: "اگر شما آواز نخوانيد؛ اين اتفاق نمي افتد؟"... گفتند: "نه نمي افتد!" یونگ گفت: "ميشود يک روز آواز را نخوانيد تا ببينيم كه خورشيد در مي آید يا نه ؟"... گفتند: "چطور انتظار داري كه چنین جنايتي در حق جهان بکنیم؟! نميداني كه اگر يک روز خورشيد بلند نشود  چه ميشود؟!!") در واقع خیلی از افراد هرگز حاضر نمی شوند که برای یکبار هم که شده گزاره هایشان را مورد ارزیابی و قضاوت مجدد قرار دهند. ولي اگر كه شما يك بار شك كنید؛ يعني تفكر تجربی (experimental)  را امتحان كنيد؛ ديگر اين موضوع مثل يك بيماري به وجود شما مي افتد كه به هر چيز دیگری هم كه يقين پيدا كرده ايد؛ شك كنيد و دوباره اين چرخه تكرار مي شود. حال اگر كه شما اجازه شك کردن به خود بدهيد؛ بايد توانايي اين را هم داشته باشيد كه بدون يقين زندگي كنيد و بدون يقين دلسرد نشويد. این همان چيزي كه "آنتوني گرامشي" گفته بود: "چالش مدرنيته اين است كه شما بتوانيد بدون توهم و در عین حال بدون دلسردي و ناكامي زندگي كنيد."
بنابراین، از نقطه نظر شک و یقین آدمها چند دسته مي شوند:
 عده ای در يقين جاهلانه مي مانند و اصلآ شك نمي كنند. ("مصطفی مستور" در كتاب "روی ماه خدا را ببوس" می گوید فلاني آنقدر که از داستان موسی و عصایش و شکاف برداشتن دریا مطمئن است از اینکه در سال 1914 -1918 جنگ جهاني اول وقوع پيدا كرده است؛ مطمئن نیست!)
عده ای هم وارد دنياي شك مي شوند؛ اما آنقدر اين دنيا به آنها فشار وارد می کند که سریعاً به یقین های دیگری رو می آورند. مثل جوانانی كه یک دوره بي دين مي شوند و بعد به سرعت به سراغ مکاتب دیگر ميروند. (مثلاً "اكانكار"!... حلقه ی وصل اول... حلقه ی وصل دوم)... به قول "ژان پل سارتر"، شما چاره اي نداريد كه بين زندان امن و خيابان نا امن يكي را انتخاب كنيد؛ يا براي حفظ امنيت خود در زندان باقي می مانید يا براي حفظ آزادي، به خياباني می روید كه ناامن است. راه سومي وجود ندارد. خوب، يک عده تا ميروند به خيابان و مي بينند كه ناامن است؛ سريع به خانه برمي گردنند و در را مي بندند؛ در واقع خود را زندانی می کنند.
گروهی هم هستند که شكاكيت در گوشت و استخوانشان نفوذ كرده و همانطور كه فلان آيت ا... را  نمي پذيرند؛ "ساي بابا" را هم نمي پذيرند. اين گروه كه دیگر هیچ یقینی را نمی توانند بپذیرند؛ خود به دو دسته ميشوند: يک گروه کسانی هستند که اين جهان با آن علامت سوال یا علامت تعجب بزرگش ("حسين پناهي" می گوید: "پشت اين پنجره جز هيچ بزرگ هيچي نيست!") آنقدر بار سنگینی بر دوششان است که زندگي را با يك یأس فلسفي می گذرانند و دست به خودكشي می زنند. حال این خودکشی يا عملياتي است یا رواني! اینها در واقع زندگي را متوقف مي كنند زیرا زندگي بدون اين بت ها و اين ترياك ها برایشان غير قابل تحمل است.
و بالاخره يك گروه، توانمندي اين را پيدا مي كنند كه جهان را با همه ی تعليق و ابهامش، با هيچ بزرگش، با آن علامت سوال بزرگش، بپذیرند؛ در این جهان بمانند و متانت اين را داشته باشند كه از جهان همان گونه كه هست لذت ببرند و مولد باشند. البته اين گروه بسيار كم تعداد و نادر هستند.
و اين بود ماجراي شك و يقين!
 
 
 
دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک

dating a married man redirect open
online website women will cheat
abortion stories of regret abortion essay abortion houston
how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
spyware android site spyware for phone
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
how to cheat on your boyfriend read i want to cheat on my boyfriend
my husband and i both cheated my husband cheated on me now what would my husband cheat
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
wives cheat my husband almost cheated on me why most women cheat
dating a married man read men having affairs
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
how to cheat on husband site wifes who cheat
how can people cheat why women cheat on men they love married men who cheat with men
story of abortion open should i get an abortion
android sms spy free best android spy app free top free android spy apps
walgreens coupons for prints click walgreens print coupon code
abortion cost abortion pill how abortions work
cialis 10mg skoc.net zovirax
cialis pill furosemide 40mg renova tube
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
coupon rite aid rite aid photo printing rite aid coupon 5 off 25
cialis coupons 2015 free prescription cards discount prescription discount coupon
viagra coupons printable open viagra.com coupon
viagra coupon coupon for viagra free prescription drug discount card
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
discount prescription coupons blog.brunothalmann.com viagra discount coupons online
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
free prescription drug cards link prescription coupon card
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
augmentin vidal augmentin générique augmentin vidal
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
motilium diskuze neryx.com motilium
seroquel 300 mg seroquel 200 seroquel et alcool
canesten gyno kruidvat site canesten creme
quetiapine overdose management quetiapine dosage quetiapine sandoz 300mg
concordancia verbal concorrente uber concorrencia perfeita
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription open discounts on prescriptions
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
kamagra wikipedia kamagra kamagra effet
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
abortion pill methods ismp.org abortion pill pictures
viagra wirkung viagra ersatz viagra kaufen
definition of abortion pill pros and cons of abortion abortion pill information
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
pill abortion laziendaalimentacoes.com.br abortion pills
printable discount coupons coupon site online promo codes
vermox delovanje community.vitechcorp.com vermox cena
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
post abortion pill home abortion pill abortion pill clinics in md
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
coupons for cialis online cialis coupons coupons cialis
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
abortion pill laws teenage abortion pill teenage abortion pill
clomid cycle clomid clomid proviron
cialis discount coupons coupons for cialis printable coupons for cialis
viagra wiki viagra viagra prodej
abortion pill services abortion pill law pill abortion
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
duphaston duphaston iskustva duphaston i ovulacija
vermox spc truonggiang.net vermox
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
free cialis coupon 2016 cialis discount coupons online coupons for prescription drugs
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 5 mg tablet crestor 10 mg retail price
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
about abortion pill abortion pill clinics in md how much is the abortion pill
abortion pill risks late term abortion pill abortion pill video
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
discount pharmacy card discount card pharmacy medication coupon
clomid cycle clomid proviron clomid
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
viagra coupon codes discount coupons for viagra drug coupon list
coupons prescriptions drug coupons prescription discount coupon
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
monthly injection for opiate addiction onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate withdrawal
how does naltrexone work low dose naltrexone anxiety naltrexone schedule drug
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
naltrexone therapy site how long does ldn take to work
low dose naltrexone cancer read naltrexone implant
how does ldn work naltroxene implant for drug addiction
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
 
زنگنه
1393/05/29
17
0
بادرود استاد گرامی مقاله بسیار آموزنده بود و امیدوارم که بزودی بتوانیم حضور شما رادر کلاسهای درستان بینیم، خوبه که در هند برای بودا شمع روشن میشه، متاسفانه خیلی از ماها برای کسب منافع بیشتر از هر کسی که قدرتش از مابیشتر است بت میسازیم و چنان رفتاری در پیش میگیریم که شخص بت شده را دچارتوهم مینمائیم و اگر آن شخص قدرتش را از دست بدهد باز هم بتی دیگر خواهیم ساخت - به امید روزیکه بتوانیم با آگاهی بخشی های اساتیدی مانند شما جامعه ای مدرن داشته باشیم.
