امروز :
مقالات
آرکه تایپ روشنفکران
1395/11/11 - 22:38
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

از دیدگاه کارل گوستاو یونگ عوامل سرشتی و تربیتی باعث می شود انسان ها در تیپ های مختلف شخصیتی قرار گیرند ولی این تیپ های شخصیتی علیرغم تنوع و تکثری که دارند از الگوهای محدود و ثابتی پیروی می کنند که به واسطه عمر درازشان یونگ آن ها را کهن الگو (آرکه تایپ) نامید. ویلهلم فریدریش نیچه پرآوازه آلمانی پیش از یونگ وجود دو آرکه تایپ آپولون (عاقل) و دیونیزوس (عاشق) را در انسان ها شناسایی کرده بود و عرصه رشد آدمی را عرصه تنازع و تعادل بین این دو آرکه تایپ دانسته بود. پس از یونگ هم اسطوره شناسان و روان شناسان متعددی تلاش کرده اند این کهن الگوها را شناسایی و معرفی نمایند که من از بین آنان با آثار جوزف کمپل، کارول پیرسون و شینودا بولن آشنایی دارم. کارول پیرسون در طبقه بندی خود دوازده آرکه تایپ معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جستجوگر، عاشق، آفرینشگر، ویرانگر، حاکم، کاهن، خردمند و دلقک را نام برده است. پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی (۲۰۰۲-۱۹۳۰) که به تبیین جایگاه نویسنده/روشنفکر در جامعه می پردازد برای او دو جایگاه قائل است و او را دارای موقعیتی دو گانه می بیند: جنگجو و دلقک. با دانستن الگوی آرکه تایپی کارول پیرسون آنچه بوردیو درباره روشنفکر می گوید را بهتر درک می کنیم. روشنفکر از سویی به ستیز با نهادهای قدرت می پردازد و آنها را نقد می کند (آرکه تایپ جنگجو) و از سویی از قواعد عرفی پیروی نمی کند و آنها را به سخره می گیرد (آرکه تایپ دلقک). بسته به این که روشنفکر خود را وقف نقد فسادهایی کند که جریان بازتولیدشان از بالا به پایین است یا بیشتر خود را وقف نقد فسادهایی کند که جریان بازتولیدشان از پایین به بالا است به آرکه تایپ جنگجو یا دلقک نزدیک تر می شود. نقد فساد هایی که توسط نهادهای قدرت باز تولید می شود نیاز به جسارت و شجاعت و استقامت دارند. اینجاست که روشنفکرانی همچون امیل زولا و اشتفان تسوایگ ردای جنگجویی به تن می کنند و نقد فسادهایی که توسط عوام و فرهنگ عامیانه بازتولید می شوند نیاز به زبان تند و تیز و رک گویی طنازانه دارد، اینجاست که روشنفکرانی همچون میخائیل بولگاکوف و عزیز نسین ردای دلقک به تن می کنند. دکتر محمدرضا سرگلزایی

ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
monthly injection for opiate addiction implant naltrexone naltrexone for opiate withdrawal
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
does naltrexone block tramadol ldn and pregnancy low dose naltrexone depression
half life of naltrexone read who makes vivitrol
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
does naltrexone work click naltrexone implant locations
ldn for autism naltrexone low dose low dose naltrexone interactions
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
buy ldn online go does naltrexone work for alcoholism
low dose medicine read vivitrol and drinking
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
 
حمید
1396/04/17
2
3
در تحقیقات انجام شده در حوزه ی نوروساینس وجود چیزی به نام کهن الگو یا آرکتایپ در نهاد انسان ها ابطال شده است و این مفاهیم بیشتر جنبه ی شبه علمی دارند. انشالله تمام متخصصین این حوزه با آشنایی بیشتر با تحقیقات جدید به جای بازگشت به مفاهیم متزلزل یونگی، بانی حرکت های پیشتاز در حوزه ی روانشناسی در داخل کشور باشند.
مهدی
1396/07/03
9
1
در تحقیقات نوروسایکو و علوم شناختی اثبات شده که ساختار نیمکره ها گر چه یکسان است ولی شیوه ی چیده شدن نورون ها یکسان نیست و در هر شخص به گونه ی دیگری ساخته می شود که این همان مفهوم کهن الگو را می تواند اثبات کند و دیگر اینکه ذهن کلیتی جدای از جزئیات است و مفاهیمی مانند ناخودآگاه هر چند بر زمین عصب ها ریشه دارند ولی کارکردی جدا دارند