امروز :
مقالات
بازي هاي نا تمام‌ « ليبيدو » در مسير زندگي
1392/10/04 - 10:43
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايي

سالها پيش « زيگموند فرويد » نابغه روانپزشكي ، « اصل لذت » را معرفي كرد . اين اصل بيان مي‌كند كه «‌ارگانيسم» در جستجوي محركهايي است كه به او « احساس لذت » بدهند و از محركهايي كه براي او «رنج» ‌و «‌درد» ايجاد كنند فاصله مي گيرد . جستجوي لذت و احتراز از رنج منجر به حركت ما از نقطه اي كه در آن قرار داريم به سوي نقطه ديگر مي شود، نقطه اي كه درآن لذت ببيشتري  مي بريم يا رنج و فشار كمتري را متحمل مي شويم . اين «تمايل حركت» را «انگيزش»‌ (Motivation) مي ناميم .
«‌ليبيدو»‌(Libido) ميزان انرژي سائق لذت است و شدت تمايل ارگانيسم را به لذت بردن نشان ميدهد . «ليبيدو» داراي خواصي است كه يكي از آنها «تحرك ليبيدو»‌ (Libido mobility) ناميده ميشود يعني در گذر زمان سوژه هاي مختلفي هدف ليبيدو قرار مي گيرند . اگر در هر مرحله زندگي ، فرد به شيء ليبيدویی مربوط به آن دوره دست يابد و انرژي ليبيدويي تخليه شود فرد ارضا شده و وارد مرحله بعدي ميشود ، در صورتيكه عدم ارضاء ليبيدو در يك مرحله ، منجر به توقف در آن مرحله مي شود (Libido Fixation) ، در واقع فرد در آرزوي بدست آوردن آنچه خاص آن مرحله بوده در آن ايستگاه متوقف مي شود .
زندگي شبيه به يك بازي است ، شايد هم بايد بگوئيم همه بازي ها به نوعي «نماد زندگي» هستند . در يك بازي كامپيوتري براي عبور از يك مرحله و ورود به مرحله بعدي بازي ، بايد ميزان خاصي امتياز جمع كرد در غير اينصورت بازي مكرراً تكرار مي گردد !‌
در اين نوشتار ، مراحل مختلف «بازي ليبيدو» را مرور مي كنيم  و ويژگي هاي رفتار فرد را در هر مرحله مورد بررسي قرار مي دهيم :
1- مرحله بازي با اسباب بازي ها
در مرحله اول بازي زندگي ، فرد با كنجكاوي و اشتياق به دنياي اشياء مي نگرد و عاشق اسباب بازي هاست. ساعتها از وقت او صرف «ور رفتن»‌ با اسباب بازي ها مي شود و از اين طريق «‌لذت» ‌ميبرد.
اگر در اين مرحله فرصت كافي براي اين بازي در اختيار فرد قرار گيرد ، پس از مدتي علاقه فرد به اشيا كمرنگ تر مي شود به اين معنا كه اشيا بدليل « كاربردشان » مورد علاقه اند نه بدليل « بودنشان » ‌! يك ماشين اسباب بازي را نمي توان سوار شد بنابراين كاربردي ندارد . براي يك كودك اين ماشين اشتياق ايجاد مي كند ولي براي فردی كه مرحله بازي با اسباب بازي ها را گذرانده ، اين ماشين ارزش چنداني ندارد . اما اگر در اين مرحله فرصت بازي با اسباب بازي ها در اختيار فرد قرار نگيرد، فرد ميتواند تا آخر عمر در اشتياق « اسباب بازي ها » بماند . افراد زيادي را مي بينيم كه به اشيا عشق مي ورزند : كلكسيون هايي از مجسمه ها، ظروف ،  زيور آلات و عتيقه جات گردآوري مي كنند . كمدها و گنجه هاي پر از وسايل بدون كاربرد يا وسايلي كه براي صاحب شان كاربرد چنداني ندارد نشان دهنده تثبيت در اين مرحله هستند .
شيفتگي در مقابل مدل هاي جديد اتومبيل ، مقروض شدن براي خريد وسايلي كه تفاوت چنداني در زندگي ما ايجاد نمي كنند ، افراط در خريد كردن (Oniomania) از ديگر نشانه هاي تثبيت ليبيدو در اين مرحله هستند .
2- مرحله بازي با همبازي
در مرحله بعدي ، نقطه هدف اشتياق فرد از «اسباب بازي» به سمت «‌همبازي» جابجا مي شود . كودكي كه از مرحله اسباب بازي گذر كرده ترجيح ميدهد به جاي بازي كردن با يك اسباب بازي پرزرق و برق ، يك همبازي پيدا كند كه با يك توپ پلاستيكي با او بازي كند . جستجوي همبازي ، كودكان را به كوچه و خيابان و خانه دوستان مي كشد و زمينه ارتباط اجتماعي را براي آنها فراهم ميكند . اگر فرد اين مرحله را با موفقیت بگذراند مي تواند به مرحله بعدي بازي برود در غير اينصورت ممكن است سالها ـ و حتي تا پايان عمر ـ در اين مرحله بماند . كسانيكه در اين مرحله مانده اند بطور افراطي به ارتباطات دوستانه تمايل دارند. افرادي كه آنها را «دوست باز» مي ناميم ، كسانيكه به بهاي از دست دادن رفتارهاي هدفمند و برنامه هاي ضروري زندگي وقت خود را صرف دوستانشان مي كنند ، در اين مرحله بازي « جا مانده اند »‌. « قمار بازي افراطي » (pathologic Gambling) يكي ديگر از جلوه هاي جاماندن در اين مرحله بازي است . افرادي كه در اين مرحله جا مي مانند ممكن است دچار وابستگي به مواد شوند اما آنچه آنها را به سوي مصرف مواد مي خواند نه « نشئه مواد » ، كه « بزم مواد » است: ساعتها همنشيني و وقت گذراني با دوستان، مطلوب آنهاست و مواد تنها بهانه اي است براي دور هم جمع شدن. گرچه بديهي است كه مصرف مكرر مواد فرد را دچار «وابستگي فيزيولوژيك » هم می نماید .
3- بازي با همبازي  غير همجنس
در شروع دوره نوجواني، بالارفتن سطح هورمونهاي جنسي موجب افزايش توجه به جنس مخالف مي شود . اين تغيير باعث مي شود همبازي مورد علاقه يك همبازي غير همجنس باشد . اما هدف از ارتباط غير همجنس در اين مرحله ، ارتباط جنسي نيست بلكه هدف داشتن يك همبازي است . در واقع اين مرحله از زندگي باعث مي شود ارتباط اجتماعي گسترش يابد و فرد بتواند با افراد غیر همجنس خود نيز ارتباط پيدا كند اما « جاماندن »‌ در اين مرحله باعث تمايل افراطي به ارتباط با جنس مخالف مي شود . نكته قابل توجه اين بازي، «‌غير جنسي»‌ بودن آن است . فرد تمايل دارد با «همبازي» خود روابط «عاشقانه» داشته باشد ، ابراز عشق كند و عبارات عاشقانه بشنود اما بشدت نسبت به جزء جنسي در بازي احساس بدي پيدا مي كند . در واقع اين مؤلفه را موجب «آلوده شدن» عشق مي داند . اگر همبازي او تمايل خود را براي نزديكي جنسي اعلام كند ، اين فرد احساس مي كند عشق او دروغ است و فريبي بوده براي ارتباط جنسي.  
به دلايلي كه براي ما ناشناخته است، تعداد دختراني كه دراين مرحله بازي جا مي مانند بيش از پسران است و اين مسأله موجب اين باور شده  كه تمايل جنسي در زنان بيشتر كيفيت رومانتيك دارد تا جسماني .
نامه نگاري عاشقانه ، تمايل به اشعار و آوازهاي عاشقانه، جستجو براي پيدا كردن «‌بهانه هايي»‌ براي كارهاي مشترك  با جنس مخالف بدون اينكه كنايات و اشارات جنسي آن را « آلوده كند » و در موارد شديد «‌هذيان هاي عشقي»‌(Erotic Delusions) از نشانه هاي تثبيت دراين مرحله است . كساني كه آنان را « شخصيت هاي نمايشي » (Histrionic personality)  مي ناميم نيز از جاماندگان در اين مرحله بازي هستند .
