امروز :
مقالات
میلان کوندرا و توتالیتاریسم
1395/11/11 - 22:44
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

"میلان کوندرا و توتالیتاریسم"

 
میلان کوندرا رمان نویس اهل چک و متولد ۱۹۲۹ است. کوندرا از ۱۹۵۸ در حالی که هنوز در چکسلواکی آن روز زندگی می کرد در رمان های "شوخی" و "زندگی جای دیگری است" و در مجموعه داستان "عشق های خنده دار" به نقد جامعه ای پرداخت که زیر سلطه حکومت تک حزبی و توتالیتاریسم قرار داشت.
میلان کوندرا در مصاحبه ای با یان ماک ایوان گفته است: «آنچه در درون جوامع توتالیتر اتفاق می افتد، رسوایی های سیاسی نیست بلکه رسوایی های مردم شناختی است. پرسش اساسی برای من این بوده که قابلیت های انسان تا چه حد است. همه از بوروکراسی نظام کمونیستی، از گولاک ها، محاکمات سیاسی و تصفیه های استالینی حرف می زنند و همه ی اینها را به عنوان رسوایی های سیاسی مطرح می کنند و این حقیقت آشکار را به فراموشی می سپارند که نظام سیاسی نمی تواند کاری فراتر از قابلیت های مردم انجام دهد: اگر انسان توانایی کشتن نداشت هیچ رژیم سیاسی نمی توانست جنگ راه بیاندازد، از این جهت همیشه در پس مسئله سیاسی مساله ای مردم شناختی وجود دارد: حدود قابلیت های انسان»
من در ادامه نظرات میلان کوندرا می خواهم این مسأله را مطرح کنم که توتالیتاریسم و فاشیسم، نظام های سیاسی فعال کننده بدترین قابلیت های انسان هستند. برخی توتالیتاریسم و فاشیسم را محصول قابلیت های روانی انسان ها می دانند و اعتقاد دارند اگر در جامعه ای که توتالیتاریسم یا فاشیسم شکل گرفته است، رفتار عمومی مردم را مطالعه کنید می بینید که بی رحمی، خودمحوری، پستی و دنائت آن قدر شیوع دارد که به این نتیجه خواهید رسید که این مردم لیاقت نظام سیاسی سالم تری را ندارند، اما من باور دارم که این مسیر علت و معلولی مسیری دوطرفه است: از یک سو وجه تاریک انسان ها بستر شکل گیری نظام های توتالیتاریست و فاشیست است و از سوی دیگر این نظام های سیاسی، تشدید کننده و تحریک کننده وجه تاریک انسان ها هستند. بنابراین در چنین نظام های سیاسی یک سیکل معیوب ایجاد می شود، سیکل معیوبی که منجر به تشدید رذالت و پستی در جامعه می شود. مردم دروغگو، متملق، ریاکار، بی رحم و فاقد همدلی و فداکاری می شوند زیرا این تنها الگوی برنده بودن در نظام های توتالیتر و فاشیست است. اگر با عینک روان شناسی فردی به این مردم نگاه کنید و پویایی های اجتماعی را نادیده بگیرید به این نتیجه خواهید رسید که این مردم منشاء و مولد وضع موجود هستند و لایق چیزی جز این نیستند اما اگر عینک روان شناسی سیستمی به چشم بزنید خواهید دانست که «مردم»، یک پدیده استاتیک نیست. بلکه مردم وجوه مختلفی دارند و نظام های سیاسی هم محصول این وجوه و هم عامل تشدید یا تخفیف این وجوه هستند.
اگر به جای پرسش "انسان چیست؟" پرسش "انسان چه می تواند باشد؟" را بگذارید خواهید دید که این پرسش به جای یک پاسخ، پاسخ های متعددی خواهد داشت و نظام سیاسی یکی از متغیر های تعیین کننده پاسخ این معادله است.
پی نوشت: مصاحبه میلان کوندرا از مقدمه کتاب عشق های خنده دار ترجمه فروغ پوریاوری انتشارات روشنگران و مطالعات زنان نقل شد.
دکتر محمدرضا سرگلزایی 
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
depression after abortion abortion clinics in chicago il new york abortion clinic
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
free prescription drug discount card cialis coupon lilly cialis coupon
naltrexone side effects alcohol what is naltrexone for drinking on naltrexone
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
where to buy naltrexone naltrexone for alcohol cravings vivitrol for opiate addiction
where can i get naltrexone centaurico.com benefits of low dose naltrexone
naltrexone for alcohol dependence vivitrol side effects naltrexone fda approval
how long will naltrexone block opiates maltrexon naltrexone moa
does naltrexone block tramadol partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone depression
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
how does ldn work go implant for drug addiction
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
what does naltrexone do link ldm medicine
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone headache link shot to stop drinking
trexone medication myjustliving.com how does naltrexone work
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
memantin rezeptfrei memantin demens memantin 85
 
فرامرز
1396/01/04
3
0
با سلام و احترام این یک نکته بسیار مهم وحیاتی برای ماو جامعه ماست. چرا که افراد در مقابل انتقادهای سیاسی و اجتماعی هرگونه نابسامانی و پلشتی را به راحتی به گردن همین مردم می اندازند و شانه های خود را بالامی اندازندکه : خلایق هرچه لایق...تاوقتی که این مردم تغییر نکنند هر حکومتی هم که بیاید آش همین آش است و کاسه همین کاسه.و بدین شکل بر انفعال و بیعملی خود سرپوش می گذارند. اگر قرار بود که هیچ انسان و گروه پیشتازی وجود نداشته باشدکه هیچ پیشرفتی در هیچکدام از جوامع انسانی رخ نمی داد.مگر چند درصد از افراد جوامعی مانند فرانسه و آلمان افراد فرهیخته هستندکه آنجوامع توانسته اندبه این سطح برسند ؟
revia naltrexone open low dose naltrexone insomnia
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
naltrexone uses low dose naltrexone side effects generic naltrexone
naltrexone addiction click low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
what does naltrexone do go ldm medicine
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
naltrexone and pregnancy low dose naltrexone uses naltrexone cost without insurance
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
احمد پورمژدگانی
1396/01/19
0
0
سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار دکتر سرگلزایی عزیز و هم اندیشان ودوستان من سعی می کنم از نگاهی و زاویه ای دیگر به پدیده توتالیتارسیم نظر کنم .به نظر من به گواهی تاریخ فاشیسم سیاسی برخاسته از فاشیسم خانوادگی است .نهاد خانواده هر اندازه سلطه قدرتمندان را ارزش قایل شده در نتیجه رفتار سلطه پذیری نیز نوعی رفتار افتخار آمیز تلقی و تبلیغ شده است .تاریخ به ما می گوید هیچ سلطه گری بدون مشارکت سلطه پذیران قوام نمی گیرد .زمانیکه سلطه پدران و مردان نابخرد بر فرزندان و زنان علامتی از اقتدار و توانانمندی مرد تلقی شده ،فرزندان چنین پدرانی رفته رفته در اثر تبلیغات به چنین پدری افتخار کرده اند و اطاعت محض از خواسته های ناحق چنین پدرانی به عنوان افتخار و گاهی اوقات ارزش تبلیغ شده است در چنین نهادی و سازمانی اقتدار و شکوه و جبروت فرد یا گروه ، در بیشترین سلطه و بیشترین اطاعت پذیر تعریف شده است .یادمان نرود زمانی در کشور خودمان تحصیل برای زن در ایران حرام بود .اینچنین روحیه هایی در بطن فرهنگ خانواده ها نهادینه شده بود به نظر نمیرسد نهاد سیاسی چنین باورهای مخربی در خانوادها پرورش داده باشد.نظام های سیاسی مبتنی بر فاشیسم همچون نظان سیاسی هیتلر نیز برخاسته از نهاد و سازمان خانوادگی بود.انسان چنانچه بخواهیم ریشه فاشیسم را در جهان ریشه کن کنیم ناچار است از نظام خانواده و مدرسه شروع کند نهئ از سازمان های سیاسی . چنانچه به منشا میل به سلطه پذیری انسان ها از زبان مولانا و خانم کارن هورنای توجه کنیم . در آسیب شناسی ها کمتر دچار خطا ی تحلیل خواهیم شد از نظر خانم هورنای انسان محبت طلب و انسان ستایش و تکریم طلب از درون احساس کلافگی و خلا ء می کند و از نظر مولانا انسان همینکه از اصل خویش غافل شد انسان پرست خواهد شد و هر اندازه آدمی تکریم خواه شود لاجرم انسان پرست هم خواهد شد زیرا به تکریم کننده باید باج دهد .تا از او حمایت هم دریافت کند و نتیجه انسان پرستی است که آدمی از پرستش سازنده محروم خواهد شد،بوانسانی خواهد شد که فاقد انرژی شادی بخش و وفاقد انرژی و توان معنا جویی .انسانی که فاقد انرژی شادی شد انسانی سردرگم و کلافه باقی می ماند و چنین انسانی نمیتواند مفهوم و معنایی بیشتر و فراتر از لذت را در ک و تجربه کند . انسانیکه نتواند قوه اکتشاف را در خود زنده و فعال سازد او اسیر پوچی وسرگشتگی خواهد شد.و در چنین کمبود و در چنین خلائ ی فرد و اجتماع فاقد ساختن سازمانی خلاق و شاداب و خودشکوفا خواهد شد.چنانچه به نظریه سازمانی دانشمندان مدیریت هم توجه کنیم سازمان ها ی یا دگیرنده سازمانهایی اند که توان خودشکوفایی مدیران و کارکنانشان بالاست.در کمتر سازمان یادگیرنده ای رفتار فاشیستی امکان حضور می یابد .با تشکر از حسن حوصله دوستان
alcohol detox click does naltrexone stop cravings
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
where to buy naltrexone naltrexone studies naltrexone dosage forms
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naktrexone sigridw.com ldn therapy
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
مويد منيعات
1396/02/04
3
2
درود و عرض ارادت دلتنگي و امتنان به نظر ميرسد مهمترين اسيبي كه افراد در سطح انتخاب مطلوبيتها ي خود در نظامات توتاليتر ميبينند چيرگي مطلوبهاي فردي اجتماعي نظير شهرت ثروت مقام و ... بر مطلوبهاي روانشناختي فردي نظير شادي و مولفه هاسلامت روان و همچنين مطلوبهاي جامعه شناختي نظير ازادي امنيت عدالت و ... ميباشد.از اين منظر مسابقه لگد كردن و بالا رفتن برشانه هاي هموندان جوامع تولاليتر بسيار پر طرفدار ميباشد.ز
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
what does naltrexone do go naltrexone 4.5 mg
naltroxene link low dose naltraxone
how long does it take for naltrexone to work click medication naltrexone
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug