امروز :
مقالات
در درون کعـبه رسـم قبـله نيسـت-قسمت اول
1394/07/26 - 1:26
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

گفتگوی محمد خرسندی با دکترمحمدرضا سرگلزایی در باره ی مولانا:
 
محمد خرسندی: شناخت مولوی و بررسی زندگی او و چگونگی تبدیل شدن یک فقیه سجاده نشین به یک عاشق قمارباز از یک سو و از سوی دیگر آن پیرمرد ژولیده موی بلندقد استخوانی که جرقه های تحول را در روان مولانا زد، باعث می شود تا سوالات زیادی در ذهن ما شکل بگیرد که شخصیت مولانا قبل از این تحول چگونه بوده و این تحول چگونه باعث شد تا مولانا در قمارعاشقی سرآمد همه عرفا شود، دوران کودکی، نوجوانی و میانسالی اش را چگونه سپری کرد، شمس که بود؟ از کجا آمد؟ توانایی تغییر در مولانا در چه مسیری طی شد؟ و همه این سوالات و سوالات دیگر از این دست را شاید نیازمند بررسی روانکاوانه باشیم و با ورود به دنیای آرکی تایپ ها شاید به جواب سوالات خود برسیم. کهن الگوها یا آرکی تایپ ها، الگوهایی بنیادی تفکر در انسان هستند که تمامی رفتارها، نحوه ادراک و پاسخ های ما نسبت به رویدادهای دنیای پیرامون و همچنین انتخابهای ما در طول زندگی را میتوان در چارچوب آنها تعریف و بررسی کرد.کهن الگوها محتوای ناخودآگاه جمعی را تشکیل می دهند که در حوزه ی روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ قرار می گیرد. به همین دلیل با دکتر محمدرضا سرگلزایی، روانپزشک، مولانا پژوه و یونگ شناس به گفتگو نشستیم.
 
خرسندی:مسیر تحول زندگی مولانا در بُعد آرکی تایپی آن چگونه طی شده است. لطفا تحلیل خود را از این مسأله ارائه دهید.
 
سرگلزایی:من میخواهم بحث را از دو آرکی تایپ مکمل آپولو و دیونیزوس شروع کنم، اما قبلش لازم است توضیح کوتاهی درباره ماهیت آرکی تایپ ارائه بدهم. آرکی تایپ ها غریزه های معنوی یا فرهنگی انسان هستند.همانطورکه غریزه ها آرکی تایپ های زیستی انسانند. یعنی همانطور که همه ما غریزه خوردن، آشامیدن آمیزش و ... را داریم، در حیات فرهنگی مان هم یک سری غریزه ها داریم، مثلا در یک سنی دچار "اضطراب جدایی" می شویم حتی اگر کسی هم ما را نترسانده باشد ترس از دست دادن پدر و مادر بر ما مستولی می شود که در سن خاصی ترسی طبیعی است. این قالب های تکرار شونده ی حیات فکری و فرهنگی ماست، که اسم آنها را آرکی تایپ می گذاریم. قبل از یونگ به آرکی تایپ ها از سوی کسانی دیگر اشاره هایی شده بود اما یونگ به ویژگی داستانی بودن آرکی تایپ اشاره میکند.
آرکی تایپ اساساً داستان است و این داستان از یک جایی شروع میشود. در جایی به اوج می رسد و به گونه ای هم انحلال می یابد.همانطور هم که اشاره کردم آرکی تایپ ها غریزه های فرهنگی و معنوی ما انسانها هستند و بدون آموزش شکل گرفته اند. این تعریف یونگ از آرکی تایپ است.
بنابراین اعتقاد به آرکی تایپ ها در حیطه فلسفه اصالت عقل قرار می گیرد که معنای آن این است که ذهن مقدم بر تجربه است، برخلاف معتقدین به اصالت تجربه که اعتقاد دارند تجربه مقدم بر ذهن است و تا زمانی که تجربه در ذهنمان ایجاد نشده است، چیزی به اسم ذهن نداریم، ذهن همان تابلوی سفیدی است که بر اساس تجربه از یک چیزی می ترسیم یا خوشمان میآید . معتقدین به اصالت تجربه بر خلاف معتقدین به اصالت عقل فکر میکنند ما در حیات فکری مان غریزه ای نداریم. پس دیدگاه روانکاوی به صورت عام و دیدگاه یونگ به صورت خاص یک دیدگاه اصالت عقلی است، یعنی مقّدم بر تولد ما آرکی تایپ ها بوده اند.حالا تجربه منجر به این میشود که برخی از آرکی تایپ ها در درون ما فعال شوند و در آن آرکی تایپ ها زندگی کنیم . هر زمانه و دوره ای هم آرکی تایپ های خودش را دارد. یونگ باچنین نگرشی به این ماجرا می پردازد که آرکه تایپ ها فقط در زندگی جمعی ما جاری نیستند بلکه هر ملتی ممکن است آرکی تایپ هایی داشته باشند که بر آنها غالب باشند، هر عصر و زمانه ای هم برای خودش آرکی تایپ هایی دارد، حتی یک خانواده یا یک شرکت هم آرکی تایپ هایی دارد که رفتار او را قابل فهم و قابل پیش بینی می کند.
این خلاصه ی آن چیزی است که در تحلیل آرکی تایپی به آن می پردازیم. با این مقدمه آنچه که در مولانا اتفاق افتاده است، جدال دو آرکی تایپ آپولو و دیونیزوس است.
اقبال لاهوری در کتاب سیر فلسفه در ایران به نقل ازهراکلیتوس مینویسد که زئوس خدای خدایان در مذهب هلنی-المپی دو وجه دارد، دو وجه آپولونی و دیونیزوسی.. در مذهب هلنی-المپی خدایان رب النوع هستند یعنی خدایان نمادهای سبک های تفکر و زندگی هستند. پس آپولو و دیونیزوس نماینده ی دو آرکی تایپ و دو طرز تفکر و سبک زندگی هستند؛ این موضوع در فلسفه ی دین خیلی مهم است چرا که اغلب مذاهب در یکی از این دو قرار میگیرند، یک سری از مذاهب آپولونی هستند و یک سری از مذاهب دیونیزوسی هستند.
ویژگی مذاهب آپولونی سه گانه ی خدا، انسان و تکلیف است یعنی بین خدا و انسان یک چیزی به نام تکلیف وجود دارد. در مذاهب آپولونی خدا متشخص و مراقب است یعنی شخصیت دارد و نسبت به انسان ناظر است و بر اساس انجام تکلیف یا عدم انجام تکلیف پاداش یا تنبیه داده میشود . مذهب فقیهانه دراین طبقه از مذهب قرار میگیرد. مذهب چارچوبی است که برای انسان گذاشته شده و خدا از انسان آن تکالیف را میخواهد. اما مذاهب عرفا در اغلب ادیان، مذهب دیونیزوسی است که خدا و انسان نیست، بلکه خدا-انسان است. به جای تشویق و تنبیه ما وصل و فصل داریم که دو فضای روانشناختی هستند.. در واقع خدا-انسان یک وضعیت ادراکی است. این مذهب، مذهبی است که فقها با آن مشکل دارند،زیرا تعریف الوهیت در گفتمان مذاهب دیونیزوسی با الوهیت در مذاهب آپولونی کاملا متفاوت است. خب جان کلام در خصوص مولانا این است که او از یک قرائت آپولونی به سمت یک قرائت دیونیزوسی حرکت میکند و مهمترین شاخص آن در مثنوی داستان موسی و شبان است. در این داستان موسی نماینده ی گفتمان آپولونی است و چوپان نماینده ی گفتمان دیونیزوسی. شبان تکلیف نمی شناسد، بلکه عشق می شناسد، وحدت می شناسد، اما موسی در آنجا به عنوان یک پیامبر آپولونی است چون به او ده فرمان داده شده. از دیدگاه یونگ دین مسیح یک بدعت دیونیزوسی در درون دین یهود است که خاخام های فقهای یهودی با یک نگرش آپولونی خدا و انسان و تکلیف را تعلیم می دادند در حالی که مسیح یک انقلابی دیونیزوسی بود که میگفت انسان بدون واسطه ی تکلیف و فقیه به خدا متصل شود. به نوعی مذهب علیه مذهب بود که در نهایت باعث شد در قرائت مسیحیان مسیح به صلیب کشیده شود .نمادهای مسیحیت همه نمادهایی دیونوسوسی مثل نماد ماهی بودند.
وقتی قرار است موسی با خضر ملاقات کند نشانه ای که بین آنها قرار میگیرد آنجایی است که قرار است ماهی مرده زنده شود، که داستان آن در سوره کهف از آیه 60 تا آیه 64 آمده است.
در این آیات آمده موسی به همراهش میگوید: ما یک جایی باید برویم که دو تا دریا به هم دیگر میرسند، وقتی که جلوتر رفتند گفت غذایمان را بیاور بخوریم. شاگرد موسی گفت من ماهی را فراموش کردم بیاورم و این شیطان است که باعث می شود انسان چیزی را فراموش کند. . اینجا محلی است که قرار می شود موسی با خضر ملاقات کند.(اگرچه قرآن اسمی از خضر نیاورده است و میگوید یک بنده ای از بندگان ما که رحمی به او کردیم و علم لدنی به او دادیم ( . شما در اینجا می بینید موسی متوجه می شود که قوانین نسبی است و خضر تبدیل می شود به یک، "خدا- انسان" زیرا خضر صادرکننده قانون است پس خدا- انسان است. اینجاست که ملاقات بین مذهب آپولونی با مذهب دیونیزوسی رخ می دهد.
البته ذکر این نکته ضروری است که مذهب مسیحیت هم بعد به مذهب آپولونی تبدیل شد. به رغم اینکه مسیح خودش یک دیونیزوس بود،سازمان مذهبی چند قرن بعد به کلیسایی مردانه و آپولونی تبدیل شد و مذهب دیونیزوسی در مسیحیت تبدیل به یک مذهب زیرزمینی شد که گنوستیسیسمی (Gnosticism)که یونگ به آن علاقه داشت قرائت دیونیزوسی مسیحیت بود. در زمان مولانا هم مذهب فقها ، مذهب آپولونی بوده و مولانا در نیمه اول زندگی اش در یک چارچوب آپولونی رشد می کند و بعد از ملاقات با شمس وجه دیونیزوسی مذهب را پیدا می کند. در واقع خضر درون مولانا بالا میآید. می شود اینطور گفت که مولانا چون موسی و شمس هم مثل خضر که در این ملاقات زمینه ساز تحول مولانا می شود هستند که موسای قانونمند فقاهتی درون مولانا با خضر درون مولانا ملاقات می کند

دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک

wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
moms sex stories free adult erotic stories online free adult bondage pictures stories
pregnancy medications go how to end pregnancy
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
free rx coupons go discount prescription drug cards
pet prescription discount card off coupon pet prescription discount card
free online coupons read walgreens printing coupons
online walgreens photo coupons walgreens prints coupons coupons for prescription medications
ciprofloxacin read clomid 25mg
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
phone logging software all call history find history on phone
neurontin pill gabapentin pill imitrex 50mg
valtrex 1g priligy 60mg ciprofloxacin 750mg
abortion pro life read facts about abortions
lilly coupons for cialis link printable coupons for cialis
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
free cialis samples coupon open cialis coupon free
drug coupon card click cialis coupon code
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
internet drug coupons cialis prescription coupon canada drug pharmacy coupon
transfer prescription coupon prescription savings card coupons for cialis
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
evista tabletas link revista hola
adalat sony adalat cr adalat crono
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
concor mazsoft.com concor cor
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
coupon for prescription read discounts on prescriptions
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
herbal abortion pill how much is an abortion pill how to have an abortion pill
abortion pill methods pill abortion abortion pill pictures
cialis coupons from lilly coupons cialis coupons for prescriptions
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
voucher free price of strattera strattera without prescription
post abortion pill misoprostol abortion abortion pill clinics in md
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
abortion pill online abortion clinics in houston tx abortion pill video
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
viagra koupit blog.zycon.com viagra
prescription coupon cialis coupon card cialis coupon
printable cialis coupon cialis free sample coupons prescriptions coupons
abortion pill prices abortion pill abortion price
methods of abortion pill how late can you get an abortion pill types of abortion pill
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
amoxicilline amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
pro abortion where to get an abortion pill abortion pill is wrong
average cost of abortion abortion pill facts abortion pill articles
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
discount pharmacy card viagra coupons and discounts medication coupon
vermox sirup vermox spc vermox spc
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
cialis trial coupon magicalthreads.com discount coupons for cialis
2015 cialis coupon free discount prescription cards drug coupons
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
naltrexone injection for opiate addiction news.hostnetindia.com naltrexone side effects a comprehensive view
does naltrexone work click naltrexone implant locations
50 mg naltrexone zygonie.com ldn low dose naltrexone
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
what does naltrexone do link ldm medicine
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
memantin rezeptfrei producentgastritis.site memantin 85
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit
 
رعنا
1394/07/30
0
0
دقیقا مثل همون روند اجتماعی شدن و فردیتی که یونگ اشاره میکنه و از طرفی حتی کلبرگ هم مثال این رو میاره . البته تو کتاب انسان ،فلسفه و عرفانتون هم به این اشاره شده که باید اول مرحله تسلیم طی بشه تا در نهایت به اون مذهب شخصی برسیم . میخوام بگم که خوب اولا اینکه این روند آیا میتونه رشدش سریع تر باشه ؟ مثلا به میانسالی نمونه شکل گیری روند فردیت چونکه روند انتقال اطلاعات هم خیلی فرق کرده و سریع تر شده . دوما اینکه اصلا میتونیم بگذریم یهو از این مراحل و از همون اول صرف مهرورزی رو به کودک یاد بدیم ؟ آیا اشتباه خواهد بود که آداب مذهبی رو آموزش ندیم ؟ که خوب بالطبع با انتظارات جامعه و حداقل محیط رسمی متفاوت خواهد بود . یا نه اگر بیایم بر طبق آداب مرسوم بریم جلو باز این تعارض پیش بیاد که خیلی از افراد نسل الان خودشون مقید به آداب مرسوم نیستن باز بیان به بچه آموزش بدن اینجاهم الگو و رفتار والدین و رفتار متفاوت خواهد بود ........
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
mom sex stories open adult xxx stories
sex education stories adult illustrated stories malayalam pdf sex stories
married men that cheat women that cheat with married men reasons why husband cheat
i want an affair go affair dating sites
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
phone logging software phone history search find history on phone
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
diflucan 50mg go zithromax
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
prescription savings cards free grocery coupons free printable coupons
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
can i take azithromycin before surgery go can i take azithromycin before surgery
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prices cialis lipseysguns.com generic cialis coupons
coupons cialis prescription transfer coupon cialis coupon
naproxen naproxen kruidvat naproxennatrium
losartan losartan jubilant losartan
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
renova renova companhia renovar carteira de motorista
quetiapine overdose management quetiapine dosage quetiapine sandoz 300mg
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
d&c abortion pictures of abortion is there an abortion pill
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cialis 100 mg cialis 5 mg cialis 5 mg
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
thyrax kopen thyrax kopen thyrax euthyrox
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
types of abortion pill abortion pill methods facts about abortion pill
vermox cena vermox prodej vermox alkohol
vermox vermox prospect vermox
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
transfer prescription coupon cialis coupon card cialis coupons free
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
clomid cycle eblogin.com clomid proviron
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
viagra wiki viagra viagra prodej
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
cialis coupon codes discount coupon for cialis new prescription coupon
abortion pill services cost of abortions pill abortion
vermox spc vermox vermox prodej
abortion pill abortion pill process aspiration abortion
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
clomid testosterone yunaweddings.com clomid testosterone
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill side effects alternatives to abortion pill late term abortion pill
vermox doziranje vermox tablete nuspojave vermox
buy abortion pill how much is the abortion pill chemical abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicilline
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
prescription coupon card coupons for cialis printable coupons for prescription medications
late term abortion pill after abortion pill abortion pill laws
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
abortion stories regret how many weeks pregnant to have an abortion abortion shot
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
naltrexone implant alcohol how does ldn work naltrexone doctors
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
fexofenadin recept bhalsbrand.site fexofenadin side effects
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit
ایلیا
1394/08/04
0
0
ُسجاده نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
the unfaithful husband site my husband cheated on me
my husband cheated with a man go cheats
american sex stories sex stories com dog sex stories
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
women who cheat on their husbands read women cheat
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
clomiphene 25mg go amoxil pill
phone logging software all call history find history on phone
free manufacturer coupons drug coupon card discount card for pharmacy
revia 50mg open deltasone 40mg
levofloxacin pill temovate metronidazole 400mg
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
prices cialis open generic cialis coupons
augmentin vidal augmentin générique augmentin vidal
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
cipralex open ciprofloxacin
virelade open viread effets secondaires
risperdal reviews risperdal reviews risperdal yan etkileri
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
cosopt eye drops storage click cosopt spc
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
concordancia verbal concorrencia concorrencia perfeita
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
telfast antihistamine go telfast plus
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
printable cialis coupon cialis.com coupon free cialis coupons
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
rx prescription coupons discount coupons for prescription medications prescription drugs coupons
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
cialis manufacturer coupon 2016 free coupon for cialis lilly cialis coupons
aspiration abortion arborawning.com anti abortion pill
cialis recenze cialis a alkohol cialis
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
cost for an abortion abortion pill information abortion pill online
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
free abortion pill abortion pills cost late term abortion pill clinics
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
types of abortion pill how much does abortion pill cost partial birth abortion
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
cost for an abortion third trimester abortion pill spontaneous abortion pill
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
cialis coupon codes cialis free sample coupons new prescription coupon
vermox spc truonggiang.net vermox
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
abortions facts rubinetteriemariani.it abortion pill articles
cialis nedir cialis cialis tablet
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
cialis discount coupons online prescription discount coupon cialis coupons and discounts
how much is an abortion pill lakeerengallery.com how does abortion pill work
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
online cialis coupons coupons for cialis 2016 prescription discount coupons
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
abortion chicago early abortion abortion legal
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
prescription transfer coupon cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
does naltrexone block tramadol open low dose naltrexone depression
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
does naltrexone work click naltrexone implant locations
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
naltrexone and pregnancy naltrexone alcohol dependence naltrexone cost without insurance
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
سرگلزایی
1394/08/05
1
0
سلام رعنای عزیز. در بخش دوم همین مصاحبه به سوال شما جواب داده ام.
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
why most women cheat click wives that cheat
women cheat husband why are women unfaithful wife cheat story
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
pharmacy direct coupon mailkoba.ru rx drug coupons
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
discount rx pharmacy link free pharmacy card
wifes that cheat how can people cheat i cheated on my husband
sildenafil citrate pill link avodart
prescription drug discount card viagra online coupon transfer prescription coupon
rite aid in store coupons living rich with coupons rite aid rite aid gift card selection
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
levitra 20mg williamgonzalez.me valacyclovir 0.5g
abortion pro life read facts about abortions
free coupon for viagra prescriptions coupons viagra prescription coupon
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
inderal generico site inderal comprar
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
allosaurus bvandam.com allow
apranax et alcool apranax migraine apranax
viagra generic viagra side effects viagra side effects
free cialis coupons click cialis manufacturer coupon 2016
singulair 5 mg open singulair montelukast
cialis online coupon go cialis.com coupons
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
buscopan 10 mg buscopan preis buscopan dosierung
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
kamagra gel kamagra kamagra gold
printable coupons sites alpinipedrengo.com coupon sites
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
abortion pill methods ismp.org abortion pill pictures
viagra wirkung viagra ersatz viagra kaufen
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka losartan jubilant
sirdalud 6mg sirdalud alkohol sirdalud alkohol
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
viagra karensmith.us viagra wiki
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
vermox delovanje vermox brez recepta vermox cena
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
coupons for cialis 2016 free printable cialis coupons coupon prescription
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
amoxicilline amoxicillin amoxicillin 1000 mg
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
discount prescriptions coupons coupons for prescriptions prescriptions coupons
coupons for cialis 2016 coupons cialis cialis coupon card
free abortion pill pureheartvision.org late term abortion pill clinics
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
abortions cost ismp.org what is abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
types of abortion pill abortion pill methods facts about abortion pill
lamisil lamisil comprimidos lamisil spray
abortion pill abortion pill services abortion procedure
duphaston duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
free cialis coupon 2016 cialis sample coupon coupons for prescription drugs
cialis nedir cialis cialis tablet
post abortion pill how much are abortions medication abortion pill
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
average cost of abortion abortions facts abortion pill articles
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
prescription transfer coupon abcomke.sk cialis coupons from lilly
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
c naltrexone site low dose naltrexone alcohol
ldn homepage link naltrexone canada
naltrexone injection for opiate addiction naltrexone and multiple sclerosis naltrexone side effects a comprehensive view
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
alcohol detox how long does naloxone block does naltrexone stop cravings
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
does naltrexone work ldn 3mg naltrexone implant locations
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
how long does it take for naltrexone to work naltrexone use medication naltrexone
lidocain fungsi lidocain fachinformation lidocain ohrentropfen
olanzapin 02 olanzapin ilac olanzapin lilly
fexofenadin recept fexofenadin inhaltsstoffe fexofenadin side effects
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs