امروز :
مقالات
درباره دكتر كارل گوستاو يونگ
1393/09/01 - 10:41
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

"كارل گوستاو يونگ(1961-1875 )در سال 1913 كه سي و هشت ساله بود ،مي پنداشت دچار بيماري رواني شده است.تا سه سال بعد ،زير بار سنگين عذاب،از بيم اينكه درست فهميده نشود نمي توانست حال خود را با هيچكس در ميان بگذارد.يونگ آن وقت روانپزشكي موفق و محترم با بيماران خصوصي بسيار،همسر و پنج فرزند و سمت استادياري در دانشگاه زوريخ بود.به ظاهر از زندگي شخصي و حرفه اي غني و سرشاري برخوردار بود اما احساس مي كرد زندگي اش فاقد معنا و شور و شوق است.فعاليت هاي فكري اش متوقف شده بود.كم مي نوشت و نمي توانست كتاب هاي علمي بخواند.كار دانشگاهي را رها كرد و از استادياري استعفا داد زيرا فكر مي كد زماني كه وضعيت فكري و عاطفي اش چنين آشفته و اضطراب انگيز است نمي تواند تدريس كند....."  از كتاب "روانشناسي كمال":دكتر دوآن شولتز-نشر پيكان
ميليون ها نفر در جهان،دچار تجربه اي مشابه يونگ مي گردند.افرادي كه در زمينه هاي اجتماعي-از روابط خانوادگي گرفته تا مناسبات حرفه اي و شهروندي-افرادي موفق و برجسته اند اما ديگر از موفقيت،حسن شهرت يا ثروت خود لذت نمي برند و تصويري شبيه به "افسردگي"را تجربه مي كنند:از چيزهايي كه پيش از اين مشتاق آنها بودند ديگر لذت نمي برند و احساس پوچي،خلاء،بي معنايي و سردرگمي مي كنند.گاهي احساس مي كنند تمام زندگي را به اشتباه گذرانده اند و از آنجا كه چارچوب هاي هستي شناختي و ارزشي پيشين برايشان سست و كهنه به نظر مي رسند،در هر انتخاب كوچك و بزرگ زندگي دچار دودلي و ترديد مي گردند.
پيش از يونگ هم هزاران نفر از افراد موفق چنين تجربه اي را لمس كرده بودند اما يونگ از آنجا كه روانپزشكي دانشمند و انساني پ‍ژوهشگر،كنجكاو و خلاق بود همانطور كه "صليب خود را به دوش مي كشيد"از تحقيق و كنكاش راجع به چيستي و چرايي اين تجربه نيز دست نكشيد.
يونگ همزمان دو نقش را ايفا مي كرد:نقش دانشمندي كه پديده اي را مورد آزمايش قرار مي دهد و نقش پديده اي كه مورد آزمايش قرار مي گيرد!
نتيجه اين جستجوي كنجكاوانه و شجاعانه طراحي مدل جديدي از سير زندگي انسان بود،مدلي كه به نظر مي رسد نسبت به مدل فرويد"بسيط تر"بود.انگار فرويد تا نيمي از پلكان زندگي و رشد انساني را ترسيم كرده بود و در"پاگرد پله ها"توقف كرده بود،يونگ به توصيف"پس از پاگرد"پرداخته بود.
از نظر يونگ،اغلب آنچه در تعليم و تربيت ،از نو نهالي تا نوجواني مي آموزيم تنها ما را به مهارتهايي براي "اجتماع پذيري"مجهز مي كنند."اجتماع پذيري"مرحله اي است كه فرد مي تواند بطور موفق نقش يك "عضو اجتماع"بودن را بازي كند.پاداش خوب بازي كردن اين نقش دريافت توجه،تشويق و نوازش از جانب اجتماع است.
اگر انسان به موفقيت كافي نرسد،تمام عمر او صرف همين مرحله"اجتماع پذيري"مي شود.او سراسر زندگي خود را صرف كسب قدرت،ثروت و شهرت مي كند تا به حداكثر دريافت توجه،تشويق و نوازش نائل گردد.اين افراد هرگز تجربه"يونگي" را از سر نمي گذرانند.گروه ديگري از افراد نيز عليرغم رسيدن به موفقيت هاي اجتماعي تمام عمر را صرف همين مرحله"اجتماع پذيري" مي كنند.اينها افرادي هستند كه دچار"اعتياد" به قدرت،شهرت و ثروت مي شوند و هرگز"سيراب" نمي گردند.اين افراد نيز از"تجربه يونگي" محروم مي مانند.
اما افراد موفقي كه دچار اعتياد به قدرت و ثروت و شهرت نمي شوند،روزي دچار تجربه اي مي شوند كه مسير زندگي آنها را تغيير خواهد داد.آنها ديگر از توجه و تشويق و نوازش لذت نمي برند و "گمشده ديگري" را طلب مي كنند.اين "گمشده" چيزي نيست جز "خويشتن جديدي" كه با شهامت و خلاقيت خود فرد خلق مي گردد و "وراي طبيعت و تربيت او" قرار مي گيرد.خلق اين خويشتن جديد كار آساني نيست.بسياري از هوشمندترين افراد در ميانه اين راه جا مي مانند و به مقصد نمي رسند.شايد(دوباره تاكيد مي كنم"شايد")خودكشي افراد موفقي مثل آلبركامو،مارلون براندو،سنت اگزوپري و صادق هدايت را بتوان در قالب"جاماندن در ميانه تجربه يونگي"تحليل كرد.
يونگ براي طراحي مدل خود،ناچار شد از مدل"عقلانيت سقراطي "و "فلسفه تحليلي "فراتر برود و دست به دامان "عقلانيت تائويي"و "فلسفه تركيبي(گشتالت)"شود .بنابراين يونگ براي فهم مبسوط تري از زندگي،به سفر در هند، آفريفا و قبايل سرخپوستان پوبلو پرداخت.
چنين بود كه رويكرد يونگ برخلاف نامش(روانشناسي تحليلي)نه تنها روانشناسي و فلسفه تحليلي را درنورديد كه حتي از مرزهاي انسان شناسي(آنتروپولوژي)نيز عبور كرد و پايه گذار نوعي هستي شناسي(انتولوژي)شد.
ديدگاه يونگ نه تنها در روانشناسي كه حتي در هنر نيز رد پاي عميقي بر جاي نهاد.فيلم هاي سينمايي مشهوري چون"زندگي دوگانه ورونيكا"(از كيشلوفسكي)،"رويا"(از كيم كي دوك) و رمان هاي برجسته اي همچون"تسلي ناپذير"(اثر ايشي گورو) و "شاهدخت سرزمين ابديت"(اثر آرش حجازي) را هرگز نمي توان بدون دانستن"مدل يونگ" به طور كامل فهميد.
اگر علاقمنديد بيشتر با "تفكر يونگي" آشنا شويد از كتاب هاي"روانشناسي تحليلي"(ترجمه دكتر فرزين رضاعي)و "خاطرات،روياها،انديشه ها"(ترجمه پروين فرامرزي)شروع كنيد.پس از آن به سراغ"انسان و سمبول هايش"برويد (چاپ انتشارات اطلاعات از اين كتاب غلط هاي چاپي كمتري دارد)."دكتر علي شريعتي "نيز كتابي درباره يونگ دارد با نام"پايان غم انگيز زندگي يونگ" كه گرچه خواندني است اما نشان مي دهد كه اطلاعات ايشان در مورد يونگ ناقص بوده است و بيشتر از نظر علاقه دكتر شريعتي به يونگ حائز اهميت است تا كسب اطلاعات دقيق درباره يونگ.بسياري از كتاب هاي "پائولو كوئيلو" از جمله "كيمياگر"،"بريدا" و "ساحره پورتوبلو" صبغه يونگي دارند.كتاب هاي"دبي فورد"(نيمه تاريك وجود و راز سايه) و كتاب"خودت را دوست داري؟" نوشته من نيز با الهام از مدل يونگ نگاشته شده اند.يونگ اثري عميق و ماندگار در معرفت بشري به يادگار گذاشت.

