امروز :
مقالات
چگونه ممکن است آرکی تایپ ها (کهن الگوها) اساس ژنتیک داشته باشند؟
1393/06/23 - 10:7
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی
در ابتدا باید یادآوری کنم که بین یونگ و نو-يونگي ها یک اختلاف نظر مهم درباره ی کهن الگوها وجود دارد. یونگ آرکی تایپ ها را همچون بستر افکار در نظر می گرفت در حالی که نو-یونگی ها آرکی تایپ ها را بصورت محتوای افکار در نظر می گیرند. در این زمینه در ژورنال زیر مطلب مفصلی آمده است:
Eisold,K. (2002), "Jung, Jungians and Psychoanalysis", Psychoanalytic Psychology, 19(3): 501-524
من در اینجا با دیدگاه خود یونگ به سوال شما پاسخ می دهم؛ یعنی با این دیدگاه که کهن الگوها شیوه های دریافت و پردازش اطلاعات هستند.
مي دانيد كه آگاهي سه مرحله دارد: يكي مرحله sensation يا حس، دوم مرحله perception يا ادراك و سوم مرحله apperception يا اندريافت.
sensation چه وقت اتفاق مي افتد؟ برای مثال وقتي كه امواج نوري ساطع شده از يك منبع نور، به شبكيه چشم رسيده و رسپتورهاي نوراني شبكيه را تحريك مي كنند و در واقع نور به ايمپالس الكتريكي تبديل ميشود. اين مرحله را sensation (حس) ميگوييم. براي عمل شنيدن يا بوييدن نيز اتفاق مشابهي صورت ميگيرد. سپس اين ايمپالسهاي الكتريكي از عضو حسي تا كورتكس مغز مسيري را طي ميكند كه از تالاموس می گذرند( به استثناء مسیر بویایی که از تالاموس نمی گذرد). اين ايمپالسها در تالاموس مورد تجزيه و تحليل اوليه و "پردازش انسجامی" قرار گرفته و سپس به كورتكس (قشر مخ) مربوطه ميرسند. به اين مرحله Perception (ادراك) ميگويند. يعني زماني كه محرك خارجي باعث ايجاد يك تحريك الكتريكي در كورتكس (قشر مخ) ميشود؛ ادراک یا Perception اتفاق مي افتد. اما قسمت مهم قضيه كه يونگ هم به آن اشاره مي كند مرحله اي است كه اين ادراك با محتويات حافظه كه در هيپوكامپ قرار دارد مقايسه شده و بر اساس آن در كورتكس ثانويه یا کورتکس تداعی گر (ارتباطی) يك الگو شكل مي گيرد. اين الگو با الگوي قبلي متفاوت است. مثلا مي دانيد كه از نظر دستگاه نوري چشم، هر چه كه من اينجا مي نويسم بايد به شكل معكوس ديده شود؛ در حالي كه شما آن را معكوس نمي بينيد؛ درست مي بينيد. اينجا الگويي داريم به نام الگوي كامل شدن. براي فهم بهتر اين الگو به اين تحقيق توجه كنيد: مي دانيد كه براي اينكه ما قادر يه ديدن باشيم كره چشم ما مرتب بايد در حال حركات ريزي باشد؛ زيرا اگر اين حركات ريز وجود نداشته باشد اعصاب ما دچار habituation يا عادي سازي ميشوند. (مثل اينكه در وهله اول ورود به يك اتاق ممكن است متوجه ويز ويز لامپ مهتابي شويد، ولي بعد از مدتي ديگر اين صدا را نميشنويد. چرا؟ زيرا مغز شما به اين نتيجه رسيده كه ويز ويز مهتابي حاشيه است و چيزي نيست كه نياز به توجه داشته باشد. اين عادي سازي باعث ميشود كه شما ويز ويز مهتابي را نشنويد). حال اگر اين پديده هميشه اتفاق بيافتد؛ انتظار داريم بعد از سي يا چهل ثانيه كه به شيء ثابتي نگاه مي كنيم ديگر آن را نبينيم؛ اما ميدانيم كه چنين نيست. دليل آن اينست كه چشم ما داراي حركات بسيار ريز نوساني است كه اين حركات باعث ميشود تصوير در هر لحظه، همان تصوير سي ثانيه قبل نباشد؛ يعني تصوير به اندازه يك دهم ميليمتر رفت و برگشت ميكند. اين نوسان باعث ميشود كه عادي سازي اتفاق نيافتد. اما دانشمندان تصميم به بررسي اين موضوع گرفتند كه اگر يك دستگاه منبع نوري را طوري به كره چشم وصل كنند كه همراه با ارتعاش هاي چشم حركت كند؛ آيا باز هم عادي سازي رخ ميدهد و مغز هيچ چيزي نمي بيند؟ براي اين منظور دستگاهي را طراحي كردند كه در سطح قرنيه و روي كره چشم قرار بگيرد و تصويري را به این صورت به شبكيه انتقال دهد. ابتدا اتفاق مورد انتظار واقع شد؛ يعني فرد مورد آزمايش، بعد از چند ثانيه نگاه كردن به اين تصوير، پرسيد كه آيا دستگاه را خاموش كرده ايد؟! در اينجا مغز او يك دوره تاريكي را تجربه كرد؛ در حالي كه دستگاه روشن بود و در حال ارسال تصوير به شبكيه بود. اين، اولين اتفاق بود... اما بعد از چند ثانيه آزمودني گفت: "نه، دوباره روشن شد!"؛ در حالي كه دستگاه در همان وضعيت قبل بود. اما اين بار كه روشن شد او تصويري متفاوت را مي ديد؛ يعني تصويري را ميديد كه براي مغز قابل فهم بود و به آن عادت داشت. به اين پديده اخير، complementary pattern (الگوي كامل شدن) ميگويند. در توجيه اين پديده ممكن است بگوييم تجارب چندين ساله ما كه در هيپوکامپ ذخيره شده باعث ايجاد اين وضعيت ميگردند (يعني حافظه شخصي)...اما در مورد نوزادان كه در بدو تولد هيچ حافظه شخصي ندارند چه ميتوان گفت؟! چرا بچه ها از بدو تولد به چهره آدم بيش از هر تصوير ديگري توجه نشان ميدهند؛ يا اينكه در چهره به چشمها بيش از هر جاي ديگري توجه مي كنند و در بين صداها نيز به صداي زنان بيش از صداي مردان توجه نشان مي دهند؟ به نظر ميرسد كه نوزادان داراي يك حافظه جمعي هستند. يعني ما ابتدا به ساكن بدنيا نمي آييم بلكه داراي يك حافظه ژنتيكي هستيم. همانطور كه در مسايل فيزيولوژيك هم صدق ميكند (مثلا نوزاد همين كه از شكم مادر خارج ميشود دنبال پستان مادر مي گردد؛ در حاليكه اين عمل يا عمل مكيدن را كسي به او ياد نداده است) و به نظر ميرسد كه رفتارهاي ما يك Pattern ژنتيكي داشته باشند؛ در بحث ادراك و دريافت هم حتي از بدو تولد، يك برنامه قبلي وجود دارد.
اكنون اين سوال مطرح ميشود كه اين حافظه ژنتيكي چگونه شكل گرفته است؟ در پاسخ به اين سوال بايد به موضوع "بقاء" اشاره كرد. ميدانيد كه ما دو نوع غريزه داريم؛ غريزه بقاء، وغريزه تنوع بقاء. در واقع يكي از ملزومات زنده ماندن، تنوع است. در نظر بگيريد كه همه انسانها گرمايي بودند؛ آنگاه همينكه هوا گرمتر از حد خاصي ميشد همه مي مردند. پس بايد يك عده سرمايي باشند كه وقتي هوا گرم ميشود؛ تازه حالشان خوب بشود در نتیجه در هر شرایطی کسانی هستند که سرحال تر هستند و می توانند به کسانی که دچار مشکل شده اند کمک کنند! در طبيعت هميشه گونه هايي بقاي بيشتري پيدا ميكنند كه موتاسيون بيشتر و تنوع بيشتري داشته باشند. يكي از چيز هايي كه باعث ميشود انسان با وجود ضعيف بودنش از نظر بيولوژيك (اغلب جانوران از ما توانمندترند مثلا ميدانيد ميزان باري كه یک حشره نسبت به وزنش مي تواند بردارد صد برابر انسان است؛ يا مثلا كاري كه مگس نسبت به وزن خودش انجام ميدهد؛ هزار برابر انسان است!) بقاء قابل توجهي داشته باشد؛ همین تنوع ( Diversity) بيولوژيك اوست. بنابراين حيات در جهت حفظ بقاء خود، ابتدا شروع به كپي كاري كرده است؛ وقتي به حدي رسيده است كه از تداوم بقاء به عنوان يك اصل پايه، به عنوان يك بقاء سلولي، مطمئن شده؛ آن را متكامل كرده و در اين تكامل، تنوع نكته اصلي محسوب ميشود. هر چه Diversity بيشتر باشد بقاي گونه بيشتر است و انسان گونه اي است كه بيشترين تنوع ژنتيكي را در بين موجودات زنده دارا ميباشد.
اما ارتباط اين تنوع ژنتيكي با مقوله يادگيري چگونه است؟ آيا ژنتيك تنها عامل تعيين كننده رفتار ما ميباشد؟ در پاسخ بايد گفت كه يادگيري موضوع مهمي است؛ ولي بستر يادگيري را ژنها تعيين مي كنند. ژنها Context يادگيري ما هستند. يعني اگر چه ما در انتخاب content آزاد هستيم؛ ولي اين context ژنتيكي محدود كننده آزادي ماست. ما نميتوانيم همه چيز را ياد بگيريم؛ بلكه فقط چيزهايي را ياد مي گيريم كه فضاي يادگيريشان در ژنتيك ما وجود دارد. از طرفي فضاي ژنتيكي ما يك فضاي كاملا بالفعل نيست. بسياري از امكانات ژنتيكي ما بصورت بالقوه وجود دارند و ميتوانند تحت تاثير تجربيات ما به فعليت برسند. يعني وقتي بدنيا مي آييم بيش از 90% ژنهاي ما latent يا خفته اند؛ بالقوه هستند. بنابراين همين توانايي plasticity ما خود يك پايه ژنتيكي دارد؛ يعني خود حق انتخاب ما، حق اتنخابي است كه توسط ژن ها به ما داده شده است. اين همان چيزي است كه "ژان پل ساتر" ميگويد: "انسان مجبور به انتخاب است". يعني انسان خيال مي كند كه آزاد است ولي در واقع مجبور به انتخاب است. چرا؟ زيرا اساسا فضاي ژنتيكي انسان يك فضاي بالقوه است نه يك فضاي بالفعل. مثلا مي دانيم كه دو قلوهاي همنام از نظر ژنتيكي نسخه كپي يكديگر محسوب ميشوند؛ از طرفي ميدانيم و ثابت شده كه بيماري اسكيزوفرني يك بيماري ژنتيكي است. اما همگيري اين بيماري در دوقلوهاي همنام 48% است! يعني با وجود اينكه اسكيزوفرني يك بيماري بيو شيميايي در سطح نورو ترانسميترهاي مغز است و از اين لحاظ هر دو قل شانس ابتلاي مساوي دارند؛ اما همگيري اين بيماري در اين افراد 48%، يعني كمتر از 50% ميباشد. اين بدان معني است كه اگر يك قل مبتلا به اسكيزوفرني باشد قل ديگر به جاي 100% فقط 48% احتمال ابتلا دارد. چرا؟ به خاطر تجربيات متفاوتي كه اين دو نفر دارند. اگر چه ممكن است كه هر دو در يك خانواده هم تربيت شده باشند؛ اما ممكن است مثلا يكي سمت راست تلويزيون مي نشسته و ديگري سمت چپ ... يا يكي طبقه پايين تختخواب دو طبقه مي خوابيده است و ديگري طبقه بالا... بنابراين بخش زيادي از اين ژنهاي بالقوه منتظر هستند ببينند چه تجاربي در زندگي ما در دنيا وجوددارند، سپس بر اساس آن تجارب خاموش و يا روشن بشوند. به همين خاطر است كه مكاتب يا رويكردهايي كه به جاي management بيماريها صحبت از شفاي آنها ميكنند؛ حتي در مورد كساني كه دچار بيماريهاي ژنتيكي نيز ميباشند موضع خود را حفظ ميكنند. مثلآ از نظر علم پزشكي، در مورد كسي كه بيماري دوقطبی دارد؛ با توجه به منشاء ژنتيكي اين بيماري، امكان healing وجود نداشته و بايستي تحت management قرار بگيرد. اما اين مكاتب اعتقاد دارند كه ژنها پديده اي كاملا دايناميك، زنده و متحرك هستند كه پلاستيسيتي دارند و در پاسخ به اتفاقات بيرون ( از جمله انتخاب هاي ما كه چيدمان محيط ما را عوض مي كنند) واكنش نشان ميدهند. بر اين اساس، امكان اين وجود دارد كه حتي بيماري هاي ژنتيكي هم به وضعيت خفته تبديل شده و در حاليكه آن مخزن ژنتيكي را به ديگران انتقال ميدهند؛ در خود فرد خاموشي پيدا كنند

دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک
مطالب پياده شده از كلاس روانشناسي تحليلي

dating a married man redirect open
signs of a cheater site women looking to cheat
i cheated on my husband how do i fix it read should i tell my husband i cheated on him
my husband and i both cheated go would my husband cheat
married men who have affairs developersalley.com cheat
women affairs megaedd.com why do husband cheat
american sex stories click dog sex stories
married men that cheat women that cheat with married men reasons why husband cheat
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
free grocery store coupons link prescription savings cards
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
pharmacy transfer coupons read prescription coupon
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
prescription drug discount card cogimator.net transfer prescription coupon
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
coupons prescriptions link coupon for free viagra
free prescription drug cards discount pharmacy online drug coupon
diflucan 50mg click zithromax
neurontin pill gabapentin pill imitrex 50mg
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
sildenafil citrate inderal pill cialis 10mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
prescription savings cards link free printable coupons
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
viagra coupons printable open viagra.com coupon
printable viagra coupon site pfizer viagra coupons
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
cialis coupons from lilly blog.nvcoin.com prescription drugs coupons
discount card for prescription drugs codesamples.in prescription drugs coupon
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
viread forum viread forum viread 300 mg
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
singulair 5 mg site singulair montelukast
cialis.com coupons read prescription savings card
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
what is partial birth abortion about abortion abortion pills over the counter
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription open discounts on prescriptions
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
loette precio web-dev.dk loette precio
prescription coupons ismp.org discount prescriptions coupons
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
printable discount coupons free online coupon codes online promo codes
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
deroxat effet deroxat deroxat
prescription drugs coupons printable coupons for cialis cialis 2015 coupon
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
coupons for cialis 2016 free cialis coupons coupon prescription
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
coupons for cialis 2016 coupons cialis cialis coupon card
abortions cost ismp.org what is abortion pill
cialis prescription coupon new prescription coupon coupons cialis
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
abortions facts daallo.com how to have an abortion pill
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
duphaston duphaston forum duphaston i ovulacija
clomid testosterone clomid testosterone clomid testosterone
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl jarabe
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
voltaren gel voltaren gel voltaren krem nedir
viagra torta viagra kamagra cialis viagra pret
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
coupon for prescriptions coupons cialis coupons for prescription medications
abortion pill rights funtimeleisure.co.uk getting an abortion pill
amoxicilline alexebeauty.com amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
late term abortion pill medical abortion pill abortion pill laws
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
where to buy naltrexone naltrexone for alcohol cravings vivitrol for opiate addiction
naltrexone endorphins read difference between naloxone and naltrexone
opioid antagonists for alcohol dependence lowdosenaltrexone naltrexone success rate
naltrexone immune system open naltrexone capsules
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
does naltrexone block tramadol partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone depression
low dose naltrexone uses ldn side effects forum revia medication reviews
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
naltrexone compound what is revia low dose naltrexone buy online
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
how long does it take for naltrexone to work naltrexone use medication naltrexone
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
 
پردیس
1393/06/24
9
1
با سلام و سپاس ، هر شب مثل یک سریال سایتو دنبال می کنم و با دیدن مطلب جدید ذوق می کنم و خوشحالم از اینکه برای خواندن مطالب ارزشمند یک منبع وطنی هم دارم . بی صبرانه منتظر کارگاه پاییز شهر رشت هستم .
message spy app mobile phone spying android spy apps
abortion in 12 weeks pregnant west-bot.com history of abortion in america
signs of a cheater site women looking to cheat
oral std symptoms centauricom.com chlamydia men symptoms
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
wives who cheat on husbands why do women cheat why people cheat
how to cheat on husband reasons wives cheat on husbands wifes who cheat
women who cheat on husband why does husbands cheat how many men have affairs
my husband cheated open women who cheat on men
wife cheated married and want to cheat married men who cheat with men
married men that cheat go reasons why husband cheat
discount rx pharmacy discount drug coupons free pharmacy card
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
abortion online prostudiousa.com menstruation after d&c procedure
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
walgreens photo coupon 10 cent prints link walgreens coupon codes photo
lasix 100mg click valacyclovir
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
diflucan 50mg go zithromax
levaquin 250mg levaquin 750mg clomid 25mg
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
online viagra coupons softballspa.com manufacturer coupons for prescription drugs
can i take singulair while pregnant click can i take singulair while pregnant
free prescription drug cards link prescription coupon card
naprosyn 750 mg rileytech.net naprosyn wiki
viread forum viread forum viread 300 mg
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
inderal generico site inderal comprar
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
concord reverso plus go concor cor
prescription discount coupons emergent-ventures.com free cialis coupon
cialis 20mg click cialis 20mg
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
abortion photos msemvs.org abortion at 16 weeks
cialis prescription coupon open free coupon for cialis
home abortion remedies when can you get an abortion partial birth abortion
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
champix champix comprar champix dosis
cialis manufacturer coupon 2016 cialis manufacturer coupon lilly cialis coupons
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
ibuprofen 600 ibuprofen 800 ibuprofen spc
cialis discount coupons cialis sample coupon coupon prescription
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
vermox prospect centauricom.com vermox
abortion pill rights spiritocagliese.it medication abortion pill
risperdal forum risperdal forum risperdal
abortion pill complications abortion pill cons what is abortion pill
aspiration abortion activeslo.com how much are abortions
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
flagyl v flagyl plm flagyl perros
post abortion pill how much is a abortion pill abortion pill clinics in md
voltaren krem fiyat choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000 amoxicilline
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
abortions facts daallo.com how to have an abortion pill
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
cialis nedir cialis cialis tablet
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
partial birth abortion abortion pill law abortion pill stories
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
abortion clinics in md blog.cycle-parts.com emergency contraceptive
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
what is a abortion what is abortion is abortion legal
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
naltrexone studies naltrexone generic cost order low dose naltrexone online
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
risperidon hexal apotekhvorlang.site risperidon halbwertszeit
نسرین رضایی خسروی
1393/07/20
0
0
سلام دکتر عزیز.لطفا درمورد آرکی تایپ هاونقش آنها درزندگی کنونی ما باز هم مطلب بنویسید. .دوست دارم درمورد این مبحث جذاب، بیشتریاد بگیرم.به نوشته های باارزشتون خیلی نیاز دارم.خیلی ازشما تشکر میکنم
how to cheat wife affairs with married men why do husbands cheat
effect of aids how do you get aids or hiv how is aids caused
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
i cheated on my girlfriend but i love her help me find a girlfriend did my girlfriend cheat on me
how to tell my husband i cheated how to tell my husband i cheated i told my husband i cheated
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
my husband and i both cheated go would my husband cheat
reasons wives cheat on husbands why women cheat with married men cheat husband
reasons people cheat unfaithful spouse married woman wants cheat
want my wife to cheat click my girl friend cheated on me
pharmacy direct coupon walgreens printing coupons rx drug coupons
abortion pill atlanta abortion issues d&e abortion
best android spy apps best free app to spy on android phone text message spyware
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
abortion by pill click natural pregnancy termination
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
prednisolone 40mg site inderal 10mg
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
in store walgreens coupons site walgreens photos coupon code
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
diflucan 50mg go zithromax
lilly coupons for cialis link printable coupons for cialis
viagra coupons printable go viagra.com coupon
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take singulair while pregnant canitake.net can i take singulair while pregnant
free cialis samples coupon link cialis coupon free
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
nexium 20 is-aber.net nexium 40mg
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
inderal dosage inderal 20 mg inderal 20 mg
metformin centauricom.com metformin
concor concord neo concor cor
augmentin side effects open augmentin side effects
concord reverso plus site concor cor
cialis 20mg click cialis 20mg
abortion laws continentalnord.com pros and cons of abortion
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
amoxicillin 500 mg go amoxicillin endikasyonlar
abortion procedure surgical abortion partial abortion
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
clorocil para que serve bilie.org clorocil gatos
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
surgical abortion how many weeks can you get an abortion the cost of an abortion
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cialis sample coupon cialis coupon codes prescription discount coupons
feldene d feldene flash feldene ampolla
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
discount prescriptions coupons prescription coupon card coupons for cialis printable
abortion pill complications how does abortion pill work what is abortion pill
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
viagra recenze viagra prodej viagra online
potenzmittel ohne rezept http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ natur potenzmittel
viagra bestellen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel generika
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat metoprolol succinate
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
how do abortion pill work aegdr.org first trimester abortion pill
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
abortions facts daallo.com how to have an abortion pill
second trimester abortion slb-coaching.com getting an abortion pill
printable cialis coupon printable coupons for cialis coupons cialis
abortion pill abortions cost getting an abortion pill
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
vermox prodej vermox cena vermox sirup
vermox spc truonggiang.net vermox
herbal abortion pill abortion options should abortion pill be legal
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
prescription coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
post abortion pill cheap abortion pill clinics medication abortion pill
cialis 5 mg cialis nedir cialis tablet
acetazolamide sivuvaikutukset bilie.org acetazolamide cerebral edema
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
coupons for cialis printable coupons for drugs free coupon for cialis
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
acamprosate click ldn for autism
ldn homepage avonotakaronetwork.co.nz naltrexone canada
opiate blocker implant maltrexone naltrexone fibromyalgia side effects
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia
saroten ekg saroten ulotka saroten benzo
احمد
1393/08/07
0
0
با عرض سلام و سپاس فراوان زمانی که کودک بودم رفتار متناقض بزرگترها را میدیدم دچار تعجب می شدم فردی را میدیدم که نسبت به حیواناتی مثل گربه و مرغ حساس بود همینکه این حیوانات اهلی توی دست و پای او می آمدند او به شدت عصبانی میشد و این حیوانات زبان بسته و نازنین را تنبیه می کرد .اما فرد دیگری هم سن و سال اوبرعکس او رفتاری مهربانانه با حیوانات داشت علت متفاوت بودن رفتار این دو را از آدمهای فهمیده میپرسیدم عموما" پاسخی به من می دادند که من قانع نمیشدم وقتی که بزرگ شدم چنین رفتارهای متناقضی از آدمها اما نه با حیوانات بلکه با همنوعان خود مشاهده میکردم وهمان سوال دوران کودکی را میپرسیدم مجددا همان جوابی دریافت میکردم که در کودکی میشنیدم و قانع نمیشدم جواب این بود و هست و خواهد بود ااعصاب این فرد ضعیف است و این فرد به پدرومادرش رفته و آنان نیز اعصابشان ضعیف است. همواره باخودم در این فکر بودم که چرا آدمیان دربرابر رویدادهای خاصی اسیر وراثت میشوندیا به دام وراثت می افتند؟ مگر چه دشواری دارد تا فرد عصبانی در برابر گربه ها عادی رفتار کند ؟ با خودم میگفتم دور از عدالت است که این آدم های پرخاشگر اسیر و زندانی وراثت باشند و نتوانند خوشی را تجربه کنند! این سوالات باعث شد جرقه هایی در ذهنم بوجود آید ونگاهم تا حدودی واقع بینانه تر شود البته دکتر ویلیام گلاسر نیز به مددم آمد و فرضیه من را قبلا آزموده بود اما مطالعه نظریه انتخاب دکتر گلاسر باور من را تایید کرد تا حدودی آرام گرفتم نظریه ای که ادعا دارد به اینکه آدم دارای رفتار خشم برانگیز و افسرده گی آور گرفتار انتخاب است همانطور که او رفتارش را با بعضی آدمها بصورت نرمال و طبیعی تنظیم می کند می تواند با آنهایی که رفتار غیر طبیعی برقرار می کند رفتارش راعادی و سالم گرداند این توانایی انتخاب رفتار در تک تک ما هست خداوندبه تک تک ما توانایی انتخاب رفتار مناسب داده است و این ما هستیم که انتخاب می کنیم با هر کس چه نوع رفتاری داشته باشیم اریک برن هم مدل درمان آدما را با این سوال طرح ریزی کرد که آیا امکانی در وجود آدمها هست که دو نفر که با هم دشمن هستند تبدیل به دوست شوند؟ ایشان بعد از چند سال کار کردن روی آدم ها به این نتیجه رسید که می توان با درک پیش نویس زندگی خود و رها شدن از آن روابط میانفردی خود با دیگران را بالغانه کرد و هردو برنده شویم و دست از بازیهای دوران کودکی تجربه شده برداریم به نظر من ما حق انتخاب داریم که از وراثت تغذیه کنیم یا از بالغیت و عقل خدادی. با تشکر مجدد "پورمژدگانی"
open women cheat do all women cheat
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
symptoms for stds phuckedporn.com treatment of gonorrhea and chlamydia
i cheated on my girlfriend but i love her help me find a girlfriend did my girlfriend cheat on me
my husband cheated mapbiquity.com women who cheat on men
wife cheated married and want to cheat married men who cheat with men
moms sex stories blog.rewardsrunner.com free adult bondage pictures stories
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
abortion cost how much does it cost for an abortion how abortions work
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
synthroid 25mcg synthroid bottle finasteride
betamethasone 0.05% ciprofloxacin dapoxetine 90mg
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
cialis coupon lilly prescription coupon card prescription savings card
transfer prescription coupon prescription savings card coupons for cialis
cipro ciprofloxacin ciprinol
loperamide dosage loperamide 2mg loperamide 2mg
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
cipralex open ciprofloxacin
viagra shellware.com viagra virkning
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
abortion facts read abortion pill cost
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
rx prescription coupons discount coupons for prescription medications prescription drugs coupons
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
discount coupons for prescriptions prescription discount coupons cialis.com coupon
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
naltrexone doctors naltrexone withdrawal does vivitrol stop withdrawals
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
potenzmittel ohne rezept rezeptfrei viagra natur potenzmittel
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
vermox suspenzija vermox 100mg vermox 100mg
vermox sirup vermox prodej vermox cena
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
side effects of abortion pill achieveriasclasses.com pros and cons of abortion
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
transfer prescription coupon cialis coupon card cialis coupons free
acetazolamide spc acetazolamide spc acetazolamide spc
cialis discount coupons online discount prescription coupons cialis discounts coupons
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta
vermox spc truonggiang.net vermox
pro abortion medication abortion pill cheap abortion pill clinics
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
coupons for prescription medications aldwych-international.com cialis coupons from manufacturer
vermox bez recepta lasertech.com vermox
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
abortion pill risks late term abortion pill abortion pill video
free abortions how much is the abortion pill low cost abortion pill
getting an abortion pill against abortion pill facts articles on abortion pill
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
grocery coupon codes coupons sites for groceries coupon promo codes
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
drug prescription card onemoreproductions.se cialis coupon
coupons prescriptions drug coupons prescription discount coupon
depression after abortion abortion clinics in chicago il new york abortion clinic
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone endorphins read difference between naloxone and naltrexone
revia uses open naltrexone compound
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
naltrexone sleep lasertech.com what is ldn medicine
naltrexone headache link shot to stop drinking
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia