امروز :
مقالات
عضویت و تفکر
1395/09/22 - 22:16
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی
یکی از مهم ترین نیازهای انسان، پذیرفته شدن و تعلق داشتن است. اغلب انسان ها از انزوا و طرد شدن می ترسند و علاقمندند که به عنوان عضو یک گروه مورد پذیرش قرار گیرند. در بحران نوجوانی (که نوجوان نسبت به والدینش دیدی انتقادی و نگرشی عصیان گرا پیدا می کند) نیاز به تعلق از خانواده به محیط بیرون انتقال می یابد و نوجوان به شدت تحت تاثیر الگوهای تفکر و رفتار "گروه رفقا" قرار می گیرد و ما این "همرنگ جماعت شدن" (Conformity) را به وضوح در تغییر ادبیات گفتاری نوجوان و پیروی او از مد می بینیم.
برخی از افراد از این بحران هویت نوجوانی عبور می کنند و دارای یک "هسته هویتی و ارزشی" می شوند که آنها را از همرنگ جماعت شدن و تقلید افراطی نجات می دهد ولی برخی از افراد دهه ها از عمرشان را در همین حال نوجوانانه به سر می برند و رای و نظرشان تابع رای و نظر گروهی است که عضو آن هستند.
در این گروه از مردم، نمی توانید تفکر نقاد و استقلال رای بیابید، فرد سخنگوی گروهی است که عضو آن است. برای این که ببینید چگونه عضویت ما در یک گروه بر تفکر ما تاثیر می گذارد به ذکر یک مثال می پردازم.
می دانید که یک هیئت از دانشمندان تحت نظر سازمان ملل حدود ۲۵ سال است که وضعیت تغییرات آب و هوایی در کره زمین را زیر نظر دارند. گزارشات این دانشمندان نشان می دهد که در طول ۱۳۰ سال گذشته دمای زمین حدود یک درجه سانتی گراد افزایش داشته است و این گرمایش زمین به احتمال زیاد نتیجه فعالیت صنعتی انسان از اواسط قرن بیستم بخصوص سوزاندن سوخت های فسیلی است. بنابراین برای پیشگیری از فجایع آب و هوایی در آینده لازم است که صنایع بزرگ روند بازسازی گسترده ای را آغاز کنند.
طبعا این بازسازی برای صنایع هزینه زیادی در پی دارد و صاحبان صنایع بزرگ سعی دارند برای اجتناب از این هزینه ها مساله گرمایش زمین را کم اهمیت جلوه دهند. 
یک پژوهشگر به نام "دن کاهان" در دانشگاه "ییل" (Yale) یک پژوهش را بروی 1540 آمریکایی انجام داد و از آنها خواست تا میزان خطر گرمایش زمین را در یک مقیاس صفر تا ده بیان کنند. "کاهان" می خواست ببیند ارتباط بین باور داشتن به این خطر با سطح دانش آزمودنی ها و سایر عوامل چقدر است.
نتیجه پژوهش شگفت انگیز بود: آنچه بیش از سطح تحصیلات تعیین کننده عقاید آزمودنی ها بود عضویت آنها در گروه های بزرگ اجتماعی سیاسی بود! 
به گفته "کاهان" آمریکایی هایی که تفکرات سوسیالیستی دارند و به سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ نگرشی منفی دارند بیشتر احتمال دارد خطرات گرمایش زمین را بپذیرند در حالی که آمریکایی هایی که نظام سرمایه سالاری (کاپیتالیسم) را می پذیرند کمتر احتمال دارد خطرات گرمایش زمین را بپذیرند! بنابراین گرایش سیاسی یک آمریکایی (دموکرات یا جمهوری خواه بودن) می تواند بر واکنش او بر داده های علمی تاثیر بگذارد.
همه ما دانسته یا نادانسته عضو یک "جامعه مرجع" هستیم و این جامعه مرجع قطب نمایی است که جهت گیری کلان انتخاب های ما را تعیین می کند.
هر چه بیشتر در دوران نوجوانی جا مانده باشیم بیشتر تابع این جامعه مرجع هستیم.
ما با هر انتخاب کوچک خود ( از انتخاب روزنامه ای که می خریم و شبکه تلویزیونی که تماشا می کنیم گرفته تا انتخاب تیم فوتبالی که طرفدار آن هستیم و لباسی که می پوشیم) مشغول انتخاب جامعه مرجع مان هستیم و در نهایت نحوه تفکر ما تابع "اجماع این گروه مرجع" است.
 
پی نوشت:
پژوهش "دن کاهان" را از مقاله دوران ناباوری - مجله گیتا نما - شماره ۲۹ نقل کردم.
دکتر محمدرضا سرگلزایی
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
duphaston tablete topogroup.com duphaston 10 mg
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
prescription discount coupons prescription coupon card prescription savings cards
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
naltrexone for alcohol dependence vivitrol side effects naltrexone fda approval
naltrexone oral click revia drug
what is naltrexone used for go naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do