dating a married man why do wife cheat open
redirect online read
married woman wants cheat signs of a cheater read here
legal abortion abortion pill ru486 24 hour abortion hotline
how do you treat chlamydia what are the symptoms of chlamydia std pictures and symptoms
effect of aids early signs of hiv in women how is aids caused
i had an abortion website-knowledge.com pregnant pregnant pregnant
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
how do i know if my wife has cheated nookandlearn.com why women cheat on their husband
my husband cheated read percentage of women who cheat
wives who cheat on husbands go why people cheat
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
women affairs megaedd.com why do husband cheat
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
how can people cheat what makes husbands cheat married men who cheat with men
sex education stories hotel sex story malayalam pdf sex stories
why do husband cheat sadi.me unfaithful wives
text monitoring software spy phone android spy on text messages
cell phone spy app read gps cellphone tracking by number
aspiration abortion procedure bubsandbeans.com.au pictures of abortions
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
ciprofloxacin read clomid 25mg
valacyclovir 1g adboesten.nl viagra 200mg
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
cialis coupon card mba-institutes.com free printable cialis coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
cialis coupon lilly read prescription savings card
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
coupons cialis prescription transfer coupon cialis coupon
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
geodon efectos secundarios geodon ziprasidona geodon inyectable
fusidinezuur acne fusidinezuur ooggel fusidinezuur acne
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
viagra shellware.com viagra virkning
adalate adalate 10 mg adalat compendium
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
lilly coupons for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
singulair 5 mg site singulair montelukast
prescription discount coupons site free cialis coupon
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion clinics in new orleans site abortion clinics in atlanta
amoxicillin 500 mg adlerhohenems.com amoxicillin-rnp
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
abortion clinics in nashville tn achi-kochi.com abortion at 6 weeks
pro abortion arguments link how soon can you get an abortion
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston tablete za odgodu menstruacije
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
abortion pill abortion pill law buy abortion pill
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
feldene d feldene flash feldene ampolla
cialis coupons and discounts activeslo.com cialis sample coupon
where to get an abortion pill abortion pill online cytotec abortion
vermox prospect vermox vermox
prescription drugs coupons cialis coupon lilly cialis 2015 coupon
facts on abortion pill against abortion pill facts costs of abortion pill
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
cost for an abortion abortion pill law abortion pill online
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
cheap cialis cialis cvs coupon cialis 20mg
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
cialis online coupon cialis discount coupons online prescription drugs coupons
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
abortion pill abortion pill services abortion procedure
acetazolamide spc acetazolamide acetazolamide spc
duphaston tablete duphaston cijena bez recepta duphaston tablete za odgodu menstruacije
cost for an abortion average abortion pill cost cost of medical abortion
clomid cycle clomid clomid proviron
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
clomid testosterone yunaweddings.com clomid testosterone
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
how does abortion pill work abortion pill information early abortion pill options
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
average cost of abortion abortion pill facts abortion pill articles
abortion pill risks late term abortion pill abortion pill video
vermox 100mg corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
clomid cycle bvandam.com clomid
cost of medical abortion abortion pill costs how do abortion pill work
vermox vermox cijena vermox suspenzija
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
how to get a abortion abortion doctors abortion options
transfer prescription coupon new prescription coupon coupon cialis
abortion clinic houston tx real abortion stories dilatation and curettage procedure
side effects of low dose naltrexone tymejczyk.com naltrexone how does it work
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
naltrexone and pregnancy low dose naltrexone uses naltrexone cost without insurance
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
فرنوش
1393/05/30
2
0
... ...سبزیتان ماندگار....متل همیشه اقای دکتر سرگلزایی عزیز....وممنونم:-)
married woman wants cheat read here read here
how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
how to tell my husband i cheated i cheated on my husband stories i told my husband i cheated
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
dating site for married people link cheat on husband
i want an affair go affair dating sites
abortion online natural abortion menstruation after d&c procedure
clomiphene 25mg go amoxil pill
in store walgreens coupons open walgreens photos coupon code
finasteride pill metronidazole 400mg vardenafil 60mg
sildenafil citrate site cialis 10mg
levofloxacin pill site metronidazole 400mg
viagra coupons printable open viagra.com coupon
viagra coupon site new prescription coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
free cialis samples coupon link cialis coupon free
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
naprosyn 750 mg click naprosyn wiki
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
adalate adalate 10 mg adalat compendium
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
paxillus paxillin paxilus involutus
quetiapine overdose management quetiapine dosage quetiapine sandoz 300mg
adalat sony site adalat crono
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
concor concord neo concor cor
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
prescription discount coupons emergent-ventures.com free cialis coupon
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
procyclidine mental health open procyclidine mental health
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
bimatoprost hair growth open bimatoprost sr
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
new prescription coupon cialis online coupon lilly coupons for cialis
pro abortion arguments abortion clinics dallas tx how soon can you get an abortion
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