4- بازي هاي رقابتي
در اين مرحله بازي علاقه به « اثبات خود به ديگران » ‌بخش عمدۀ بازي مي شود . اينجا مهم است كه در بازي « برنده » شويم تا اينكه « مشغول بازي باشيم » . وجود اين مرحله از زندگي براي بالا بردن كوشایی و سرسختي ما در زندگي ضروري است همانطور كه «اريك اريكسون» مي گويد اين مرحله industry vs. inferiority stage است . كسانيكه در اين مرحله ، پيروزي ها و موفقيت هايي راكسب ميكنند  و در زمينه اي از زندگي گوي سبقتي را مي ربايند و بر سكوي پيروزي مي ايستند مي توانند اين مرحله بازي را به پايان برسانند . «جاه طلبي» (Ambition) دراين افراد همه زندگي را تحت تأثير قرار نميدهد. اما كساني كه در اين مرحله جا بمانند تمام زندگي را ميدان  مسابقه اي مي دانند كه هدف آن «اثبات برتري خود نسبت به ديگران» است . آنها حاضرند بهاي سنگيني را بپردازند ‌تا به مقام بالاي اجتماعي دست يابند و براي بدست آوردن «رياست » يا « شهرت » خود را به آب و آتش مي زنند .   عدم گذر از اين مرحله منجر به اين مي شود كه فرد تمام زندگي خود را صرف رقابت و جاه طلبي كند تا جايي كه همه مولفه هاي زندگي تحت تأثير همين يك موضوع قرار مي گيرند . شخصیت هاي خود شيفته (Narcissistic personality) نمونه اي از چنين اشخاصي هستند . ناكامي شديد در اين مرحله همراه با زمينه زيستي ـ رواني روان پريشي (Psychosis) مي تواند منجر به شكل گيري هذیانهای بزرگ منشي (Grandiosity Delusions) شود . در واقع فرد سعي مي كند با تغيير دادن واقعيت و خلق يك دنياي تخيلي (Distortion) كه در آن او به برتري مي رسد، آنچه در بازي واقعي بدست نياورده جبران كند. افراد وابسته (Dependent personality) با «آويزان شدن» به افراد قدرتمند سعي مي كنند اين مرحله بازي را بگذرانند. در واقع آنها تلاش مي كنند عضو يا هوادار ‌«تيم برنده»‌ باشند. افراد متعصب كه به عقيده، مليت، مذهب يا نژاد خود چنان تعصب (prejudice) دارند كه هر كس مخالف اين موضوع تعصب باشد را بي ارزش و پست ميدانند در واقع بدنبال راهي براي اثبات برتري خود نسبت به ديگران هستند . جالب اينجاست كه اگر همه آدمها عقيده آنها را بپذيرند «‌نبرد» آنها به پايان نمي رسد ، آنها به بخشي خاص يا شعبه اي خاص از آن مذهب يا عقيده مي چسبند تا به گونه اي با ديگران متفاوت باشند و اين تفاوت را دليلي بر اثبات برتري خود مي دانند .
بازي «‌جاماندگان» دراين مرحله ، جزو پرهزينه ترين مسایل براي جامعه بشري است !
«ميلان كوندرا» دركتاب « زندگي جاي ديگري است » ‌به زيبايي شرح زندگی كسي كه دراين مرحله گير كرده است را مي آورد.
5- بازي هاي جنسي
 در اين مرحله زندگي ـ كه بطور طبيعي با پايان نوجواني و رسيدن به جواني فرا ميرسد ـ دوباره علاقه به غير همجنس افزايش مي يابد با اين تفاوت كه هدف رابطه با غير همجنس، ‌رسيدن به لذت نزديكي جسماني است. وجود اين مرحله در زندگي بطور طبيعي جزئي ضروري است تا حيات ادامه يابد. اما «جاماندن» ‌در اين مرحله منجر به افراط در روابط جنسي مي شود . فرد جامانده در  این مرحله آنقدر بطور افراطي با موضوع «سکس» درگير است كه نمي تواند با فردي از جنس مخالف مراوده داشته باشد و كشش شديدي را براي  نزديكي با او در خود حس نكند .
گروهي از نظريه پردازان واژه «اعتياد جنسي»‌ (Sex Addiction) را براي اين افراد پيشنهاد كرده اند. جالب است كه گاهي جاماندگان در مرحله قبل (اثبات خود) موضوع جنسي را براي اثبات خود بر ميگزينند و با مبتلايان به Addiction Sex اشتباه گرفته مي شوند ، مرداني كه پي در پي بدنبال ايجاد روابط جنسي هستند و مرتب مشغول «‌لاف زدن» درباره روابط جنسي خود هستند و بيش از آنكه خود موضوع سكس براي آنها جذاب باشد برايشان مهم است كه براي ديگران بگويند كه « چه ها كرده اند ! » دچار جاماندن در مرحله اثبات خود هستند . زناني كه با اغوا گري جنسي (seduction) بدنبال اين هستند كه افراد زيادي را به خود جذب كنند و آنها را « تشنه از لب آب برگردانند ! »  مسأله جنسي ندارند بلكه بدنبال «‌اثبات خود» هستند .
6- بازي «مامان و بابا»‌
بطور طبيعي ، بعد از رابطه جنسي ، زاد و ولد پيش مي آيد . از نظر رواني نيز طي كردن طبيعي مرحله جنسي باعث مي شود كه «ليبيدو» معطوف به «‌نقش والدانه»‌ (parenting) گردد. آنگاه فرد به جاي علاقه جنسي معطوف به افراد متعدد، علاقه به همسري پيدا مي كند كه در «‌لانه سازي» و مراقبت از كودكان با او همكاري كند . هدف ليبيدو به جاي لذت بردن مستقيم ، لذت بردن غير مستقيم خواهد بود: فرد با فراهم كردن اسباب بازي براي كودكش لذت مي برد، بازي كودك با همبازي و موفقيت او در رقابت ها پدر و مادر را ارضا مي كند.
بطور طبيعي اين مرحله از زندگي همچون مرحله جنسي براي دوام حيات ضروري است . اگر پدر و مادر از فراهم كردن لانه و كاشانه براي فرزندانشان لذت نمي بردند فرزندان رها شده در جهان ناامن چه وضعيتي پيدا مي كردند ؟
اما جاماندن دراين مرحله از بازي باعث مي شود كه حتي زماني كه فرزندان ، خود به مرحله استقلال و «‌لانه سازي»‌ رسيدند ، مادر يا پدر دست از مراقبت از آنها برندارند . انسانهايي را مي بينيم  كه با وجود فراهم بودن شرايط و سن مناسب، قادر به ازدواج و تشكيل خانواده نيستند و وقتي كه والدين آنها را ملاقات مي كنيم «چسبندگي» يك يا هر دوي آنها را به فرزند احساس مي كنيم !
آنها با مراقبت افراطي ،‌ترساندن فرزند و ايجاد اين ذهنيت كه او ناتوان است و تصمیمات اشتباه ميگيرد او را چنان « زمين گير »‌ ميكنند كه او «براي هميشه » در لانه آنها بماند و نياز آنها را براي بازي مامان و بابا ارضا كند .
7- خط پايان
مروري بر آنچه گفته شد نشان مي دهد كه گروه زيادي از مردم، تا پايان زندگي!‌، در ميان بازي «گير مي كنند»‌. اما اگر از همه مراحل بازي عبور كنيم «خط پايان»‌ بازي كجاست؟
در اين چنين وضعيتي، انرژي «‌ليبيدو»‌ تخليه مي شود . فرد همه لذت ها  را « به جا »‌ و « ‌به اندازه »‌ تجربه كرده و تمايل به «‌پايان بردن»‌ بازي در او پديد مي آيد . در اينجا سائق ديگري به جاي ليبيدو ، به صحنه مي آيد كه به آن «‌غريزۀ مرگ»‌(Thanato) گفته مي شود .
اگر فرد به اين خط پايان نرسيده باشد و در هر يك از مراحل بازي گير كرده باشد ، فكر كردن درباره مرگ ، يا هر اتفاقي كه «مرگ» ‌را به ذهن فرد ياد آوري مي كند ، او را دچار يك بحران ترس و وحشت مي كند . بسياري از افرادي كه در كلينيك با ترس از بيماري و با نشانگان هايي همچون اختلال هراس (panic Disorder) و خود بيمار انگاري (Hypochondriasis) مراجعه مي كنند در عمق ذهن دچار «ترس از مرگ» ‌مي باشند .
از سوي ديگر فرا رسيدن زودرس «‌تاناتو»، ‌نه تنها نشانه رسيدن به «‌خط پايان» نيست بلكه نشانه ناكامي عميق (Frustration) از طي كردن مراحل بازي است و نوعي «‌فرار از بازي» ‌محسوب مي شود . همانند بازيگري كه هنگامي كه خود را نزديك به شكست مي بيند، بازي را به هم مي زند ، ناتواني در ارضا «‌ليبيدو» باعث فرارسيدن زودرس «تاناتو» مي گردد . فرارسيدن زودرس غريزۀ مرگ باعث «‌ميل به تخريب» مي شود . فرد اقدامات خشن و بي رحمانه انجام مي دهد ، ‌علاقه به شكستن قوانين و مقررات دارد ، كارها را نيمه تمام مي گذارد و آنچه خود يا ديگران ساخته اند را ويران مي كند ، كسانيكه آنها را « شخصيت هاي ضد اجتماعي » (Antisocial personality) مي ناميم نمونه اي  از اين افراد هستند . گاهي نيز فرا رسيدن  زودرس « تاناتو»‌ منجر به تمايلات خود تخريبي ، ميل به خودكشي، ناتواني از لذت بردن و احساس پوچي مي گردد كه نمونه بارز آن را در «‌شخصيت هاي مرزي»                   (Borderline personality) مي بينيم .
رسيدن به موقع به خط پايان ، بر خلاف «تاناتوي نابجا»‌ بسيار «‌نرم و آرام» ‌اتفاق مي افتد . هيچ  علاقه اي به تخريب و خودكشي وجود ندارد و نگاه به زندگي همچون نگاه به داستاني شيرين كه به پايان رسيده است با احترام و علاقه است، هر چند انتظار «‌داستان بعدي»‌ با علاقه و كنجكاوي در كنار آن قرار دارد . شايد آنچه «پائولو كوئيلو»‌ در انتهاي كتاب «جنگجوي نور»‌ مي آورد توصيف زيبايي از حال چنين كسي باشد:
«وقتي فرمان انتقال مي رسد، جنگجو به تمام دوستاني كه در طول راه بدست آورده است مي نگرد. به بعضي از آنها آموخته است كه صداي ناقوس معبد غرق شده را بشنوند و براي ديگران، گرد آتش داستان هايي را نقل كرده است. جنگجوي نور از همراهان سفر سپاسگزاري مي كند، ضمن آنكه خاطرات سفري فراموش ناشدني را با خود به همراه دارد، نفس عميقي مي كشد و به پيش مي رود.»
دكتر محمدرضا سرگلزايي (روانپزشك)
رابط آموزشي انجمن جهاني روانپزشكي در ايران


abortion stories of regret abortion clincs abortion houston
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
how to cheat on your boyfriend link i want to cheat on my boyfriend
i want to cheat on my girlfriend open my virtual girlfriend cheats
wife cheated on me now what go married and wanting to cheat
wifes cheat open what makes a husband cheat
wife cheaters site women affair
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
american sex stories sex stories com dog sex stories
walgreens coupon printable site prescription discount codes
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
pet prescription discount card click pet prescription discount card
sildenafil citrate site cialis 10mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
sildenafil citrate 100mg site clobetasol tube
prescription savings cards viagra discounts coupons 2016 viagra coupon
viagra coupon go free prescription drug discount card
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
printable viagra coupon link prescription drugs coupons
free discount prescription cards prescription drugs coupons coupons for viagra 2016
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
cialis coupons from lilly discount prescription drug cards prescription drugs coupons
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
free cialis coupon 2016 cialis online coupon free printable cialis coupons
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
nexium 20 is-aber.net nexium 40mg
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
allosaurus bvandam.com allow
cialis blog.rewardsrunner.com cheap cialis
apranax et alcool go apranax
augmentin side effects go augmentin side effects
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
prescription discount coupons site free cialis coupon
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
prescription coupons discount prescription coupons discount coupons for cialis
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
medical termination of pregnancy procedure thinking of having an abortion weeks for pregnancy
cialis recenze cialis a alkohol cialis
problems in early pregnancy pills to terminate early pregnancy women pregnant
metformin overdose metformin hcl metformin hcl
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
coupon cialis armyrotc.uga.edu lilly cialis coupons
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
discount coupon for cialis activeslo.com free cialis coupon 2016
metoprolol medicin metoprolol metoprolol
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
viagra koupit blog.zycon.com viagra
vermox spc truonggiang.net vermox
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
methods of abortion pill how late can you get an abortion pill types of abortion pill
information about abortion pill against abortion pill abortion pill facts
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
abortions facts cons of abortion pill abortion pill articles
free cialis coupon 2016 cialis discount coupons online coupons for prescription drugs
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
about abortion pill how does an abortion pill work how much is the abortion pill
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
viagra coupon codes discount coupons for viagra drug coupon list
amoxicillin 1000 mg abraham.thesharpsystem.com amoxicillin
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
transfer prescription coupon printable cialis coupon coupon cialis
debate on abortion safest abortion method medical abortion clinics
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
monthly injection for opiate addiction implant naltrexone naltrexone for opiate withdrawal
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
naltrexone injection for opiate addiction news.hostnetindia.com naltrexone side effects a comprehensive view
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
naltrexone hcl site naltrexone low dose depression
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
low dose naltrexone uses ldn side effects forum revia medication reviews
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
does naltrexone work ldn 3mg naltrexone implant locations
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
what does naltrexone do open naltrexone 4.5 mg
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
neltraxone ldn low dose naltrexone natroxone
 
نسرین رضایی خسروی
1393/07/12
12
0
سلام دکتر عزیز. به حدی از نبوغ شما در تبیین مراحل لیبیدوی فروید،نابغه ی روانپزشکی،لذت بردم که باید بگم:خدایا ممنون که دکتر گلزای رو آفریدی ا
married woman wants cheat women who cheat on their husbands read here
abortion stories of regret abortion essay abortion houston
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
how to cheat on your boyfriend link i want to cheat on my boyfriend
my boyfriend thinks i cheated i told my boyfriend i cheated on him i want to cheat on my boyfriend
my wife emotionally cheated on me go how to cheat with a married woman
sex stories older woman teenboy adult stories preteens having sex stories
free readable adult stories go bart simpson adult stories
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
pregnancy medications go how to end pregnancy
i want an affair go affair dating sites
walgreens photo coupon 10 cent prints link walgreens coupon codes photo
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
pharmacy transfer coupons link prescription coupon
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
free prescription drug cards pharmacy coupons for new prescriptions drug coupon
finasteride pill link vardenafil 60mg
synthroid 25mcg click finasteride
valacyclovir 1g dutasteride 0.5mg viagra 200mg
sildenafil citrate site cialis 10mg
printable viagra coupon site pfizer viagra coupons
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
copay cards for prescription drugs site drug discount coupons
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
coupon for cialis codesamples.in cialis coupons from manufacturer
discount prescription drug card open discount coupons for cialis
transfer prescription coupon prostudiousa.com coupons for cialis
escitalopram genericon 10mg open escitalopram teva 10 mg
niacin ne demek niasinamid niasinamid
virelade open viread effets secondaires
motilium diskuze motilium laktace motilium
inderal similar inderal generico inderal similar
inderal generico inderal inderal comprar
cosopt eye drops storage click cosopt spc
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
cialis blog.rewardsrunner.com cheap cialis
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
abortion procedure surgical abortion partial abortion
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
viagra online blog.keylink.rs viagra wiki
clorocil para que serve bilie.org clorocil gatos
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
coupons for cialis 2016 farsettiarte.it prescriptions coupons
viagra wirkung viagra ersatz viagra kaufen
viagra viagra bestellen viagra ersatz
abortion pill stories non surgical abortion pill cost of abortion pill
cialis 100 mg cialis 5 mg cialis 5 mg
printable coupons for cialis discount prescription coupons cialis sample coupon
metformin overdose metformin hcl metformin hcl
prescription drugs coupons prescription coupon cialis 2015 coupon
risperdal forum risperdal forum risperdal
viagra recenze viagra recenze viagra online
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin antibiyotik fiyat
abortions cost how much are abortions abortion pill services
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
flagyl v flagyl plm flagyl perros
prescriptions coupons prescription drug coupons lilly cialis coupon
coupons for cialis 2016 coupon for prescriptions cialis online coupon
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
printable cialis coupon discount coupons for prescriptions coupons cialis
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
viagra wiki blog.zycon.com viagra prodej
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
flagyl 500 mg flagyl plm flagyl precio
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
against abortion pill late term abortion pill cons of abortion pill
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
free coupon printing sites coupons websites for groceries discounts coupons
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
viagra torta viagra cena viagra
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
ldn 3mg link naltrexone for opiate addiction
ldn cfs vivitrol cost naltroxene
naltrexone implant locations site naltrexone implant reviews
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
naltroxene link low dose naltraxone
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
naltrexone 50 mg link how naltrexone works
تحویلی
1394/01/07
2
0
همان اسمی که برای این مقاله انتخاب فرمودید اینقدر تفکربرانگیز است که ساعت ها میتوان در آن اندیشید واقعا عنوان بازی های ناتمام لی بیدو بسیار مناسب بود که بکار بردید دنیای بی پایان لی بیدو ممنون آقای دکتر
sign of chlamydia std symptoms for women oral chlamydia pictures
dating a married man thesailersweb.com men having affairs
wifes cheat open what makes a husband cheat
reasons wives cheat on husbands why women cheat with married men cheat husband
reasons people cheat marcandela.com married woman wants cheat
sex stories older woman teenboy ohiovalleyrestoration.com preteens having sex stories
bdsm gay sex stories anal sex stories hotel sex story
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
story of abortion link should i get an abortion
early abortion options terminating a pregnancy abortion clinics in oklahoma
cell phone spy app phone tracking devices gps cellphone tracking by number
online walgreens photo coupons walgreens prints coupons coupons for prescription medications
prescription drug discount card cogimator.net transfer prescription coupon
free prescription drug cards discount pharmacy online drug coupon
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
coupon for free viagra viagra free sample coupons prescription drugs discount cards
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
lisinopril and hunger lisinopril and hunger lisinopril and hunger
cialis dose of 25 mg read cialis dosage for enlarged
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
prices cialis lipseysguns.com generic cialis coupons
cialis prescription coupon go coupons for prescriptions
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
prescription transfer coupon free cialis coupon 2016 coupons for cialis
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
aldactone effets secondaires aldactone effets secondaires aldactone compendium
paxillus darkwoodsdojo.com paxilus involutus
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
prescription coupon cialis trial coupon prescriptions coupons
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
vermox prospect vermox pret vermox pret
kamagra gel blog.keylink.rs kamagra gold
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
discounts and coupons abortion at 14 weeks abortion laws by state
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
cialis recenze cialis cialis
feldene d feldene d feldene ampolla
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
what is abortion pill abortion pill procedures when is it too late to get an abortion pill
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
abortion pill rights abortion pill facts medication abortion pill
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
voltaren krem nedir choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
vermox cena vermox prodej vermox alkohol
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
cialis sample coupon cialis coupons printable cialis 2015 coupon
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
feldene flas para que sirve feldene flas feldene flash
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill pros and cons free abortion pill types of abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
vermox bez recepta vermox cijena vermox
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
free cialis coupon 2016 ouralfreton.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis discount coupons online lilly coupons for cialis cialis coupons and discounts
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
amoxicillin al 1000 amoxicilline amoxicillin nedir
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
information about abortion pill agama-rc.com abortions facts
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
is abortion murder abortion pills cost abortion clinics in el paso tx
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
drug prescription card onemoreproductions.se cialis coupon
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
2015 cialis coupon free discount prescription cards drug coupons
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
ldn low dose site maltrexon
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
naltrexone for alcohol open naltrexone 50 mg
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
naltrexone tablets naltrexone hcl low dose naltrexone for sale
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naltrexone half life site trexone medication
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
مهرداد
1394/12/28
0
0
خدمت آقای دکتر سلام,حالا فردی که در این مراحل گیر کرده و به این واقعیت هم پی ببره آیا میتونه به تنهایی از اون مراحل رد بشه یا نیاز به کمک داره ,تکلیفش چیه؟آیا اصلا راه درمانی وجود داره؟
levofloxacin pill temovate metronidazole 400mg
abortion pro life dog abortion facts about abortions
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
coupon viagra site prescription drug coupons
cialis coupons from lilly discount prescriptions coupons prescription drugs coupons
free prescription discount cards link manufacturer coupons for prescription drugs
free cialis samples coupon link cialis coupon free
cialis coupon lilly read prescription savings card
internet drug coupons cialis prescription coupon canada drug pharmacy coupon
free cialis coupon 2016 coupon for prescription free printable cialis coupons
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
cipro site ciprinol
naproxen naproxen kruidvat naproxennatrium
sinemet sinemet sinemet
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
voltaren retard go voltaren
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
lilly coupons for cialis prescription savings card cialis manufacturer coupon 2016
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
abortion procedure surgical abortion partial abortion
prescription drug coupons cialis sample coupon prescription drug coupons
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
different types of abortion pill different types of abortion pill how much are abortions
prescription coupons arborawning.com cialis online coupon
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
sirdalud 6mg sirdalud 4mg dosierung sirdalud alkohol
abortion pill complications abortion pill cost abortion pill methods
feldene d feldene flash feldene ampolla
viagra karensmith.us viagra wiki
aspiration abortion activeslo.com how much are abortions
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
best online coupons sites free online coupons free coupon site
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
vermox sirup vermox cena vermox cena
prescription transfer coupon cialis discount coupons online discount coupon for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
abortions cost ismp.org what is abortion pill
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren krem fiyat
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
vermox prospect vermox pret vermox pret
abortion pill laws home abortion pill teenage abortion pill
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
vermox prodej vermox cena vermox sirup
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
amoxicillin dermani haqqinda aldwych-international.com amoxicillin nedir
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
viagra torta viagra helyett viagra pret
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
vermox bez recepta lasertech.com vermox
abortion pill rights funtimeleisure.co.uk getting an abortion pill
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
viagra torta peider.dk viagra
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
cost of medical abortion alessiariflesso.com how do abortion pill work
vermox vermox tablete doziranje vermox suspenzija
online cialis coupons cialis 2015 coupon prescription discount coupons
grocery coupon codes alsarayabahrain.bh coupon promo codes
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
late abortion abortion in new york abortion symptoms
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
naltrexone for ra can you drink on naltrexone naltrexone stories
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
naltrexone uk naltrexone dosage range drug naltrexone
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
naltroxene link low dose naltraxone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naktrexone click ldn therapy
ciloxan alcon ciloxan drops for eye ciloxan kapi
saroten ekg saroten ulotka saroten benzo
احسان
1396/01/09
0
0
با عرض سلام و خسته نباشيد فراوان. آقاي دكتر در مورد اختلال شخصيت هاي نمايشي آيا منبعي به زبان فارسي وجود دارد؟با سپاس فراوان
where can i get naltrexone where can i get naltrexone benefits of low dose naltrexone
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
revia reviews go alcohol antagonist
naltrexone tablets naltrexone hcl low dose naltrexone for sale
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
opioid antagonist implant open low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
alcohol blocker pill read is naltrexone an opiate
pramipexol depot pramipexol of sifrol pramipexol rls