امروز :
مقالات
بازخوانی داستان ضحاک : واژه های فریبکار
1394/12/25 - 10:41
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی
بازخوانی داستان ضحاک: واژه های فریبکار

رابین روبرتسون در کتاب "راهنمای مقدماتی روانشناسی یونگی" ، "کهن الگو" را "داستان های تکرار شونده" تعریف می کند. از دیدگاه روانشناسی آرکی تایپی (کهن الگویی) در داستان های متعدد و متکثر جهان می توان مایه های مشترک و تکرار شونده (موتیف) یافت  گرچه در این ایده، مایه ای از "جبر اندیشی" وجود دارد اما تنها با دانستن جبرها و قواعد هستی است که ما به حق انتخاب و اختیار واقعی خود واقف می گردیم. اختیاری که بدون آگاهی از جبرها و محدودیت ها باشد یک اختیار تخیلی و توهمی است، همچون تخیل پرواز در کسی که به قواعد فیزیک و مکانیک همچون جاذبه زمین، اصطکاک و قوانین آئرودینامیک ناآگاه باشد.
اسطوره ها (Myths) همان کهن الگوها یا جان مایه های داستان های زندگی هستند و ما با مرور آنها می توانیم نگاهی عمیق تر به مسائل روزمره مان داشته باشیم.
یکی از این اسطوره ها در فرهنگ پارسی، افسانه ضحاک است. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه به تفصیل ماجرای پادشاهی ضحاک را شرح می دهد. قبلا در یادداشت دیگری با نام : "ارمایل و گرمایل: نه سیخ بسوزد، نه کباب" بخش دیگری از این داستان را شرح داده بودم که می توانید آن را در آرشیو سایت بیابید. در این یادداشت به جنبه دیگری از این افسانه ی پرعبرت می پردازم.

۱- واژه ضحاک معرب اژی دهاک است. از آنجا که دو مار بزرگ (اژدها) بر شانه های ضحاک روئیده بودند لقب شایسته این پادشاه همان اژی دهاک بود که به معنای "صاحب مارها" است اما انتقال این واژه به زبان عربی آن را تبدیل به ضحاک کرده است که به معنای "خنده رو" است. آیا این تبدیل در درون خود نوعی تطهیر را حمل نمی کند؟ معرب شدن واژه زمینه را برای فریب اذهان فراهم کرده است و حاکمی که علی القاعده باید نام اژدها بر خود داشته باشد به خندان بودن چهره مشهور می گردد! در زمانه ای حکیم توس به کنایه به این "فریبکاری زبانی" اشاره می کند که زبان عربی بر ایران تسلط کامل دارد. آیا فردوسی در این داستان اشاره ای ظریف به "سلطه زبانی" ندارد؟ واژه ها می توانند ابزار سلطه باشند، چنان که "میشل فوکو" فیلسوف فرانسوی می گوید: "زبان، سلطه است!"
واژه ها همانطور که می توانند ابزار انتقال پیام باشند می توانند ذهن را بفریبند و اطلاعات غلط مخابره کنند. وقتی زنی را "آهو خانم" می نامند شما بی اختیار تصور می کنید که آن زن چشمان درشتی دارد در حال که اگر او را "گیسو" بنامند شما بلافاصله دچار این تخیل می شوید که این زن گیسوان بلندی دارد!
یکی از اولین اقدامات نظام های سلطه گر ابداع واژه هاست، واژه هایی که در ذهن شنوندگان تصویری واژگونه از پادشاه اژدهاوش خلق کنند.

۲- ضحاک عرب است اما "هزار سال" بر ایران استیلا می یابد چرا که "بزرگان ایران" او را برای پادشاهی ایران دعوت کرده اند! سرداران ایرانی چون از زمامداری جمشید که هفتصد سال به درازا کشیده است خسته شده اند به سراغ ضحاک رفته اند و به او برای سرنگونی جمشید یاری داده اند!
این داستان در عین حال که اشاره به پیروزی اعراب بر ساسانیان دارد یک الگوی تکرار شونده را نیز به ذهن متبادر می کند:
"از چاله در آمدن و به چاه فرو افتادن!"
یکایک از ایران برآمد سپاه
سوی "تازیان" برگرفتند راه
سواران ایران همه شاه جوی
نهادند یکسر به ضحاک روی
به شاهی بر او آفرین خواندند
ورا شاه ایران زمین خواندند
"کی اژدهافش" بیامد چو باد
به ایران زمین تاج بر سر نهاد

