امروز :
مقالات
!روانکاوی: شوری مذهبی، رسالتی اجتماعی
1393/11/08 - 19:21
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

تفاوت عمده بین رفتارگراها و روانکاوها در نگاهی ست که این دو گروه به ماهیت ذهن دارند. رفتارگراها ذهن را امری پسینی می دانند و روانکاوها ذهن را امری پیشینی. معنای پسینی بودن ذهن از دید رفتارگراها این است که ذهن آدمی در هنگام تولد همچون تابلوی سفیدی است که توسط حوادث پس از تولد شکل می گیرد. قطعا خود این تابلوی سفید ویژگیهایی دارد که یکی از مهم ترین ویژگی های آن همین سفید بودنش می باشد؛ یعنی دارای قابلیت یادگیری است و از حوادث و رویدادهای محیط آموزش می گیرد: زبان می آموزد، رفتار اجتماعی می آموزد و یاد می گیرد از چه چیزهایی بترسد و از چه چیزهایی نترسد. بنابراین از دید رفتارگراها، درمان نیز یک فعالیت آموزشی است: اختلالات روانی حاصل "بد آموزی" است و در طی درمان، آموزه های کارکرددار قرار است جایگزین آموزه های کژکارانه گردند.
اما از دیدگاه روانکاوان، ذهن ما تابلوی سفیدی نیست که محتویات آن "پس از تولد" بر روی آن نوشته شوند؛ بلکه "پیش از تولد ما" بر روی این تابلو خط و خطوط و نقش و نگارهایی  وجود دارند؛ به همین دلیل گفته می شود که ذهن، ماهیتی "پیشینی" دارد. چه چیزهایی پیش از تولد ما بر روی تابلوی ذهنی ما نوشته شده اند؟ زیگموند فروید برای نامگذاری این محتویات پیشینی از اصطلاح "میراث نیاکانی" یا
Phylogenic Endownment و کارل گوستاو یونگ از اصطلاح "ناخودآگاه جمعی"  یا collective unconsciousness استفاده می کنند.
روانکاوان مهمترین تجلی این "امر پیشینی" را رویاهای ما می دانند. شما نمی توانید رویاهای یک نفر را بفهمید مگر این که با تاریخ آشنا باشید؛ تاریخ خانواده، قبیله، ملت و تاریخ بشر. از دیدگاه روانکاوی خواب های ما در عین حال هم شخصی هستند و هم غیر شخصی! وقتی من در خواب خواهرم را می بینم این تصویر در عین حال که تصویر خواهر من است، تصویر "کهن الگوی خواهر" نیز هست! در واقع "رویاساز" درون ما از تصاویر و تجارب روزمره ما بهره می برد تا پیامی باستانی را به ما منتقل کند! این رویا ساز کیست؟ خرد نیاکان ماست که درباره تجارب روزانه ما نظر می دهند!
رفتارگراها درباره رویاها چه نظری دارند؟ آنها به وجود این رویاساز و روان نیاکانی باور ندارند و رویا دیدن را صرفا نوعی پردازش اطلاعات می دانند؛ چنان که گویی پس از به خواب رفتن ما، مغز در حال نشخوار اطلاعاتی است که در طول روز به معده شناختی مان فرستاده ایم و معده فرصت هضم آن را نداشته است. اکنون که ورودی اطلاعات مسدود شده، محتویات این معده بازجویده می شوند تا برای هضم آماده تر باشند!
وقتی با دید رفتارگراها وارد فضای درمان شویم، نیازی به دانستن "تاریخچه فرد" نداریم؛ تنها دانستن "تاریخچه علامت هدف" برای ما کافی است. اگر فرد دچار اعتیاد است، تاریخچه او را می کاویم و اگر دچار فوبیای پرواز است، راجع به هواپیما سواری و ترس او از پرواز کاوش می کنیم. اما در روانکاوی ما دنبال یک بستر تاریخی هستیم؛ بستری که این فرد منحصر به فرد را ساخته است و سیگار کشیدن یا ترس از پرواز، او را از سایرین متمایز ساخته است.
بنابراین از دیدگاه رفتارگرایان برای درمان سیگار کشیدن یا ترس از پرواز یک فرد نیازی نیست که از رابطه والدین فرد یا از رویاهایی که می بیند پرس و جو کنیم؛ در حالی که از دیدگاه روانکاوی پرداختن به این "بستر علائم" یا "فردیت و شخصیت" مراجع ضروری است.
هدف درمان در رفتارگرایی حل مساله هدف است و در این امر موفق نیز هست. امکان این که مراجعه به رفتاردرمانگر منتهی به ترک سیگار یا سهولت هواپیما سواری شود، خیلی بیشتر است تا مراجعه به روانکاو. از دید روانکاو، مساله ای که شکایت مراجع و علت مراجعه است، بهانه ای است برای این که این فرد بداند که درباره خودش چیز کمی می داند و کنترل کمی بر زندگی شخصی خود دارد. پس وظیفه روانکاو این است که به او کمک کند که درباره خودش بیشتر بداند؛ درباره خودی که تا اعماق تاریک تاریخ امتداد یافته است!
به همین دلیل است که رفتاردرمانی شروع و پایان مشخصی دارد و موفقیت و شکست آن نیز قابل تشخیص است؛ در حالی که روانکاوی شروع مشخص و پایان نامشخص دارد و هیچکس نمی تواند درباره توفیق یا عدم توفیق آن نظری قاطع ابراز کند؛ نه درمانگر، نه درمانجو و نه شخص ثالث!
رفتاردرمانی نه تنها برای درمانجو، انتخاب راه روشن تری است که خودِ رفتاردرمانگر نیز زندگی حرفه ای روشن تری دارد. رفتاردرمانگر همانند یک "تکنسین" بیرون از زندگی درمانجو ایستاده است و به او رفتارهای جدیدی را آموزش می دهد. کار او بسیار شبیه به یک مربی ورزشی یا یک فیزیوتراپیست است: آنچه اشتباه است مشخص است؛ آنجه هدف است هم مشخص است و مسیر تغییر هم مشخص است. اما کار یک روانکاو به این آسانی نیست: وقتی او با درمانجو به ژرفای تاریک تاریخ فرو می رود، تنها در مورد درمانجو چیزی کشف نمی کند، بلکه چیزی درباره خود نیز کشف می کند! او با کاوش در رویاهای درمانجو وارد امری جمعی می شود و خود نیز با محتویات کشف شده تغذیه می گردد!
یونگ در سمیناری که راجع به تحلیل رویا دارد به نکته جالبی اشاره می کند: تعبیر یک نماد از رویای یکی از مراجعانش، بر فضای هیجانی جلسه آموزشی اش تاثیر می گذارد و برخی از دانشجویان روانکاوی رویاهایی مرتبط با محتویات رویاهای مورد بحث می بینند؛ نه رویاهایی که تکرار رویاهای مورد بحث باشند، بلکه رویاهایی که ادامه و تکمیل کننده رویای درمانجو هستند و به نحوی سعی دارند بینش عمیق تری نسبت به رویای درمانجو فراهم آورند!
مراجعان فروید و یونگ وارد رویاهای این پیشگامان روانکاوی می شوند؛ روانکاو با دیدن خواب آنها صاحب بصیرت متفاوتی راجع به خودش، درمانجو و رابطه درمانی می شود.
رفتاردرمانگر هم ممکن است راجع به مراجعانش خواب ببیند اما احتمالا به این خوابها اهمیت نمی دهد، آنها را فراموش می کند و قطعا بر اساس این رویاها طرح درمان نمی ریزد!
می بینیم که کار روانکاو شباهتی به یک "تکنسین" ندارد؛ کار او بیشتر شبیه به یک "جادوگر قبیله" یا "شمن" است. زندگی او به یک زندگی شخصی و یک زندگی حرفه ای تقسیم نمی شود؛ مرز بین او و مراجعانش کمرنگ می شود؛ چیزی که "اینگمار برگمن" فیلمسار برجسته سوئدی در فیلم سینمایی "پرسونا" به خوبی به نمایش گذاشته است.
اینجاست که روانکاوی بیشتر به یک مذهب شبیه می شود؛ مذهب عصر صنعتی، مذهب پس از پروتستانیسم؛ و روانکاو به تعبیر فروید ردای کشیشی به تن می کند، اما ردای یک کشیش بی دین یا
Secular Priest! فروید تلاش می کرد با حفظ سکولاریسم علمی، روانکاوی را پایه گذاری کند و این آغاز تعارضی شد که بسیاری از روانکاوان گرفتار آن شدند!
امروزه با روانشناسان و روانپزشکان زیادی مواجهیم که سعی می کنند روانکاوی را نیز به مثابه آموزه ای در عرض درمان شناختی_ رفتاری یا مدل طبی بیاموزند و مثل ابزاری در جعبه ابزارشان آن را به کار ببرند، بدون این که به پیش فرض های آن معتقد باشند. چنین درمانگرانی مجبورند با پایبندی به یک سری مناسک و آیین ها و ژست ها به خود و مراجعانشان بقبولانند که در حال انجام روانکاوی هستند!
روانکاوی، مذهبی است با یک رسالت اجتماعی: کمک به انسان مدرن جامعه صنعتی تا به دوران پسامدرن و عصر فراصنعتی کوچ کند. این گزاره شامل دو بخش است: بخش اول این که روانکاوی اساسا برای فرد و جامعه ای که هنوز در عصر پیش مدرن زندگی می کند، مناسب نیست! چنین انسانی نه نیاز به روانکاوی دارد و نه روانکاوی دستاوردی برای او دارد! او چیزی را گم نکرده که قرار باشد با روانکاوی پیدایش کند! او از طریق مذهب پیش مدرن خود با تاریخ و با نیاکان در ارتباط است و در زندگی دینی خود نیز با شمنی در ارتباط است! نکته دوم در این گزاره این است که روانکاو در یک جامعه صنعتی شده سکولار، مشغول به یک کنش اجتماعی و انقلابی است و نقش اصلاح گری را دارد که انسان مدرن را به عصر فرا مدرن متصل می سازد؛ پس تنها یک شور مذهبی و یک احساس رسالت می تواند موجب شود که کسی بتواند در چنین فضای مبهم، سنجش ناپذیر و چالش برانگیزی وارد شود؛ فضایی که کسوت احترام برانگیز "دانشمند" را از درمانگر می گیرد و دست او را از "ابزار" خالی می کند!
بگذارید این مقاله را با سخنانی از کارل گوستاو یونگ در کتاب "خاطرات، رویاها، اندیشه ها" به پایان ببرم؛ جملاتی که بهترین معرف شور مذهبی و رسالت اجتماعی یک روانکاو هستند: "همه نوشته های مرا می توان کارهای تحمیل شده از درون دانست. منشاء آنها اجبار واقعی بود. آنچه نوشتم چیزهایی بود که از درون من به من حمله کرد. من به روحی که مرا تکان داد اجازه سخن گفتن دادم. من هرگز برای نوشته های خویش منتظر عکس العمل ها و واکنش ها نبودم. این نوشته ها معرف موازنه ای روحی برای عصر ماست و من ناگزیر از گفتن چیزی شدم که هیچکس مایل به شنیدن آن نیست. به همین سبب و به خصوص در آغاز، اغلب احساس بی کسی کامل می کردم. می دانستم که آنچه گفتم مقبول نخواهد بود، زیرا برای مردم زمان ما پذیرفتن پارسنگ موازنه دنیای خودآگاه دشوار است."
من خیال می کنم کار روانکاوان در جامعه امروز ما از کار یونگ نیز دشوارتر است. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در حال عبور از یک "عصر گذار" است. ترکیب غریبی از عناصر پیش مدرن و عناصر مدرن در کنار هم حضور دارند!
درمانگران که خود نیز "دچار" امواج همین عصر گذار هستند، نمی دانند که کدام رویکرد را برگزینند! "قرائت رسمی" که مانع ارزیابی واقع گرایانه جامعه است نیز مزید بر علت است و نمی گذارد که اطلاعات تحریف نشده ای  از "دوران تاریخی این قبیله" در دست داشته باشیم!
در چنین وضعیتی پیشنهاد من به درمانگرانی که مایلند روان درمانی را به عنوان "یک حرفه" برگزینند و از سردرگمی و گم شدن در تاریکی ها بپرهیزند، این است که رویکرد رفتارگرایانه را پیش بگیرند.
روانکاوی انتخاب خطرناکی است که ما را از ساحل امن "حرفه" به دریای ژرفی می برد که تنها با داشتن "شوری مذهبی" و احساس "رسالتی اجتماعی" می توانیم آن را تاب بیاوریم. در چنین شرایطی باید همچون یک "کنش گر اجتماعی" یا یک "میسیونر مذهبی" آماده پرداخت هزینه های گرانی باشیم.

پی نوشت ها:
1- سمینار یونگ درباره رویاها در کتاب "تحلیل رویا" آمده است. این کتاب در دو جلد با ترجمه رضا رضایی و آزاده شکوهی توسط نشر افکار منتشر شده است. آنچه در این مقاله راجع به آن صحبت کردم در گفتار 3 و 4 جلد اول این کتاب آمده است.
2- کتاب "خاطرات، رویاها، اندیشه ها" یونگ توسط خانم پروین فرامرزی به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات "به نشر" منتشر شده است. آنچه در این مقاله آوردم از صفحات 229 و 230 این کتاب است.
3- درباره رویاهای فروید درباره بیمارانش می توانید "رویای ایرما" را در دو کتاب زیر مرور کنید:
    - دانشنامه فروید، شارون هلر، ترجمه مجتبی پردل، انتشارات ترانه
    - فروید در مقام فیلسوف، ریچارد بوبتی، ترجمه سهیل سمی، انتشارات ققنوس
درباره رویاهای یونگ درباره بیمارانش می توانید فصل "بیماران من" را در همان کتاب "خاطرات، رویاها، اندیشه ها" بخوانید.
4- شاید لازم باشد که راجع به کلمه مذهب در این مقاله توضیح دهم. زیرا استعمال مکرر این کلمه با معنایی عرفی و عادتی ممکن است منجر به سوتفاهم گردد:
یونگ در کتاب "روانشناسی و دین" مذهب را "یک حالت روانشناختی" میداند که با شیفتگی همراه با خضوع و مراقبت ویژه نسبت به یک موضوع، مشخص می شود. این موضوع حتی می تواند یک پژوهش علمی باشد. مثلا حالت روانی داروین در کشف تکامل تدریجی یا حالت روانی پاستور در کشف میکروب ها یا حتی حالت روانی ماژلان در به اثبات رساندن گرد بودن زمین! برای مطالعه بیشتر در این زمینه به صفحات 5 تا 12 کتاب روانشناسی و دین یونگ با ترجمه فواد روحانی از انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ دوم، 1354 مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

دکتر محمدرضا سرگلزایی_ روانپزشک         

online online women will cheat
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
story of abortion link should i get an abortion
married men that cheat go reasons why husband cheat
text monitoring software read spy on text messages
pharmacy direct coupon mailkoba.ru rx drug coupons
free rx coupons walgreens store coupons discount prescription drug cards
women who cheat on their husbands site women cheat
pet prescription discount card off coupon pet prescription discount card
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
abortion cost how much does it cost for an abortion how abortions work
cialis 10mg revia zovirax
drug coupon card drug coupon coupons for cialis printable
viagra coupons printable click viagra.com coupon
free prescription drug discount card areta.se viagra.com coupon
coupon viagra printable coupons for viagra prescription drug coupons
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
cialis coupons from lilly discount prescriptions coupons prescription drugs coupons
free cialis samples coupon prescription drugs discount cards cialis coupon free
discount card for prescription drugs read prescription drugs coupon
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
prescription transfer coupon link coupons for cialis
naprosyn 750 mg rileytech.net naprosyn wiki
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
inderal similar inderal generico inderal similar
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
concor mazsoft.com concor cor
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
singulair 5 mg scottdangelo.com singulair montelukast
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
prescription discount coupons open free cialis coupon
printable cialis coupon cialis coupon codes coupons for cialis
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
abortion procedure surgical abortion partial abortion
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
abortion pill stories cons of abortion pill cost of abortion pill
vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje vermox bez recepta
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
lamisilate bula website-knowledge.com lamisil
cialis coupons and discounts activeslo.com cialis sample coupon
printable coupons for cialis discount prescription coupons cialis sample coupon
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg agrisol.com.ar amoxicillin antibiyotik fiyat
voucher free strattera without prescription strattera without prescription
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
prescription drugs coupons cialis.com coupons manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
amoxicillin antibiyotik fiyat americanstreethockey.com amoxicillin 500 mg
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
voltaren gel voltaren krem nedir voltaren krem nedir
free cialis coupon 2016 cialis sample coupon coupons for prescription drugs
viagra torta viagra helyett viagra pret
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
duphaston tablete topogroup.com duphaston 10 mg
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
coupon for prescriptions coupons cialis coupons for prescription medications
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicilline
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
viagra coupon codes free prescription drug cards drug coupon list
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
coupons prescriptions drug coupons prescription discount coupon
prescription discount coupons prescription coupon card prescription savings cards
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
ldn homepage avonotakaronetwork.co.nz naltrexone canada
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
alcohol detox click does naltrexone stop cravings
how long will naltrexone block opiates naloxone naltrexone naltrexone moa
naltrexone uses click generic naltrexone
naltrexone oral open revia drug
naltrexone fibromyalgia side effects open what is naltrexone prescribed for
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
 
نسرین رضایی خسروی
1393/11/09
3
0
سلام واحترام حضور استاد ارجمند ، جناب دکتر سرگلزایی عزیز.از راهنمایی بسیار ارزنده جنابعالی یکدنیا ممنونم
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
i had an abortion website-knowledge.com pregnant pregnant pregnant
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
my boyfriend thinks i cheated link i want to cheat on my boyfriend
wifes cheat open what makes a husband cheat
married men affairs click I cheated on my boyfriend
sex education stories hotel sex story malayalam pdf sex stories
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
text monitoring software spy phone android spy on text messages
free printable viagra coupons drug prescription card viagra 2015 coupon
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
women that cheat on their husbands link how to tell if wife has cheated
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
cialis pill furosemide 40mg renova tube
coupons prescriptions link coupon for free viagra
diflucan 50mg open zithromax
sildenafil citrate link cialis 10mg
abortion pro life dog abortion facts about abortions
prescription savings cards factus.dk 2016 viagra coupon
printable viagra coupon go pfizer viagra coupons
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
coupons for prescriptions floridafriendlyplants.com viagra discount coupons online
viagra coupon modelosguayaquil.com new prescription coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
cialis dose vs cialis dosage size
prices cialis open generic cialis coupons
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
viread forum virelade viread 300 mg
voltarene 100 ningchao.net voltarene 50
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
inderal similar inderal generico inderal similar
inderal generico site inderal comprar
allosaurus bvandam.com allow
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
abortion clinics in nashville tn achi-kochi.com abortion at 6 weeks
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
diclac gel diclac 50mg gastro resistant tablets diclac 50mg tablets
prescription coupons coupons for cialis printable discount prescriptions coupons
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
aspiration abortion how late can you get an abortion pill anti abortion pill
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
cialis recenze cialis cialis
cialis coupons and discounts prescription discount coupons cialis sample coupon
printable discount coupons coupon site online promo codes
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
vermox prospect vermox vermox
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
viagra recenze viagra recenze viagra online
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
types of abortion pill abortion pill methods facts about abortion pill
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
cialis.com coupons supermaxsat.com online cialis coupons
priligy resepti priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta
vermox spc vermox vermox prodej
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
vermox bez recepta vermox cijena vermox
coupon for prescriptions coupons cialis coupons for prescription medications
cialis discount coupons online prescription drugs coupons cialis coupons and discounts
abortion pill risks late term abortion pill abortion pill video
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
costs of abortion pill how much are abortions abortion pill recovery
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
abortion clinics in md abortion in chicago emergency contraceptive
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
neltraxone house.raupes.net natroxone
low dose naltrexone withdrawal naltrexone side effects with alcohol naltrexone implant australia
naltrexone 50 mg link how naltrexone works
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
باران
1393/11/10
1
0
بادرود وسپاس از مطلب آموزنده تان ، براستی برای جامعه ما که هنوز گویا در عهد صفویه مانده است باید رفتارگرا بود.
spyware android turbofish.com spyware for phone
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
how to cheat on your boyfriend read i want to cheat on my boyfriend
so your wife cheated click your wife cheated on you
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
mom sex stories sex stories non fiction adult xxx stories
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
women who cheat on their husbands reasons wives cheat on their husbands women cheat
sildenafil citrate pill link avodart
deltasone 10mg read zovirax 400mg
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
valtrex 1g cialis ciprofloxacin 750mg
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
new prescription coupon coupons for prescription drugs prescription drugs discount cards
coupons cialis mha.dk cialis coupon
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
naproxen zygonie.com naproxennatrium
lamisil cream cvs lamisil cream singapore lamisil cream singapore
metformin 500 metformin lich metformin 1000
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
nexium spc nexium tablets over the counter nexium spc
inderal similar inderal generico inderal similar
metformin centauricom.com metformin
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
bimatoprost hair growth go bimatoprost sr
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
zovirax bula zovirax zovirax
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
losartan pro medicin losartankalium teva 50 mg losartan 50 mg
diclac 50mg bilie.org diclac gel reviews
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
abortion clinics in houston tx abortion pill definition cheap abortion pill clinics
vermox prospect vermox pret vermox
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
abortion pill is murder abortion pill procedures cheap abortion pill clinics
amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
natural pregnancy termination pregnancy abortion methods problems in early pregnancy
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
types of abortion pill third trimester abortion pill partial birth abortion
voltaren krem nedir voltaren ampul voltaren krem fiyat
coupons for cialis cialis coupon card coupons cialis
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
printable cialis coupon aegdr.org coupons cialis
viagra wiki blog.zycon.com viagra prodej
viagra koupit blog.zycon.com viagra
cialis coupon codes cialis free sample coupons new prescription coupon
addiyan chuk chuk addyi suomi addyi 100 mg
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
average cost of abortion abortions facts abortion pill articles
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis discount coupons online prescription discount coupon cialis coupons and discounts
abortion pill risks activeslo.com abortion pill video
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
vermox sirup sigridw.com vermox spc
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
where can i buy low dose naltrexone injectable naltrexone vivitrol half life
revia uses read naltrexone compound
what does naltrexone feel like low dose naltrexone uses naltrexone canada
half life of naltrexone go who makes vivitrol
50 mg naltrexone naltrexone reviews ldn low dose naltrexone
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
alcohol blocker order naltrexone ldn diabetes
memantin rezeptfrei memantin demens memantin 85
naltrexon 1 5 mg ogkaffeallergi.site naltrexon cfs
احمد پورمژدگانی
1393/11/10
17
0
عرض سلام و ادب روزگاری با خود می اندیشیدم و سوالی در ذهنم مطرح شد باینکه :آیا در شناخت ذهن و کارکردهای آن میان رفتار گرایان و روانکاوان آشتی و وحدت نظر ایجاد خواهد شد؟ آیا سوپر ایگوی فروید باید به نفع قوانین عدالت آور فلج شود؟آیا انسان در ذات خود و در کودکی ،ظلم و عدل را خواهد فهمید؟آیا ذهن سقراط در هنگام تولد با ذهن کانت یکی بود؟آیا مفهوم ایگوی فروید و بالغ اریک برن و ذهن انتخابگرو مورد نظر گلاسر، یکی است؟آیا افسردگی و روان پریشی در نظر رفتارگرایان و روانکاوان وشناخت درمانگران ،همان احساس نارضایتی انسان است؟پس از مطالعه فراوان نظریه های اندیشمندان علم روان ،در لابلای نظریه این بزرگواران مشترکاتی ملاحظه کردم و همین مشترکات روزنه امیدی در من ایجاد کرد. خانم هورنای انسان افسرده و گروه افسرده را در این می دیدکه فرد یا گروه امکانات شادابی دارند اما احساس رضایت و شادابی را تجربه نمی کنند.واریک برن نیز انسان سالم را در انسانی میبیند که بالغیت او فعال باشد و انسانی خارج شده از هرنوع بازی روانی ،انسان مسلط بر خود و انسان بی شیله پیله .در واقع انسانیکه در ارتباط متقابل با همنوع خودش بالغانه رفتار کندبطوریکه خودش و دیگران یادبگیرند چگونه زندگی و رابطه ای شاداب و سازنده برقرار کنند.و انسان انتخاب گر شاداب در نظر گلاسر نیز انسانی است که خودش را در انتخاب رفتار افسردگی آور و اشطراب زا محدود نکند.هنگامی که وحدت رای این بزرگواران را در انسان سالم مشاهده می کنم گفته رسول اکرم بیادم می آید آن حضرت فرمودند : المسلم من سلم المسلمون من لسلنه و یده (مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند).من همینکه کنار انسان خوش نیت و بی شیله پیله می نشینم سیمای انسان سالم در ذهنم تداعی میشود اما همینکه کنار انسان ناراضی قرار میگیرم احساس ناخوش او نیز به من سرایت می کند . وقتی که نظریه روانکاوان را مطالعه می کنم در نگاه ایشان انسان با قابلیت های بیشمار و قابل شکوفایی ویادگیری در هر مکان و زمانی معرفی میشود اما در نگاه رفتارگرایان انسان ،در جمع و گروه بالغ و شاداب تعریف میشود.در هر صورت انسان سالم یک مفهوم و تعریف پیدا می کند آنهم انسانی که از امکانات شناختی و وجودی و هم خودو همنوعانش شادابی فردی و جمعی خلق کند وبس.باتشکر از استاد عزیز واندیشمندان و مطالعه کننده های بزرگوار و صبور.
married woman wants cheat signs of a cheater read here
app to spy spy app for phone cell spy free
spyware android turbofish.com spyware for phone
i had an abortion website-knowledge.com pregnant pregnant pregnant
how do i know if my wife has cheated nookandlearn.com why women cheat on their husband
wife cheated on me now what click married and wanting to cheat
married men who have affairs developersalley.com cheat
dating a married man read men having affairs
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
the unfaithful husband types of women who cheat my husband cheated on me
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
early abortion options medication during pregnancy abortion clinics in oklahoma
text monitoring software read spy on text messages
free rx coupons mitateren.com discount prescription drug cards
walgreens photo coupon 10 cent prints link walgreens coupon codes photo
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
prescription drug coupons prescription drug discount cards viagra free sample coupons
viagra coupons from manufacturer modelosguayaquil.com drug coupon
can i take azithromycin before surgery canitake.net can i take azithromycin before surgery
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free prescription discount cards site manufacturer coupons for prescription drugs
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
bimatoprost eyelash bimatoprost ebay bimatoprost buy
bimatoprost eyelash open bimatoprost india
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
adalat sony adalat cr adalat crono
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
cialis blog.rewardsrunner.com cheap cialis
augmentin side effects go augmentin side effects
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
microlite pill for acne link microlite pill for acne
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
new prescription coupon cialis online coupon lilly coupons for cialis
coupon for prescription open discounts on prescriptions
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
medical abortions home remedies for abortion abortion clinics
endep 25 and alcohol endep 10 endep medication australia
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
diclac 50mg bilie.org diclac gel reviews
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
different types of abortion pill different types of abortion pill how much are abortions
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
cialis sample coupon cialis discount coupon prescription discount coupons
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
problems in early pregnancy pills to terminate early pregnancy women pregnant
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
abortion pill rights abortion pill clinics in houston medication abortion pill
what is abortion pill abortion pill when is it too late to get an abortion pill
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
potenzmittel ohne rezept rezeptfrei viagra natur potenzmittel
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
vermox cena vermox cena vermox spc
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
prescriptions coupons cialis 2015 coupon lilly cialis coupon
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
cialis prescription coupon new prescription coupon coupons cialis
vermox vermox prospect vermox
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
transfer prescription coupon cialis coupon card cialis coupons free
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
abortion pill services abortion pill law pill abortion
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda aldwych-international.com amoxicillin nedir
flagyl suspension flagyl suspension flagyl jarabe
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
clomid testosterone clomid cycle clomid cycle
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
how does naltrexone work low dose naltrexone anxiety naltrexone schedule drug
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
low dose naltrexone uses ldn side effects forum revia medication reviews
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone for alcohol cravings link alcohol and naltrexone
what is naltrexone used for go naltrexone chronic fatigue syndrome
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
محمد حسین خاکسار
1393/11/12
20
0
سلام استاد . چند مطلب اول - اینکه خواهش می کنم در مقاله ای به تفاوت " فلسفه ذهن " و " تئوری ذهن " بپردازید و در مورد مقولۀ ذهن و اینکه اصولا ذهن چیست ؟ یک مقدار اطلاعات ما دانشجویان تان را بالا ببرید . بنده در حال مطالعه روی نورفلسف هستم و در طی مطالعاتم دیدم قبل نوروساینس و فلسفه ؛ باید مفاهیم فلسفه ذهن را کاملاً مطالعه کنم و وقتی به مطالعه پیرامون " ذهن " و نظریات پیرامون آن پرداختم ؛ دیدم چه دنیای عظیم و گسترده ای است و چقدر نظریات متفاوتی روی این مساله وجود دارد . لیست منابع فارسی ای که در حال مطالعه روی آن هستم در اینجا قابل رویت است : http://www.arencenter.ir/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%86/562-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html دوم - دکترجان من سطر اول مقاله شما را که خواندم ، روی همان واژه " ذهن " ترمز کردم و یک دنیا سوال در این مورد دارم و همچنین دهها نقد به استدلال های شما در این مقاله وارد دارم . یک موردش را مطرح می کنم . سوم - من هنوز بعد از این همه سال که در محضر شما و اساتید دیگر تلمذ کرده ام ، هنوز دقیقا متوجه نشده ام که جایگاه این ناخودآگاه و ناهشیار و چنین مفاهیمی در کجای مغز است ؟ یعنی جایگاه عصب شناختی ناخودآگاه کجاست ؟ البته من مهندس هستم و در عالم مهندسی ؛ هرآنچه قابل اندازه گیری نیست را یک مهندس موظف است که قابل اندازه گیری کند . معتقدم اصلا چیزی که قابل کمی ساختن و اندازه گیری نباشد ؛ اصلا قابل پژوهیدن نیست . استاد من می خواهم ناخودآگاه یک شخص بالغ را کوانتایز کنم ؟ کمی کنم ؟ اندازه گیری کنم . جایگاه دقیق آنرا در مغز شناسایی کنم . سپس آنرا مدل کنم و با تغییرات روی مدل ؛ برخی پارامترهای دیگر را اندازه گیری کنم . یا شما فرض بگیرید پس از مشخص شدن جایگاه ناخودآگاه در مغز ؛ می خواهم روی یک نمونۀ آزمایشگاهی ، آن قسمت مغزش را با تزریق دارو ؛ غیرفعال و اثرات نبودن ناخودآگاه در یک انسان را بررسی کنم . لب صحبت من آن است که بیائید اول با فرض وجود ناخودآگاه در یک انسان بالغ ؛ بیشتر روی آن بحث کنیم تا بعد به مساله بودن یا نبودن ناخودآگاه در ذهن انسان در موقع تولد انسان و نظریات رفتارگراها و روانکاوها در این مورد برسیم . با احترام پانوشت : تاکید می کنم که تمامی چالش های بالا نوعی پرسش است و من در حال پرسیدن هستم و خودم هنوز برای آن پاسخی ندارم . بنابراین خواهش می کنم سوالم جنبۀ " مبارزه طلبی علمی " به خود نگیرد . ما کماکان جلوی دکتر سرگلزایی و تمامی عزیزان و اساتید ، لنگ پهن می کنیم !!!!! لب حرف من این است که بخش اعظم دانش روانشناسی ( نه روانپزشکی ) ؛ یک سلسله نظرات شخصی از یک افراد محترمی در طول تاریخ است و تا حدی که من فهمیده ام ؛ نمی توان با مبانی فلسفۀ علم ( از قبیل ابطال پذیری و تکرار پذیری و .... ) ؛ از آنها دفاع کرد و نام " علم " بر آنها گذاشت . استاد اصلاً شما به من بگوئید از نظر شما روانشناسی ؛ علم است ؟ همیشه به مزاح به همکاران روانشناسم می گویم : در طول تاریخ روانپزشک ها به داد رشته شما رسیده اند !!!! این حرف را که می زنم ، دکتر عقیلیان و دکتر ناظمیان و سایر همکاران روانپزشک ؛ دلشان می خواهد با صدای بلند بگویند : تکبیر ر ر ر ر ر !!!!! با احترام
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
effect of aids early signs of hiv in women how is aids caused
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
married men who have affairs developersalley.com cheat
wives who cheat on husbands survivingediscovery.com why people cheat
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
sex stories older woman teenboy ohiovalleyrestoration.com preteens having sex stories
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
why do husband cheat sadi.me unfaithful wives
android sms spy free best android spy app free top free android spy apps
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
dating site for married people link cheat on husband
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
free prescription drug card site how to coupon at rite aid
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
i want an affair husband watches wife cheat affair dating sites
husband cheated wife unfaithful husband why do people cheat
abortion by pill abortion clinics in cincinnati natural pregnancy termination
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
prednisolone 40mg gruene-kehl.de inderal 10mg
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
levaquin 250mg levaquin 750mg clomid 25mg
prescription savings cards prescription transfer coupon 2016 viagra coupon
can i take singulair while pregnant click can i take singulair while pregnant
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
cipro ciprofloxacin ciprinol
naprosyn 750 mg naprosyn 750 mg naprosyn wiki
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
viagra shellware.com viagra virkning
apranax et alcool speeddatingmixers.co.uk apranax
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
abortion clinics in nashville tn achi-kochi.com abortion at 6 weeks
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
kamagra gel kamagra kamagra gold
cialis coupons from manufacturer unbosqueparaelplanetatierra.com cialis discount coupon
d&c abortion ameracorporation.com is there an abortion pill
prescription coupons ismp.org discount prescriptions coupons
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
cheap cialis bilie.org cialis cvs coupon
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
vermox delovanje community.vitechcorp.com vermox cena
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
cost for an abortion abortion pill law abortion pill online
thyrax kopen thyrax kopen thyrax euthyrox
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
vermox sirup vermox cena vermox cena
flagyl vademecum flagyl v flagyl v
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
how do abortion pill work after abortion pill having an abortion
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
prescription drugs coupons coupons for cialis printable manufacturer coupons for prescription drugs
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
free cialis coupon 2016 prescriptions coupons prescriptions coupons
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
abortion pill abortions cost getting an abortion pill
cialis discount coupons cialis coupon 2015 coupons for cialis
2015 cialis coupon agrisol.com.ar free cialis coupon 2016
how does an abortion pill work teenage abortion pill early abortion pill
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
low cost abortion pill abortion price cytotec abortion
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
feldene flas feldene flas para que sirve feldene gel precio
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
abortion pill pros and cons free abortion pill types of abortion pill
coupon for prescriptions coupons cialis coupons for prescription medications
lamisil pastillas lamisil crema lamisil cream
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicilline
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset
online cialis coupons coupons for cialis 2016 prescription discount coupons
where to do abortion late term abortion clinics early pregnancy termination
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
abortion clinic houston tx real abortion stories dilatation and curettage procedure
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone pain management pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone and heroin
revia reviews go alcohol antagonist
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
naltrexone compound what is revia low dose naltrexone buy online
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
naltrexone headache house.raupes.net shot to stop drinking
olanzapin 02 olanzapin 7 5 mg olanzapin lilly
علی محمدی
1393/11/12
10
0
با عرض ادب خدمت استاد عزیزم به نظرم با انتخاب عنوان رسالت اجتماعی و شور مذهبی به حق دست روی موضوع بسیار مهمی گذاشته اید، رسالت اجتماعی و شوری که می تواند باعث شود تا روانکاو هم گرفتار موج عظیم متد و روش علمی رایج شده ای که تقریبا تمام علوم را در برگرفته است نشود که عبارت است از توجه صرف به علامت هدف و عدم توجه کافی به زمینه ها و بستر هایی که باعث به وجود آمدن آن علامت شده اند. شاید روانکاوی نسبت به سایر رویکردها کمتر در راستای سیستمی بوده است که میخواهد فقط علائم هدف را ببیند. سیستمی که در آن فرد به مثابه شئ دیده می شود و نه انسان به معنی کامل آن، به قول اریک فروم :کاری که تیلور برای موجه .ساختن جنبه های جسمانی کار انجام داد روانشناسان دارند برای جنبه ذهنی و عاطفی فرد انجام می دهند به خیال من روانکاو داری شور و رسالت اجتماعی نباید فقط در اندیشه نرمالیزه کردن درمانجو باشد و نقش کاتالیزور را در ایجاد انسان های بسته بندی شده ایفا نماید. شاید وظیفه مهم یک روانکاو با رسالت اجتماعی و شوری مذهبی این باشد که انسانی را که مقهور تاریخ، جامعه و سیستم است را به انسانی تاریخ ساز و صاحب اراده تبدیل کند.
dating a married man why do wife cheat open
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
i think my husband cheated why did my husband cheat on me how could my husband cheated on me
my husband cheated My boyfriend cheated on me percentage of women who cheat
american sex stories sex stories com dog sex stories
married men that cheat go reasons why husband cheat
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
cialis pill imitrex 50mg renova tube
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
finasteride pill metronidazole 400mg vardenafil 60mg
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
prescription savings cards free grocery coupons free printable coupons
free prescription drug cards viagra coupon discount prescription coupons
to buy viagra where buy viagra online viagra uses and side effects
prescription transfer coupon link coupons for cialis
aidadiva go aidamar
sinemet megaedd.com sinemet
geodon efectos secundarios darkwoodsdojo.com geodon inyectable
fusidinezuur acne fusidinezuur ooggel fusidinezuur acne
lithiumcarbonaat link lithium ion battery
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
canesten gyno kruidvat site canesten creme
zocor etken maddesi site zocor yan etkileri
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
zovirax bula zovirax zovirax
cialis coupons from manufacturer coupon for prescriptions cialis discount coupon
surgical abortion how many weeks can you get an abortion the cost of an abortion
coupons for cialis 2016 farsettiarte.it prescriptions coupons
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
i want to do abortion suction aspiration abortion pregnancy termination options
duphaston 10 mg charamin.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
strattera coupon printable strattera price comparison buy strattera without prescription
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
free printable cialis coupons prescription coupon printable coupons for cialis
viagra karensmith.us viagra wiki
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
viagra recenze viagra recenze viagra online
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
vermox cena vermox cena vermox spc
discount prescriptions coupons coupons for prescriptions prescriptions coupons
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
cialis sample coupon cialis savings and coupons cialis 2015 coupon
cialis manufacturer coupon prescription drug coupons cialis coupons free
cost for an abortion average abortion pill cost cost of medical abortion
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
clomid tapasztalatok peider.dk clomid tapasztalatok
neurontin cena neurontin diskuze neurontin 100 mg
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
how to have an abortion pill artsricksha.com the abortion pill
free cialis coupon 2016 accuton.com coupons for prescription drugs
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
vermox bez recepta vermox cijena vermox
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
viagra torta viagra cena viagra
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin-rnp
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
grocery coupon codes coupons sites for groceries coupon promo codes
costs of abortion pill how much are abortions abortion pill recovery
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
free prescription cards drug coupon card coupon prescription
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
ldn low dose site maltrexon
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone user reviews naltrexone capsules naltrexone fda
naltrexone injection for opiate addiction click naltrexone side effects a comprehensive view
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
سرگلزایی
1393/11/14
0
0
مهندس خاکسار عزیز. از توجه شما به مقاله سپاسگزارم. درباره ی ماهیت ذهن به کتاب "شناخت روان" فابیو مارکزی از انتشارات تالار کتاب مراجعه فرمایید. درباره ی این که روانشناسی علم است یا نه به فصل اول کتاب "تاریخ روانشناسی" هرگنهان از انتشارات ارسباران مراجعه فرمایید. در زمینه ی جایگاه ناخوداگاه ارز دیدگاه نوروساینس جناب دکتر آرش جوانبخت همکار خوبمان که اکنون ساکن امریکا هستند مقالات مفصلی دارند که قابل سرچ است . اگر در جستجوی اینترنتی مقالات ایشان را نیافتید بنده ارتباط تان را برقرار خواهم کرد
married woman wants cheat read here read here
my girlfriend cheated on me twice faithwalker.org my girlfriend cheated on me with my best friend
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
wifes that cheat how can people cheat i cheated on my husband
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
best android spy apps best free app to spy on android phone text message spyware
i want an affair go affair dating sites
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
free prescription drug cards discount pharmacy online drug coupon
printable viagra coupon go pfizer viagra coupons
discount prescription coupons read viagra 2016 coupon
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
coupons for prescriptions floridafriendlyplants.com viagra discount coupons online
pfizer viagra coupons manufacturer coupons for prescription drugs canada drug pharmacy coupon
coupons cialis link cialis coupon
free discount prescription card click drug prescription card
naproxen zygonie.com naproxennatrium
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
lamisil cream cvs lamisil cream singapore lamisil cream singapore
niacin ne demek niacin solgar niasinamid
lithium ion battery go lithium ion battery
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
virelade open viread effets secondaires
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
atenolol doziranje open atenolol forum
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
augmentin side effects open augmentin side effects
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
abortion procedure surgical abortion partial abortion
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
zovirax bula zovirax krem zovirax
d&c abortion ameracorporation.com is there an abortion pill
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
i want to do abortion suction aspiration abortion pregnancy termination options
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
home abortion pill types of abortion pill abortion pill debate
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
thyrax duitsland thyrax thyrax fk
abortion pill rights abortion pill facts medication abortion pill
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
voucher free price of strattera strattera without prescription
types of abortion pill ecsamplifiers.co.uk partial birth abortion
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
aspiration abortion should abortion pill be legal abortion pill
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
cialis sample coupon cialis savings and coupons cialis 2015 coupon
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
alternatives to abortion pill free abortions abortion pill prices
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
prescription coupon cialis coupons free cialis coupon codes
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
acetazolamide sivuvaikutukset bilie.org acetazolamide cerebral edema
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
vermox 100mg corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
cialis coupon codes manufacturer coupons for prescription drugs free cialis samples coupon
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
late term abortion pill after abortion pill abortion pill laws
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
will naltrexone get you high guitar-frets.com ldn drug
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
ldn cfs vivitrol cost naltroxene
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone half life site trexone medication
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone and pregnancy low dose naltrexone uses naltrexone cost without insurance
pramipexol depot pramipexol netdoktor pramipexol rls
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
محمد حسین خاکسار
1393/11/15
0
0
سلام استاد . از حسن نظر شما بی نهایت ممنونم . دو کتابی که نام برده اید را ندارم و نخوانده ام . حتما تهیه و مطالعه اش خواهم کرد . تشکیک در برخی گزاره هایی که همگی آنرا واضح و مبرهن می دانیم ، به نظر گاهی لازم به نظر می رسد . روی " علم " بودن روانشناسی همگی اتفاق نظر داریم . اما من مدتی است روی این موضوع دچار شک شده ام . ببخشید شکیاتم را اینجا در وبسایت شما بیان می کنم . دیگر آنکه دکتر آرش جوانبخت را می شناسم و کارهای ایشان را که در حوزۀ ای آر پی ( پتانسیل های وابسته به رخداد ) داشته اند را دنبال می کنم . تاکید دارم که نوشتن این شبهات ؛ برای دانستن است و جنبۀ نمی دانستم روی این موضوع ناخودآگاه و نوروساینس ایشان کار کرده اند . سرچ می کنم و با ایشان تماس خواهم گرفت . الان که کامنت شما را خواندم ، یک سرچ فارسی در وب زدم . یک عبارتی از یکی از سخنرانی های دکتر جوانبخت خواندم که خیلی کیف کردم : سخنران سوم دکتر آرش جوانبخت بود با موضوع سخنرانی « تثبیت حافظه، تثبیت دوباره و روند روان درمانی : چگونه پیشرفت های علم عصب شناسی میتوانند بر روان درمانی تاثیر بگذارند؟». ایشان که به دلیل نداشتن پاورپوینت فارسی، یک در میان بخش هایی از سخنانش را به فارسی و بخش هایی را به انگلیسی می گفت، با ذکر جمله ای از یکی از نامه های فروید به فلییس سعی داشت این موضوع را القاء کند که اگر فروید در زمان ما زندگی می کرد وقتش را به تحقیقات نوروساینس اختصاص می داد .
online website women will cheat
message spy app mobile phone spying android spy apps
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
i had an abortion click pregnant pregnant pregnant
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
oral std symptoms open chlamydia men symptoms
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
i cheated on my girlfriend but i love her should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
my husband cheated with a man go cheats
why do husband cheat cheats unfaithful wives
moms sex stories free adult erotic stories online free adult bondage pictures stories
wifes that cheat why most women cheat i cheated on my husband
free printable viagra coupons free coupon for viagra viagra 2015 coupon
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
aspiration abortion procedure bubsandbeans.com.au pictures of abortions
best free spyware for android phones sms spy free track calls and text messages
abortion cost abortion pill how abortions work
revia 50mg open deltasone 40mg
neurontin 400mg diprolene tube propranolol 10mg
prescription savings cards free grocery coupons free printable coupons
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take singulair while pregnant click can i take singulair while pregnant
side effects viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra to buy online
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
cipro ciprofloxacin ciprinol
naproxen go naproxennatrium
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
nexium spc click nexium spc
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
apranax et alcool go apranax
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
cialis.com coupons cialis coupon card prescription savings card
telfast antihistamine open telfast plus
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion facts read abortion pill cost
extracelular estrace 2mg estrace
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
why should abortion be illegal period after abortion free discount coupon
losartan pro medicin losartankalium teva 50 mg losartan 50 mg
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
cialis recenze cialis a alkohol cialis
voltaren jel voltaren ampul voltaren krem fiyat
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
potenzmittel ohne rezept http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ natur potenzmittel
viagra bestellen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel generika
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
vermox cena tymejczyk.com vermox alkohol
cost for an abortion third trimester abortion pill spontaneous abortion pill
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis 2015 coupon
cheap abortion pill abortion pill pros and cons cons of abortion pill
abortion pill laws partial birth abortion teenage abortion pill
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
lamisil para que sirve blog.bjorback.com lamisil comprimidos
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide acetazolamide cerebral edema
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
opiate blocker implant heroin addiction naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
implant for alcoholics read injection to stop drinking
vivitrol canada injection to stop drinking alcohol low dose naltrexone india
ldn cfs vivitrol cost naltroxene
revia uses open naltrexone compound
naltrexone withdrawal symptoms click revia injection
naltrexone hcl site naltrexone low dose depression
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone sleep link what is ldn medicine
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
memantin rezeptfrei memantin rezeptfrei memantin 85
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
محسن زنور
1394/04/19
0
0
از زحمتی که در مطالبتان برای درک بهتر می کشید سپاسگذارم
married woman wants cheat read here read here
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
message spy app android sms spy app android spy apps
abortion stories of regret abortion essay abortion houston
how do you treat chlamydia treatment of gonorrhea and chlamydia std pictures and symptoms
app to spy cell spy cell spy free
how to tell my husband i cheated go i told my husband i cheated
the unfaithful husband sigridw.com my husband cheated on me
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
android sms spy free best android spy app free top free android spy apps
dating site for married people link cheat on husband
walgreens coupons for prints jmalarcon.es walgreens print coupon code
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
i want an affair husband watches wife cheat affair dating sites
cell phone spy app read gps cellphone tracking by number
pet prescription discount card off coupon pet prescription discount card
vacuum abortion abortion pill abortion age
lasix 100mg sumatriptan 100mg valacyclovir
cialis 10mg revia zovirax
sildenafil citrate pill link avodart
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
neurontin 400mg click propranolol 10mg
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and joint and muscle pain site lisinopril and joint and muscle pain
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
buy a viagra online http://viagraforsaleuk1.com viagra effectiveness
cialis manufacturer coupon 2016 read cialis discount coupons
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
viread forum virelade viread 300 mg
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
lithium ion battery go lithium ion battery
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
quetiapine overdose management quetiapine dosage quetiapine sandoz 300mg
jasmin rice yasmin le bon yasmina rossi
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
concord reverso plus concor cor concor cor
procyclidine mental health read procyclidine mental health
cialis prescription coupon open free coupon for cialis
abortion procedure history of abortion partial abortion
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
loette precio web-dev.dk loette precio
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
why should abortion be illegal process of abortion free discount coupon
losartan pro medicin losartankalium teva 50 mg losartan 50 mg
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
sirdalud 6mg sirdalud 4mg dosierung sirdalud alkohol
free cialis coupon cialis savings and coupons 2015 cialis coupon
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
abortion pill rights abortion pill facts medication abortion pill
lamisil pastillas lamisil crema lamisil 1
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
abortion pill services abortion pill law pill abortion
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
cialis 2015 coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
coupons for prescription medications aldwych-international.com cialis coupons from manufacturer
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicilline
viagra torta viagra viagra
vermox sirup vermox vermox spc
grocery coupon codes alsarayabahrain.bh coupon promo codes
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
late abortion abortion blogs abortion symptoms
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
naltrexone endorphins naltrexone prescription difference between naloxone and naltrexone
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
will naltrexone get you high read ldn drug
where can i buy low dose naltrexone centaurico.com vivitrol half life
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
naltrexone oral site revia drug
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
does naltrexone work click naltrexone implant locations
how to take ldn naltrexone naloxone naltrexone cost without insurance
order naltrexone site naltroxone
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
naltrexone half life site trexone medication
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
naltrexone headache link shot to stop drinking
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg