امروز :
مقالات
انسان و تاريخ:از هگل تا يونگ
1392/06/23 - 23:8
1 دیدگاه
دکتر محمد رضا سرگلزایی

"ويلهلم فريدريش هگل" فيلسوف قرن نوزدهم آلماني براي نخستين بار اصطلاح "روح تاريخ" را به كار برد.از نظر وي، تاريخ نيز مانند انسان، داراي روح و ديناميسم زنده اي است و مراحل تكاملي خاصي را مي گذراند.فرد انساني محصور در اين چارچوب تاريخي است و به تعبيري"تاريخ قربانگاه اراده فردي انسان است".هر حركت فردي به شرطي توفيق مي يابد كه در راستاي سير تاريخ و هماهنگ با مرحله تاريخي باشد.در غير اينصورت، تمام توش و توان انساني نيز قادر نيست موفقيت را تضمين نمايد.
اين ديدگاه را مي توان همچون مثلثي وارونه ترسيم كرد كه قاعده آن كه در بالاست تاريخ است و راس آن كه در پائين است فرد انسان.بار تاريخ بر دوش انسان سنگيني مي كند و انسان قادر نيست از اين بار وارهد.تلاش هاي قهرمانان بشري نيز در چارچوبي كه تاريخ مجوز آن را صادر كرده است به ثمر رسيده است.
"كارل ماركس" چارچوب كلي نظريه هگل را پذيرفت.او تاريخ را اما محصول تعاملات اقتصادي انسان دانست.ماركس-فيلسوف آلماني قرن بيستم- مي گويد كه نظريه هگل را پذيرفته است اما مثلث هگلي را جابه جا كرده است و قاعده آن را از آسمان به زمين فرو گذاشته است.در مثلث ماركس، منابع اقتصادي قاعده زيرين مثلث اند و ابزارهاي اقتصادي لايه بالاتر آن كه تحت تاثير منابع اقتصادي قرار دارند.ابزارهاي اقتصادي به نوبه خود آفريننده تعاملات اقتصادي هستند كه آنها نيز فرهنگ، اخلاق و قواعد اجتماعي را مي آفرينند.باز هم انسان در اين"جبرتاريخي"(Historical Determinism ) اسير است،با اين تفاوت كه يك شعور فرابشري آفريننده اين چارچوب و حصر نيست بلكه "زمين و منابع زميني" است كه انسان را در خود محصور مي كند. ايده "جبرگرايي"(Determinism ) جلوي هر نوع "بلندپروازي" را گرفت.
"زمان" آبستن تغييرات است،نه آن تغييراتي كه بشر اراده مي كند،بلكه تغييراتي كه "شرايط" ايجاد مي كنند.با چنين ديدگاهي،عليرغم عوارض سو‍‍‍ءاقتصاد سرمايه داري(كاپيتاليسم)علي القاعده تنها كا ر فيلسوف، پيش بيني و تحليل شرايطي بود كه منجر به"غروب سرمايه داري"خواهد شد.
نمي دانم اما چه شد كه "ماركس" و "انگلس" بيانيه تاريخي خود را صادر كردند و در صدر"مانيفست ماركسيسم" خطاب به كارگران جهان اعلام كردند: "زحمتكشان جهان به پا خيزيد!"
چنين شد كه "ماركس"-عليرغم دترمينيسم تاريخي هگلي خود- بر تاريخ سبقت گرفت و نتيجه آن تولد نوزاد نارسي بود به اسم"ماركسيسم روسي" يا همان "لنينيسم".عليرغم چرخش هاي مكرري كه براي نجات جان اين نوزاد نارس صورت گرفت و تولد "استالينيزم" ، "تروتسكي ايسم" و "مائوئيسم" كه هر يك خود را وارياسيون مدرن تري از ماركسيسم مي دانستند (يا به قول خودشان ريويزيونيزم در ماركسيسم) نهايتا روسيه ، اروپاي شرقي ، آمريكاي لاتين و چين پس از آن همه جنگ و جدال دوباره به دامان سرمايه داري بازگشتند ،سرافكنده و نادم همچون "پسر نادم" قصه انجيل لوقا!
اين سناريو اما يك قرن بعد كه پخته و رسيده شد، فرزند سالمي به دنيا آورد كه همان "چپ مدرن" يا "سوسياليسم اروپايي" است كه در كشورهاي اسكانديناوي در درجه اول و در فرانسه در درجه دوم و در بريتانيا در درجه سوم شاهد آن هستيم.چنين ماجرايي تاييدي بود بر اين كه "انسان، اسير تاريخ" است،چه قاعده اين تاريخ در آسمانٍ "عقل مطلق هگل" باشد و چه بر زمين "منابع اقتصادي ماركس".
بسياري از بزرگان عرصه روانشناسي نيز در قرن بيستم، به اين دترمينيزم تن در دادند."زيگموند فرويد" جبرگرايي زيستي (Biological Determinism ) را پذيرفت و رفتارگرايان ، باندورا و مارگارت ميد جبرگرايي اجتماعي(Social Determinism )را.در اين ميان تنها اگزيستانسياليست ها (از اريك فروم كه در عمل اگزيستانسياليست بود تا ‍ژان پل سارتر كه سخنگوي اگزيستانسياليسم بود) حاضر به پذيرش "جبر تاريخ" نشدند و انسان را به عمل گرايي دائمي دعوت كردند هر چند هيچ راه حل عملي براي "غلبه بر تاريخ" ارائه ندادند.
"كارل گوستاو يونگ" روانپزشك سوئيسي گرچه در اين باره اظهار نظر مستقيمي نكرده است پايه گذار ساختار فكري اي شد كه به شدت انديشه ها  را در اين زمينه تحت تاثير قرار داد.نظرات او درباره "ناخودآگاه جمعي" و "آركي تايپ ها" ، كه در بسياري از كتب او از جمله سمينار او درباره "چنين گفت زرتشت نيچه" آمده است ، بسياري از انديشمندان جهان را به اين ايده رساند كه انسان "بالفعل" مقهور تاريخ است اما انسانٍ "بالقوه"، اگر به فعليت برسد ، مي تواند بر تصرف در تاريخ موفق شود."مايكل تالبوت" در كتاب "جهان هولوگرافيك" و "ديپك چوپرا" در كتاب "The Shadow effect " اعتقاد دارد كه انسان در "Ego Level " "مقهور شرايط" است و در "Self Level " سوار بر شرايط.از آنجا كه تعريف عملياتي ego level  و self level  كاري دشوار است ، اين ايده همچنان از قابليت "اثبات پذيري"(Verification ) و "ابطال پذيري"(Falsification ) محروم است و اظهار نظر در مورد آن نفياً و اثباتاً مقدور نيست.
به عنوان يك نظر شخصي، عمل گرايي اگزيستانسياليسم را كه بر مبناي يك تعريف قراردادي از "كرامت انساني" قرار دارد به "عمل گرايي هولوگرافيك" كه بر مبناي قبول گزاره هاي اثبات نشده قرار دارد ترجيح مي دهم.با اين حال، اگر روزي" عمل گرايي هولوگرافيك" به اثبات برسد و عملياتي و كاربردي شود، بزرگترين انقلاب در تمدن بشري به وقوع خواهد پيوست.
 
پي نوشت ها:
1-"يوستين گرودر" در كتاب "دنياي سوفي" تعريفي ساده و روان از چارچوب فكري"هگل و ماركس" ارائه كرده است."محمد قوچاني" هم در كتاب "فيلسوف ها و شومن ها " اطلاعات نابي درباره ماركس و ماركسيسم ارائه مي كند.
2-كتاب"سمينار يونگ درباره چنين گفت زرتشت نيچه" را خانم دكتر سپيده حبيب ترجمه كرده اند و انتشارات "كاروان" آن را منتشر كرده است.كتاب"جهان هولوگرافيك" مايكل تالبوت را "داريوش مهرجويي" ترجمه كرده است.
3-كتاب "Shadow effect " را Harper one publication منتشر كرده است.نويسنده يكي از فصل هاي آن "ديپك چوپرا" پايه گذار TM  است."Otto Scharmer " نيز در كتابي تحت عنوان Theory U به توضيح نظريه هولوگرافيك پرداخته است، اين كتاب را Berrett-Koehler Publication منتشر ساخته است."اوشو" هم در كتاب "خلاقيت" توصيف ساده اما شيريني از اين ماجرا دارد.
4-اعتقاد فرويد به "دترمينيزم بيولوژيك" و اعتقاد"مارگارت ميد" به "دترمينيزم اجتماعي" در "سيناپسيس روانپزشكي كاپلان و سادوك"(چاپ 1998 )تصريح شده است.


sign of chlamydia at home std kits oral chlamydia pictures
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
pregnancy 2 weeks boomasontennis.com abortion pill procedure
i want to cheat on my girlfriend open my virtual girlfriend cheats
women cheat husband link wife cheat story
story of abortion site should i get an abortion
free prescription drug card discount coupons for medications how to coupon at rite aid
location tracking device link how to find location of a cell phone
prednisolone 20mg jcmikkelsen.dk zithromax pill
finasteride pill link vardenafil 60mg
revia 50mg sumatriptan deltasone 40mg
viagra coupons printable click viagra.com coupon
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
free prescription discount cards site manufacturer coupons for prescription drugs
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
adalat sony site adalat crono
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
metformin centauricom.com metformin
augmentin side effects neryx.com augmentin side effects
lilly coupons for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
what is partial birth abortion read abortion pills over the counter
amoxicillin 500 mg go amoxicillin endikasyonlar
prescription discount coupons go cialis coupon free
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
prescription coupons discount prescription coupons discount coupons for cialis
zovirax bula zovirax krem zovirax
kamagra gel blog.keylink.rs kamagra gold
free cialis coupon bangzontheweb.com free cialis coupons
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston tablete za odgodu menstruacije
cheap cialis cialis discount cialis cvs coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
strattera prescription strattera price comparison voucher free
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
vermox prezzo vermox uporaba vermox
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
prescription transfer coupon cialis discount coupons online discount coupon for cialis
types of abortion pill how much does abortion pill cost partial birth abortion
post abortion pill misoprostol abortion abortion pill clinics in md
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
vermox cena tymejczyk.com vermox alkohol
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
abortion pill laws home abortion pill teenage abortion pill
clomid cycle eblogin.com clomid proviron
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
priligy thailand priligy kokemuksia priligy kokemuksia
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
neurontin cena neurontin diskuze neurontin 100 mg
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
against abortion pill late term abortion pill cons of abortion pill
voltaren gel voltaren gel voltaren krem nedir
vermox bez recepta lasertech.com vermox
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
how much is an abortion pill medical abortion cost how does abortion pill work
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicilline
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
vermox 100mg corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
best grocery coupon sites free coupons code coupons for websites
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
number of abortions per year all about abortion info on abortion
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
late abortion fractional dilation and curettage abortion symptoms
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
revia uses open naltrexone compound
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
low dose medicine read vivitrol and drinking
naltrexone half life naltrexone without a prescription trexone medication
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit
 
فرنوش
1393/03/09
4
1
انسان....شکل انسانی ..موجودیتش وانسانیش را..در تاریخ می سازد...دکتر علی شریعتی...انسان-انسان وتاریخ...ممنونم از مقاله خوبتون...یک مقدار برای من درک بعضی قسمت ها سنگین بود!..در هرصورت ممنونم...زیاد
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
how do you treat chlamydia chlamydia trachomatis symptoms std pictures and symptoms
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
abortion in 12 weeks pregnant west-bot.com history of abortion in america
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
how to tell my husband i cheated i cheated on my husband stories i told my husband i cheated
how do i know if my wife has cheated married men affairs why women cheat on their husband
wife cheated on me now what site married and wanting to cheat
women cheat husband reasons why women cheat on their husbands wife cheat story
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
the unfaithful husband sigridw.com my husband cheated on me
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
early abortion options medication during pregnancy abortion clinics in oklahoma
i want an affair go affair dating sites
30 cvs coupon allindiasweetsrestaurant.com cvs weekly deals
walgreens photo coupon 10 cent prints link walgreens coupon codes photo
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
finasteride pill metronidazole 400mg vardenafil 60mg
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
lilly coupons for cialis cialis coupon code printable coupons for cialis
printable viagra coupon open pfizer viagra coupons
free prescription drug cards viagra coupon discount prescription coupons
coupons for prescriptions go viagra discount coupons online
viagra coupons from manufacturer link drug coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons from lilly discount prescription drug cards prescription drugs coupons
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
viagra mire jó viagra mire jó viagra szedése
viread forum viread forum viread 300 mg
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
nexium 20 go nexium 40mg
inderal generico inderal la inderal comprar
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
apranax et alcool speeddatingmixers.co.uk apranax
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
kamagra gel kamagra kamagra gold
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
champix champix comprar champix dosis
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
abortion pill complications how does abortion pill work what is abortion pill
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
coupons for cialis 2016 coupons cialis cialis coupon card
prescription transfer coupon cialis discount coupons online discount coupon for cialis
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
discount coupon for cialis activeslo.com free cialis coupon 2016
clomid cycle clomid clomid proviron
cialis discount coupons coupons for cialis printable coupons for cialis
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete za odgodu menstruacije blog.keylink.rs duphaston tablete
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
vermox spc vermox prodej vermox
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg
clomid testosterone clomid tapasztalatok clomid cycle
cialis 5 mg cialis nedir cialis tablet
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
clomid cycle bvandam.com clomid
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
back alley abortion stories how to naturally terminate a pregnancy abortion houston
naltrexone hair loss ldn capsules opiate implant blocker
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone sleep lasertech.com what is ldn medicine
opioid antagonist implant sigridw.com low dose naltrexone online pharmacy
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
naltrexone headache link shot to stop drinking
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
احمد
1393/08/15
4
1
سلام و سپاس شاید مناسب باشد از جهان شناخته شده هم صحنت شود هر فرد که به سن حدود بیست سالگی برسد جهان و رفتار ها و ادم هاش نزد او شناخته شده هستند رفتار میانفردی بسیاری ما ادمها بر اساس درکی که از همدیگر داریم است و همین جهان درک شده منشا غرور عصبی بشر نیز شده است اما انسان سالم از دانستگی هایش رها و خارج شده است از معلوم ها وشناخته هابسوی مجهول خواهد رفت.سفر از معلوم به مجهول است که آدمی به جهالتش اگاه میشود و در پیشگاه افرینشگر هستی متواضع خواهد شد شناخت درمانگران میگویند تا زمانیکه فرد به نادرست بودن باورش آگاه نشود نمیتواند سلامتی را تجربه کند بنابراین شرط اصلاح باور آگاه شدن به برداشتهای نادرست است حال این برداشت میتواند از خودش یا دیگران یا اشیا باشد بر اساس این نوع نظریه ها آدمی باید از دانسته هایش و معلوماتش خارج شود تا جهان را همانطور که هست ببیند نه آنطور که قبلا میشناخته است گویی که در وجود آدمی ابزار شناخت است اما این ابزار ها حجاب دار شده اند به تعبیری غبار روی انهاست که باید عبارروبی شوند . با تشکر پورمژدگانی
online website women will cheat
app to spy cell spy cell spy free
hidden android spy app tracking apps for android spy phone software
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
my husband cheated robertsuk.com percentage of women who cheat
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
story of abortion open should i get an abortion
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
early abortion options read abortion clinics in oklahoma
free prescription drug card link how to coupon at rite aid
wifes that cheat blog.sharepointgeek.nl i cheated on my husband
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
abortion cost abortion pill how abortions work
free online coupons open walgreens printing coupons
cialis pill imitrex 50mg renova tube
valacyclovir 1g adboesten.nl viagra 200mg
free prescription cards discount coupons for viagra printable prescription transfer coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and hives lisinopril and hives lisinopril and hives
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupon lilly read prescription savings card
cialis prescription coupon mha.dk coupons for prescriptions
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
paxillus darkwoodsdojo.com paxilus involutus
atenolol doziranje site atenolol forum
renova renova companhia renovar carteira de motorista
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
adalat sony rileytech.net adalat crono
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
metformin site metformin
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
diclac gel diclac 50mg gastro resistant tablets diclac 50mg tablets
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
champix champix comprar champix dosis
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
abortion pill stories cons of abortion pill cost of abortion pill
abortion in clinic angkortaxidriver.com dilatation & curettage
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000
deroxat effet deroxat et alcool deroxat
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene capsulas
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren krem fiyat
coupons for cialis printable cialis coupon 2015 cialis discounts coupons
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
side effects of abortion pill achieveriasclasses.com pros and cons of abortion
how do abortion pill work after abortion pill having an abortion
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
abortion pill abortions cost abortion procedure
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
cost for an abortion history of abortion pill cost of medical abortion
prescription discount coupons printable coupons for cialis coupons cialis
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
vermox spc vermox vermox prodej
vermox spc truonggiang.net vermox
clomid testosterone clomid testosterone clomid testosterone
low cost abortion pill abortion price cytotec abortion
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
feldene flas para que sirve gruene-kehl.de feldene flash
against abortion pill late term abortion pill cons of abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
coupon for prescriptions cialis trial coupon coupons for prescription medications
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
free cialis coupon 2016 cialis manufacturer coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicilline
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
viagra torta viagra viagra
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
viagra coupon codes free prescription drug cards drug coupon list
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
low dose naltrexone anxiety link low dose naltrexone canada
implant for alcoholics naltrexone alcoholism medication injection to stop drinking
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
what does naltrexone do peider.dk ldm medicine
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
alcohol blocker order naltrexone ldn diabetes
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
مهدی آذین
1395/10/20
0
0
به عنوان اظهار نظر شخصی- عمل گرایی اگزیستاسیالیزم در صورتی که بتواند در ساختار مفاهیم پایه ارتباطی تغیر بنیادین ایجاد کند می تواند مخلوق ذهن فردی خود را که در سطح ارتباطات اجتماعی سرانجام به موجودی به اسم تاریخ متکامل می شود، متاثر نماید. اما این تاثیرات در چه حد است؟ مثل رابطه سطح فیزیولوژیک بدن نسبت به ذهن یا خود منفرد مثل رابطه ذهن نسبت به مفهوم ، مفهوم نسبت به فلسفه ، فلسفه نسبت به ایدئولوژی و همینطور ایدئولوژی نسبت به کل تاریخ است. مخلوقاتی که بر خالق خود برتری دارند. مثل کامپیوتری که قدرت محاسباتی بیش از انسان خالق آن دارد. اما تاثیرات چگونه است. تاثیرات می تواند به نرمی ترشح یک هورمون در ساختار فیزیولوژیک و تاثیر بر ذهن باشد و یا یک نافرمانی ساختاری مثل غده سرطانی و نابودی ذهن. . کنترل طیف این تغییرات همچنان نیازمند به شکل گیری سلسله مراتب تولید مفهوم تا تاریخ است از این رو مثل دسته شلاقی می ماند که هر تغییر سریع و کوچکی در آن نوک شلاق را ممکن است پرتاب می کند و یا تکانی ندهد
number of abortions per year pregnancy termination pill cost info on abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
back alley abortion stories pregnant weeks abortion houston
depression after abortion abortion clinics in chicago il new york abortion clinic
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
ldn homepage avonotakaronetwork.co.nz naltrexone canada
vivitrol canada injection to stop drinking alcohol low dose naltrexone india
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
what does naltrexone feel like go naltrexone canada
half life of naltrexone zygonie.com who makes vivitrol
revia reviews go alcohol antagonist
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
low dose naltrexone withdrawal naltrexone side effects with alcohol naltrexone implant australia
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
pramipexol depot pramipexol netdoktor pramipexol rls
fexofenadin recept fexofenadin inhaltsstoffe fexofenadin side effects