viagra damske.com viagra ersatz
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
abortion pill abortion pill law buy abortion pill
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
free cialis coupon cialis savings and coupons 2015 cialis coupon
pill abortion medication abortion pill abortion pills
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
early abortion pill options information on abortion pill partial birth abortion
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene capsulas
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
voucher free amres.nl strattera without prescription
flagyl v flagyl plm flagyl perros
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
cialis.com coupons printable cialis coupon online cialis coupons
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
second trimester abortion abortion pill price getting an abortion pill
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
best coupons websites free couponing websites best grocery coupon sites
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
abortion pill centers acnc.com after abortion pill
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
feldene flas para que sirve feldene flash feldene flash
abortions facts rubinetteriemariani.it abortion pill articles
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
viagra torta website-knowledge.com viagra pret
abortion pill pros and cons free abortion pill types of abortion pill
cialis nedir cialis cialis tablet
clomid testosterone clomid tapasztalatok clomid cycle
free cialis coupon 2016 discount prescription coupons manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
cialis discount coupons online prescription discount coupon cialis coupons and discounts
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
cialis coupon codes manufacturer coupons for prescription drugs free cialis samples coupon
vermox vermox cijena vermox suspenzija
where to do abortion late term abortion clinics early pregnancy termination
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
prescription discount coupons manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings cards
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
naltrexone uses go generic naltrexone
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
low dose naltrexone cancer read naltrexone implant
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
how long does it take for naltrexone to work naltrexone use medication naltrexone
naltrexone headache house.raupes.net shot to stop drinking
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen
ریاحی
1393/06/02
1
0
با سلام وعرض ادب به شما استاد گرانقدر مقاله خوب واموزنده ای بود امیدوارم یه روزی از شک به یقین برسیم و من فکر میکنم ایده الش همان است که مثل چرخه دمینگ تکرار شود از شک به یقین برسیم دوباره به همان بقین شک کنیم وبه یک یقین متعالی دست پیدا کنیم واین باعث تکامل وتوسعه بشری میگردد وهمیشه در شک ماندن نتیجه ای جز پوچی نخواهد داشت و به یقین بدون شک رسیدن نیز چیزی کمتر از پوچی ندارد و انسان وازادی وقدرت تفکر وتخیل اورا زیر سوال میبرد وبه نظر من راه تکامل وتوسعه بشر همان شک ویقین های متعالی شونده میباشد.......پاینده باشید
signs of a cheater site women looking to cheat
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
want my wife to cheat tfswhisperer.com my girl friend cheated on me
wife cheated when married men cheat married men who cheat with men
abortion by pill abortion clinics in cincinnati natural pregnancy termination
prednisolone 40mg open inderal 10mg
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
ciprofloxacin read clomid 25mg
prescription drug discount card viagra online coupon transfer prescription coupon
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
sildenafil citrate link cialis 10mg
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
free prescription drug discount card go viagra.com coupon
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
cialis coupon lilly read prescription savings card
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
new prescription coupon blog.suntekusa.com prescription drugs discount cards
coupons for cialis coupons for cialis printable drug discount coupons
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
nexium 20 go nexium 40mg
renova renova companhia renovar carteira de motorista
apranax et alcool go apranax
augmentin side effects open augmentin side effects
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
zyrtec chemist warehouse site zyrtec ingredients australia
alternatives to abortion steadfasttraining.co.uk abortion by pill
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
printable coupons sites alpinipedrengo.com coupon sites
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
non surgical abortion pill risks of abortion pill how late can you get an abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
free printable cialis coupons prescription coupon printable coupons for cialis
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
printable coupons for cialis edenvalleykent.org cialis sample coupon
printable discount coupons coupon site online promo codes
herbal abortion pill abloomaccessories.com costs of abortion pill
vermox prospect vermox vermox
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
coupons for viagra discount online pharmacy discount coupons for prescription medications
abortion pill is murder different types of abortion pill cheap abortion pill clinics
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene capsulas
vermox sirup vermox vermox cena
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
cialis.com coupon ismp.org coupon for prescriptions
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
vermox vermox prospect vermox
vermox prospect vermox pret vermox pret
viagra koupit blog.zycon.com viagra
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
voltaren gel blog.pragmos.it voltaren krem nedir
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
viagra torta viagra helyett viagra pret
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
clomid testosterone clomid cycle clomid cycle
free coupon printing sites best sites for grocery coupons discounts coupons
transfer prescription coupon cialis discount coupons prescription discount coupons
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cialis 5 mg tymejczyk.com cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
online cialis coupons cialis 2015 coupon prescription discount coupons
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
2015 cialis coupon cialis discount coupons drug coupons
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone injection for opiate addiction news.hostnetindia.com naltrexone side effects a comprehensive view
naltrexone pain management low dose naltexone naltrexone and heroin
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone studies site order low dose naltrexone online
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome