امروز :
مقالات
چند پند از مثنوی
1393/10/02 - 19:9
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی
يكي از قصه هاي جالبي كه مولانا در مثنوي دارد، قصه ناشنوایی است که از بيماري همسايه اش باخبر مي شود و فکر مي كند که باید به دیدن او برود و از طرفی هم می داند که وقتی شروع به احوالپرسی کنند، چیزی از حرفهای همسایه اش نخواهد فهميد؛ پس بنا را براین می گذارد که طبق عرف پاسخ بدهد. يعني با خودش فكر كرد که وقتی ما از كسي مي پرسيم "حالت چطور است؟" او قاعدتاً خواهد گفت: "شکر، الحمدالله"؛ اگر هم که حالش بد باشد، میگويد: "بد نیستم". پس داستان را بر این مبنا برنامه ریزی کرد.

" آن کری را گفت افزون مایه ای
که ترا رنجور شد همسایه ای
گفت با خود کر که با گوش گران
من چه دریابم ز گفت آن جوان
خاصه رنجور و ضعیف آواز شد
لیک باید رفت آنجا نیست بد "
(گفت چاره ای نیست باید به آنجا بروم)

" چون ببینم کان لبش جنبان شود
من قیاسی گیرم آن را هم ز خود "
(من نگاه می کنم که حرکت لب او علی القاعده چه چیزی باید بگويد؟)

" چون بگویم چونی ای محنتکشم
او بخواهد گفت نیکم یا خوشم
من بگویم شکر، چه خوردی ابا؟
او بگوید شربتی یا ماش با "
(وقتی بگویم: "چطوری؟" او می گوید: "خوبم" من هم می گویم: "خدا را شکر" بعد می پرسم: "غذا چه خورده ای؟" میگويد: "فلان غذا را خورده ام" و یا "فلان نوشیدنی را" من هم می گویم: "نوش جانت")

" من بگویم صحه نوشت کیست آن
از آن طبیبان پیش تو؟ گوید فلان "
(بعد هم می گویم: "دکترت کیست؟" و او می گوید: "فلان دکتر")

" من بگویم بس مبارک پاست او
چونک او آمد، شود کارت نکو
پای او را آزمودستیم ما
هر کجا شد می شود حاجت روا "
(من هم می گویم: "خوب دکتری است، دکتر خوشقدمی است!")

این جوابات قیاسی راست کرد"
پیش آن رنجور شد آن نیک مرد "...

اما اولین سوالی که مرد ناشنوا می پرسد، جواب متفاوتی می گیرد:

" گفت چونی؟ گفت مُردم گفت شکر "...

اولین سوال این است که "حالت چطور است؟" و بیمار می گوید: "مُردم" او هم می گوید: "خدا را شکر"... سوال بعدی این است که "چه می خوری؟" بیمار که عصبانی شده می گوید: "زهرمار" و او هم می گوید: "نوش جان. خیلی خوب است"... سوال بعد: "دکترت کیست؟"... "عزراییل!"... "خیلی پایش سبک است، هر جا رفته زود کار را تمام کرده"... بعد از این ملاقات، مرد ناشنوا با خودش فکر می کند که چه عیادت خوبی کرده و زمینه یک رابطه دوستانه را فراهم آورده؛ غافل از آنکه یک دشمن برای خود تراشیده است.
این False reference illusion است. یعنی زمانی که اساس استنباط ما بر پایه یک چیز غلط است و بعد " تا ثریا می رود دیوار کج "!
اینجا به بحث مهمی می رسیم که بحث اولویت بندی Priority setting است. اصولاً کار هایی را که ما در طی روز انجام می دهیم، می توان در چهار دسته جای داد: کارهای مهم و فوری، کارهای غیر مهم و غیر فوری، کارهای مهم و غیر فوری و کارهای غیر مهم و فوری. بهترین حالت این است که کارهای مهم را غیر فوری انجام بدهیم و بدترین حالت این است که کارهای غیر مهم را فوری انجام بدهیم. پس اولین سوال این است که اساسا چه کاری مهم است؟ چرا که اگر ما اهمیت کارها را درست درک نکنیم، کل این جدول را به خطا ارزیابی می کنیم. اما گاهی اوقات ما در اولویت بندی دچار این اشتباه میشويم که چیزی را که گران قیمت تر است، فدای چیزی می کنیم که ارزان قیمت تر است. باز مولانا داستانی دارد در مورد مردی که گِل خوار بوده، یعنی تمايل به خوردن مواد و وسايل گِلی داشته است. این مرد براي خريد يك کيلو قند به بقالي مي رود؛ اتفاقاً بقال به جای سنگ ترازو از گل سر شوی استفاده مي كرده و وقتی برای آوردن قند می رود، مرد شروع به خوردن گل مي كند و از طرفي هم مي ترسد كه نكند بقال متوجه اين موضوع بشود؛ حال آنكه بقال ماجرا را مي ديده و به روي خودش نمي آورده است؛ چون ارزش قند بیشتر بود و مرد خريدار داشت در مقابل قند گل می خورد. بعضی از آدمها چیزهای ارزشمند تر را به عنوان بهاي چیز های کم ارزش تر مي پردازند.
مولانا باز داستان دیگري دارد راجع به طریقیت و موضوعیت. ما گاهی چیزی را که ابزار است، وسیله است، با چیزی که هدف است اشتباه می گیریم. در واقع دو بحث مهم داريم كه طریقیت و موضوعیت هستند؛ یعنی چه چیزی قرار است ابزار رسیدن به چه چیز دیگری باشد. مثلا جشن تولد گرفتن برای افزون شدن محبت است ، اگر قرار باشد جشن تولدی بگیرید و آن جشن تولد آنقدر دردسر و گرفتاری ایجاد کند که محبت ها کم شوند، پس آن جشن تولد نگرفتنش بهتر است! یکی از مشکلاتی که آدمها در اولویت بندی دارند این است که گاهی یادشان میرود چه چیزی ابزار چه چیز دیگری بوده است. مولانا در مثنوی میگويد:

" در درون کعبه رسم قبله نیست
چه غم از غواص را پاچیله نیست"

" چون شدی بر بامهای آسمان
سرد باشد جستجوی نردبان
جز برای یاری و تعلیم غیر
سرد باشد راه خیر از بعد خیر "

میگويد نردبان برای چیست؟ برای اینکه ما روی بام برويم. وقتی که روی بام برويم، آنوقت دیگر نردبان به چه دردمان می خورد؟! گاهي ما آدمها در اثر گذر زمان یادمان میرود که چه چیزی ابزار رسیدن به چه چیز دیگری بوده است؛ مثلآ تحصیلات ابزار رسیدن به مهارت است؛ حالا اگر در مدرسه های ما آموزش های لازم برای زندگی به آدمها داده نشود، آنوقت تحصیل کردن، هدر دادن وقت و پول و انرژی است. گاهی چیزی که برای ما طریقیت داشته آنقدر تکرار میشود که بعد از مدتی به جای چیزی که موضوعیت دارد مي نشيند؛ مثلا اگر كسي به ما بگويد که اساسآ لازم نیست بچه ات به مدرسه برود، میگوييم: "این آدم، آدم دیوانه ایست! مگر میشود بچه ما به مدرسه نرود؟!" انگار یادمان رفته که مدرسه رفتن برای چیز خاصی بود. اگر زماني در مدرسه سَم در خوراک بچه هامان بريزند، آنگاه عاقلانه ترین کار این است که بچه های ما از مدرسه رفتن امتناع کنند. ولی گاهي آنقدر چیزی تکرار میشود، تکرار میشود که بعد از مدتی طریقیت و موضوعیت جای خود را با هم عوض می کنند.
جمله ای هست منسوب به دکتر شریعتی كه مي گويد: "هدف، وسیله را توجیه می کند، به شرطی که وسیله، هدف را تخریب نکند". یعنی اگر قرار باشد شما وسیله ای را انتخاب کنید که خود آن وسیله، هدف را تخریب کند، این وسیله اساسآ باید کنار گذاشته شود. اگر قرار باشد ما دارو بخوریم و آن دارو، درماني ایجاد نکند؛ پس آن دارو خوردن باید کنار گذاشته شود.
باز هم مولانا در اين مورد قصه ای دارد به نام مجنون و شتر، که مي گويد مجنون تصمیم گرفت با شتر به قبیله لیلی برود؛ از قضا آن شتر تازه زایمان کرده و بچه اش که در طویله بود، شیر می خواست. شتر دل نگران بچه اش بود و مجنون دل نگران لیلی:

" همچو مجنون درتنازع با شتر
گه شتر چربید و گه مجنون حر "

مجنون سوار شتر میشد که به سراغ لیلی برود؛ اما بعد از مدتی که راه می رفت، خوابش می گرفت و شتر كه هوای بچه اش را داشت، برمی گشت. بعد از چند ساعت که راه رفتند، مجنون دید که دوباره در جای اول است و این کار بارها تکرار شد. بعد از سه شبانه روز، مجنون می بیند که هی میرود و بر می گردد! نهایتآ مجنون گفت:

" ای ناقه چو هر دو عاشقیم
ما دو ضدّ، پس همره نالایقیم "

