امروز :
مقالات
تاریخ اندیشه_ تفکر سقراطی
1393/06/02 - 20:42
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

همگی شنیده ایم گاهی که آدمها مي خواهند یکدیگر را نصيحت كنند مي گويند "عاقل باش!"؛ يا "اين تصميمت عاقلانه نيست"؛ يا اينكه "عقلاني حرف بزن!". حال مي خواهيم ببينيم که تعریف عقلانيت چيست. شخصی به نام "آلن دو باتن" (فیلسوف سوئیسی)در کتاب "تسلی بخش های فلسفه" به دنبال ارائه ی جوابی برای اين سوال است. او تأكيد مي كند بيشتر مردم وقتي که راجع به عقلانيت صحبت مي كنند "عرفي بودن" را مد نظر دارند. "آلن دوباتن" مي گوید این تعریف عقلانیت باعث مي شود كه هر گاه كسی به گونه ای متفاوت با ما فكر یا عمل كند؛ از نظر ما آدم غير متعارف و درنتیجه غير خردمندي به نظر بياید. او نقل می کند كه وقتي سفيد پوستها وارد قاره آمريكا شدند؛ سرخ پوستها را دیدند که اصول غير متعارفي داشتند؛مثلأ دماغشان را سوراخ مي كردند و دور آتش می رقصیدند و به شكل متفاوتي لباس مي پوشيدند. بنابراین سفیدپوستان به ابن نتيجه رسيدند كه آنها انسان نیستند بلكه موجود ديگري بين انسان و حيوان می باشند! بدنبال این طرز تلقی، سفيد پوستان بعنوان تفریح و سرگرمی مسابقه ی "شكار سرخپوست" برگزار می کردند! "آلن دوباتن" اين رفتار را ناشي از اين مي داند كه ما عقل و خردمندی را جزو تعریف انسانیت دانسته و از طرفی رفتار غير عرفي را رفتارغير عاقلانه اي مي دانيم. بنابراین هر کس که دارای رفتار غير عرفي باشد از نظر ما غير عاقل است و حقوق بشر در مورد او صدق نمي كند! او به ما تذكر مي دهد كه حواسمان باشد اگر آدمي از نظر عقاید, احساست یا رفتار با ما متفاوت است او را از حقوق انساني ساقط نكنيم و بپذيريم كه علیرغم ظاهر متفاوت، اين انسان ها هم از حقوق انسانی برخوردارند.

"آلن دوباتن" سپس در جواب اين سوآل كه "اگر عقلانيت عرفي بودن نيست؛ پس چیست؟"؛ عقلانيت را با سنت سقراطي معرفي مي كند. در سنت سقراطي، عقلانیت مساوي است با critical thinking يا "تفكر نقاد". يعني اگر كسی توانایی نقد كردن داشته باشد می توان گفت كه اين فرد عقلاني رفتار مي كند. به عبارت دیگر، در "رويكرد سقراطي "، زير سؤال بردن پيش فرض ها و عقايد و عادتها مساوي است با عقلانيت.

پیش فرض چیست؟ پیش فرض ها گزاره هایی هستند كه به گونه ای بیان می شوند كه بدون اينكه مورد ازمون قرار گیرند پذیرفته می شوند. مثلآ به يك نفر گفته ميشود كه "اگر دروغگو باشي به جهنم می روی." اینجا گزاره ی "جهنم وجود دارد" پیش فرض واقع شده است. یعنی قبل از اينكه بهشت و جهنم تعريف و اثبات شود؛ با اين جمله كه "اگر دروغگو باشي به جهنم می روی" از سوال "جهنم وجود دارد یا نه؟" عبور كرده اند؛ پريده اند! این پيش فرض است. پيش فرض ها باعث “YES SET” می شوند. YES SETيعني این که ما به جای تصمیم گرفتن بین "بله" و "خیر" نادانسته "بله" می گوییم چون سوال به گونه ای مطرح می شود که گویی ما قبلا "بله" گفته ایم!. مثلاً می پرسند: "چايي می خورین يا ميوه؟!" يعني در حقيقت شما حق انتخاب "نسکافه" ندارید! اگرچه به نظر مي رسد كه فرد دارای حق انتخاب است؛ ولي در حقیقت این میزبان است که برایش تصميم گرفته تا بين A و B يكي را انتخاب كند.YES SET يعني ظاهرا حق انتخاب هایی به ما داده مي شوند؛ ولي عملآ پیش فرض هایی هم به شکل تلویحی و پنهانی به ما تحمیل می شوند! در چنین شرایطی معمولاً ما متوجه نمي شويم كه اساسآ مقدمه ی موضوع نياز به نقد دارد. مثل اينكه از شما بپرسند كه "آيا موافقيد كه خانم ها هم اجازه ی انجام كارهاي مردانه اي مثل موتور سواري را داشته باشند؟"... شما فكر مي كنيد كه یا بايد بگویيد "بله" يا "نه" و حتی فكر مي كنيد "من اجازه دارم كه بگویم بله يا نه!". اما در واقع شخصي كه اين سوآل را از شما پرسيده چند تا "بله" به خورد شما داده است. يكی اينكه "رفتارها قابل تقسيم به زنانه و مردانه هستند."؛ دوم اينكه "موتور سواري جزو رفتار هاي مردانه است."؛ و سوم اينكه "ما (پرسنده) حق اجازه دادن یا ندادن داریم!". در حالي كه سوآل اصلي باید اين باشد كه "این حق از کجا آمده كه شما به ديگران اجازه اين رفتار را بدهيد يا ندهيد؟!"

بنابراين در روشYES SET به گونه اي رفتار مي شود كه فرد یا گروه مورد نظر هر انتخابي كنند؛ به شما یک YES گفته اند.YES SET فضايي است كه در آن پيش فرضهايي به خوردتان داده مي شود بدون اينكه از شما بپرسند آيا با آن پيش زمينه ها موافقيد يا نه .

روش سقراطي اين است كه ما به گونه اي سوآل كنيم كه آن پيش فرض ها و اطلاعات پنهان شده را به ما نشان بدهد و "زبان تهی شده" را به چالش بکشد. اساساً مي گويند كه اين مدل گفتگو که "آمایه ی آری" یکی از انواع آن است، مدل Impoverished است يعني مدل "تهي شده". در این مدل، اطلاعات مهمي را كه شما براي تصمیم گیری نياز داريد از شما دزديده اند و عملآ اطلاعاتي به شما مي دهند كه بخش مهمي از آن را حذف کرده اند.اين بخشِ از مدل "تهی شده" یاImpoverished Model ، باعث محدودیت در تصمیم گیری می شود. در واقع روش محدوديت ايجاد كردن براي انتخاب هاي شما اين است كه از نوعي زبان استفاده كنند. اين روش (Impoverished Model)، نوعی بازي زباني است كه طی آن بدون اينكه شما بدانيد، انتخاب هاي شما به ديگري واگذار مي شود؛ حال آن ديگري ممكن است يك فروشنده آبجو باشد يا يک نهاد سیاسی.

روش سقراطي روشي است كه سوالات پنهان شده در Impoverished Model را براي شما آشكار و روشن مي كند. سقراط اين كار را مي كرد؛ یعنی در بازار شهر راه مي رفت و مردم کوچه و بازار را به چالش مي كشيد. مثلآ مي ديد كه در سناي آتن سناتوري سخنراني مي كند و مي گوید: "شرافت ملي ما حكم مي كند كه با اسپارت وارد جنگ شويم!". آنگاه سقراط سؤال مي كرد: "اولاً آيا شرافت یک ویژگی اخلاقی انسانی است یا این که مي تواند قيد نژادي، جنسي، ملي، شهري و... داشته باشد؟! يعني آيا ما شرافت ايراني و شرافت افغاني و شرافت پاكستاني داريم؟!... يعني شرافت در پاكستان يک معنا دارد و در ايران يک معنا؟!"... اگر گوينده مي گفت كه: "بله...شرافت قابلیت اين را دارد كه قيد مليت بخورد..."؛ آن وقت سقراط مي گفت: "خوب، مشخص كنيد كه تفاوت شرافت ايراني با شرافت پاكستاني و شرافت افغاني در چیست!" و اگر گوینده مي گفت كه: "نه، قيد مليت نمي خورد."؛ مي گفت كه: "پس چرا مي گویيد شرافت ملي؟!...بايد بگویيد شرافت. اما آيا شرافت حكم مي كند كه دو تا كشور با هم بجنگند؟!!... اصلاً خود شرافت چه تعريفي دارد؟ شما چگونه بين دو نفر آدم مي توانيد بگویيد كه اين يكي شريف است و شرافت دارد و آن يكی نه؟!"... اما اگر گوینده مي گفت كه: "شرافت اصلآ تعريفي ندارد و مقوله ای حسي است. يک نفر را مي بينیم و از او حس منفي مي گيریم و مي فهمیم كه آدم غير شريفی است!"؛ آنوقت مي گفت: " الان من حسي دارم كه می گویدورود به جنگ بيشرفانه است , حالا چه ابزاری وجود دارد که بفهمیم حس شما درست است که ورود به جنگ را نشانه ی شرف می دانید یا حس من که ورود به جنگ را بی شرفی می دانم؟!!"...

خيلي از بيماران به ما مراجعه می کنند و معمولآ اولين جمله شان اين است كه: "افسرده ام" . حالا اگر سوآل شما اين باشد که: " از كي افسرده شدي؟"؛ وارد بازي او شده اید. يعني پذیرفته اید که افسردگي در او وجود دارد؛ يعني پيش فرض را قبول كرده ايد. در حقیقت، سوآل شما بايد اين باشد كه: "افسردگي از نظر شما يعني چه؟ و شما از كجا فهمیدید كه افسرده شده اید؟ آيا كسي این را به شما گفته؟ آيا حسي پيدا كرده اید؟ آيا فيلمی راجع به افسردگي در تلويزيون ديده ايد؟...". اينجا هم با همان سوآلات سقراطي به جاي اينكه در دام بازي بيافتيم؛ بيرون آن مي ايستيم و بازي را نقد مي كنيم.

سرانجام، این در بازار راه رفتن ها و به چالش كشيدن های مردم توسط سقراط منجر به اين شد كه اولاً خيلي از مردم او را دوست نداشتند (در شهر آتن، سقراط را "خرمگس" می نامیدند؛ چون مثل خرمگس نمي گذاشت كه مردم چرتشان را بزنند!!). دوماً و مهمتر از آن اين بود كه سقراط را به جرم به انحراف كشيدن نسل جوان از طريق تشويش افكار عمومي و نشر اكاذيب، به دادگاه کشیدند و حكمش هم جام زهري بود كه به دستش دادند و بايد مي خورد... شايد اولين شهيد راه عقلانيت و فلسفه سقراط باشد؛ آنهم به دليل تشويش افكار عمومي!

يكي از ويژگي ها و تفاوت هاي جامعه مدرن با جامعه پيش مدرن اين است كه شما در جامعه مدرن توانايي اين را دارید كه سقراط وار عمل كنيد. يعني می توانید هر گزاره اي كه به شما داده شده را زير سوآل ببرید. آنچه بعنوان "آزادي بيان" شناخته می شود؛ يعني داشتن این اجازه كه همه ی گزاره هاي پذيرفته شده ی عرفي و فرهنگي و تاريخي را زير سوال ببريم.

مثلآ سالهاست در آمريكا پذيرفته اند كه سه نفر با آپولو 11 به ماه رفتند و پرچم آمريكا را در کره ی ماه نصب کردند و ماه به تسخير بشر در آمد... اما در دو دهه ی اخیر گروهي این موضوع را زير سوآل برده اند و ادعا می کنند كه ممكن است تمام اين ماجرا يك بازي تبليغاتي بوده باشد!... یا اینکه باز هم در آمریکا كه روايت رسمي و قرائت رسمي حكومت و تبليغات اين است كه برجهاي دوقلو در 11 سپتامبر 2001 توسط القاعده منفجر شد؛ مي بينيد كه بسياري از افراد كتابها و مقالاتي نوشته اند كه اين موضوع را زير سوآل برده اند و مي گويند كه عامل اصلی این اتفاق خود پنتاگون بوده؛ يا طرح وزارت خارجه يا CIAبوده است!من هیچ اطلاعاتی در زمینه ی پروژه ی سفر به ماه یا انفجار برج های دوقلو ندارم ولی به عنوان یک معلم تفکر نقاد از این که در یک جامعه بتوان "قرائت رسمی" را زیر سوال برد خرسند می شوم زیرا اگر در جامعه اي بتوان قرائت رسمي را زير سوال برد و هيچ گزاره یا شخصي معاف از زير سوآل بردن و به چالش كشيده شدن نباشد؛ در آن جامعه رويكرد عقلانيت سقراطي حاکم است.

دکتر محمدرضا سرگلزایی_ روانپزشک

app to spy cell spy cell spy free
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
how to tell my husband i cheated go i told my husband i cheated
my husband and i both cheated blog.artistamobile.com would my husband cheat
my husband cheated My boyfriend cheated on me percentage of women who cheat
unfaithful wives my wife cheated on me with my father how many women cheat
women affairs megaedd.com why do husband cheat
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
early abortion options medication during pregnancy abortion clinics in oklahoma
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
discount rx pharmacy discount drug coupons free pharmacy card
women who cheat on their husbands reasons wives cheat on their husbands women cheat
wifes that cheat how can people cheat i cheated on my husband
women will cheat how to cheat on husband My girlfriend cheated on me
sildenafil citrate pill link avodart
prednisolone 40mg open inderal 10mg
free prescription drug cards pharmacy coupons for new prescriptions drug coupon
proscar pill albuterol (salbutamol) valacyclovir
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
viagra coupons printable go viagra.com coupon
prescription coupon read drug prescription card
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
to buy viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra uses and side effects
cialis coupons from lilly discount prescriptions coupons prescription drugs coupons
free cialis samples coupon link cialis coupon free
discount card for prescription drugs go prescription drugs coupon
discount prescription drug card open discount coupons for cialis
free discount prescription card click drug prescription card
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
ibuprofen teva link ibuprofen teva 400 mg ára
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
geodon efectos secundarios geodon ziprasidona geodon inyectable
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
bimatoprost eyelash bimatoprost bimatoprost buy
canesten gyno kruidvat site canesten creme
adalate adalate 10 mg adalat compendium
inderal generico inderal la inderal comprar
cosopt eye drops storage click cosopt spc
allosaurus bvandam.com allow
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
vermox prospect vermox vermox pret
cialis coupons from manufacturer cialis coupons from lilly cialis discount coupon
printable coupons sites alpinipedrengo.com coupon sites
surgical abortion medical abortion cost the cost of an abortion
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
i want to do abortion suction aspiration abortion pregnancy termination options
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston tablete za odgodu menstruacije
champix champix comprar champix dosis
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
aspiration abortion how late can you get an abortion pill anti abortion pill
abortion pill for abortion pill buy abortion pill
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
abortion pill rights abortion pill clinics in houston medication abortion pill
vermox delovanje vermox cena vermox cena
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
abortion pill video abortion pill cons non surgical abortion pill
thyrax kopen thyrax vervanger thyrax euthyrox
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
abortion pill is murder abortion pill procedures cheap abortion pill clinics
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
flagyl vademecum flagyl v flagyl v
clomid proviron clomid clomid proviron pct
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
abortion pill abortion pill services abortion procedure
vermox prospect vermox pret vermox pret
vermox 100mg sigridw.com vermox tablete doziranje
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
cialis coupon codes cialis free sample coupons new prescription coupon
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
prescription coupon cialis coupon card cialis coupon
abortion pill process aictmkulahospital.org home abortion pill methods
for abortion pill free abortion pill abortion pill prices
addiyar newspaper addyi 100 mg addiyar newspaper
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 5 mg tablet crestor 10 mg retail price
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
post abortion pill cheap abortion pill clinics medication abortion pill
free cialis coupon 2016 discount prescription coupons manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
how much is an abortion pill lakeerengallery.com how does abortion pill work
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
prescription coupon card coupons for cialis printable coupons for prescription medications
late abortion abortion in new york abortion symptoms
coupons prescriptions drug coupons prescription discount coupon
prescription discount coupons prescription coupon card prescription savings cards
naltrexone hair loss saveapanda.com opiate implant blocker
c naltrexone site low dose naltrexone alcohol
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone immune system open naltrexone capsules
where can i buy low dose naltrexone centaurico.com vivitrol half life
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
naltrexone oral click revia drug
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
vivtrol read naltrexone uses
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
 
زنگنه
1393/06/05
11
0
بادرود و تبریک به شما بمناسبت روز اول شهریور - روز پزشک و سپاس از مطلب آموزنده تان، بنظر شما در جامعه ایکه مردمش امامزاده قلقه زن دارند و به جای مراجعه به پزشک، پیرو خرافات هستند برای پیشبرد سنت سقراطی چه باید کرد؟ ،
symptoms for stds open treatment of gonorrhea and chlamydia
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
married men who have affairs developersalley.com cheat
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
women affairs megaedd.com why do husband cheat
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
the unfaithful husband types of women who cheat my husband cheated on me
free prescription drug card site how to coupon at rite aid
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
android phone monitoring app open android tracking software
walgreens photo coupon 10 cent prints go walgreens coupon codes photo
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
clomiphene 25mg open amoxil pill
sildenafil citrate site cialis 10mg
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
abortion pro life read facts about abortions
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
drug coupon card blog.suntekusa.com cialis coupon code
cipro site ciprinol
naproxen go naproxennatrium
losartan losartan jubilant losartan
niacin ne demek niacin solgar niasinamid
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
inderal generico inderal la inderal comprar
metformin site metformin
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
viagra generic viagra alternative viagra side effects
cialis.com coupons read prescription savings card
lilly cialis coupon read prescription card discount
zyrtec chemist warehouse site zyrtec ingredients australia
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
amoxicillin 500 mg link amoxicillin-rnp
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription read discounts on prescriptions
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
rx prescription coupons discount drug coupon prescription drugs coupons
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
discount coupons for prescriptions prescription discount coupons cialis.com coupon
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
definition of abortion pill pros and cons of abortion abortion pill information
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
cialis coupons and discounts prescription discount coupons cialis sample coupon
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone generic cost
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
cialis coupon lilly coupons for prescription drugs prescription discount coupons
coupons for cialis 2016 coupon for prescriptions cialis online coupon
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
cialis prescription coupon new prescription coupon coupons cialis
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
lamisil lamisil 1 lamisil spray
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
average cost of an abortion pill abortion pill services pro abortion
cost for an abortion teenage abortion pill cost of medical abortion
abortion pill abortion pill prices getting an abortion pill
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
cialis prescription coupon abloomaccessories.com cialis coupons 2015
duphaston duphaston iskustva duphaston i ovulacija
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor coupons printable crestor 10 mg retail price
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil cream
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
abortion pill procedures abortion pill procedures abortion pill definition
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
online cialis coupons cialis 2015 coupon prescription discount coupons
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
doctors who prescribe low dose naltrexone ldn naltrexone side effects opioid antagonist implant
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
ldn homepage link naltrexone canada
naltrexone uk naltrexone dosage range drug naltrexone
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
naltrexone 25 mg blog.aids2014.org naltrexone and pregnancy
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
does naltrexone work click naltrexone implant locations
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
what is the difference between naloxone and naltrexone vivitrol for alcoholism naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work naltrexone use medication naltrexone
neltraxone house.raupes.net natroxone
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
كاترين
1393/06/06
2
0
سلام، دوست عزيز زنگنه، البته سوال از آقاي دكتر پرسيديد اما به نظر من بهتر است در چنين جامعه اي كه از آن گله مند هستيم از خودمان شروع كنيم. وقتي از سقراط پرسيدند چه ميداند؟ پاسخ داد "چيزي كه ميدانم اين است كه نميدانم. برتري من به شما تنها اين است كه من به ندانستن خود آگاه هستم." من شخصا وقتي نگاه ميكنم روش تفكر نقاد سقراطي را در بعضي آدمهاي فرهيخته ميبينم اما موضع "من هم نميدانم" را به ندرت ميتوان ديد. اقليت و اكثريت، عوام و خواص، هريك از جايگاه داناي كل ديگري را زيرسوال ميبرد.
dating a married man why do wife cheat open
message spy app android sms spy app android spy apps
how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
how do i know if my wife has cheated nookandlearn.com why women cheat on their husband
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
wives cheat my husband almost cheated on me why most women cheat
why most women cheat married men who cheat wives that cheat
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
story of abortion open should i get an abortion
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
free rx coupons walgreens store coupons discount prescription drug cards
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
what is an abortion clinic medical abortion clinics abortion atlanta
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
neurontin pill deltasone pill imitrex 50mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
neurontin 400mg diprolene tube propranolol 10mg
abortion pro life read facts about abortions
printable viagra coupon site pfizer viagra coupons
new prescription coupon viagra coupon free discount coupons for viagra
abortion pill abortion pill abortion pill
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
drug coupon card click cialis coupon code
new prescription coupon cialis free coupon prescription drugs discount cards
cialis prescription coupon mha.dk coupons for prescriptions
free cialis coupon 2016 cialis online coupon free printable cialis coupons
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
cialis coupons and discounts read prescription discounts cards
naproxen naproxen kruidvat naproxennatrium
losartan site losartan
augmentin vidal arbot.cz augmentin vidal
lithium ion battery go lithium ion battery
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
prescription coupons discount coupon for cialis discount prescriptions coupons
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cialis recenze cialis a alkohol cialis
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
abortion pill rights abortion pill methods medication abortion pill
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren krem fiyat
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
abortion pill online abortion clinics in houston tx abortion pill video
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
cialis sample coupon cialis coupons printable cialis 2015 coupon
second trimester abortion slb-coaching.com getting an abortion pill
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
2015 cialis coupon agrisol.com.ar free cialis coupon 2016
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
neurontin diskuze neurontin neurontin 100 mg
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
buy abortion pill how much is the abortion pill chemical abortion pill
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
vermox bez recepta lasertech.com vermox
abortion pill rights funtimeleisure.co.uk getting an abortion pill
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cialis online coupon discount prescriptions coupons free cialis coupon
lamisil comprimidos lamisil crema lamisil pastillas
prescription transfer coupon abcomke.sk cialis coupons from lilly
vermox sirup vermox vermox spc
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
late abortion abortion blogs abortion symptoms
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
low dose naltrexone anxiety link low dose naltrexone canada
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
ldn low dose site maltrexon
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
how long will naltrexone block opiates ldn and fibromyalgia naltrexone moa
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
where to buy naltrexone naltrexone studies naltrexone dosage forms
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
does naltrexone work click naltrexone implant locations
what does naltrexone do peider.dk ldm medicine
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
fexofenadin recept bhalsbrand.site fexofenadin side effects
علی
1393/06/08
1
0
سلام و درود بر شما دکتر عزیز که مطالبتان همیشه خواندنی است. با آوردن عبارت "قرائت رسمی" چکیده سخنتون و نتیجه کاربردی اون در جامعه خودمون رو به زیبایی بیان کردین. من رو یاد کتاب "نقدی بر قرائت رسمی از دین" انداختید. به امید روزی که در جامعه ما نیز رویکرد عقلانیت سقراطی حاکم شود. آن روز اگر چه خواهد آمد، اما شک ندارم که به این زودی ها نخواهد بود...ضمن اینکه حرف سرکار خانم کاترین کاملا متین و بجاست، چرا که "من نمیدانم" مقدمه ای لازم برای تحقق آن شرایط است.
message spy app mobile phone spying android spy apps
how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
how do you treat chlamydia what are the symptoms of chlamydia std pictures and symptoms
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
i cheated on my girlfriend but i love her should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
dating for married people maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com married men having affairs
my husband cheated mapbiquity.com women who cheat on men
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
dating site for married people click cheat on husband
pharmacy direct coupon mailkoba.ru rx drug coupons
free grocery store coupons walgreens deals prescription savings cards
location tracking device spy on phone how to find location of a cell phone
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
coupons prescriptions open coupon for free viagra
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
prescription savings cards factus.dk 2016 viagra coupon
prescription drug coupons viagra manufacturer coupon 2016 viagra free sample coupons
printable viagra coupon link prescription drugs coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
to buy viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra uses and side effects
sinemet sinemet sinemet
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
lilly coupons for cialis prescription savings card cialis manufacturer coupon 2016
telfast antihistamine open telfast plus
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
abortion procedure history of abortion partial abortion
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
surgical abortion medical abortion cost the cost of an abortion
duphaston 10 mg charamin.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
why should abortion be illegal abortion help free discount coupon
aspiration abortion how late can you get an abortion pill anti abortion pill
abortion pill complications abortion pill cost abortion pill methods
vermox tablete doziranje by-expression.com vermox bez recepta
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
losartan jubilant losartan pro medicin losartan
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
coupons for cialis 2016 coupons cialis cialis coupon card
voucher free price of strattera strattera without prescription
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
transfer prescription coupon cialis coupon card cialis coupons free
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin 100 mg
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl jarabe
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
free coupon printing sites coupon sites discounts coupons
amoxicilline alexebeauty.com amoxicillin endikasyonlar
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
late abortion abortion blogs abortion symptoms
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
2015 cialis coupon free discount prescription cards drug coupons
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
buprenorphine detox site opiate implant
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
ldn cfs alcohol implant naltroxene
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
how long will naltrexone block opiates naloxone naltrexone naltrexone moa
naltrexone uses go generic naltrexone
naltrexone oral click revia drug
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
does naltrexone work click naltrexone implant locations
naltrexone compound charamin.jp low dose naltrexone buy online
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
سرگلزایی
1393/06/10
1
0
درود و سپاس از سرکار خانم زنگنه- کاترین و علی عزیز. از گفتگوی شما آموختم. جامعه ی ما دچار بیماریهای فرهنگی بزرگی ست که همه راجع به آن گفت و شنود می کنیم. راه درمان آنها آموزش است, تا اینجای کار همه متفق القولیم. مشکل اینجاست که بیماریهای فرهنگی ما آبشخور تغذیه ی نهادهایی هستند که بطور فعال و قدرتمند به بازتولید بیماری ها می پردازند و در مقابل هر درمان و درمانگر جدی صف آرایی می کنند. اینجاست که من "نمی دانم" چه باید کرد
open my boyfriend cheated on me quotes do all women cheat
redirect click read
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
why do women cheat on husbands married men cheat with men why women cheat on their husbands
my husband cheated with a man go cheats
wife cheated when married men cheat married men who cheat with men
american sex stories sex stories com dog sex stories
android phone monitoring app open android tracking software
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
sildenafil citrate inderal pill cialis 10mg
levaquin 250mg krishnan.co.in clomid 25mg
coupon for free viagra go prescription drugs discount cards
free prescription drug discount card areta.se viagra.com coupon
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
what is it like to have an abortion medical abortion unplanned pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and hives lisinopriland.net lisinopril and hives
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons and discounts coupon for prescription prescription discounts cards
viagra mire jó viagra 100mg viagra szedése
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
aldactone effets secondaires aldactone effets secondaires aldactone compendium
canesten gyno kruidvat canesten gyno tablet canesten creme
adalate celticcodingsolutions.com adalat compendium
paxillus darkwoodsdojo.com paxilus involutus
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
atenolol doziranje open atenolol forum
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
coupon for prescription open discounts on prescriptions
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
cheap cialis bilie.org cialis cvs coupon
dipyridamole package insert dipyridamole eye drops dipyridamole thallium scan
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
medical termination of pregnancy procedure late termination of pregnancy for fetal abnormality weeks for pregnancy
viagra damske.com viagra ersatz
abortion in clinic dilation and curettage miscarriage dilatation & curettage
voltaren jel voltaren ampul voltaren krem fiyat
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone generic cost
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
cialis coupons from lilly coupons cialis coupons for prescriptions
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
early abortion pill options achrom.be partial birth abortion
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
flagyl vademecum flagyl v flagyl v
abortions cost ismp.org what is abortion pill
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
cialis.com coupons supermaxsat.com online cialis coupons
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
coupon cialis edenvalleykent.org cialis coupons from manufacturer
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
clomid testosterone clomid testosterone clomid testosterone
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
vermox sirup cijena vermox sirup cijena vermox 100mg
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
amoxicillin dermani haqqinda aldwych-international.com amoxicillin nedir
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
buy abortion pill how much is the abortion pill chemical abortion pill
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
cialis 2015 coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
coupon for prescriptions eltrabajadordelestado.org coupons for prescription medications
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
vermox sirup vermox vermox spc
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
abortion laws in the us methods of abortion in early pregnancy free abortion clinics in dc
revia naltrexone go low dose naltrexone insomnia
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
withdrawal from naltrexone link naltrexone implant side effects
naltrexone implant alcohol house.raupes.net naltrexone doctors
trexone medication open how does naltrexone work
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
ciloxan alcon ciloxan drops for eye ciloxan kapi
زنگنه
1393/06/14
11
0
بادرود بر استاد گرامی و خانم کاترین و علی آقا و سپاس از پاسخ و توجه تان - استاد گرامی همانطور که فرمودید تنها راه درمان آموزش است و هرچقدر بازتولید بیماریها بیشتر باشد وهرچقدر نهادهای این بازتولید قوی باشند با آگاهی بخشی هرچند در آینده ایی دور حتی کسانیکه خودرا بخواب زده اند ناچار به بیداری خواهند شد - با تعطیل شدن گفتگوها ، رشد فکری متوقف و روند اندیشیدن از دست خواهد رفت و در نتیجه آن خوی به روند اطاعت بیش از پیش تولید خواهد شد پس بکوشیم که گفتگوهایمان تعطیل نشودو سپاس مجدد از توجه و تلاش شما .، -
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
how do you treat chlamydia treatment of gonorrhea and chlamydia std pictures and symptoms
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
how to tell my husband i cheated go i told my husband i cheated
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
how do i know if my wife has cheated married men affairs why women cheat on their husband
my wife emotionally cheated on me go how to cheat with a married woman
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
women who cheat on husband marcandela.com how many men have affairs
my husband cheated mapbiquity.com women who cheat on men
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
free readable adult stories adult intimate sex stories blog bart simpson adult stories
wife cheated married and want to cheat married men who cheat with men
dating site for married people link cheat on husband
abortion by pill click natural pregnancy termination
free online coupons click walgreens printing coupons
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
women will cheat wife cheat My girlfriend cheated on me
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
cialis pill mtibytes.com renova tube
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
levaquin 250mg click clomid 25mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
cialis coupons 2015 free prescription cards discount prescription discount coupon
prescription savings cards free grocery coupons free printable coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
coupon for cialis site cialis coupons from manufacturer
naproxen zygonie.com naproxennatrium
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
voltarene 100 open voltarene 50
aldactone effets secondaires aldactone effets secondaires aldactone compendium
viagra shellware.com viagra virkning
adalate adalate 10 mg adalat compendium
inderal generico inderal la inderal comprar
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
atenolol doziranje site atenolol forum
adalat sony rileytech.net adalat crono
geodon drug site geodon high
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
medical termination of pregnancy procedure thinking of having an abortion weeks for pregnancy
cytotec abortion britmilk.co.uk price of an abortion pill
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
coupons for cialis 2016 free cialis coupons coupon prescription
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
discount prescriptions coupons free cialis coupon prescriptions coupons
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
flagyl v flagyl 125 flagyl perros
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
coupons for cialis printable cialis coupon 2015 cialis discounts coupons
cialis.com coupon ismp.org coupon for prescriptions
vermox cena vermox prodej vermox alkohol
cialis.com coupons printable cialis coupon online cialis coupons
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000 amoxicilline
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
transfer prescription coupon akum.org cialis coupons free
vermox prodej blog.idilbaby.com vermox alkohol
abortion pill laws home abortion pill teenage abortion pill
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
price of abortion pill abortion pill centers abortion pill services
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
late term abortion pill medical abortion pill abortion pill laws
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
discount drug coupons rftrack.net drug prescription card
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
monthly injection for opiate addiction implant naltrexone naltrexone for opiate withdrawal
revia naltrexone go low dose naltrexone insomnia
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone pain management pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone and heroin
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
vivitrol canada monthly injection for opiate addiction naltrexone alcohol treatment
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
what does naltrexone do go naltrexone 4.5 mg
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
احمد
1393/08/04
0
0
عرض سلام و ادب خدمت استاد و دوستان بنده نیز گفتگو در جهان واقعی به منظور رهایی از پندار را تنها راه رهایی و خارج شدن از روابط پوچ و مخرب و بی معنا می دانم. خوشبختانه سنت سقراطی وآشتی با خرد را می توانیم در پاره ای از قوانین ببینیم .هر چند قوانین بطور دقیق اجرا نمیشوند اما روح قوانین مدنی کشورمان از عقلانیت برخوردار است . به طور مثال:تآکید قوانین و شرع بر کتبی کردن عقود و معاهده ها جا را برای دخالت پییش فرض ها ی ذهنی و پندارها محدود کرده است. به ندرت پیش می آید که عهدی مکتوب شود اما مبتنی بر خیال و پندار و رسم وسنت واهی و مخرب بناگذاشته شود. سنت سقراطی جاذبه داشته و در هر دورانی جاذبه خودش را حفظ کرده است.اگر این سنت جاذبه نداشت توسط دو شاگردش افلاطون و ارسطو مکتوب نمیشد. یادمان باشد از سقراط اثری مکتوبی توسط خودش پدید نیامد و همین می تواند تاییدی باشد بر توانمندی و پایداری سنت او. عزیزان،یقینا خودتان اگاهید که ما آدمیان چنانچه بصورت فردی تولید کننده رفتار و افکار و احساسات سازنده و منطقی باشیم اطرافیانمان نیز خودرا مجهز به منطق می کنند زیرا منطق بسیار نیرو مند است و پرجاذبه انسان به ناطق بودنش و به تلاشش در جهت کشف مجهولات زیباست.اگر تک تک ما به گفتمان سقراطی ایمان مند شویم یقینا منتظر حمایت اکثریت نخواهیم شد زیرا روابط میانفردی سالم و سازنده محصول حکومت عقل بر رفتار فرد فرد است.شهدای عقلانیت خودشان دبرابر عظمت هستی ودر برابر شگفتگی های خلقت ودر برابر هوش و شعور طبیعت بسیار ناچیز می دیدند. روش سقراط شورش ایجاد کردن در عقول بود همان عقولی که استاد از آن به نیکی مفهوم سازی کردندبود. وقتی صحبت از شورش ایجاد کردن می شود یعنی همه مان هر لحظه محتاج کاوش در ذهنیتمان و برداشتهایمان از یکدیگر خواهیم شد. سقراط خودشناسی را در ارتباط با همه نوع انسانی با هر سطحی از معلومات پی می گرفت . در نگاه سقراطی انسان به خاص و عام تقسیم نمی شود . انسان در نگاه سقراطی به صفت هم تعریف نمی شود .زیرا صفت بیان کننده رفتار و افکار فرد نیست.انسان در نگاه سقراط موجودی است که هر لحظه می تواند کار و عمل سالم و خردمندانه انجام دهد یا اعمال نابخردانه. تحصیلات و معلومات در نگاه سقراطی حجاب عقل و خردند. برداشت انسان از واقعیت های بیرون و درون است که علم پدید می اورد وعلم چیزی نیست بجز باورها و برداشتهای جمعی از انسان ها. چنانچه این برداشتها عمومیت یابندهمچون لایه سخت متافیزیکی برذهن باقی می مانند هر چه این لایه های سخت منجمد تر و غیر قابل انعطاف شوند جا برای سنت سقراطی تنگ تر میشود اما سقراطیان فقط می توانند با طرح سوال لایه ها را نازکتر کنند تا امکان انعطاف پذیری و نقد پذیری را فراهم کنند. به نظر من تک تک ما وظیفه داریم تا برای مسری کردن شادابی و سلامتی جمعی ضمن تلاش برای کشف مجهولات کوشش کنیم تا اطر افیان را در حد وسعمان برای شنیدن سوالات انتقادی انعطاف پذیر تر کنیم سوالاتی که به همه مان کمک کند تا در باورهای خودساخته و مخرب آگاه شویم . با تشکر از حوصله عزیزان
how to cheat wife dating site for married people why do husbands cheat
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
married men affairs click I cheated on my boyfriend
dating for married people married men cheat with men married men having affairs
wifes who cheat go signs of infidelity
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
free printable viagra coupons viagra.com coupon viagra 2015 coupon
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
prescription drug discount card cogimator.net transfer prescription coupon
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
synthroid 25mcg synthroid bottle finasteride
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
discount prescription coupons markthrice.com viagra 2016 coupon
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
drug coupons blog.brunothalmann.com viagra manufacturer coupon 2016
new prescription coupon viagra coupon free discount coupons for viagra
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
to buy viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra uses and side effects
cialis manufacturer coupon 2016 read cialis discount coupons
drug coupon card click cialis coupon code
viread forum virelade viread 300 mg
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
voltarene 100 ningchao.net voltarene 50
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion photos msemvs.org abortion at 16 weeks
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
amoxicillin 500 mg go amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription open discounts on prescriptions
zovirax bula idiotygenii.com zovirax
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
diclac gel diclac spc diclac 50mg tablets
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
viagra damske.com viagra ersatz
abortion pill for abortion pill buy abortion pill
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
ibuprofen 600 myjustliving.com ibuprofen spc
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
pill abortion laziendaalimentacoes.com.br abortion pills
cialis coupons and discounts activeslo.com cialis sample coupon
viagra recenze viagra prodej viagra online
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
coupon cialis free cialis samples coupon lilly cialis coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
cialis online coupon printable coupons for cialis prescription drugs coupons
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
printable cialis coupon printable coupons for cialis coupons cialis
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
duphaston tablete za odgodu menstruacije blog.keylink.rs duphaston tablete
best coupons websites coupon code best grocery coupon sites
addiyan chuk chuk addyi suomi addyi 100 mg
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
cialis nedir cialis 5 mg cialis tablet
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
cialis 5 mg tymejczyk.com cialis tablet
cost of medical abortion abortion pill costs how do abortion pill work
abortion clinics in md abortion in chicago emergency contraceptive
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
free prescription drug discount card coupons for cialis printable cialis coupon
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
naltrexone oral click revia drug
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
revia reviews go alcohol antagonist
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
what is the difference between naloxone and naltrexone ldn and cancer naltrexone in india
naltrexone for pain what is an ldn doctors who prescribe naltrexone
saroten ekg saroten ulotka saroten benzo
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit