امروز :
مقالات
اتاق فکر،چرا و چگونه؟
1393/09/05 - 11:18
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

هرگاه در حال پياده روي از کنار يک پروژه‌ي ساختماني عبور ميکنيد، تابلوي زرد شناسنامه‌ي ساختمان را مي‌بينيد. تابلويي که در آن علاوه برنام پروژه و کارفرما، سه عنوان جداگانه ذکر شده‌اند:
•         طراحي و محاسبه
•         اجرا
•         نظارت
و اغلب مسووليت هر يک از اين امور را شرکت جداگانه‌يي برعهده دارد. محدود کردن مسووليت‌ها و تقسيم وظايف يک از ويژگي‌هاي تمدن است. هنگامي که «همه کس»، مسووليت «همه کار» را به عهده دارد، کارها غير تخصصي و غير مهارتي انجام مي‌گيرند
    
هنگامي که به عنوان اعضاي يک سيستم اجرايي در حال انجام وظايف محوله هستيم، چنان مشغول «چگونگي» انجام امور مي‌شويم که به ندرت پيش مي‌آيد که«چرايي» انجام آن وظايف را به چالش بکشيم يا «جانشين‌هاي» خلاقانه‌يي را به جاي روش‌هاي فعلي کشف نماييم. دراين صورت بايد فرد يا افرادي که مشغول انجام آن امور نيستند يا خودما در زماني که در حال انجام آن کارها نيستيم از بيرون به آنچه انجام مي‌شود نگاه کنيم و بپرسيم:
•         چه کاري انجام مي‌گيرد؟
•         چه نتيجه‌يي دارد؟
•         چه هزينه‌يي دارد؟
•         تاريخچه‌ي آن چيست؟
•         آيا شرايط امروز نسبت به شرايط زماني که اين کار به اين شکل طراحي شده تفاوتي نکرده است؟ چه تفاوت يا تفاوت‌هايي؟
•         چه گزينه‌هاي ديگري را مي‌توان به جاي انجام اين کار مد نظر قرار داد؟
•         آن گزينه يا گزينه‌ها چه نتايج جديدي ايجاد مي‌کنند؟
•         آن گزينه يا گزينه‌ها هزينه‌ها را افزايش مي دهند يا کاهش؟
«اتاق فکر» کجاست؟
اتاق فکر «فضا - زماني» است که از «نقش اجرايي» خارج مي‌شويم و در نقش «طراحي و محاسبه» و «نظارت» قرار مي‌گيريم تا خارج از اقتضاي «وظيفه‌» و «عادت»، به موقعيت نگاهي دوباره بياندازيم. بسياري از سيستم‌هاي موفق ناگهان با چالش‌هاي بزرگ مواجه شده‌اند و حتي به بن‌بست و ورشکستگي رسيده‌اند چرا که آنچنان غرق تکرار وظايف و عادات سنتي‌ خود بوده‌اند که متوجه تغييرات اندک و آرامي که در محيط ايجاد شده نشده‌اند و زماني متوجه «تغيير» شده‌اند که فرصت هاي زيادي براي «همگامي» با تغيير و بهره‌بردن از آن از دست داده‌اند و چاره‌يي جز«واکنش» نشان دادن به تغيير نداشته‌اند.
«همگامي» چه تفاوتي با «واکنش» دارد؟
با ذکر مثالي به اين سوال پاسخ مي‌دهيم:
تحقيقاتي که در زمينه‌ي مسائل بهداشتي و پزشکي انجام مي‌شود نشان مي‌دهند که «نرخ ابتلا به ديابت» در حال افزايش است. چه دليل اين مسأله افزايش ابتلا به ديابت به دليل سبک زندگي شهرنشيني امروزي باشد و چه افزايش تشخيص بيماري در اثر افزايش آگاهي و حساسيت جامعه نسبت به موضوع، در نهايت مفهوم آن اين است که امروزه، نسبت به ده سال قبل، تعداد افرادي که مي‌دانند دچار ديابت‌اند در جامعه بيشتر است.
بسياري از شرکتهاي توليد مواد غذايي نسبت به اين ماجرا بي‌ تفاوت‌ مي‌گذرند.
محصولات آنها به فروش مي‌رسد و آنها احساس نياز نمي‌کنند که راجع به آمارهاي پزشکي تأمل نمايند اما در اين ميان شرکت‌هاي هوشياري وجود دارند که با پايش آمارها به اين نتيجه مي‌رسند که بايد محصولات جديدي را در دست تهيه داشته باشند. آنها «فرصت» اين را براي خود ايجاد مي‌کنند که در يک دوره‌ مثلاً ده ساله به تحقيقات، طراحي و راه اندازي خط توليد محصولات جديد بپردازند و آرام آرام اين محصولات را به بازار معرفي نمايند. بالا رفتن تقاضا براي محصولات فاقد شکر براي اين شرکت‌ها يک فرصت است. آنها از«مزيت رقابتي» داشتن محصولات سالم‌تر برخوردار مي‌شوند و مشتريان جديدي را به خود جذب مي‌کنند. آنها از شيوه‌‌ي بازاريابي «سهم بيشتر از بازار» به شيوه‌ي بازاريابي «سهم بيشتر از هر مشتري» مي‌رسند. از آن سو، شرکت‌هايي که به اين «تغيير» بي‌توجهي مي‌کنند، ده سال بعد ناگهان متوجه‌ افت فروش خود مي‌شوند و مجبور به «واکنش» مي‌شوند: آنها مجبور به انتخاب از بين گزينه‌هاي محدودي مي‌شوند و فرصت «ايجاد گزينه» را از دست مي‌دهند.
در اتاق فکر چه اتفاقي مي‌افتد؟
اتاق فکر، سفينه‌يي است که شما را به آينده مي برد.
در اتاق فکر به جاي شيوه‌ي رايج يادگيري که منوط به آگاهي از تجارب گذشته است، شيوه‌ي جديدي از يادگيري تجربه مي‌شود: يادگيري از آينده،
معناي «يادگيري از آينده» اين است که با «رصد کردن» تغييرات، شروع به فرضيه‌سازي مي‌کنيم که آينده‌ چه چيزهايي را درزندگي ما تغيير خواهد داد:
•         در آينده چه نهادهايي از زندگي ما حذف خواهند شد؟
•         در آينده چه نهادهاي جديدي وارد زندگي ما خواهند شد؟
•         در آينده چه عاداتي از زندگي ما حذف خواهند شد؟
•         پيشرفت دانش و فن چه بيماريهايي را از ميان خواهد برد؟
•         پيشرفت دانش و فن چه بيماريهايي را ايجاد خواهد کرد؟
اولويت‌هاي «انسان آينده» چه تفاوتهايي با اولويت‌هاي«انسان امروز» خواهد داشت؟
سوالاتي از اين دست باعث مي‌شوند ما با آينده‌ «ملاقات کنيم» و براساس احتمالاتي که آينده آبستن آنهااست فرصت‌ها و تهديدها را درنظر بگيريم و خود را براي آنها آماده کنيم.
چه کساني مي‌توانند وارد اين سفينه‌ي فضا - زماني شوند؟
ورود به اتاق فکر براي کساني مجاز است که ويژگي‌هاي زير را داشته باشند:
1-ذهن باز (Open Mind)
«مهارت تخيل» تعريف فشرده‌ي اين ويژگي است. اعضاي اتاق فکر بايد بتوانند ذهن خود را براي پرواز آزاد بگذارند و دنيايي را که هنوز «فرا نرسيده است» مشاهده کنند. گرچه براي هدايت خيال دسترسي به اطلاعات و آمار و پايش روند تغييرات ضروري است، اعضاي اتاق فکر نبايد از اين که به شرايط نامحتمل و ناممکن بينديشند احتراز کنند.
2-قلب گشوده (Open Heart)
گروهي ازمردم به دليل تعصبي که به باورهاي موجود دارند، به دليل منافعي که از وضعيت موجود مي‌برند يا به دليل ترسي که از تغيير دارند نسبت به تغيير و حرکت احساس بدي دارند. اين افراد که همواره به ياد دنياي طلايي گذشته آه مي‌کشند و معتقدند «دنيا بد شده است» و روز به روز هم بدتر مي‌شود نمي‌توانند به هدايت سفينه کمکي کنند.
3- اراده آزاد (Open Will)
اراده‌ي آزاد، اراده‌يي است که تابع شرايط نباشد.
اراده‌ي آزاد به معناي تعهد به خسته نشدن و ادامه دادن است. در اتاق فکر ما بارها تصور مي‌کنيم که به بن‌بست رسيده‌ايم و گزينه‌‌ي ديگري غير از گزينه هاي موجود وجود ندارد.
بارها با اين فکر مواجه مي‌شويم که «کار ديگر نمي‌شود کرد» يا «راه ديگري وجود ندارد». اراده‌ي آزاد متعهد بودن به اين است که هرگز تسليم نشويم و کنترل را به قضا و قدر و سرنوشت نسپاريم و خود را همواره مسوول مديريت زندگي بدانيم.    

       دکتر محمدرضا سرگلزايي-روانپزشک

married woman wants cheat signs of a cheater read here
sign of chlamydia at home std kits oral chlamydia pictures
abortion in 12 weeks pregnant open history of abortion in america
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
why i cheated on my husband i found out my husband cheated on me my husband cheated on me will he do it again
wives who cheat on husbands go why people cheat
why do women cheat on husbands blog.ivanovtech.com why women cheat on their husbands
women cheat husband why are women unfaithful wife cheat story
sex education stories adult illustrated stories malayalam pdf sex stories
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
abortion pittsburgh medical abortion clinics abortion clinics in greensboro nc
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
walgreens coupon printable site prescription discount codes
best android spy apps phone spying text message spyware
free printable viagra coupons free coupon for viagra viagra 2015 coupon
cell phone spy app blog.bjorback.com gps cellphone tracking by number
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
ciprofloxacin site clomid 25mg
betamethasone 0.05% go dapoxetine 90mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
coupon for free viagra go prescription drugs discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis manufacturer coupon 2016 read cialis discount coupons
discount prescription drug card open discount coupons for cialis
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
champix vareniclin champix pfizer champix virkning
nexium 20 is-aber.net nexium 40mg
risperdal reviews risperdal reviews risperdal yan etkileri
inderal similar read inderal similar
paxillus paxillin paxilus involutus
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
concor concord neo concor cor
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
new prescription coupon pristineschool.com lilly coupons for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
printable cialis coupon manufacturer coupons for prescription drugs free cialis coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
medical abortions cost for abortion abortion clinics
duphaston 10 mg charamin.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
medical termination of pregnancy procedure do i have an abortion weeks for pregnancy
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka losartan jubilant
discount coupon for cialis ainalfaras.net printable cialis coupon
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
abortion pill is murder abortion pill procedures cheap abortion pill clinics
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
types of abortion pill third trimester abortion pill partial birth abortion
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
voltaren krem nedir voltaren ampul voltaren krem fiyat
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
cialis.com coupons printable cialis coupon online cialis coupons
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
cheap abortion pill abortion pill pros and cons cons of abortion pill
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
best coupons websites best online coupons sites best grocery coupon sites
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
viagra torta viagra helyett viagra pret
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
abortion pill questions andreinfo definition of abortion pill
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
coupons for cialis printable coupons for drugs free coupon for cialis
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
low dose naltrexone anxiety link low dose naltrexone canada
ldn homepage link naltrexone canada
opiate blocker implant heroin addiction naltrexone fibromyalgia side effects
where can i get naltrexone centaurico.com benefits of low dose naltrexone
vivitrol canada monthly shot for opiate addiction low dose naltrexone india
ldn cfs alcohol implant naltroxene
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
naltrexone headache link shot to stop drinking
low dose naltrexone withdrawal naltrexone trade name naltrexone implant australia
 
علی رضوانی
1393/09/05
2
0
مثل همیشه عالی و مفید، در عین اختصار! نمیدونین چقدر از خوندن یادداشت ها و مقالاتتون لذت می‌برم! حیف و صد حیف که این حرف‌ها رو جایی که مخاطبان گسترده‌ای داره نمی‌شنویم؛ جایی مثل رسانه میلی! قبل از خوندن نوشته شما داشتم خبر قتل معلم بروجردی رو می‌خوندم که واقعا هنوز شوکه‌ام...اووووووووووووه!کو تا اتاق فکر دکتر؟ حاکمان ما خیییییییییلی زحمت بکشن، نوشداروی بعد از مرگ سهراب میارن یا براساس نوشته شما، "واکنش بعد از بروز فاجعه"؛ تو این کشور صحبت از "واکنش" خنده‌دار و مسخره است، چه برسه به "همگامی".
app to spy how to spy on a android phone cell spy free
abortion in 12 weeks pregnant open history of abortion in america
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
unfaithful wives husband cheated how many women cheat
wife cheaters go women affair
want my wife to cheat click my girl friend cheated on me
married men that cheat go reasons why husband cheat
30 cvs coupon read cvs weekly deals
abortion online prostudiousa.com menstruation after d&c procedure
location tracking device link how to find location of a cell phone
walgreens photo coupon 10 cent prints walgreens coupons online walgreens coupon codes photo
abortion cost how much does it cost for an abortion how abortions work
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
free prescription drug cards link prescription coupon card
free prescription discount cards link manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
coupons for cialis go drug discount coupons
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
losartan site losartan
aldactone 100 aldactone zdravilo aldactone 100mg
bimatoprost eyelash bimatoprost bimatoprost buy
aldactone effets secondaires devlog.stoepel.net aldactone compendium
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
metformin centauricom.com metformin
viagra generic viagra side effects viagra side effects
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
abortion procedure surgical abortion partial abortion
coupon for prescription read discounts on prescriptions
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
cheap cialis bilie.org cialis cvs coupon
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
cialis discount coupons cialis sample coupon coupon prescription
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
cialis recenze cialis a alkohol cialis
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
coupons for cialis 2016 coupon for prescriptions cialis online coupon
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 5 mg tablet crestor 10 mg retail price
cialis nedir cialis 5 mg cialis tablet
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
free cialis coupon 2016 cialis manufacturer coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
free abortions how much is the abortion pill low cost abortion pill
viagra torta viagra cena viagra
clomid cycle bvandam.com clomid
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone side effects alcohol what is naltrexone for drinking on naltrexone
vivitrol cost side effects of revia how long does ldn take to work
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
acamprosate click ldn for autism
opioid antagonists for alcohol dependence lowdosenaltrexone naltrexone success rate
ldn homepage link naltrexone canada
buprenorphine detox site.cegep-rimouski.qc.ca opiate implant
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
will naltrexone get you high read ldn drug
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
naltrexone hcl avonotakaronetwork.co.nz naltrexone low dose depression
naltrexone for alcohol open naltrexone 50 mg
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
naltrexone 25 mg blog.aids2014.org naltrexone and pregnancy
revia reviews go alcohol antagonist
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
what is naltrexone used for go naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
low dose naltrexone psoriatic arthritis site ldn low dose
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
olanzapin 02 olanzapin 7 5 mg olanzapin lilly
علی رضوانی
1393/09/05
1
0
چند لحظه پس از نوشتن پیام قبلی، رفتم سراغ شعرهاتون و شعر "شهر در امن و امان است" رو خوندم! دیدم چقدر با نوشته قبلیم ارتباط داره: ایرانسل و پیامک های دم به دم میلیونر شو! این رخوت خوش باشانه از کدام قصه ی شاهنامه به ارث رسید؟! درود بر شما دکتر
open my boyfriend cheated on me quotes do all women cheat
sign of chlamydia male std symptoms pictures oral chlamydia pictures
message spy app mobile phone spying android spy apps
how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
signs of a cheater site women looking to cheat
i had an abortion click pregnant pregnant pregnant
women who cheat on husband women who cheat on husbands how many men have affairs
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
wifes that cheat why most women cheat i cheated on my husband
free printable viagra coupons drug prescription card viagra 2015 coupon
prednisolone 40mg open inderal 10mg
prescription drug discount card open transfer prescription coupon
phone logging software all call history find history on phone
levitra 20mg williamgonzalez.me valacyclovir 0.5g
deltasone 10mg read zovirax 400mg
prescription savings cards link free printable coupons
free discount prescription cards factus.dk free coupon for viagra
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
discount prescription coupons blog.brunothalmann.com viagra discount coupons online
coupon viagra site prescription drug coupons
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
cialis dose vs cialis dosage size
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
aidadiva go aidamar
naproxen go naproxennatrium
augmentin vidal augmentin générique augmentin vidal
niacin ne demek niacin solgar niasinamid
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
inderal similar inderal generico inderal similar
cordarone behandling click cordarone ved hjertestop
apranax et alcool apranax migraine apranax
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
singulair 5 mg site singulair montelukast
viagra online viagra uden recept viagra wiki
clorocil para que serve bilie.org clorocil gatos
vermox prospect vermox vermox pret
kamagra gel kamagra brez recepta kamagra gold
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
endep 25 and alcohol endep side effects australia endep medication australia
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
pill abortion laziendaalimentacoes.com.br abortion pills
trialectica del espacio trialectica del espacio trialectics of space
vermox delovanje community.vitechcorp.com vermox cena
cost for an abortion abortion pill information abortion pill online
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
vermox vermox prospect vermox
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
printable cialis coupon aegdr.org coupons cialis
clomid testosterone clomid proviron clomid cycle
vermox spc truonggiang.net vermox
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
voltaren gel voltaren gel voltaren krem nedir
free cialis coupon 2016 accuton.com coupons for prescription drugs
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
amoxicillin dermani haqqinda thebaileynews.com amoxicillin nedir
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
prescription transfer coupon abcomke.sk cialis coupons from lilly
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
how to get a abortion abortion doctors abortion options
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
prescription transfer coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
revia naltrexone open low dose naltrexone insomnia
ldn low dose naltrexone generic name maltrexon
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
naltrexone uses go generic naltrexone
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen
احمد پورمژدگانی
1393/09/06
5
1
سلام و عرض ادب چند سال پیش ،هنگام بازید از کتابفروش متروکه ای در شهرمان .با دو کتاب که عنوانی عجیب و غریب و دوراز ذهن داشتند مواجه شدم . هر دو بسیار ارزان و کم ورق بودند.از آنجا که علاقه به مطالعه کتابهای چالشی وسوال برانگیز داشتم .این دو را خریدم .عنوان یکی از کتابها "هنر گوش دادن"و عنوان دیگری "رهایی از دانستگی "بود. صدها کتاب از مهارت و هنر سخن گفتن یا چگونه زیبا سخنرانی کنیم دیده بودم اما از چگونه سخن گوش دادن ندیده بودم .حتی یک کتاب ندیدم که روش زیبا سخن گوش کردن را آموزش بدهد.. کتا بهای بسیاری در خصوص چگونه اطلاعات و دانش کسب کردن دیده بودم .حتی کتابهای بسیاری دیده ام که مهارت کسب اطلاعات درزمانی کوتاه آموش می دهد.اما ازچگونه خارج شدن و خالی شدن از دانش و اطلاعات ندیده بودم. با مطالعه هر دو کتاب نگاهم به آرزوها ی خودم وبسیاری از داوریها تغییر کرد .به پاسخ سوالات چندین ساله وبی پاسخ مانده خودم رسیدم . همیشه ازخودم میپرسیدم چرا اکثر ما آدمها در مدتی از عمرمان یا در تمامی عمرمان حوصله کفتگوهای دور از ذهن نداریم .چرا به قول قدما تحمل 4 کلمه حرف حساب نداریم ؟ حرفهای حسابی که باعث نزدیک شدن نگاهها به همدیگر می شود .چرا به برداشتها و تصورات خودمان وابسته ایم ؟ چرا از پزشک انتظار داریم معجزه کند در حالی که میفهمیم پزشک معجزه گر نیست ؟در این کتاب ها جواب قانع کننده ای یافتم .ریشه و منشا را باید در دانسته های خودمان بیابیم آن دانسته هایی که دست و پایمان را بسته است.دانسته هایی که توسط افکار عمومی تقویت میشوند و فرد را در خودکارامدی فلج می کند . .بسیاری از تجربه های ما قید ومانع رهایی مان شده اند .رهایی از چی؟رهایی از تصورات و برداشتهای متوقف کننده .رهایی از تعبیر و تفسیرها و برچسب زنی ها .بسیاری از رفتارهای افتخار آمیز گذشته باعث غفلت ما شده است .رفتارهایی که تحسین و توجه دیگران را در پی داشته ،دامی است که مارا گرفتار کرده است و نمی گذارد لحظه ای به عملکرد خود بیاندیشیم .داشته هایی که موجب غرورمان شده است ،این داشته ها میتوانند دانش و اطلاعات باشند یا ثروت و سایر دارایی هایی که ما را نزد همدیگر ارزشمند و وجیه کرده است .در صورتیکه میتوانستیم آنها را زیر تیغ نقادی عقل در آوریم و پشتوانه بیداری و همدلی و صمیمت مان سازیم. همه ما درتجربه کودکی یا زمانیکه شاد ی و خرسند ی را تجربه کرده باشیم ،احساس جالبی نیز تجربه کرده ایم احساسی که در آدمی انگیزه ایجاد می کند تا جمعی تصمیم بگیرد .انگیزه پیدا میکنیم تا فضای تصمیم گیری را از رقابت و مسابقه پاک کنیم .می کوشیم تا فضای تصمیم گیریمان را پر از انرژی صمیمت و همدلی کنیم .در فضای صمیمیت میل و انگیزه خردورزی و سفر در مجهولات و حل مساله پدید تقویت میشود .افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند تمایلی ندارند بر یکدیگر تفوق و برتری ویا سلطه فکری داشته باشند . در فضای پر از انرژی صمیمت ،دانش گذشته با نگاه نو چکش کاری میشوند .به نظر من تصمیم گیری عاقلانه و خردمندانه معلول روابط صمیمانه است . اطاق فکر،و فضا زمانی که استاد ارجمندمان دکتر سرگلزایی ترسیم نمودند در صورتی ایجاد میشود ،که ما وضع موجودمان را به درستی و با خرد جمعی تحلیل کنیم . همینکه وضع موجودمان را درست و صحیح و واقعی ،مشاهده کنیم وبتوانیم آنچه را که دیروز تمایل نداشتیم ببینیم ،اکنون مهرات پیدا کنیم ، ببینیم و انکار نکنیم آنچه را که پدید آوردیم .و برعکس، آنچه را تمایل داشتیم درشت یا کوچک ببینیم ،اکنون با خرد جمعی همه این پدیده ها را با نگاه واقعبینانه ببینیم به نظر من تکرار چنین اعمالی موجب میشود تا به درک مشترکی برسیم . .اما اگر وضع موجود را با درک دیروز مان مشاهده کنیم به همان دامی می افتیم که اکنون گرفتارش هستیم . زمانی که ما از قابلیت هاو استعدادهای خدادادی مان بی خبر باشیم و خود را فاقد انرژی شادابی ببینیم به شدت تمایل داریم تا انرژی امید و شادابی را از دیگران دریافت کنیم .تمایل داریم تا دیگران بجای ما ببینند و فکر کنند .همینکه براین پندار شویم دیگران باید فکر من باشد و دیگران باید مشوق و محرک من باشند ناخواسته اطاق فکرمان در اختیار دیگران می گذاریم . به نظر من دانسته های مبتنی بر پندارها و باورهای ناکارآمد و غرور آفرینند که مانع مشاهده "هر آنچه هست ها " میشوند .سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد .وابسته شدن به نظریه دیگران ،دیگران را بیش از آنچه توانایی دارن توانا پنداشتن . همه ابنها فرصت واقع بینی را از آدمی میگیرد.او را وابسته به افکار و برداشتهای دیگران می کند. هنر گوش دادن به جهار کلمه حرف حساب یعنی flexibilityیعنی انعطاف پذیری معقول .یعنی در برابر پیشنهاد خردپسند تسلیم شدن .یعنی در برابر داوری های واقع بینانه منعطف بودن و مقاومت نکردن ..یعنی تک تک مان برای شادابی و خرسندی و رضایت اقدام موثر کردن و به استعدادهای درونی خود آگاه شدن . یعنی مهارت مشاهده را در خود تقویت کردن.یعنی به امید معجزه این و آن فرد ننشستن و آستین بالا زدن برای درک توانمندی های همدیگر . از توانایی گوش دادن بهره مند شدن و بشارت از خدا دریافت کردن.خداوند در آیه ای در قرآن بشارت میفرستد به آدمیانی که قابلبیت گوش دادن را فعال می کنند و مناسب ترین شان انتخاب می کنند." فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ". یکی از الزامات اطاق فکر تحمل شنیدن افکار و برداشتهای نامعقول وغیر واقعی همدیگر.اگر من تحمل شنیدن باورها و برداشتهای دوستم و همکارم و همسر و فرزندم نداشته باشم ،چه طرحی برای بیان برداشتها ی ایشان در ذهن دارم ؟ .چه کسانی باید به باورهای اینان گوش کنند وذهن اینان را روشن کند.فردی که بیرون را تاریک میبیند مطمئنا" ذهنش توسط ما تاریک شده است و بر ماست تا ذهنش را روشن کنیم و او هم واقعیت را همانطوری که هست خواهد دید چنانچه واقعیت تاریک باشد او نیز تاریک می بیند در صورتی که روشن است روشن خواهد دید . انسانی که بدنیا می آیدذهنی روشن دارد ما آدمها هستیم که ذهن نوزاد را تاریک یا روشن می کنیم بنابراین تک تک ما رسالت داریم بجای انرژی صرف کردن برای درک واقعیتها ،اندکی بکوشیم تا از درون روشن شویم . چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.باتشکر از حوصله و تحمل دوستان عزیز
dating a married man redirect open
sign of chlamydia at home std kits oral chlamydia pictures
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
women affairs site why do husband cheat
reasons wives cheat on husbands why women cheat with married men cheat husband
free readable adult stories go bart simpson adult stories
free grocery store coupons link prescription savings cards
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
free discount prescription cards factus.dk free coupon for viagra
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
cialis manufacturer coupon 2016 prescription coupon card cialis discount coupons
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
naproxen zygonie.com naproxennatrium
losartan losartan jubilant losartan
sinemet sinemet sinemet
niacin ne demek niasinamid niasinamid
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
cosopt eye drops storage link cosopt spc
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
apranax et alcool go apranax
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
procyclidine mental health open procyclidine mental health
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
pro abortion arguments abortion clinics dallas tx how soon can you get an abortion
cymbalta presentacion cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta 30 mg para que sirve
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
viagra wirkung damske.com viagra kaufen
free printable cialis coupons prescription drugs coupons free cialis coupon 2016
non surgical abortion pill abortion pill price how late can you get an abortion pill
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
cialis discount coupons eltrabajadordelestado.org coupon prescription
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
viagra karensmith.us viagra wiki
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
vermox cena tymejczyk.com vermox alkohol
vermox vermox prospect vermox
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
vermox prodej vermox cena vermox sirup
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
best coupons websites free couponing websites best grocery coupon sites
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
vermox doziranje vermox tablete nuspojave vermox
cialis online coupon discount prescriptions coupons free cialis coupon
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
neurontin gabapentin tymejczyk.com neurontin alkohol
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
viagra coupon codes discount coupons for viagra drug coupon list
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
diagnostic dilation and curettage abortion doctors first pregnant
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone alternatives ldn drug naltrexone in the treatment of alcohol dependence
monthly injection for opiate addiction onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate withdrawal
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
acamprosate click ldn for autism
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
naltrexone for alcohol abuse floridafriendlyplants.com naltrexone how does it work
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
what does naltrexone do go ldm medicine
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
nix 5 creme nix zu tun nix latin