امروز :
مقالات
رواندرمانی:کثرت اندیشی و عمل گرایی
1393/06/25 - 10:5
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

افلاطون گفته است ما انسانها همانند غار نشین هایی هستیم که هیچگاه نمی تواننداز غار بیرون بروند و دست و پای آنها را زنجیر کرده اند و رو به دیوار غار نشانده اند واتفاقاتی که در بیرون غار می افتد را نمی توانند ببینند و فقط می توانند از طریق سایه های آن اتفاقات که بر روی دیوار غار می افتند  حدسیاتی در مورد آنچه دربیرون غار رخ می دهد بزنند.    در واقع تئوری افلاطون ناشناختنی بودن جهان را به ما نشان می دهد و این که حقیقت برای انسان ناشناختنی است .

در ریاضیات نظریه ی "کورت گودل" که نقد تلاش برتراند راسل بود و در فیزیک هم در اصل عدم قطعیت هاینزنبرگ (uncertainty principle ) شبیه همین نگاه را داریم: در این تئوری هاینزنبرگ بیان می کند که برای ما غیر ممکن است که هم موقعیت دقیق یک ذره را و هم اندازه حرکت آنرا همزمان اندازه بگیریم یعنی ما هر چیزی را بخواهیم اندازه بگیریم در کنارش اندازه ی دیگری را از دست می دهیم و همیشه گوشه ای از حقیقت را می بینیم (اگر از یک زاویه به چیزی نگاه کنیم زاویه دیگر را از دست می دهیم ) هر چه بخواهیم با دقت بیشتری ببینیم باز هم بخش وسیعی را از دست می دهیم . (یا اقیانوسی با عمق یک بند انگشت را به دست می آوریم  یا حوضچه عمیقی با محیط کف دست را . که به این حالت دوم  دیدگاه "کاهش گرا" یا reductionist    گفته می شود  که روش علم امروزه همین است.
"مولانا" نیز در داستان فیل و تاریکی ناتوانی کسانی را که در تاریکی هستند ا بیان می کند که هرکدام به جایی از فیل دست می کشند ولی نمی توانند تصور درستی از فیل داشته باشند ولی در نهایت می گوید :
در کف هر یک اگر شمعی بدی  /  اختلاف از بین شان بیرون شدی
                                             
و معتقد است چون شمع نداشتند هر کدام بخشی از حقیقت را دیدند و نه تمام حقیقت ولی "سنائی در حدیقه الحقیقه" این داستان را به گونه ای دیگربیان کرده :  آن افراد در تاریکی نبودند ،آنها کور بودند و با شمع هم نمی توانستند ببینند .با این دیدگاه می توان گفت :
 در واقع جهان برای انسان ناشناخته نیست بلکه جهان برای انسان "ناشناختنی" است. بر همین اساس "دیوید هیوم" فیلسوف انگلیسی در کتاب "در باب دین فطری" برهان نظم را به چالش می کشد و به خداشناسانی که بر اساس برهان نظم (جهان منظم است، هر نظمی ناظمی دارد، پس جهان ناظمی دارد) وجود خدای ناظم را اثبات می کنند می گوید مگر شما توان شناخت این جهان پیچیده ی چند لایه ی عظیم را دارید که بر منظم بودن آن گواهی می دهید؟! ریاضیدانان و فیزیکدانان و اپیستمولوژیست ها(شناخت شناس ها) به ناتوانی انسان در شناخت جهان گواهی می دهند، شما چگونه بر شناخت جهان اطمینان دارید؟! خلاصه ی کتاب دیوید هیوم را در کتاب "آثار کلاسیک فلسفه-نایجل واربرتون- انتشارات ققنوس" می توانید بخوانید.
البته فیلسوفان ابتدای رنسانس همچون "رنه دکارت" فرانسوی فکر می کردند که انسان با ابزاری که در اختیار دارد(عقل) قادر خواهد بود جهان را بشناسد به شرطی که استفاده ی درست از عقل را بیاموزد (فلسفه ی اصالت عقل را در کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته ی محمدعلی فروغی بخوانید).
ولی فیلسوفانی که از امانوئل کانت تاثیر پذیرفتند و نیز فلاسفه ی "تجربه مدار" شبیه "اصالت عقلی ها" فکر نمی کردند بلکه عقیده داشتند که قالب ذهنی ما اینگونه است که در جهان در جستجوی هرچه باشیم همان را پیدا خواهیم کرد . اگر با سبو در این رودخانه برویم ممکن است با آب برگردیم و اگر با صافی برویم ممکن است با سنگ ریزه برگردیم ! بنابراین، ادراک ما "مسبوق به سابقه و مصبوغ به صبغهء" حافظه و خاطره و باور های ماست .
مفهوم پلورالیسم  (تکثر اندیشی )  همین است که هیچ روایتی از حقیقت ، از روایتی دیگر ، به حقیقت نزدیکتر نیست . هر حقیقتی که ما به آن باور پیدا کنیم در زندگی ما جریان پیدا می کند . به قول عیسی مسیح : "خواهی دید ، آنگاه که باور کنی" و به گفته کورزی بسکی : the map is not the territory (نقشه قلمرو نیست)
هر برداشتی از هستی یک نقشه ای از هستی است و کل آنرا شامل نمی شود و هیچکدام از آن نقشه ها هم  نسبت به نقشه دیگر به حقیقت نزدیکتر نیستند  ،اما برخی از آنها ممکن است برای مقطعی از زندگی ما کاربردی تر باشند ، چکش از قیچی بهتر نیست و قیچی هم از چکش بهتر نیست اما هنگامی که قصد شکافتن پارچه را داریم قیچی کاربردی تر است .
اساس فلسفه ء پراگماتیسم هم باز همین است. این فلسفه ای است که ویلیام جیمز روانشناس امریکایی آنرا با عنوان فلسفه پراگماتیسم (عمل گرایی ) مطرح کرد . کاری که ویلیام جیمز کرد این بود که گفتمان روانشناسان را از علمای اخلاق جدا کرد . زیرا که علمای اخلاق بر این باورند که چیزی که تجویز می کنند به حقیقت نزدیکتر است اما در روانشناسی از درست و غلط اخلاقی یا شیطانی و الهی مذهبی قرار نیست سخن گفته شود بلکه از چیزی که به درد ما می خورد یا بدرد ما نمی خورد سخن گفته می شود(شاید به نوعی تکیه بر اخلاق پسینی فایده انگار جان استوارت میل است) . در یک جاهایی خشونت ممکن است به کار بیاید و در جاهایی لطافت . و برای پاسخ به این باید سئوالاتی نظیر اینکه چرا؟ چگونه ؟ کجا ؟ چه کسی ؟ چه موقع ؟ مطرح شود .
در روانشناسی ما باید اطلاعات زیادی را بگیریم تا چنان موقعیت های انتخاب را با دقت بشناسیم که بر اساس آن موقعیت همان چیزی که برای فرد A  تجویز می کنیم برای نفر B  آن را ممنوع کنیم . پس روانشناسی "بسته به شرایط  کاملا منحصر به فرد" لباس را طراحی می کند . پلورالیسم به این معنا نیست که انسانها باید در زندگی عملی سر در گم و سرگردان باشند و هیچ پاسخی برای سئوالهایشان وجود ندارد بلکه  چیزی که ترجیح معرفتی ندارد ممکن است ترجیح کاربردی داشته باشد .
در کار بالینی ما قرار است "تکثراندیش و عمل گرا" باشیم. درمانگر قرار است برای این که الگوی "بالغ" بودن باشد و مراجع خود را از "دوگانهء رنج آور کودک-والد" بیرون بکشد.
 اساسا در "تفکر والدانه" تمام دعوا بر سر این است که حقیقت مطلقی وجود دارد که من به آن رسیده ام و مشکل از همین بستر فکری  است که کسی تصور می کند حقیقتی وجود دارد که قابل فهم کامل بشر است و بر سر آن تلقی خود از حقیقت می جنگد .
 جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه  /  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند     (حافظ)
 پیش چشمت داشتی شیشه کبود  /  زان سبب عالم کبودت می نمود  (مولانا)


یونگ در ابتدای سخنرانی خود در کالج تاویستاک گفت : "من یونگی نیستم شما هم یونگی نباشید" .(کتاب اصول نظری و شیوهء روانشناسی تحلیلی-کارل کوستاو یونگ-ترجمه دکتر فرزین رضاعی-انتشارات ارجمند) چرا چنین گفت؟ چون عده ای "یونگی" می شوند، یعنی نظرات یونگ را که خودش تکثراندیش و عمل گرا بود برای خودشان تبدیل به یک مذهب می کنند، یا فرویدی یا آدلری می شوند، چرا که به این درک نرسیده اند که روانشناسی بالینی نمی تواند مقید به یک تئوری باشد. روانشناسی اجتماعی می تواند از چارچوب های ریاضی وار اصالت عقلی بهره ببرد ولی در کار بالینی "ناچاریم" اومانیست باشیم. به قول یونگ:
Every individual is an exception of the rule!
انسان ابتدا شروع کرد به پرستیدن بتها و بعد زمانی که بت ها را شکست شروع کرد به پرستیدن بت شکن ها یا تبر بت شکنی! که علم در واقع یک تبر بت شکنی بود که برای برخی تبدیل به بت شد و به این نحوه ی نگاه به علم، علم زدگی یا scientism  می گوییم که "راسل ایکاف" در کتاب "عصر سیستم ها" این نگاه را نقد می کند.


دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک

hiv rash pics celebrities living with hiv symptoms of hiv virus
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
reasons wives cheat on husbands why women cheat with married men cheat husband
how can people cheat why women cheat on men they love married men who cheat with men
dating site for married people site cheat on husband
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
sildenafil citrate pill mikemaloney.net avodart
prednisolone 20mg jcmikkelsen.dk zithromax pill
find location of cell phone using number apps that spy on your phone apps for tracking cell phones
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
deltasone 10mg read zovirax 400mg
neurontin 400mg click propranolol 10mg
free discount prescription cards factus.dk free coupon for viagra
viagra coupons printable click viagra.com coupon
lisinopril and hives lisinopril and hives lisinopril and hives
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
cialis prescription coupon drug discount coupons coupons for prescriptions
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
cipralex open ciprofloxacin
renova renova companhia renovar carteira de motorista
adalat sony site adalat crono
augmentin side effects open augmentin side effects
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
singulair 5 mg site singulair montelukast
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
new prescription coupon pristineschool.com lilly coupons for cialis
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
abortion procedure period after abortion partial abortion
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
kamagra gel kamagra kamagra gold
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
vermox tablete doziranje by-expression.com vermox bez recepta
cost for an abortion abortion pill information abortion pill online
abortion pills pathakwavecurecenter.com medical abortion pill
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
early abortion pill options information on abortion pill partial birth abortion
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
types of abortion pill third trimester abortion pill partial birth abortion
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
cost for an abortion average abortion pill cost cost of medical abortion
abortion pill abortions cost getting an abortion pill
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
viagra koupit blog.zycon.com viagra
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
priligy floridafriendlyplants.com priligy 60 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin-rnp
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
low cost abortion pill abortion price cytotec abortion
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
duphaston tablete topogroup.com duphaston 10 mg
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
post abortion pill abortion pill online medication abortion pill
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
how much is an abortion pill lakeerengallery.com how does abortion pill work
amoxicillin 1000 mg amoxicillin nedir amoxicillin nedir
acetazolamide symptoms acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide blood brain barrier
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
clomid cycle bvandam.com clomid
late term abortion pill cost of abortions abortion pill laws
how to get a abortion abortion doctors abortion options
is abortion murder abortion pills cost abortion clinics in el paso tx
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
back alley abortion stories pregnant weeks abortion houston
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone side effects alcohol naltrexone pellet drinking on naltrexone
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
acamprosate click ldn for autism
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone addiction click low dose naltrexone ulcerative colitis
revia reviews go alcohol antagonist
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
alcohol blocker pill house.raupes.net is naltrexone an opiate
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit
 
زنگنه
1393/06/26
22
20
بادرود دیگر استاد گرامی ، مطلب تون بسیار زیبا و آموزنده بود مثل همیشه، سپاسگزاریم
message spy app android sms spy app android spy apps
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
pregnancy 2 weeks site abortion pill procedure
My boyfriend cheated on me why do wife cheat women who cheated
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
free readable adult stories adult intimate sex stories blog bart simpson adult stories
abortion pittsburgh medical abortion clinics abortion clinics in greensboro nc
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
ciprofloxacin thyroxine bottle clomid 25mg
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com sildenafil 100mg
prescription drugs discount cards printable viagra coupon viagra coupon free
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
free cialis samples coupon open cialis coupon free
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
coupons cialis mha.dk cialis coupon
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
prescription transfer coupon link coupons for cialis
aidadiva aida kreuzfahrt aidamar
geodon efectos secundarios geodon ziprasidona geodon inyectable
lithiumcarbonaat link lithium ion battery
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
prescription discount coupons site free cialis coupon
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
what is partial birth abortion about abortion abortion pills over the counter
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
rx prescription coupons discount drug coupon prescription drugs coupons
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
medical termination of pregnancy procedure late termination of pregnancy for fetal abnormality weeks for pregnancy
free printable cialis coupons prescription drugs coupons free cialis coupon 2016
abortion in clinic angkortaxidriver.com dilatation & curettage
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
where to get an abortion pill abortion pill online cytotec abortion
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
what is abortion pill abortion pill when is it too late to get an abortion pill
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
coupons for cialis 2016 coupon for prescriptions cialis online coupon
types of abortion pill ecsamplifiers.co.uk partial birth abortion
late term abortion pill clinics rubinetteriemariani.it abortion clinics in houston tx
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
lamisil crema lamisil comprimidos lamisil pastillas
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum duphaston tablete
cialis coupon codes cialis free sample coupons new prescription coupon
duphaston duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
abortion pill centers acnc.com after abortion pill
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
abortion pill risks activeslo.com abortion pill video
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicilline
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
where to do abortion late term abortion clinics early pregnancy termination
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
abortion chicago boombopracing.com abortion legal
abortion laws in the us methods of abortion in early pregnancy free abortion clinics in dc
revia naltrexone click low dose naltrexone insomnia
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone implant alcohol link where can i buy low dose naltrexone
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
naltrexone therapy link how long does ldn take to work
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
احمد
1393/08/03
1
0
عرض ادب و احترام از دکتر بزرگوار. سعیتان مشکور چند سالی است که نتایج تمرین مشاهده مستقیم طییعت و جهان ورفتارادمیان را تجربه می کنم ریاضی مند بودن جهان را احساس و ادراک می کنم از هندسه فرکتال خوشم می آید هر چند ریاضیات و این ابداء بشری را تقریبی از واقعیت می بینم اما همین ابدا ء بشری می تواند تا حدودی ابزار مطالعه و نگاه ما ادمیان در تجربه مشاهده باشدرفتار آدمیان را وقتی مورد مشاهده دقیق خود قرار می دهم رگه های نظم طبیعی را می توان در آنها دید . البته منظورم از نظم همان ریاضی مند بودن رفتار ایشان است. دریچه دید اینان بدرستی درک شود .از طرفی زیبایی نگاه عارفان عقل گرا شباهت ادرک ایشان نیز می تواند رگه های حقانیت را بر فرد مشاهده گر به نمایش بگذارد. و همین شباهت ها توانسته است تا واقعیت ها را روشن تر و دقیق تر به من نشان دهد. درک مستقیم رفتار متناقض آدمیان به من کمک کرد تا بفهمم که رفتار ما آدمیان می توانست به گونه ای باشد که اکنون نیست. رفتار متناقض بشری که در یک طرف خیابان در آزمایشگاه تولید سلاح کشتارجمعی کار دانشمندانه می کند و از دانش خود سعی در تولید ابزاری می کند که بیشترین جان آدمی را بگیرد وان طرف دیگر خیابانی که نهادی تشکیل شده و همزمان سعی بر تولید واکسنی می کند که حیات و زندگی به انسانها بدهد و جانشان را از مرگ نجات دهد و به فرد طول عمر بدهد این رفتار متناقض بشر که با مشاهده مستقیم درک میشود می تواند روزنه ای برای درک حقایق برای بشر باز کند. . من با نظر آقای دکتر سرگلزایی عزیر موافقم که رفتار عاقلانه و تولید فکر و عمل زیباست که می تواند ما آدمیان را به همدیگر نزدیک کند . شاید امروز بیش از هر دوره ای ما نیاز داریم تا تجربه اعتزال را احیا کنیم . به نظر من بشر امروز بیش از هر دوره ای نیاز دارد تا گفتمان عقلانیت را زنده تر کند. درک واقعیت های تولید شده از سوی انسان می تواند چراغ راهی شود تا از کلافگی و سرگردانی بیرون آییم. دیالوگ های سقراط هنوز تازگی دارد.یادمان باشد که خرد سقراطی در هر زمانی مقدس است و روشن کننده راهی به رهایی از پوچی. . باتشکر فراوان از دکتر بزرگوار که برای بیان نظرات و مطالعه آنها اهتمام می ورزند.
open my boyfriend cheated on me quotes do all women cheat
online online women will cheat
how to cheat wife affairs with married men why do husbands cheat
effect of aids how do you get aids or hiv how is aids caused
my husband and i both cheated go would my husband cheat
so your wife cheated what to do when your wife cheated on you your wife cheated on you
why married men cheat on their wives site cheat husband
how to cheat on husband all wife cheat wifes who cheat
wife cheaters link women affair
how can people cheat why women cheat on men they love married men who cheat with men
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
free prescription drug card link how to coupon at rite aid
abortion pill atlanta abortion issues d&e abortion
best android spy apps best free app to spy on android phone text message spyware
location tracking device link how to find location of a cell phone
clomiphene 25mg shouldersofgiants.co.uk amoxil pill
phone logging software phone history search find history on phone
neurontin pill deltasone pill imitrex 50mg
valtrex 1g priligy 60mg ciprofloxacin 750mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
new prescription coupon viagra coupon free discount coupons for viagra
cialis manufacturer coupon 2016 prescription coupon card cialis discount coupons
internet drug coupons open canada drug pharmacy coupon
losartan link losartan
sinemet sinemet sinemet
voltarene 100 open voltarene 50
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
fusidinezuur acne fusidinezuur ooggel fusidinezuur acne
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
renova renova companhia renovar carteira de motorista
abortion photos read abortion at 16 weeks
alternatives to abortion steadfasttraining.co.uk abortion by pill
abortion clinics in new orleans site abortion clinics in atlanta
abortion laws continentalnord.com pros and cons of abortion
cialis prescription coupon go free coupon for cialis
abortion facts klikekspogroup.com abortion pill cost
pro abortion arguments abortion clinics dallas tx how soon can you get an abortion
abortion procedure history of abortion partial abortion
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
herbal abortion pill how to have an abortion pill costs of abortion pill
vermox prospect centauricom.com vermox
vermox prezzo vermox uporaba vermox
vermox delovanje vermox cena vermox cena
what is abortion pill abortion pill procedures when is it too late to get an abortion pill
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
abortion pills pathakwavecurecenter.com medical abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
lamisil lamisil cream lamisil spray
abortion pill abortion pill services abortion procedure
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
vermox spc vermox vermox prodej
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
buy abortion pill equigold.it chemical abortion pill
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
cialis 2015 coupon printable coupons for cialis cialis coupons online
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg
free coupon printing sites best sites for grocery coupons discounts coupons
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
getting an abortion pill against abortion pill facts articles on abortion pill
cost of medical abortion alessiariflesso.com how do abortion pill work
amoxicillin 1000 mg abraham.thesharpsystem.com amoxicillin
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
discount drug coupons rftrack.net drug prescription card
naltrexone side effects alcohol what is naltrexone for drinking on naltrexone
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
naltrexone for ra link naltrexone stories
will naltrexone get you high site ldn drug
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
revia uses read naltrexone compound
naltrexone for alcohol abuse floridafriendlyplants.com naltrexone how does it work
what does naltrexone feel like go naltrexone canada
how long will naltrexone block opiates ldn and fibromyalgia naltrexone moa
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
how to take ldn naltrexone naloxone naltrexone cost without insurance
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naltrexone implant alcohol how does ldn work naltrexone doctors
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do