میگويد: "من عاشق لیلی هستم که آنطرف است و تو عاشق بچه ات که اینطرف است. ما هر دو عاشقیم؛ ولی عاشق دو چیز ضدّیم و به همين دليل ما همرهان نالایقی هستیم". خیلی وقتها ما در زندگی ابزار هایی را برای رسیدن به چیزی انتخاب می کنیم که زماني نتیجه دلخواه ما را ایجاد می کردند، اما الان دیگر ایجاد نمی کنند؛ ولی ما همچنان به استفاده از آنها ادامه میدهيم.
پائولو کوئیلو در کتاب "زهیر" ماجرای جالبی را نقل می کند. او میگويد در ایستگاه قطار نشسته بودم و فکر می کردم که فاصله بین دو ریل قطار (مثلا 110 سانتیمتر) از کجا آمده و چرا؟! از سوزنبان و نگهبان ايستگاه و راننده قطار پرسیدم که چرا اندازه این ابعاد، این است؟ آنها گفتند که نمی دانيم؛ همیشه اینطور بوده! بعد از آن، پائولو كوئيلو در اين مورد تحقیق کرده و متوجه شده وقتي اولین قطار را ساخته اند، از همان ريلهايي براي حركت آن استفاده کرده اند که ترامواهاي اسبی روی آن راه می رفته اند و چون عرض بدن دو اسب در کنار هم مثلا 110سانتیمتر بوده، بنابراین این ریل ها با این مختصٌات ساخته شده و اولین قطار ها هم اینگونه ساخته شده اند. حالا در نظر بگیرید که اینها مثلا 5% ریلهایی بودند که بعداً ساخته شدند، اما 95% مابقی هم بر مبنای همان قطارهای اولیه ساخته شدند! بعد میگويد که حتي مخزن سوخت سفینه های فضایی را که می خواستند بسازند، از آنجا كه اين مخزن ها بايد توسط قطاری به این ابعاد حمل مي شد، اين اندازه ها را در ساخت آنها هم مد نظر قرار دادند. بنابراين طراحی سفینه ها در نهایت به طراحی ترامواهاي اسبی برگشت که آنهم بر مبنای عرض بدن دو تا اسب بود!
پائولوکوئيلو با اين مثال می خواهد بگويد چیزی که در یک زمان طریقیت دارد وکار می کند و ابزار رسیدن به چیز ديگري است، ممكن است بعد از مدتی طریقیت خود را از دست بدهد. اما ما همچنان سوار همان شتر هستیم؛ در حالی که آن شتر هیچوقت ما را به قبیله لیلی نمی رساند... باید ببینیم که چه چیز طریق است، ابزار است، و چه چیزی هدف؟!... ببینیم که چه چیزی گرانقیمت تر است و... ببینیم که چه چیزی را بابت چه چیزی مي پردازیم.


دکتر محمدرضا سرگلزایی_ روانپزشک
dating a married man redirect open
abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
effect of aids how do you get aids or hiv how is aids caused
information on hiv and aids nav-connector.com facts about aids and hiv
pregnancy 2 weeks site abortion pill procedure
my girlfriend cheated on me twice read my girlfriend cheated on me with my best friend
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
reasons people cheat married men cheat married woman wants cheat
women who cheat on husband why does husbands cheat how many men have affairs
how can people cheat what makes husbands cheat married men who cheat with men
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
abortion by pill abortion statistics natural pregnancy termination
online walgreens photo coupons go coupons for prescription medications
cialis pill mtibytes.com renova tube
in store walgreens coupons walgreens coupons for prints walgreens photos coupon code
coupons prescriptions link coupon for free viagra
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
prescription drugs discount cards printable viagra coupon viagra coupon free
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
drug coupon card blog.suntekusa.com cialis coupon code
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cipro ciprofloxacin ciprinol
viread forum viread forum viread 300 mg
voltarene 100 ningchao.net voltarene 50
bonviva gold read bonviva injectable
bimatoprost eyelash bimatoprost bimatoprost buy
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
bimatoprost eyelash open bimatoprost india
metformin 500 metformin lich metformin 1000
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
abortion clinics in new orleans site abortion clinics in atlanta
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
prescription discount coupons artsricksha.com cialis coupon free
pro abortion arguments link how soon can you get an abortion
cialis coupons from manufacturer unbosqueparaelplanetatierra.com cialis discount coupon
kamagra wikipedia sigridw.com kamagra effet
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
free printable cialis coupons prescription coupon printable coupons for cialis
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
online apotheke potenzmittel viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel aus der apotheke rezeptfrei
potenzmittel ohne rezept rezeptfrei viagra natur potenzmittel
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
vermox sirup vermox prodej vermox cena
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000 amoxicilline
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cheap abortion pill when can you get an abortion pill cons of abortion pill
flagyl 500 mg flagyl precio flagyl precio
prescriptions coupons prescription coupons free cialis coupons
best coupons websites best online coupons sites best grocery coupon sites
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
prescription coupon cialis coupons free cialis coupon codes
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
coupon for prescriptions cialis trial coupon coupons for prescription medications
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
cialis 5 mg tymejczyk.com cialis tablet
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
viagra torta viagra viagra
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
discount drug coupons coupon for cialis drug prescription card
discount coupons for prescriptions internet drug coupons cialis manufacturer coupon 2016
doctors who prescribe low dose naltrexone ldn naltrexone side effects opioid antagonist implant
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn homepage read naltrexone canada
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
ldn cfs blog.pelagicfm.com naltroxene
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone pain management low dose naltexone naltrexone and heroin
naltrexone for alcohol dependence naltrxone naltrexone fda approval
how long will naltrexone block opiates naloxone naltrexone naltrexone moa
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
revia reviews blog.aids2014.org alcohol antagonist
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
naltrexone tablets naltrexone hcl low dose naltrexone for sale
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
trexone medication myjustliving.com how does naltrexone work
 
علی رضوانی
1393/10/03
5
0
بازهم عالی! مخنصر و بسیار مفید و آموزنده! به امید اینکه با گذشت زمان، خواندن این یادداشت‌ها خود تبدیل به هدف نشود..
redirect click read
online online women will cheat
abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
effect of aids early signs of hiv in women how is aids caused
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
story of abortion site should i get an abortion
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
moms sex stories blog.rewardsrunner.com free adult bondage pictures stories
married men that cheat spnote.com reasons why husband cheat
vacuum abortion abortion pill abortion age
online walgreens photo coupons go coupons for prescription medications
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
drug coupon card cialis sample coupon coupons for cialis printable
coupons prescriptions coupon viagra coupon for free viagra
proscar pill albuterol (salbutamol) valacyclovir
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
levofloxacin pill site metronidazole 400mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
coupon for free viagra viagra free sample coupons prescription drugs discount cards
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
online viagra coupons softballspa.com manufacturer coupons for prescription drugs
can i take singulair while pregnant click can i take singulair while pregnant
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
free prescription drug cards link prescription coupon card
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
free discount prescription card click drug prescription card
aidadiva aida kreuzfahrt aidamar
cipro site ciprinol
naprosyn 750 mg rileytech.net naprosyn wiki
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
evista tabletas link revista hola
nexium spc nexium tablets over the counter nexium spc
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
telfast antihistamine click telfast plus
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
coupon for prescription open discounts on prescriptions
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
kamagra gel kamagra brez recepta kamagra gold
champix champix comprar champix dosis
different types of abortion pill different types of abortion pill how much are abortions
abortion pill abortion pill law buy abortion pill
cialis discount coupons cialis sample coupon coupon prescription
cialis sample coupon cialis coupon codes prescription discount coupons
abortion pill debate teenage abortion pill average abortion pill cost
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
printable coupons for cialis coupons for prescriptions cialis sample coupon
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
abortion pill complications abortion pill cons what is abortion pill
low dose naltrexone ldn naltrexone alcoholism medication ldn wiki
cheap cialis blog.pragmos.it cialis 20mg
vermox sirup vermox vermox cena
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
types of abortion pill third trimester abortion pill partial birth abortion
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
coupons for cialis cialis coupon card coupons cialis
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
free cialis coupon 2016 cialis.com coupons prescriptions coupons
printable cialis coupon aegdr.org coupons cialis
coupon cialis edenvalleykent.org cialis coupons from manufacturer
2015 cialis coupon discount coupons for cialis free cialis coupon 2016
third trimester abortion pill chemical abortion pill risks of abortion pill
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
amoxicilline amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
transfer prescription coupon free coupon for cialis transfer prescription coupon
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
how much is an abortion pill medical abortion cost how does abortion pill work
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
late term abortion pill cost of abortions abortion pill laws
costs of abortion pill how much are abortions abortion pill recovery
how to get a abortion abortion doctors abortion options
is abortion murder abortion pills cost abortion clinics in el paso tx
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
discount drug coupons coupon for cialis drug prescription card
2015 cialis coupon onemoreproductions.se drug coupons
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
naltrexone hair loss ldn capsules opiate implant blocker
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
how long will naltrexone block opiates naloxone naltrexone naltrexone moa
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
revia reviews go alcohol antagonist
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
naltrexone therapy link how long does ldn take to work
naltrexone sleep link what is ldn medicine
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
how long does naltrexone block opiates site what does vivitrol do
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
ciloxan alcon ciloxan drops for eye ciloxan kapi
olanzapin 02 burpbivirkninger.site olanzapin lilly
fexofenadin recept fexofenadin gravid fexofenadin side effects
نسرین رضایی خسروی
1393/10/05
1
0
سلام استاد عزیز.همین الان نوشته ی باارزش شمایک راه نورانی درمورد یک مطلب مهم برای من ایجاد کرد.چقدر باارزشه که شما هستید.
open infidelity do all women cheat
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
how do you treat chlamydia treatment of gonorrhea and chlamydia std pictures and symptoms
abortion in 12 weeks pregnant open history of abortion in america
i had an abortion read pregnant pregnant pregnant
so your wife cheated click your wife cheated on you
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
wife cheaters go women affair
my husband cheated with a man go cheats
pharmacy direct coupon walgreens printing coupons rx drug coupons
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
discount rx pharmacy prescription drug coupon free pharmacy card
walgreens coupon printable site prescription discount codes
pet prescription discount card shauneutsey.com pet prescription discount card
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
coupons prescriptions open coupon for free viagra
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
sildenafil citrate site cialis 10mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
viagra coupons printable click viagra.com coupon
free prescription drug cards gallaghermalpractice.com discount prescription coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
buy a viagra online viagra buy online viagra effectiveness
drug coupon card click cialis coupon code
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
free cialis coupon 2016 cialis online coupon free printable cialis coupons
kamagra wikipedia link kamagra
voltaren retard voltaren voltaren
viagra shellware.com viagra virkning
inderal similar inderal generico inderal similar
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
metformin site metformin
augmentin side effects open augmentin side effects
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
lilly cialis coupon read prescription card discount
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
medical abortions home remedies for abortion abortion clinics
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome naltrexone alcoholism medication naltrexone generic cost
best online coupons sites free online coupons free coupon site
viagra recenze viagra prodej viagra online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
abortion pill is murder different types of abortion pill cheap abortion pill clinics
types of abortion pill ecsamplifiers.co.uk partial birth abortion
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
coupons for cialis printable cialis coupon 2015 cialis discounts coupons
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill abortions cost abortion procedure
clomid cycle clomid clomid proviron
prescription transfer coupon destinations.com.pg prescription coupon
viagra koupit blog.zycon.com viagra
neurontin cena neurontin diskuze neurontin 100 mg
discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis manufacturer coupons for prescription drugs
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
cialis coupon codes pristineschool.com free cialis samples coupon
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
vermox vermox tablete doziranje vermox suspenzija
post abortion stories tim tebow abortion story abortion personal stories
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
prescription transfer coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
opioid antagonists for alcohol dependence vivitrol for alcohol dependence naltrexone success rate
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
naltrexone fibromyalgia side effects open what is naltrexone prescribed for
revia reviews go alcohol antagonist
low dose naltrexone cancer read naltrexone implant
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
naltroxene link low dose naltraxone
naltrexone sleep link what is ldn medicine
alcohol blocker pill read is naltrexone an opiate
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
پردیس
1393/10/06
0
1
با سلام و تشکر از دکتر سرگلزایی ، آقای دکتر به نظر شما تحصیلات آکادمیک در رشته روانشناسی می تواند وسیله ای باشد برای کاستن دردهای زندگی؟ با سپاس فراوان
message spy app free spyware for android phones android spy apps
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
wives who cheat on husbands survivingediscovery.com why people cheat
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
how to cheat on husband all wife cheat wifes who cheat
how can people cheat centaurico.com married men who cheat with men
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
sex stories of preteen girls tolobel.com perverted stories adult video
walgreens coupon printable site prescription discount codes
free prescription drug card link how to coupon at rite aid
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
women will cheat wife cheat My girlfriend cheated on me
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
how to get free coupons free coupon sites pharmacy prescription discount card
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
copay cards for prescription drugs site drug discount coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
buy a viagra online http://viagraforsaleuk1.com viagra effectiveness
discount drug coupon site cialis.com coupons
coupon for cialis go cialis coupons from manufacturer
losartan losartan jubilant losartan
aldactone 100 link aldactone 100mg
sinemet megaedd.com sinemet
voltarene 100 open voltarene 50
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
evista tabletas link revista hola
atenolol doziranje site atenolol forum
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
propranolol halmed propranolol je propranolol lek
cordarone behandling click cordarone ved hjertestop
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
extracelular estrace 2mg estrace
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
kamagra gel kamagra brez recepta kamagra gold
cialis coupons from manufacturer coupon for prescriptions cialis discount coupon
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
cialis manufacturer coupon 2016 cialis manufacturer coupon lilly cialis coupons
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
abortion in clinic angkortaxidriver.com dilatation & curettage
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
vermox prospect vermox pret vermox
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
cialis coupons from lilly coupons cialis coupons for prescriptions
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
abortion pill is murder different types of abortion pill cheap abortion pill clinics
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat metoprolol succinate
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
vermox sirup vermox prodej vermox cena
discount prescriptions coupons free cialis coupon prescriptions coupons
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
post abortion pill misoprostol abortion abortion pill clinics in md
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
have an abortion how to do an abortion ways to terminate a pregnancy
cost for an abortion adlerhohenems.com spontaneous abortion pill
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
cialis online coupon cialis discount coupons online prescription drugs coupons
coupons for cialis 2016 cialis savings and coupons coupon for prescriptions
acetazolamide spc acetazolamide spc acetazolamide spc
prescription transfer coupon destinations.com.pg prescription coupon
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston duphaston iskustva duphaston i ovulacija
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin 100 mg
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl jarabe
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
free cialis coupon 2016 cialis sample coupon coupons for prescription drugs
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
vermox bez recepta vermox cijena vermox
free coupon printing sites coupons websites for groceries discounts coupons
post abortion pill how much are abortions medication abortion pill
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
cialis sample coupon free cialis coupon free cialis samples coupon
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
diagnostic dilation and curettage abortion doctors first pregnant
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
cialis trial coupon discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
monthly injection for opiate addiction implant naltrexone naltrexone for opiate withdrawal
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
naltrexone injection for opiate addiction news.hostnetindia.com naltrexone side effects a comprehensive view
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
how to take ldn williamgonzalez.me naltrexone cost without insurance
what does naltrexone do go ldm medicine
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
lidocain fungsi lidocain fachinformation lidocain ohrentropfen
احمد پورمژدگانی
1393/10/12
3
0
با سلام و عرض ادب با کسب اجازه از آقای دکتر سرگلزایی مهربان ,و سایر دوستان پاسخ ،پردیس عزیز را می دهم . پردیس جان ،ما آدمیان تا پایان عمر وظیفه داریم تا درک واقع بینانه خود را تقویت کنیم .مهمترین و لازم ترین کار این است که نگاه و برداشت خود را از ضعف یا توانایی خود را اصلاح و واقعی کنیم .لازم است بپذیریم که تک تک ما آدمیان عادی خلق شده ایم .بنا نیست تا ما فوق عادی یا دون عادی بشویم .لازم است روحیه و رفتار خود را همواره زیر نظر بگیریم.چنانچه دیگری به تو گفت تو آدمی ضعیف هستی ،سعی کن با او صحبت و گفتگو کن تا یکدیگر آگاه شوید که ضعیف و قوی نیستید (البته همه ما در برابر خدا ضعیفیم و فقیر).سعی کنید تا از داوری های همدیگر که احساس ضعف یا احساس قدرت را تجربه می کنید ،هر روز احساس های متناقض را زیر نظر داشته باشید و از آنها فرار نکنید .باورهای نادرست خودتان از خود و دیگران را شناسایی کنید و بر عکسش هم چنانچه دیگران شما را غیر عادی و فوق انسان دیدند در داوری آنها شک کنید و سعی کنید بکوشید تا با یکدیگر گفتگوی سالم و سازنده و بالغانه راه بیاندازید تا برداشت همدیگر را اصلاح کنید .خوشحال شدن از داوری اشتباه دیگران براینکه فوق عادی جلوه گر شوید و ناراحت شدن از داوری اشتباه دیگران براینکه زیر عادی شناخته شوید ،آلارمی است برای همت شما در ادراک خویشتن .بلکه شما مصمم شوید تا با اطرافیانتان تصمیم واحدی بگیرید وهمواره بکوشید تا خود واقعی تان بعنوان انسانی عادی و منطقی و تصمیم گیرنده بپذیرید.چنانچه علم روانشناسی هم بخوانید وعلم روانشناسی شما را به غیر عادی دیدن خود و دیگران گرفتار کند در نتیجه ،مطابق سایر رشته ها درک واقع بینانه خدادی شما رفته رفته تضعیف خواهد شد .به نظر من همه علوم و فنون دانشگاهی فقط به انسان را توانا و ماهر می کنند .انتظار شما و دوستانتان و خانواده از تحصیلات آکادمیک بهتر است همین جنبه مهارت باشد و بسیاری آدمیان واقع بین در جهان بوده اندوهم اکنون نیز هستند که درک واقع بینانه شان از خود و همنوعشان در بیرون از دانشگاهها تقویت شده است . باتشکر
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
how to tell my husband i cheated i cheated on my husband stories i told my husband i cheated
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
adult baby stories adult baby stories the simpsons adult stories
married men that cheat go reasons why husband cheat
pharmacy direct coupon walgreens prescription transfer coupon rx drug coupons
cell phone spy app blog.bjorback.com gps cellphone tracking by number
location tracking device spy on phone how to find location of a cell phone
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
abortion cost abortion pill how abortions work
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
prednisolone 40mg gruene-kehl.de inderal 10mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
viagra coupons from manufacturer link drug coupon
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
discount drug coupon go cialis.com coupons
cialis coupons from lilly blog.nvcoin.com prescription drugs coupons
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
coupons cialis link cialis coupon
coupons for cialis coupons for cialis printable drug discount coupons
viagra mire jó viagra mire jó viagra szedése
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
sinemet sinemet sinemet
renova renova companhia renovar carteira de motorista
quetiapine overdose management quetiapine dosage quetiapine sandoz 300mg
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
coupon for prescription read discounts on prescriptions
extracelular estrace 2mg estrace
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
discount coupons for prescriptions prescription discount coupons cialis.com coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
coupon cialis ouralfreton.co.uk prescription drugs coupons
sirdalud 6mg sirdalud 4mg dosierung sirdalud alkohol
vermox prezzo vermox vermox
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
coupons for cialis 2016 free printable cialis coupons coupon prescription
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
voltaren nedir voltaren jel voltaren krem nedir
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
flagyl v flagyl plm flagyl perros
post abortion pill home abortion pill abortion pill clinics in md
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
cost for an abortion adlerhohenems.com spontaneous abortion pill
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
vermox spc vermox vermox prodej
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide acetazolamide spc
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
vermox bez recepta vermox cijena vermox
free cialis coupon 2016 cialis manufacturer coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon cialis discount coupons prescription discount coupons
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
how to get a abortion abortion 8 weeks abortion options
debate on abortion safest abortion method medical abortion clinics
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
naltrexone endorphins naltrexone prescription difference between naloxone and naltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
ldn cfs blog.pelagicfm.com naltroxene
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
revia reviews go alcohol antagonist
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
low dose naltrexone cancer naltrexone hydrochloride tablets 50 mg naltrexone implant
how to take ldn naltrexone naloxone naltrexone cost without insurance
what does naltrexone do open naltrexone 4.5 mg
withdrawal from naltrexone injections for alcoholics to stop drinking naltrexone implant side effects
pramipexol depot pramipexol netdoktor pramipexol rls
nix 5 creme bdiatblodtryk.site nix latin
محسن زنور
1393/10/27
0
0
اغلب نکاتی که از شما می آموزم برایم نقش یک مراقبه برای بهتر شدن را ایجاد میکند نیاز به مطالب گوناگون ومفید شما یک هدیه برایم محسوب می شود از هدایای شما ممنونم
i had an abortion read pregnant pregnant pregnant
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
i cheated on my girlfriend but i love her help me find a girlfriend did my girlfriend cheat on me
how to tell my husband i cheated how to tell my husband i cheated i told my husband i cheated
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
my husband and i both cheated go would my husband cheat
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
wifes cheat open what makes a husband cheat
women who cheat on husband marcandela.com how many men have affairs
why most women cheat blog.perecruit.com wives that cheat
mom sex stories open adult xxx stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
walgreens coupon printable site prescription discount codes
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
abortion by pill abortion clinics in cincinnati natural pregnancy termination
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
walgreens photo coupon 10 cent prints go walgreens coupon codes photo
ciprofloxacin read clomid 25mg
coupons prescriptions coupon viagra coupon for free viagra
levofloxacin pill temovate metronidazole 400mg
levaquin 250mg krishnan.co.in clomid 25mg
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
free cialis coupon 2016 coupon for prescription free printable cialis coupons
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
prescription transfer coupon free cialis coupon 2016 coupons for cialis
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
naproxen naproxen kruidvat naproxennatrium
aldactone 100 link aldactone 100mg
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
bimatoprost eyelash open bimatoprost india
adalate celticcodingsolutions.com adalat compendium
inderal similar read inderal similar
concor open concor cor
allosaurus bvandam.com allow
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
concord reverso plus site concor cor
lilly cialis coupon discount prescription coupons prescription card discount
cialis online coupon go cialis.com coupons
bimatoprost hair growth go bimatoprost sr
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
d&c abortion pictures of abortion is there an abortion pill
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
champix champix comprar champix dosis
cialis manufacturer coupon 2016 free coupon for cialis lilly cialis coupons
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
viagra karensmith.us viagra wiki
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
cheap cialis blog.pragmos.it cialis 20mg
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons new prescription coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
natural pregnancy termination pregnancy abortion methods problems in early pregnancy
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
how do abortion pill work cost of abortion pill first trimester abortion pill
vermox cena vermox prodej vermox alkohol
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
viagra wiki viagra viagra prodej
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
amoxicillin dermani haqqinda aldwych-international.com amoxicillin nedir
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
feldene flas para que sirve feldene flash feldene flash
against abortion pill late term abortion pill cons of abortion pill
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
getting an abortion pill against abortion pill facts articles on abortion pill
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
clomid cycle clomid testosterone clomid
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
vermox vermox cijena vermox suspenzija
viagra coupon codes free prescription drug cards drug coupon list
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
c naltrexone site low dose naltrexone alcohol
acamprosate go ldn for autism
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone for alcohol dependence naltrxone naltrexone fda approval
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
naltrexone oral click revia drug
low dose naltrexone uses partickcurlingclub.co.uk revia medication reviews
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
50 mg naltrexone zygonie.com ldn low dose naltrexone
naltrexone therapy link how long does ldn take to work
alcohol blocker pill read is naltrexone an opiate
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
محسن زنور
1393/10/27
3
2
خیلی خوب بود مثل همیشه
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
app to spy spy app for phone cell spy free
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
how to tell my husband i cheated go i told my husband i cheated
my husband and i both cheated blog.artistamobile.com would my husband cheat
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
why i cheated on my husband why my husband cheated on me my husband cheated on me will he do it again
wives cheat My husband cheated on me why most women cheat
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
how can people cheat why women cheat on men they love married men who cheat with men
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
sex education stories hotel sex story malayalam pdf sex stories
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
text monitoring software spy phone android spy on text messages
abortion online prostudiousa.com menstruation after d&c procedure
pharmacy transfer coupons read prescription coupon
online walgreens photo coupons go coupons for prescription medications
levaquin 250mg click clomid 25mg
prescription savings cards factus.dk 2016 viagra coupon
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free prescription drug discount card areta.se viagra.com coupon
pfizer viagra coupons manufacturer coupons for prescription drugs canada drug pharmacy coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
buy a viagra online viagra buy online viagra effectiveness
to buy viagra where buy viagra online viagra uses and side effects
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
cialis prescription coupon mha.dk coupons for prescriptions
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
lithium ion battery go lithium ion battery
bimatoprost eyelash open bimatoprost india
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
adalate adalate 10 mg adalat compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
allosaurus allowance allow
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
apranax et alcool apranax migraine apranax
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
viagra generic viagra alternative viagra side effects
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
concord reverso plus go concor cor
cialis prescription coupon open free coupon for cialis
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
vermox delovanje vermox cena vermox cena
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone generic cost
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
thyrax duitsland thyrax thyrax fk
abortion pill is murder abortion pill procedures cheap abortion pill clinics
vermox sirup vermox prodej vermox cena
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
flagyl v flagyl plm flagyl perros
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
side effects of abortion pill achieveriasclasses.com pros and cons of abortion
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
abortion pill online abortion clinics in houston tx abortion pill video
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
abortion pill services abortion pill law pill abortion
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
clomid testosterone clomid tapasztalatok clomid cycle
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
how much is an abortion pill medical abortion cost how does abortion pill work
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin gabapentin
cost of medical abortion alessiariflesso.com how do abortion pill work
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
grocery coupon codes coupon websites coupon promo codes
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
ldn 3mg onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate addiction
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
vivitrol and alcohol charamin.com low dose naltrexone cancer
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
سپیده نورزاد
1393/12/10
0
0
با سلام و تشکر از انتخاب و تفسیر زیبای شعر مو لانا توسط شما استاد گرامی پاسخ اقای احمد پور مزدگانی را خیلی قبول دارم چون در بسیاری از مواقع از بس با نگاه دیگران دیده میشویم وبا قضاوت دیگران سنجیده میشویم فرا موش میکنیم خداوند نعمتی به نام تفکر را به همه ما بخشیده که با استفاده از ان میتوان به خود شناسی رسید با امیدبه انکه ما هم قاضی اعمال دیگران نباشیم
married woman wants cheat women who cheat on their husbands read here
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
abortion stories of regret abortion essay abortion houston
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
wives cheat click why most women cheat
so your wife cheated medicalcodingcourses.com your wife cheated on you
married men who have affairs developersalley.com cheat
i cheated on husband percent of women that cheat why women cheat on husbands
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
my husband cheated open women who cheat on men
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
my husband cheated with a man sigridw.com cheats
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
proscar pill albuterol (salbutamol) valacyclovir
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
cialis dose vs cialis dosage size
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
transfer prescription coupon prescription savings card coupons for cialis
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
nexium spc link nexium spc
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
atenolol doziranje atenolol lijek atenolol forum
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
concor mazsoft.com concor cor
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
cialis.com coupons cialis coupon card prescription savings card
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
cialis prescription coupon go free coupon for cialis
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
extracelular estrace 2mg estrace
vermox prospect vermox pret vermox pret
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
abortion pill complications abortion pill cost abortion pill methods
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
trialectica del espacio trialectica del espacio trialectics of space
herbal abortion pill abloomaccessories.com costs of abortion pill
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
vermox prospect centauricom.com vermox
vermox prezzo vermox vermox
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat metoprolol succinate
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons new prescription coupons
prescriptions coupons prescription drug coupons lilly cialis coupon
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
coupon cialis cialis sample coupon cialis coupons from manufacturer
clomid tapasztalatok peider.dk clomid tapasztalatok
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
best coupons websites coupon code best grocery coupon sites
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
flagyl suspension flagyl suspension flagyl jarabe
cialis nedir cialis cialis tablet
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
free cialis coupon 2016 discount prescription coupons manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
acetazolamide symptoms acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide blood brain barrier
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
cialis savings and coupons manufacturer coupons for prescription drugs coupons for cialis printable
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
back alley abortion stories how to naturally terminate a pregnancy abortion houston
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
2015 cialis coupon free discount prescription cards drug coupons
naltrexone alternatives ldn drug naltrexone in the treatment of alcohol dependence
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
opiate blocker implant maltrexone naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
revia uses read naltrexone compound
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
does naltrexone block tramadol open low dose naltrexone depression
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
order naltrexone click naltroxone
vivitrol and alcohol charamin.com low dose naltrexone cancer
alcohol blocker pill house.raupes.net is naltrexone an opiate
naltrexon 1 5 mg naltrexon en ms naltrexon cfs