امروز :
مقالات
! ازدواج بد و طلاق خوب
1392/10/04 - 10:36
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايي

بر خلاف نظريات کليشه اي رايج در فضاي رسانه‌اي کشور نه ازدواج هميشه خوب است و نه طلاق هميشه بد. به هرحال در سنت و فرهنگ ما اين طوري گفته مي‌شود که ازدواج نصف دين را کامل مي‌کند، طلاق هم پايه‌هاي عرش خدا را مي‌لرزاند. خيلي از ازدواج‌ها هستند که روي سلامت جسماني، رواني و اجتماعي افراد اثر مفيد دارند. ولي بعضي از ازدواج‌ها هم روي سلامت جسماني، رواني و اجتماعي اثر مخرب دارند. همين گزاره در مورد طلاق نيز صحيح است. بنابراين هم ازدواج خوب داريم، هم ازدواج بد. هم طلاق خوب داريم، هم طلاق بد. برخلاف آن چيزي که در فرهنگ ما رايج هست، همه افراد را از نظر روان‌شناسي براي ازدواج مناسب نمي‌بينم. همان طور که هرکس براي هر شغلي مناسب نيست. مثلاً آدم گوشه گير و خجالتي به درد خبرنگار شدن نمي‌خورد. يک فردي که زود خسته مي‌شود، به درد پزشک شدن نمي‌خورد. همان طور بعضي افراد به درد ازدواج کردن نمي‌خورند. بنابراين توصيه ازدواج به صورت يک استاندارد زندگي و به عنوان يک مرحله ضروري رشد، براي همه افراد پيام غلطي است.
ادامه زندگي هميشه نشانه رضايت نيست
هميشه ادامه يک ازدواج و زندگي مشترک نشان دهنده رضايت زناشويي نيست. اينکه مثلاً در 40 سال پيش آمار طلاق ها از امروز کمتر بوده لزوماً به اين معنا نيست که ازدواج‌هاي آن موقع از ازدواج‌هاي الان موفق‌تر بوده است. پژوهشگران حوزه علوم خانواده به اين نتيجه رسيده اند که همبستگي آماري بين ثبات زناشويي و رضايت زناشويي وجود ندارد. به اين معني که بسياري از افرادي که به طلاق فکر نمي‌کنند نه به اين علت است که از زندگي زناشويي خود راضي هستند، بلکه به اين علت است که تصور زندگي بهتري را براي بعد از طلاق ندارند. مثلاً در يک محيط روستايي زني که طلاق مي‌گيرد چطور مي‌خواهد بعد از آن زندگي کند؟ چون فرصتي براي ازدواجش مهيا نيست، با همين اوضاع مي‌سوزد و‌ مي‌سازد. بنابراين لزوماً وقتي آمار طلاق بالا مي‌رود نمي‌توانيم بگوييم که وضع خيلي خراب است و يا آن موقع که آمار طلاق پايين تر بود وضع خيلي بهتر بود.
طلاق هاي مثبت
بر اساس پژوهش‌هاي ذکر شده، هر چه افراد ظرفيت رشد بيشتر و توقع زندگي بهتري داشته باشند، ثبات زناشويي کاهش و آمار طلاق افزايش مي‌يابد. يکي از علل افزايش طلاق، افزايش استقلال مالي و اجتماعي زنان است. چنين افزايشي در آمار طلاق شايد يک سير مثبت باشد. زيرا نشان مي‌دهد تعداد زناني که به اجبار و به دليل نياز به حمايت در زندگي زناشويي مي‌مانند کاهش يافته است. به نظر من هر وقت که افزايش آمار طلاق به دليل افزايش استقلال مالي زنان باشد، مثبت است. يعني يک زن ديگر صرفاً به عنوان يک سايه بالاسر با يک مرد زندگي نمي‌کند. زني است که مي‌تواند روي پاي خودش بايستد. مي‌تواند خودش را اداره کند. پس اگر با مردي زندگي مي‌کند به خاطر روابط فکري و احساسي است که با آن فرد دارد. بنابراين مي‌توانيم «طلاق‌هاي مثبت» هم داشته باشيم. همه طلاق‌ها منفي نيستند. اينکه درکدام يک از طبقات اجتماعي طلاق بيشتر اتفاق مي‌افتد نيز نيازمند پژوهش است، ولي مطمئناً در طبقات بالاي اجتماعي و اقتصادي مهمترين علت آن کاهش نياز مالي زن به مرد است.
زندگي به روش انيشتن
يکي ديگر از علل مثبت بالا رفتن آمار طلاق افزايش پويايي رواني افراد يا خلاقيت افراد است. وقتي که افراد پويايي رواني‌شان افزايش پيدا مي‌کند از وضعيت ايستايي و استاتيک خارج مي‌شوند. با گذشت زمان هم سليقه‌ها و هم عقيده‌هايشان تغيير مي‌کند. بنابراين دو نفرکه زندگي رواني پويايي داشته باشند، در طول ده سال تغييرات گسترده‌اي را از نظر ارزش‌ها، اميال و سبک زندگي تجربه مي‌کنند. اينکه زن و شوهري ده سال همسران مناسبي براي هم بودند به اين معني نيست که حالا هم همسران مناسبي براي هم هستند. بنابراين ايستايي رواني که معادل با کندي رشد رواني است مي‌تواند باعث افزايش ثبات زناشويي شود و پويايي رواني که معادل با سرعت رشد رواني است ممکن است باعث کاهش ثبات زناشويي شود. همين طور که در زندگي بسياري از نوابغ مثل آلبرت انيشتن مي‌بينيم که ثبات زناشويي آن‌ها بسيار پايين بوده است. آدمي مثل او آن قدر نگرش‌ها، سليقه‌ها، عقيده‌ها و ذائقه‌هايش متغيير است که براي همسرش ديگر نمي‌تواند همان آدم چند سال پيش باشد.
بازار آزاد فرهنگي
اما علل ديگري هم وجود دارد که منجر به رشد طلاق از نوع منفي مي‌شود. طلاقي که نه نشان دهنده توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است و نه نشان دهنده پويايي رواني افراد. بلکه نشان دهنده ناتواني افراد در برقراري و حفظ يک رابطه متعهدانه است. من علت رشد طلاق از اين نوع را نامناسب بودن نهادهاي تربيتي مي‌دانم. مثل آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهادهاي تبليغات مذهبي. بچه‌هاي ما متناسب با نياز زمانه تربيت نمي‌شوند. در چند ده سال اخير دنيا به سرعت تغيير کرده است. نيازهاي مردم هم به همين نسبت تغييرکرده. توسعه وسايل ارتباط جمعي منجر به پديده جهاني شدن(globalization) شده است. در نتيجه ارزش‌ها و سنت‌هاي منطقه‌اي و محلي پاسخگوي نگرش‌هاي جديد و نيازهاي جديد نيست. همان طور که در تجارت قانون عرضه و تقاضا وجود دارد، در تجارت فرهنگي و اجتماعي هم قانون عرضه و تقاضا وجود دارد. اگر بخواهيم رشد اقتصادي داشته باشيم، بايد بازار اقتصادي داشته باشيم و اگر زياد بازار را کنترل کنيم اقتصاد دچار رکود مي‌شود. در عرصه فرهنگ هم اگر بخواهيم رشد فرهنگي داشته باشيم، بايد بازار آزاد فرهنگي داشته باشيم که ترازوي عرضه و تقاضا آن را تأمين مي کند.
تک صدايي‌ فرهنگي
اما به دليل دولتي شدن آموزش و پرورش، سازمان هاي فرهنگي و رسانه‌ها در جامعه ما نهادهاي فرهنگي و تربيتي نتوانستند مطابق با تغييرات رخ داده در اجتماع رشد کنند. در نتيجه سيستم تربيتي رسمي کشور گفتماني را ارائه مي‌دهد که از زندگي روزمره مردم منتزع و جداست و در يک فضاي غيرواقعي و انتزاعي مشغول به منولوگ و تک صدايي‌ است. بنابراين جوانان در شرايطي به سمت ازدواج مي‌روند که مجهز به ابزارهاي مورد نياز براي ارتباط و تفاهم نيستند. با نقد، گفتگو و مذاکره آشنايي ندارند. درخانواده از بالا به پايين با آن‌ها صحبت مي‌شود. در مدرسه و عرصه شغلي و خدمت نظام وظيفه از بالا به پايين با آن‌ها صحبت مي‌شود. همه جا از آنها چَشم مي‌خواهند. چنين فردي نه نقد ياد مي‌گيرد و نه گفتگو و مذاکره. بنابراين ديدگاه‌هاي واقع بينانه در زمينه مسائل زندگي اعم از مسائل ارتباطي شغلي و مالي ندارد. در واقع سيستم تربيتي آن‌ها را براي فضاي غيرواقعي آماده مي‌کند. و طبيعي است که آن‌ها در فضاي واقعي مهارت‌هاي لازم زندگي را ندارند. کلاس‌هاي ويتريني و فرمايشي مهارت‌هاي زندگي هم تبعاً جايگزين‌هاي کارآمدي براي يک سيستم تربيتي و پژوهش مدار و مهارت محور نيست. در چنين جامعه‌اي مردم تمايل دارند با مخاطبشان از بالا به پايين حرف بزنند. نمود بيروني اين تمايل به صورت افزايش تنازع و خشونت خود را نشان مي‌دهد. چقدر رانندگي ما خشن است. همه هميشه حق تقدم را براي خود مي‌دانند.
روش سنتي تحقيق براي ازدواج ناکارآمد است
بحث پويايي و استقلال اقتصادي و اجتماعي را مطرح کردم که بگويم افزايش آمار طلاق مي تواند جنبه‌هاي مثبتي هم داشته باشد. اين جنبه اصلاً در رسانه‌هاي ما مورد توجه قرار نمي‌گيرد. يعني به عنوان يک گزاره بديهي فرض شده که هر وقت آمار طلاق بالا مي‌رود بد است. من مي‌خواهم به اين جنبه توجه بدهم که نه، لزوماً هر وقت آمار طلاق افزايش پيدا مي‌کند بد نيست. بستگي دارد در چه فضايي طلاق بالا ‌برود.
اما اگر به طور خاص بخواهم روي جامعه خودمان صحبت کنم؛ اول اينکه علت اصلي طلاق در جامعه ما در اين است که ازدواج‌ها بسيار غيرکارشناسي است. برخاسته از شناخت‌هاي سطحي است. مشاوره قبل از ازدواج نه خيلي نهادينه شده، و نه براي همه طبقات اجتماع در دسترس است. افراد بر مبناي همان روش سنتي، که خانواده‌ها همديگر را مي‌ديدند، با هم ازدواج مي‌کنند. در حالي‌که در جامعه سنتي چند دهه قبل آن قدر جمعيت کم بود که خيلي راحت مي‌شد خلق‌ و خوي افراد را فهميد. اما در جامعه پيچيده الان، مردم ماسک‌هاي اجتماعي بيشتري دارند و به راحتي نمي‌شود آن‌ها را شناخت. اين روش سنتي تحقيق و بررسي کردن ريش سفيدها روش ناکارآمدي است. بايد نهادهاي مدرني جايگزين شوند. مثل نهاد مشاوره ي پيش از ازدواج که توسط متخصصين ارائه مي‌شود. اين براي مردم کاملاً جا نيفتاده است. درچند درصد ازسريال‌هاي تلويزيون که ازدواج اتفاق مي‌افتد صحبتي از مراجعه براي مشاوره پيش از ازدواج مي‌شود. بنابراين نه مردم که مورد نياز آن‌هاست ياد مي‌گيرند و نه اين يادگيري ها در دسترس آن‌هاست. به شکلي که با هزينه مناسب بتوان در اختيار همه قرار داد.
مهارت حل مسأله
وقتي افراد مهارت‌هاي زندگي را نمي‌آموزند و نمي‌توانند مسئله را حل کنند، در برخورد با مسئله از هم جدا مي‌شوند. حالا در دهه هاي قبل اساساً ازدواج چنان ضروري براي افراد در نظر گرفته مي‌شد و طلاق آنقدر قبيح بود که طبق همان ضرب المثل بايد با لباس سفيد به سراغ تشکيل خانواده مي رفتي و با کفن سفيد از خانواده بيرون مي آمدي. اين باعث مي‌شد که بسياري از افراد بسوزند و بسازند. امروزه چون نه ضرورت ازدواج آن قدر براي افراد قابل لمس است و نه طلاق آن قدر قبيح شمرده مي شود، وقتي طرفين مهارت حل مسئله و مهارت روابط مؤثر را نداشته باشند به سرعت به بن بست مي‌خورند و زود طلاق مي‌گيرند.
طلاق هاي عاطفي و اجتماعي
قطعاً تا زماني که طلاق عاطفي و اجتماعي اتفاق نيفتاده باشد، افراد به دادگاه نمي‌روند و طلاق رسمي انجام نمي‌شود. اما در مورد آمار دقيق اين طلاق ها بايد پژوهش شود. اگر در جهت رفع طلاق‌هاي عاطفي و اجتماعي قدم برداريم، مسلماً طلاق‌ هاي رسمي هم کاهش پيدا مي کند. اما ادامه زندگي با وجود طلاق عاطفي و اجتماعي سه علت عمده دارد. يکي نياز مالي و اجتماعي زن است. دومين علت که طبيعتاً شايد شايع‌ترين علت باشد، وجود بچه‌هاست. پدر و مادر نگران تأثير طلاق در زندگي بچه‌ها هستند. و سومين علت آن هم ترس از آن اَنگ اجتماعي طلاق است. اين موضوع به خصوص براي زن‌ها در جامعه ما خيلي سنگين است. اين سه ترس، يعني ترس از بازخورد اجتماعي، ترس از آينده بچه‌ها و ترس از ناتواني زن براي اداره زندگي، باعث مي‌شود که برخي از خانواده‌ها طلاق عاطفي بگيرند ولي طلاق قانوني نگيرند.
آسيب ديدگان طلاق
رسانه مي‌تواند برخورد ما با آسيب ديدگان طلاق را اصلاح کند. فضاي سالم رسانه اي همه چيز را سالم مي‌کند و بالعکس فضاي رسانه اي ناسالم همه چيز را ناسالم مي‌کند. من به عنوان يک روان پزشک در اثرگذاري بر تعداد زيادي از مراجعين ام ناتوان هستم. چون رسانه آنها را مريض کرده و فقط رسانه مي‌تواند آنها را سالم کند. حل مسائل يک جامعه پيشرفته نيازمند رسانه سالم است.
بايد بتوانيم حمايت جامعه را نسبت به اين افراد جلب کنيم. جامعه نبايد به آسيب ديدگان طلاق نگاه منفي داشته باشد. يکي از چيزهايي که مردم کمتر ياد دارند هم دردي و هم دلي کردن است. وقتي هم که مي‌خواهند هم دردي و هم دلي کنند، دخالت مي‌کنند، مزاحمت ايجاد مي‌کنند، فضولي مي‌کنند. يکي از چيزهايي که خيلي کم آموزش داده مي‌شود، مسأله حريم‌هاي فردي است. اين که کجا حريم شخصي من است و هيچ کس حق ندارند در آن سرک بکشد و کجا حريم عمومي است و هيچ کس حق ندارد بگويد اين براي من است و من دلم مي‌خواهد اين کار را بکنم. علت تبيين نشدنش اين است که ما هنوز تکليف خودمان را با زندگي سنتي‌مان روشن نکرديم. خيلي چيزها در يک جامعه حريم فردي است ولي در يک جامعه ديگر حريم فردي نيست. وقتي به افراد مي‌گويي هم دردي کن، اغلب به حريم فردي طرف تجاوز مي‌کنند که براي فرد مورد نظر آزار دهنده است.
موانع ازدواج مجدد خانم‌هاي مطلقه
عوامل زيادي مانع ازدواج مجدد خانم‌هاي مطلقه مي‌شوند. مهم ترين آنها نگاه منفي اي است که در جامعه راجع به طلاق وجود دارد و طلاق را يک فاجعه مي‌داند. در واقع کسي که طلاق گرفته به عنوان يک آدم ناموفق و شکست‌خورده معرفي مي‌شود. گفته مي شود اگر اين فرد سالم بود مي‌توانست زندگي‌اش را حفظ کند. بنابراين خانواده‌ها مي‌ترسند جوان شان با يک فرد طلاق گرفته ازدواج کند. در جامعه ما خيلي مهم است که مرد از زن بزرگتر باشد. تفاوت سني جواني که تازه مي‌خواهد ازدواج کند با خانمي که چند سال زندگي مشترک داشته و طلاق گرفته مانع ديگر است. به هرحال فرصت‌هاي ازدواج مجدد بعد از طلاق براي خانم‌ها فرصت خيلي مطلوبي نيست.
بچه هاي طلاق
پدر و مادري که طلاق گرفتند اگر آموزش درست نبينند با خشم و کينه نسبت به ازدواج قبلي خود زندگي مي‌کنند. اين خشم و کينه چه عمدي و چه غيرعمدي به بچه‌ها منتقل مي‌شود. بنابراين بچه‌ها نسبت به پدر يا مادرشان با خشم و کينه زندگي مي‌کنند. خيلي مهم است که وقتي طلاق انجام مي‌شود، پدر و مادرها آموزش هايي ببينند. تا بتوانند همان طور که از نظر اجتماعي پرونده ازدواج خود را مي‌بندند از نظر رواني هم پرونده ازدواج قبلي خود را ببندند. در اين صورت است که اين بار رواني به بچه ها انتقال پيدا نمي‌کند. نکته دوم آن که اگر رسانه‌هاي ما اين تصوير فاجعه‌آميز را از روي طلاق بردارند، بچه هاي طلاق نسبت به اينکه پدر و مادرش از هم جدا شده اند، از هم کلاسي ها و هم سالان خودش شرمنده نمي شود. بنابراين اين بار هم از روي بچه‌ها برداشته مي‌شود.
بهترين شيوه مديريت بچه‌ها بعد از طلاق شيوه مديريت مشترک است. يعني بچه نه صرفاً با مادر باشد و نه با پدر. بايد پدر و مادر بعد از طلاق هم چنان همکاري خودشان را راجع به مسائل بچه ها ادامه بدهند. بايد هر کدام بخشي از مسئوليت هاي بچه را بپذيرند. متأسفانه معمولاً اطرافيان هم باري از خشم و کينه را با خودشان حمل مي‌کنند و قطعاً اين بار رواني را به بچه‌ها انتقال مي‌دهند. البته همه را که نمي‌توانيم تحت پوشش آموزش بدهيم. اما حداقل اين است که زن و مردي که از هم جدا مي‌شوند را آموزش بدهيم. سه مرحله آموزش داريم. يکي مشاوره پيش از ازدواج، يکي ازدواج درماني و ديگري هم طلاق درماني. در يک حالت استاندارد افراد هم بايد قبل از ازدواج به متخصص مراجعه کنند، هم هر وقت در ازدواج مشکل دارند و هم وقتي طلاق مي‌گيرند. عمده ترين کار براي پيشگيري از طلاق فقط آموزش دادن مهارت‌هاي کافي است. آموزش هم بايد پژوهش مدار باشد. يعني آموزش بر مبناي سليقه‌ها و ذائقه‌ها و عقيده‌هاي شخصي نباشد


signs of a cheater site women looking to cheat
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
why i cheated on my husband why my husband cheated on me my husband cheated on me will he do it again
so your wife cheated click your wife cheated on you
wife cheated on me now what site married and wanting to cheat
i cheated on husband percent of women that cheat why women cheat on husbands
wives who cheat on husbands survivingediscovery.com why people cheat
sex stories older woman teenboy bollywood sex stories only preteens having sex stories
women cheat husband why are women unfaithful wife cheat story
adult baby stories adult baby stories the simpsons adult stories
sex education stories adult illustrated stories malayalam pdf sex stories
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
free online coupons click walgreens printing coupons
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
women will cheat cheaters My girlfriend cheated on me
cialis 10mg skoc.net zovirax
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
levofloxacin pill temovate metronidazole 400mg
cialis coupons 2015 mikemaloney.net prescription discount coupon
prescription savings cards link free printable coupons
prescription drug coupons viagra manufacturer coupon 2016 viagra free sample coupons
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
prices cialis lipseysguns.com generic cialis coupons
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
niacin ne demek niasinamid niasinamid
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
lithium ion battery go lithium ion battery
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
adalate adalate 10 mg adalat compendium
nexium spc click nexium spc
cialis cialis cvs coupon cialis 20mg
inderal generico inderal inderal comprar
metformin centauricom.com metformin
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
apranax et alcool speeddatingmixers.co.uk apranax
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
viagra generic viagra side effects viagra side effects
singulair 5 mg scottdangelo.com singulair montelukast
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
abortion photos abortion laws abortion at 16 weeks
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
extracelular estrace 2mg estrace
viagra online viagra uden recept viagra wiki
loette precio web-dev.dk loette precio
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
free cialis coupon cialis savings and coupons 2015 cialis coupon
printable discount coupons free online coupon codes online promo codes
risperdal forum risperdal forum risperdal
vermox prezzo vermox vermox
abortion pill complications how does abortion pill work what is abortion pill
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome naltrexone alcoholism medication naltrexone generic cost
abortion pill video cost of abortion pill non surgical abortion pill
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat
vermox suspenzija vermox vermox 100mg
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
amoxicillin 500 mg angkortaxiservice.com amoxicilline
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
vermox vermox prospect vermox
how do abortion pill work after abortion pill having an abortion
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
free cialis coupon 2016 prescriptions coupons prescriptions coupons
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
cialis sample coupon cialis savings and coupons cialis 2015 coupon
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
cialis prescription coupon discount coupon for cialis cialis coupons 2015
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
amoxicillin 1000 mg angkortaxiservice.com amoxicillin-rnp
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis online coupon discount prescriptions coupons free cialis coupon
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
discount pharmacy card free printable coupon medication coupon
cialis coupon codes pristineschool.com free cialis samples coupon
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
back alley abortion stories pregnant weeks abortion houston
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
prescription transfer coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
free prescription drug discount card coupons for cialis printable cialis coupon
coupons for cialis printable coupons for drugs free coupon for cialis
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
revia uses open naltrexone compound
naltrexone withdrawal symptoms click revia injection
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
how does ldn work read implant for drug addiction
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
what does naltrexone do peider.dk ldm medicine
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naktrexone click ldn therapy
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
memantin rezeptfrei memantin demens memantin 85
 
زنگنه
1393/06/20
20
10
پس از خواندن مطلب شما ، مدرن و مدرنیته در ذهنم مجسم شد- جامعه ما یک جامعه سنتی با تجهیزات مدرن است ، متخصصین مشاوری که خود دیدگاههای سنتی دارند چطور میتوانند درست مشاوره بدهند یا بعضی از روانپزشکان با دیدگاه افراطی مذهبی که به قضاوت بیمارانشان میپردازند
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
how do you treat chlamydia what are the symptoms of chlamydia std pictures and symptoms
spyware android turbofish.com spyware for phone
i had an abortion read pregnant pregnant pregnant
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
why married men cheat on their wives read cheat husband
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
free readable adult stories go bart simpson adult stories
wife cheated when married men cheat married men who cheat with men
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
prednisolone 40mg open inderal 10mg
diflucan 50mg open zithromax
proscar pill albuterol (salbutamol) valacyclovir
sildenafil citrate site cialis 10mg
prescription savings cards prescription transfer coupon 2016 viagra coupon
prescription coupon read drug prescription card
viagra coupon link free prescription drug discount card
free prescription drug cards viagra coupon discount prescription coupons
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
printable viagra coupon link prescription drugs coupons
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
viagra coupons from manufacturer modelosguayaquil.com drug coupon
can i take azithromycin before surgery canitake.net can i take azithromycin before surgery
prices cialis open generic cialis coupons
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
cialis coupons and discounts coupon for prescription prescription discounts cards
cipro site ciprinol
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
adalate adalate 10 mg adalat compendium
cosopt eye drops storage link cosopt spc
seroquel 25 mg seroquel tablete seroquel xr
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
procyclidine mental health read procyclidine mental health
bimatoprost hair growth go bimatoprost sr
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
coupon for prescription rx coupons printable discounts on prescriptions
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
cialis discount coupons cialis coupon card coupon prescription
viagra karensmith.us viagra wiki
printable coupons for cialis edenvalleykent.org cialis sample coupon
prescription drugs coupons printable coupons for cialis cialis 2015 coupon
home abortion pill types of abortion pill abortion pill debate
abortion pill rights abortion pill clinics in houston medication abortion pill
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir amoxicilline
prescription drugs coupons cialis.com coupons manufacturer coupons for prescription drugs
cialis discount coupons coupons for cialis printable coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
abortion pill services cost of abortions pill abortion
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin 100 mg
abortion pill side effects alternatives to abortion pill late term abortion pill
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
vermox bez recepta vermox cijena vermox
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
amoxicillin 1000 mg amoxicillin nedir amoxicillin nedir
acetazolamide symptoms acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide blood brain barrier
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
neurontin gabapentin tymejczyk.com neurontin alkohol
cialis coupon codes pristineschool.com free cialis samples coupon
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
vermox vermox cijena vermox suspenzija
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
late abortion fractional dilation and curettage abortion symptoms
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
discount drug coupons coupons cialis drug prescription card
prescription transfer coupon cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
opioid antagonists for alcohol dependence lowdosenaltrexone naltrexone success rate
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
what does naltrexone feel like low dose naltrexone uses naltrexone canada
naltrexone hcl avonotakaronetwork.co.nz naltrexone low dose depression
50 mg naltrexone zygonie.com ldn low dose naltrexone
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
naltroxene link low dose naltraxone
trexone medication open how does naltrexone work
olanzapin 02 olanzapin 7 5 mg olanzapin lilly
نسرین رضایی خسروی
1393/07/12
1
2
سلام دکتر عزیز.از اینکه طلاق و ازدواج رو بادیدگاهی منطبق با جامعه ماوبسیار علمی ومتفاوت ،به ماارائه دادین خیلی تشکر میکنم.خیلی یاد گرفتم
open infidelity do all women cheat
dating a married man why do wife cheat open
i had an abortion read pregnant pregnant pregnant
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
married men who have affairs developersalley.com cheat
my husband cheated My boyfriend cheated on me percentage of women who cheat
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
free readable adult stories go bart simpson adult stories
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
cialis coupons 2015 mikemaloney.net prescription discount coupon
abortion pro life dog abortion facts about abortions
coupon for free viagra viagra free sample coupons prescription drugs discount cards
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
cialis dose of 25 mg cialis dosage provides cialis dosage for enlarged
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
prices cialis lipseysguns.com generic cialis coupons
coupon for cialis go cialis coupons from manufacturer
discount card for prescription drugs go prescription drugs coupon
internet drug coupons open canada drug pharmacy coupon
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cialis coupons and discounts read prescription discounts cards
lamisil cream cvs link lamisil cream singapore
champix vareniclin champix pfizer champix virkning
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
pro abortion arguments link how soon can you get an abortion
coupon for prescription rx coupons printable discounts on prescriptions
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
loette precio web-dev.dk loette precio
prescription coupons discount coupon for cialis discount prescriptions coupons
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston tablete za odgodu menstruacije
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
cialis recenze cialis a alkohol cialis
vermox prospect vermox pret vermox
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
vermox prezzo vermox vermox
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
cost for an abortion abortion pill law abortion pill online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
thyrax kopen thyrax kopen thyrax euthyrox
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
prescription transfer coupon coupons cialis discount coupon for cialis
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
cheap abortion pill abortion pill pros and cons cons of abortion pill
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
best coupons websites coupon code best grocery coupon sites
prescription coupon cialis coupons free cialis coupon codes
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
cialis 2015 coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
pro abortion where to get an abortion pill abortion pill is wrong
cialis 100 mg cialis nedir cialis tablet
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide blood brain barrier acetazolamide sivuvaikutukset
number of abortions per year pregnancy termination pill cost info on abortion
discount drug coupons coupons cialis drug prescription card
ldn 3mg link naltrexone for opiate addiction
naltrexone for ra mikemaloney.net naltrexone stories
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
what does naltrexone feel like go naltrexone canada
alcohol detox how long does naloxone block does naltrexone stop cravings
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
naltrexone implant alcohol link where can i buy low dose naltrexone
low dose naltrexone insomnia naltrexone prescription injectable naltrexone
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
vivitrol and alcohol charamin.com low dose naltrexone cancer
low dose naltrexone psoriatic arthritis site ldn low dose
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
low dose naltrexone withdrawal naltrexone trade name naltrexone implant australia
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
رضا
1393/10/06
1
2
سلام دكتر عزيز حرفهاي شما جالب بود اما من نتونستم مورد دوم را كه مثبت خوانديد هضم كنم. يعني انسانهايي كه ازدواج موفق دارند و دارند با هم زندگي مي كنند و لذت مي برند انسانهايي با درك هوشي و پويايي رواني كمتر هستند؟؟ اگر انيشتن يا انسانهايي نظير او چند بار ازدواج كردن بدليل پويايي رواني نبوده بدليل تمركز بر كارهاي و دلمشغوله هاي ديگرشان بوده و همواره زندگي زناشويي آنها در اولويت دوم بوده و همسران آنها از اين وضع خسته مي شدن
married woman wants cheat women who cheat on their husbands read here
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
legal abortion abortion pill ru486 24 hour abortion hotline
so your wife cheated click your wife cheated on you
women affairs megaedd.com why do husband cheat
wife cheaters go women affair
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
wifes that cheat how can people cheat i cheated on my husband
abortion by pill abortion clinics in cincinnati natural pregnancy termination
aspiration abortion procedure read pictures of abortions
pharmacy transfer coupons read prescription coupon
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
buy sildenafil 100mg sildenafil 100mg sildenafil 100mg
in store walgreens coupons open walgreens photos coupon code
valtrex 1g cialis ciprofloxacin 750mg
levofloxacin pill site metronidazole 400mg
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take cipro if allergic to penicillin click can i take cipro if allergic to penicillin
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
free discount prescription card click drug prescription card
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
lithium ion battery go lithium ion battery
inderal generico inderal la inderal comprar
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
viagra online blog.keylink.rs viagra wiki
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
d&c abortion ameracorporation.com is there an abortion pill
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
cialis sample coupon lilly cialis coupons prescription discount coupons
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
viagra karensmith.us viagra wiki
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
best online coupons sites coupon sites printable free coupon site
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
prescription transfer coupon coupons cialis discount coupon for cialis
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
voltaren krem fiyat voltaren patch voltaren krem fiyat
lamisil crema lamisil comprimidos lamisil pastillas
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
addyi 100 mg addyi 100 mg addyi fda
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
clomid cycle clomid proviron pct clomid proviron
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
cialis prescription coupon discount coupon for cialis cialis coupons 2015
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
buy abortion pill articles on abortion pill chemical abortion pill
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
how to get a abortion abortion doctors abortion options
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
abortion clinic houston tx real abortion stories dilatation and curettage procedure
how to take ldn naltrexone naloxone naltrexone cost without insurance
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
naltrexone 25 mg link ldn and lupus
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
low dose naltrexone withdrawal naltrexone side effects with alcohol naltrexone implant australia
سولمازصومی نام
1394/11/08
0
0
سلام استاد عزیز این چیزایی که فرمودین فوق العاده قابل لمسه من خودم این مشکلات رو دارم ولی چون خودم انتخاب کردم برام خیلی سخته که پایان بدم با دوتا دختر بچه ولی همسرم هم هیچ همکاری برای اومدن به مشاوره نمیکنه وشاید طبق معمول یکی ازدلایلش خصت باشه
abortion by pill abortion statistics natural pregnancy termination
aspiration abortion procedure read pictures of abortions
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
phone logging software all call history find history on phone
free discount prescription cards open free coupon for viagra
printable viagra coupon go pfizer viagra coupons
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
free prescription drug cards viagra coupon discount prescription coupons
can i take singulair while pregnant canitake.net can i take singulair while pregnant
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prices cialis open generic cialis coupons
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
discount card for prescription drugs go prescription drugs coupon
viagra mire jó viagra 100mg viagra szedése
naprosyn 750 mg rileytech.net naprosyn wiki
virelade open viread effets secondaires
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
evista tabletas ecarlos.net revista hola
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
prescription discount coupons open free cialis coupon
microlite pill for acne link microlite pill for acne
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
best coupon sites coupons websites free coupon sites printable
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
strattera prescription strattera manufacturer coupon voucher free
cialis manufacturer coupon 2016 cialis manufacturer coupon lilly cialis coupons
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
vermox tablete doziranje by-expression.com vermox bez recepta
deroxat effet deroxat forum deroxat
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
buy crestor 10 mg crestor 40 mg coupon crestor 4 mg
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
feldene precio feldene ampolla feldene capsulas
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
voltaren gel voltaren gel voltaren krem nedir
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
neurontin gabapentin neurontin diskuze neurontin alkohol
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin
abortion stories regret kansashuntingadventures.com abortion shot
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone studies naltrexone generic cost order low dose naltrexone online
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
naltrexone 25 mg link ldn and lupus
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
ciloxan alcon ciloxan drops for eye ciloxan kapi
nix 5 creme nix zu tun nix latin
فرخنده نیستانی
1396/07/14
0
0
با تشکر فراوان الان که این مقاله رو خوندم سال نود وشش هست و در حال حاضر به طلاق و جدایی با دید ی متقاوت نگاه میشه واین مسعله بسیار پذیرا تر شده چه از جانب خانواده های سنتی و چه از نگاه جامعه