دكتر محمد رضا سرگلزايي-روانپزشك


dating a married man why do wife cheat open
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
wife cheated on me now what site married and wanting to cheat
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
dating for married people maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com married men having affairs
why do husband cheat sadi.me unfaithful wives
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
walgreens photo coupon 10 cent prints go walgreens coupon codes photo
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
women will cheat wife cheat My girlfriend cheated on me
prednisolone 40mg open inderal 10mg
sildenafil citrate site cialis 10mg
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
viagra coupons from manufacturer link drug coupon
free discount prescription cards free viagra coupons coupons for viagra 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
geodon efectos secundarios darkwoodsdojo.com geodon inyectable
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
procyclidine mental health read procyclidine mental health
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
prescription coupon cialis trial coupon prescriptions coupons
cialis coupons from manufacturer cialis coupons from lilly cialis discount coupon
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
strattera coupon printable strattera price comparison buy strattera without prescription
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
abortion pill complications daallo.com abortion pill methods
cialis recenze cialis a alkohol cialis
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
prescription drugs coupons cialis coupon lilly cialis 2015 coupon
vermox prezzo vermox uporaba vermox
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
viagra recenze viagra recenze viagra online
thyrax duitsland thyrax thyrax fk
abortions cost cicg-iccg.com abortion pill services
vermox suspenzija vermox vermox 100mg
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
facts on abortion pill artsricksha.com abortion pill alternatives
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
late term abortion pill clinics rubinetteriemariani.it abortion clinics in houston tx
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
free cialis coupon 2016 cialis.com coupons prescriptions coupons
abortion pill online abortion clinics in houston tx abortion pill video
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
vermox prodej blog.idilbaby.com vermox alkohol
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
duphaston tablete kako se piju site.cegep-rimouski.qc.ca duphaston tablete kako se piju
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
vermox spc truonggiang.net vermox
priligy thailand priligy kokemuksia priligy kokemuksia
prescriptions coupons prescription coupons free cialis coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin-rnp
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
buy abortion pill equigold.it chemical abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
pro abortion where to get an abortion pill abortion pill is wrong
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
cialis discount coupons online prescription drugs coupons cialis coupons and discounts
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
amoxicillin 1000 mg abraham.thesharpsystem.com amoxicillin
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
free prescription drug discount card drug prescription card cialis coupon
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
vivitrol canada monthly shot for opiate addiction low dose naltrexone india
c naltrexone medication naltrexone what is vivitrol medication
alcohol detox how long does naloxone block does naltrexone stop cravings
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
how long does naltrexone block opiates site what does vivitrol do
fexofenadin recept fexofenadin gravid fexofenadin side effects
 
نسزین رضایی خسروی
1393/09/01
2
0
سلام استاد عزیز.ممنون که بازهم ، ازیونگ و تجربیات گرانبهای او نوشتید نظریات یونگ وشما دانشمند خلاق نجات دهنده است
open women cheat do all women cheat
how do you treat chlamydia chlamydia trachomatis symptoms std pictures and symptoms
spyware android turbofish.com spyware for phone
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
my wife emotionally cheated on me go how to cheat with a married woman
how to cheat on husband all wife cheat wifes who cheat
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
finasteride pill link vardenafil 60mg
revia 50mg open deltasone 40mg
levaquin 250mg krishnan.co.in clomid 25mg
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
printable viagra coupon go pfizer viagra coupons
cialis coupon card mba-institutes.com free printable cialis coupons
cialis manufacturer coupon 2016 read cialis discount coupons
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
cialis prescription coupon go coupons for prescriptions
coupons cialis mha.dk cialis coupon
free discount prescription card open drug prescription card
sinemet read sinemet
geodon efectos secundarios darkwoodsdojo.com geodon inyectable
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
cipralex open ciprofloxacin
viagra shellware.com viagra virkning
inderal generico inderal la inderal comprar
metformin centauricom.com metformin
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
prescription discount coupons open free cialis coupon
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
loette precio web-dev.dk loette precio
best coupon sites coupons websites free coupon sites printable
prescription coupons ismp.org discount prescriptions coupons
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
dipyridamole package insert dipyridamole eye drops dipyridamole thallium scan
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
abortion in clinic dilation and curettage miscarriage dilatation & curettage
ibuprofen 600 ibuprofen 800 ibuprofen spc
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
printable discount coupons andreinfo online promo codes
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
vermox prezzo community.vitechcorp.com vermox
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
viagra recenze viagra recenze viagra online
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
abortions cost ismp.org what is abortion pill
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
viagra koupit blog.zycon.com viagra
abortion pill services cost of abortions pill abortion
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
vermox bez recepta lasertech.com vermox
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
free coupon printing sites best sites for grocery coupons discounts coupons
abortion pill rights funtimeleisure.co.uk getting an abortion pill
average cost of abortion abortion pill facts abortion pill articles
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
clomid cycle clomid testosterone clomid
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
drug prescription card onemoreproductions.se cialis coupon
cialis trial coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
discount drug coupons coupon for cialis drug prescription card
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
opioid antagonists for alcohol dependence lowdosenaltrexone naltrexone success rate
does naltrexone block tramadol ldn and pregnancy low dose naltrexone depression
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
naltrexon 1 5 mg naltrexon en ms naltrexon cfs
احمد پورمژدگانی
1393/09/02
0
0
سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار و دوستان و هم اندیشان آقای دکتر به نکته مهمی اشاره کردند و تجربه درون نگری دانشمند عزیزی بنام یونگ را محدود به خود ایشان یا هم عصرایشان نکردند تجربه های ارزنده یونگ ، حاصل تلاش متفکرانه اوست او تجربه های خود را بازبانی قابل فهم به بشر عرضه داشت .بطوریکه دید تعلیم یافتگانش به انسان اصلاح شد با مطالعه مقاله استاد علاقه مند شدم اثر نگاه یونگ در علم مدیریت و افرادی که در تولید رفتار سازمانی و تصمیم گیریها با یونگ هم نگاه بودند اشاره ای داشته باشم افرادی که در کشور خودمان و در تجربه کاری وسازمانی ، نگاه به درون داشتند و به پرورش و شکوفایی استعدادهای خود اقدام میکردند اینان چه زیبا عمل می کردند و چه زیبا جلوه گر میشدند .در محیط کاری با آدم هایی مواجه میشدم که خودشان نگاه به بیرون انتخاب کردند ومی کوشیدند از بیرونیان انرژی و حمایت و توجه دریافت کنند .اینان همواره از زندگی کاری و سازمانی ناخرسند باقی می ماندند اما افرادی درون بین هم وجود داشتند ،هر چند تعدادشان در مقایسه با این گروه بسیار اندک بود اما خودشان انتخاب کرده بودند تا انسانی مولد و همواره در حال یادگیری و کارآفرین باشند . هر دو حق انتخاب داشتند تا وزن نگاهشان به بیرون یا درون تنظیم کنند من از همین جا از ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب او مدد میگیرم باینکه انسان می تواند رنج بردن را انتخاب کند یا شادابی را.مولد بودن یا وابسته و مصرف گرا. از آقای دکتر سرگلزایی عزیز اجازه میخواهم به حال و روحیه ناشی از نگاه درون و بیرون آدمیانی که در تجربه 25 ساله سازمانی ام مورد مطالعه ام بودند اشاره ای داشته باشم شاید دوستان بخواهند این تجربه ها را در تصمیم گیریهای شخصی یا سازمانی دخیل کنند. در مقاله روشنفکری آقای دکتر سرگلزایی ،ایشان روشنفکر مآبان یا نق زن ها را خیلی دقیق و هو شمندانه از روشنفکران متعهد و مسئول تفکیک کردند و من هم قصد دارم از واژه های بکار برده ایشان در آن مقاله استفاده کنم وفرد درون نگر را به مسآله مدار و فرد برون نگر را به هیجان مدار تفکیک کنم .البته همه ما آدمها آمیخته به این دو نگاه هستیم لیکن تفاوت ما آدم ها در وزن و سنگینی و گرایش بنیادی مان به یکی از این دو تعیین خواهد شد. فرد درون نگر (نه درون گرا )،فردی است ایمان به استعدادهای قابل رشد و ذاتی خود از آن جهت که مختار آفریده شده است دارد .او می کوشد تا هر چه بیشتر به قابلیت های ذاتی خودش از آن جهت که انسان ذی شعوری آفریده شده است آگاه شود .فرد درون نگر ،خود را در بیولوژی و زن و و راثت و حتی سیستم تربیتی دوران کودکی اش محدود و اسیر نمی کند .خودشو دوست دارد نه از اینکه مورد علاقه پدر و مادر و نزدیکانش یا همکارانش است بلکه از آن جهت که انسان و اشرف مخلوقات است دوست دارد و به ذات و فطرت خدایی اش عشق میورزد وجهان را قابل و شایسته شناخت و زندگی عاشقانه می بیند .او آدم ها و روسای سازمانی را انسان معمولی می بیند و آنان را در حد ادم معمولی احترام می گذارد و کسی را آتوریته و اسطوره نمی کند و محو درشخصیت آنان نمی شود . فرد درون نگر از آن جهت که مساله مدار است کوشش موثر و مفید میکند تا مشکلات راهمچون مساله حل کند.مساله ها را به ریز و درشت تقسیم نمی کند زیرا مساله ها فرصت بهبود ند . شادی خواهی هایش و غم و اندوه سازنده اش را به نیکی مدیریت می کند و بجا و بموقع از آنها بهره میگیرد .اگر مشاهده کند که صدها نفر از اطرافیانش شتابان سعی در ارضای نیازها ی خود هستند او مطابق آنان رفتار نمی کند و صبورانه به نیازهایش پاسخ می دهد مثلا چنانچه ببیند اطرافیان با شتاب و حرص و ولع غذا می خورند او می کوشد تا لقمه هایش را بجای اینکه همچون هیجان مداران ،سه بار بجود می کوشد تا 28 مرتبه لقمه را بجود تا معده عزیزش را فدای ارضای سریع هیجان و لذتجویی نکند.البته در نوع خوردن از تمامی امکانات وجودی اش بهره می برد وفقط به نتیاج خوردن و سیر کردن نمی اندیشد بلکه از فرآیند خوردن هم رضایت دریافت می کند هنگامی که در جلسه تصمیم گیری مینشیند به تمامی اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط با تصمیم خود یا جمع گوش می کند و سعی در اخذ هر چه بیشتر اطلاعات دارد تا تصمیمش را در قالب اصول کارشناسی ارزیابی شود .ا و عقل را پشتوانه تصمیمات خود قرار می هد اما فرد هیجان محور سعی می کند ریسک ها را نادیده بگیرد و به جای اینکه از عقل و خرد مدد بگیرد از خوش خیالی خود و اطرافیانش بهره می گیرد تا تصمیمش اجرایی ترمطلوب تر نشان دهد . فرد هیجان محور در برابر نظرات کارشناسی فرد مساله مدار ایستادگی می کند و همواره سعی می کند با تمسخر و تخریب فرد مساله مدار را از میدان دور کند . فرد درون نگر و مساله مدار اهل استدلال های عقل پسند است و می کوشد در جلسات تصمیم گیری شعور افراد و گروه های تصمیم گیر را هدفگیری کند اما افراد هیجان محور می کوشند تا هیجانات و احساسات لحظه ای افراد را هدف بگیرند تا نیت و انگیزه خودشان را مقبول جمع کنند. درون نگر ها رفتار بالغانه تولید می کنند اما هیجان محوران برای بیرون کردن افراد از صحنه تصمیم گیری متوسل به رفتار والدانه یا کودکانه (البته کودک نوازش طلب)می شوند . افراددرون نگر و مساله مدار اهل تعامل سازنده و یادگیرنده اند و در روابط میانفردی همواره سعی می کنند ابتکار عمل داشته باشند و از هر ارتباطی یاد بگیرند اما افراد بیرون نگر سعی دارند تا از هر ارتباط میانفردی یا حمایت و توجه دریافت کنند یا ترس ایجاد کنند تا افراد را به سلطه خود دراورند افراد درون نگر می کوشند تا از طریق طرح مساله ،شورشی در ذهن و عقول هیجان مداران ایجاد کنند و قصد و نیتشان توانمند کردن هیجان مداران در حل مساله های شخصی و سازمانی است .اما هیجان مداران و بیرون نگرها سعی می کنند تا دیگران را مجاب کنند تا مطیع فرمان های خود سازند درون نگرها سعی می کنند تا همکارانشان به استعدادهای خود آگاه شده ودر حد توان و طاقتشان مهارت فنی و ارتباطی و سیستمی کسب کنند و این مهارت ها را در خدمت تیم های خودجوش قرار گیرد و بازدهی و بهره وری افزایش یابد اما هیجان محورها و بیرون نگرها سعی در تولید هر چه بیشتر آدم بله قربان گو هستند . فردبیرون نگر چشم طمع به شناخت شخصیت دیگران دارد تا محیطی امن برای به هدف رسیدن خود بیافرینند ،اما غافلند باینکه ایمنی جویی شان باعث میشود تا کنترل بیرونی اینان هر چه بیشتر شود و توان و انرژی اینان صرف مجاب کردن دیگران به هدر خواهد رفت ودر فرآیند ترس و کنترل و زیر ذره بین قرار دادن دیگران ،تولید نابی صورت نمی گیرد .اما درون نگرها از آن جهت که از توان و مهارت های بالایی برخوردارند می کوشند تا بجای کنترل رفتار دیگران سعی کنند تا کارکنان خود را برای خود ارزیابی و مسوولیت پذیری توانمند سازند. علیرغم اینکه افراد هیجان محور نتیجه نامطلوب تصمیمات خودرا مشاهده می کنند اما خروج از روحیه والدانه را انتخاب نمی کنند زیرااینان یک عمر وابسته به نظر اکثرت شده اند و تصمیمات مبتنی بر 50+1نزد اینان مقدس شده است اما افراد درون نگر از آنجا که که به عقل و علم واصول و داوری های معقول مجهزند به خرد جمعی اقلیت درون نگر قانع اند و همینکه بر پایه عقل و خرد و منطق و علم تصمیم می گیرند دیگر خود را محتاج به توسل به جمع نمی بینند. مهمترین رفتار درون نگرها و مساله محورها در این است که اینان به کیفیت عملشان نظر دارند نه کمیت اعمال .در قرآن کریم آیه ای است که از کیفیت عمل اینان پشتیبانی می کند "و لیبلوکم باحسن عملا"خدا در این آیه میفرماید که ما می آزماییم شمارا به نیکوترین عمل و خدا نگفت که بیشترین عمل. با تشکر فراوان
dating a married man redirect open
online online women will cheat
sign of chlamydia std symptoms for women oral chlamydia pictures
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
oral std symptoms centauricom.com chlamydia men symptoms
i cheated on my girlfriend but i love her should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com he cheated on his girlfriend with me
i cheated on husband women want men why women cheat on husbands
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
women who cheat on husband marcandela.com how many men have affairs
married men affairs click I cheated on my boyfriend
sex stories older woman teenboy bollywood sex stories only preteens having sex stories
wifes who cheat go signs of infidelity
mom sex stories open adult xxx stories
sex education stories hotel sex story malayalam pdf sex stories
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
story of abortion link should i get an abortion
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
best android spy apps best free app to spy on android phone text message spyware
walgreens photo coupon 10 cent prints link walgreens coupon codes photo
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
free prescription drug cards discount pharmacy online drug coupon
vibramycin pill dapoxetine pill clomid 100mg
coupon rite aid link rite aid coupon 5 off 25
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
discount prescription coupons read viagra 2016 coupon
free prescription cards discount coupons for viagra printable prescription transfer coupon
new prescription coupon viagra coupon free discount coupons for viagra
cialis coupon card drug prescription card free printable cialis coupons
lisinopril and hunger read lisinopril and hunger
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
free cialis samples coupon link cialis coupon free
coupons cialis link cialis coupon
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
cialis coupons and discounts coupon for prescription prescription discounts cards
aidadiva go aidamar
voltaren retard voltaren voltaren
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
lilly cialis coupon discount prescription coupons prescription card discount
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
cialis prescription coupon open free coupon for cialis
amoxicillin 500 mg link amoxicillin-rnp
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
abortion facts read abortion pill cost
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
different types of abortion pill achieveriasclasses.com how much are abortions
viagra viagra bestellen viagra ersatz
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
feldene d feldene d feldene ampolla
cialis coupons and discounts activeslo.com cialis sample coupon
problems in early pregnancy pills to terminate early pregnancy women pregnant
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
low dose naltrexone ldn low dose naltrexone depression anxiety ldn wiki
coupons for cialis 2016 free cialis coupons coupon prescription
best online coupons sites free online coupons free coupon site
cialis coupons from lilly coupons for prescription drugs coupons for prescriptions
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
cialis coupon lilly coupons for prescription drugs prescription discount coupons
how do abortion pill work aegdr.org first trimester abortion pill
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
lamisil lamisil cream lamisil spray
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
abortion pill abortion pill services abortion procedure
average cost of an abortion pill abortion pill services pro abortion
2015 cialis coupon agrisol.com.ar free cialis coupon 2016
cialis prescription coupon discount coupon for cialis cialis coupons 2015
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
discount prescription coupons prescription discount coupons discount coupons for prescriptions
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
cialis sample coupon free cialis coupon free cialis samples coupon
costs of abortion pill how much are abortions abortion pill recovery
what is it like to have an abortion post clinic abortion price for abortion
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
depression after abortion abortion clinics in chicago il new york abortion clinic
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
free prescription drug discount card cialis coupon lilly cialis coupon
naltrexone side effects alcohol naltrexone pellet drinking on naltrexone
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
naltrexone for alcohol abuse floridafriendlyplants.com naltrexone how does it work
alcohol detox naltroxen does naltrexone stop cravings
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
naltrexone therapy link how long does ldn take to work
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
opioid antagonist implant open low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
ciloxan alcon ciloxan holdbarhed ciloxan kapi
nix 5 creme nix download nix latin
eshrat
1393/12/23
0
0
با سلام وتقدير از بزرگواراني كه اين سايت را زنده وپويا داشته اند جاي بسي تقدير از جناب پورمژدگاني در اغلب تحليل هاي ارزشمند ايشان در مقالات است اين وظيفه تقدير از اموخته هاي بر ما واجب است خداوند روزهاي پربار تري ازصفحه عمر بر ايشان ورق زند
online online women will cheat
message spy app android sms spy app android spy apps
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
why do women cheat on husbands blog.ivanovtech.com why women cheat on their husbands
women cheat husband why are women unfaithful wife cheat story
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
early abortion options read abortion clinics in oklahoma
free rx coupons walgreens store coupons discount prescription drug cards
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
women that cheat on their husbands link how to tell if wife has cheated
prednisolone 20mg jcmikkelsen.dk zithromax pill
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
revia 50mg wordoor.com deltasone 40mg
valtrex 1g priligy 60mg ciprofloxacin 750mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
neurontin 400mg centauricom.com propranolol 10mg
cialis coupons 2015 free prescription cards discount prescription discount coupon
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
viagra coupons from manufacturer link drug coupon
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
virelade open viread effets secondaires
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
apranax et alcool go apranax
new prescription coupon read lilly coupons for cialis
kamagra gel kamagra kamagra gold
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
strattera coupon printable strattera 60 mg price buy strattera without prescription
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
feldene capsulas feldene ampolla feldene gel
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
viagra bestellen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel generika
post abortion pill how much is a abortion pill abortion pill clinics in md
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
free cialis coupon 2016 cialis.com coupons prescriptions coupons
abortion pill abortions cost abortion procedure
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
clomid proviron pct charamin.jp clomid proviron
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
post abortion pill abortion pill online medication abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
how much is an abortion pill lakeerengallery.com how does abortion pill work
clomid cycle clomid testosterone clomid
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
costs of abortion pill how much are abortions abortion pill recovery
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
cialis coupons printable coupons prescriptions cialis coupons from lilly
opioid antagonists for alcohol dependence lowdosenaltrexone naltrexone success rate
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
naltrexone for alcohol dependence naltrxone naltrexone fda approval
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
pramipexol depot pramipexol wiki pramipexol rls
Amir
1395/08/07
0
0
يونگ را ساده نميتوانيد درك كتيد و فقط تجربه زنده بايد داشته باشيد . امير ارجمند . 09907342838 , درمان افسردكي .
beloc zok mite preis beloc zok mite preis beloc iv
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
cialis coupon 2015 cialis discounts coupons lilly coupons for cialis
medical abortions home remedies for abortion abortion clinics
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
free cialis coupon cialis savings and coupons 2015 cialis coupon
viagra karensmith.us viagra wiki
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
post abortion pill how much is a abortion pill abortion pill clinics in md
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
prescription drugs coupons coupons for cialis printable manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
vermox prodej vermox alkohol vermox alkohol
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
how does abortion pill work abortion pill information early abortion pill options
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
clomid proviron pct charamin.jp clomid proviron
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
vermox bez recepta vermox cijena vermox
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
transfer prescription coupon cialis discount coupons prescription discount coupons
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin gabapentin
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
grocery coupon codes coupon websites coupon promo codes
late abortion abortion blogs abortion symptoms
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
ldn homepage read naltrexone canada
implant for alcoholics read injection to stop drinking
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone for alcohol dependence naltrxone naltrexone fda approval
revia reviews go alcohol antagonist
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naktrexone sigridw.com ldn therapy
neltraxone house.raupes.net natroxone
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
fexofenadin recept fexofenadin inhaltsstoffe fexofenadin side effects