۳- در زمانه ضحاک چه بر سر ایرانیان می آید؟ تنبلی و خرافه پرستی! خواهران جمشید (کنایه از ملت ایران) را به خانه ضحاک می برند، ضحاک به آنها تنبلی و جادو پرستی می آموزد:
دو پاکیزه از خانه جم شید
برون آوریدند لرزان چو بید
که جمشید را هر دو خواهر بدند
سر بانوان را چون افسر بدند
ز پوشیده رویان یکی شهرناز
دگر ماهرویی به نام ارنواز
به ایوان ضحاک بردندشان
بدان اژدهافش سپردندشان
بپروندشان از ره بدخوئی
بیاموختشان "تنبل و جادوئی"

بلای دیگری که ضحاک بر سر مردم ایران می آورد این است که هر شب دو مرد جوان را می کشد و مغز آنها را خوراک مارهای رسته بر شانه هایش می کند. اشاره فردوسی به "مغز" اشاره جالبی است. مارهایی که از بوسه ابلیس بر شانه های ضحاک روییده اند تنها خوراک شان "مغز مردان جوان" است. آیا اشاره فردوسی این نیست که نظام حکومتی ضحاک "اندیشه سلحشوری" را نابود می کرد؟

چنان بد که هر شب دو مرد جوان
چه کهتر چه از تخمه پهلوان
بکشتی و مغزش برون آختی
مر آن اژدها را خورش ساختی

۴- ضحاک خواب می بیند که سه پهلوان وارد کاخ او می شوند، او را با گرز گران می کوبند و به زنجیر می کشند و به خفت و خواری به چاهی در کوه دماوند می اندازند. ضحاک با شهرناز و ارنواز که اکنون هم بستر او هستند کابوسش را در میان می گذارد و با تعبیر موبدان در می یابد که یکی از مردانی که مغز او خوراک مارهایش شده است به نام "آبتین" پسری داشته بنام "فریدون". فرانک،همسر آبتین و مادر فریدون داستان ظلم ضحاک را برای پسر گفته است و کینه او را در دل پسر کاشته، روزی فریدون تخت ضحاک را واژگون خواهد کرد. ضحاک به فکر می افتد که اقدام به تبلیغات گسترده کند، از همه ملت امضا بگیرد که از او هیچ ظلمی سر نزده است! قرار است همه صف بکشند و گواهی دهند که ضحاک عادل و دادگر است! جالب است که تا زمانی که کاوه آهنگر فریاد برمی آورد و گواهی عدل و داد شاه را پاره می کند و بر زمین می ریزد بسیاری از ایرانیان ترسو گواهی را امضا می کنند:

یکی محضر اکنون بباید نبشت
که جز تخم نیکی سپهبد نکشت!
نگوید سخن جز همه راستی
نخواهد بداد اندرون کاستی
ز بیم سپهبد همه راستان
بدان کار گشتند همداستان
در آن محضر اژدها ناگزیز
گواهی نوشتند برنا و پیر

۵- کاوه آهنگر به پیش می افتد و آهنگران در پی او، چرم بر سر نیزه می کنند و پرچم قیام بر می افرازند. فریدون و برادرانش کیانوش و شادکام به این جنبش می پیوندند و سپاهی فراهم می آید. سپاه از "اروند رود" عبور می کند و به "پایتخت ضحاک" روی می آورد. پایتخت ضحاک کجاست؟ بیت المقدس! فردوسی حکیم باز به فریبکاری واژه ها اشاره می کند، خانه ناپاکی را بیت المقدس نام گذاشته اند، ضحاک هاله ای از تقدس به دور خود کشیده است! 
به خشکی رسیدند سر کینه جوی
به "بیت المقدس" نهادند روی
به تازی زبان خانه پاک خوان
برآورد ایوان ضحاک دان

افسانه ضحاک مار به دوش و کاوه آهنگر پر از نکته های ظریف و اشارات نهانی است که گفتگو درباره آنها در یک مقاله نمی گنجد بلکه نیاز به نوشتن کتابی دارد اما آنچه مراد من در این یادداشت است بازخوانی داستانی است که در زندگی جمعی ما تکرار می شود: یک نکته از این معنی، گفتیم و همین باشد!

دکتر محمدرضا سرگلزایی
 
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
prescription savings cards go free printable coupons
free discount prescription cards factus.dk free coupon for viagra
prescription savings cards factus.dk 2016 viagra coupon
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
cialis dose vs cialis dosage size
free cialis samples coupon link cialis coupon free
cialis coupon lilly prescription coupon card prescription savings card
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
internet drug coupons cialis prescription coupon canada drug pharmacy coupon
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
losartan losartan jubilant losartan
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
adalate adalat oros adalat compendium
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
atenolol doziranje atenolol lijek atenolol forum
cosopt eye drops storage click cosopt spc
propranolol halmed propranolol je propranolol lek
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
abortion photos read abortion at 16 weeks
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
cialis coupons from manufacturer cialis coupons from lilly cialis discount coupon
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
discount coupons for prescriptions cialis free coupon prescription coupons
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
metformin overdose tymejczyk.com metformin hcl
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
best online coupons sites free online coupons free coupon site
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
vermox cena vermox vermox spc
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
vermox vermox mikor hat vermox
cialis.com coupons supermaxsat.com online cialis coupons
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
lamisil lamisil cream lamisil spray
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
metoprolol medicin metoprolol metoprolol
acetazolamide spc acetazolamide acetazolamide spc
coupon cialis cialis sample coupon cialis coupons from manufacturer
2015 cialis coupon discount coupons for cialis free cialis coupon 2016
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
viagra koupit blog.zycon.com viagra
abortion pill prices abortion pill abortion price
information about abortion pill against abortion pill abortion pill facts
priligy thailand priligy 60 mg priligy kokemuksia
neurontin diskuze neurontin neurontin 100 mg
acetazolamide spc acetazolamide acetazolamide spc
flagyl suspension flagyl suspension flagyl jarabe
how does abortion pill work abortion pill information early abortion pill options
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
free cialis coupon 2016 cialis sample coupon coupons for prescription drugs
viagra torta website-knowledge.com viagra pret
clomid testosterone clomid tapasztalatok clomid cycle
post abortion pill how much are abortions medication abortion pill
free cialis coupon 2016 ouralfreton.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
naltrexone alternatives ldn drug naltrexone in the treatment of alcohol dependence
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
revia uses read naltrexone compound
naltrexone pain management pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone and heroin
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
naltrexone addiction click low dose naltrexone ulcerative colitis
low dose naltrexone psoriatic arthritis site ldn low dose
neltraxone ldn low dose naltrexone natroxone
naltrexone and pregnancy naltrexone alcohol dependence naltrexone cost without insurance
saroten ekg saroten ulotka saroten benzo
nix 5 creme nix zu tun nix latin
 
مهرداد
1394/12/28
4
0
سلام آقای دکتر ,من اونقدر سواد ندارم تا بتونم در مورد قلم شما نظر بدم فقط میتونم بگم بسیار ظریف و آموزنده بود.سپاس
neurontin 400mg click propranolol 10mg
prescription savings cards free grocery coupons free printable coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and joint and muscle pain site lisinopril and joint and muscle pain
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
discount drug coupon site cialis.com coupons
cialis manufacturer coupon 2016 prescription coupon card cialis discount coupons
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
loperamide dosage loperamide 2mg loperamide 2mg
renova renova companhia renovar carteira de motorista
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
prescription discount coupons site free cialis coupon
alternatives to abortion types of abortion procedures abortion by pill
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
home abortion remedies when can you get an abortion partial birth abortion
buscopan 10 mg buscopan preis buscopan dosierung
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
cialis manufacturer coupon 2016 cialis manufacturer coupon lilly cialis coupons
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
abortion pill for abortion pill buy abortion pill
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
late term abortion pill clinics rubinetteriemariani.it abortion clinics in houston tx
voltaren krem nedir voltaren ampul voltaren krem fiyat
cialis prescription coupon new prescription coupon coupons cialis
cialis.com coupons transfer prescription coupon online cialis coupons
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
prescription transfer coupon destinations.com.pg prescription coupon
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
best coupons websites free couponing websites best grocery coupon sites
alternatives to abortion pill free abortions abortion pill prices
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil cream
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
cialis sample coupon free cialis coupon free cialis samples coupon
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
where can i buy low dose naltrexone centaurico.com vivitrol half life
naltrexone 25 mg link naltrexone and pregnancy
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
naltroxene link low dose naltraxone
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
naltrexone 50 mg link how naltrexone works
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit
روناک
1395/01/08
6
0
درد فردوسی درد امروز جامعه ست
revia 50mg sumatriptan deltasone 40mg
coupon for free viagra viagra free sample coupons prescription drugs discount cards
cialis coupon card cialis coupons from manufacturer free printable cialis coupons
lisinopril and hives lisinopriland.net lisinopril and hives
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
evista tabletas go revista hola
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
atenolol doziranje site atenolol forum
renova renova companhia renovar carteira de motorista
allosaurus bvandam.com allow
apranax et alcool apranax migraine apranax
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
alternatives to abortion types of abortion procedures abortion by pill
amoxicillin 500 mg adlerhohenems.com amoxicillin-rnp
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
abortion clinics in houston tx abortion pill definition cheap abortion pill clinics
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
herbal abortion pill how to have an abortion pill costs of abortion pill
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill complications how does abortion pill work what is abortion pill
thyrax kopen thyrax vervanger thyrax euthyrox
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
amoxicillin 500 mg angkortaxiservice.com amoxicilline
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
types of abortion pill abortion pill prices facts about abortion pill
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
how do abortion pill work after abortion pill having an abortion
prescription drugs coupons cialis trial coupon manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pill abortions cost abortion procedure
clomid cycle clomid proviron pct clomid proviron
abortion pill is murder the cost of abortion the cost of abortion
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
how does an abortion pill work teenage abortion pill early abortion pill
viagra wiki viagra prodej viagra prodej
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
lamisil para que sirve blog.bjorback.com lamisil comprimidos
viagra torta website-knowledge.com viagra pret
abortion pill pros and cons natural abortion pill types of abortion pill
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil cream
free cialis coupon 2016 ouralfreton.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
cialis 100 mg cialis nedir cialis tablet
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
neurontin gabapentin tymejczyk.com neurontin alkohol
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
ldn and ulcerative colitis partickcurlingclub.co.uk neltrexone
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
buprenorphine detox site.cegep-rimouski.qc.ca opiate implant
naltrexone uk naltrexone dosage range drug naltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
naltroxene link low dose naltraxone
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
naltrexone implant alcohol house.raupes.net naltrexone doctors
وحید سلیمانی
1395/07/10
0
0
سلام شاهنامه یک نکته جالب دارد و آنهم اینکه با حمله اعراب شروع و با حمله اعراب تمام می شود .این شاید ظریفنرین نکته این اثر بزرگ باشد.
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
prescription coupons discount prescription coupons discount coupons for cialis
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
coupons for cialis 2016 free cialis samples coupon prescriptions coupons
endep 25 and alcohol endep 10 endep medication australia
herbal abortion pill free abortion pill how to have an abortion pill
viagra damske.com viagra ersatz
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
abortion pill stories cons of abortion pill cost of abortion pill
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
ibuprofen 600 ibuprofen 800 ibuprofen spc
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
vermox cena blog.idilbaby.com vermox spc
free abortion pill facts about abortion pill late term abortion pill clinics
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
post abortion pill misoprostol abortion abortion pill clinics in md
voltaren krem nedir choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
clomid tapasztalatok peider.dk clomid tapasztalatok
vermox spc vermox prodej vermox
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
neurontin cena neurontin 400 neurontin 100 mg
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
acetazolamide spc blog.bjorback.com acetazolamide spc
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
abortion pill side effects alternatives to abortion pill late term abortion pill
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
abortions facts cons of abortion pill abortion pill articles
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
viagra coupon codes discount coupons for viagra drug coupon list
diagnostic dilation and curettage abortion doctors first pregnant
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
back alley abortion stories pregnant weeks abortion houston
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
how long will naltrexone block opiates naloxone naltrexone naltrexone moa
naltrexone uses click generic naltrexone
naltrexone addiction naltrexone hcl 4.5 mg low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone studies site order low dose naltrexone online
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
naltrexone headache link shot to stop drinking