امروز :
مقالات
ترکیبی از نظریات آبراهام مازلو و الوین تافلر
1392/10/04 - 12:27
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايي

نظریه اروین تافلر و مازلو :
مقدمه-آبراهام مازلو چهار سطح نیاز برای انسان تعریف می کند و الوین تافلر چهار دوره ی تاریخی. در این گفتار به مقایسه تطبیقی و ترکیب این دو نظریه پرداخته ام تا نشان دهم که مفهوم سلامت روان در هر عصر تاریخی دچار چه تحولاتی می شود. این مقاله پیاده شده ی یک کلاس درس است و بنابراین از دقت یک مطلب نوشتاری بهره ی کافی ندارد.
در عصر شکار سطح نیازهای انسان معادل نیاز فیزیولوژیک است و انسانی که در این سطح وجود دارد امنیت چندان برای او اهمیت ندارد و مفهوم آینده شکل نگرفته است.
ولی در عصر کشاورزی نگاه به آینده مفهوم پیدا می کند زیرا که کشاورز باید بداند کی وجین کند یا کی محصول را درو کند. پس عصر کشاورزی عصر safety  است .( آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، کلاه خودت را محکم بگیر باد نبرد، تو سر پیازی یا ته پیاز ) همین طرحواره ها نشان از عصر کشاورزی است . پس در عصر فئودالیته نیاز به امنیت مهمترین خواست بشر است  و این در حالی است که در عصر صنعتی عشق و احترام مطرح می شود. خانمی که در دادگاه می گوید بین ما عشق وجود ندارد و قاضی حرف او را نمی فهمد زیرا آن خانم در سطح سوم نیازها زندگی می کند و قاضی در سطح دوم نیازها!
صنعتی شدن که با اختراع ماشین بخار آغاز شد و بسیاری از تعاملات جامعه بشری را تغییر داد . از مهمترین تغییرات رفع تبعیض نژادی و لغو برده داری بود. چرا که هزینه ای که برای نگهداری بردگان باید صرف می شد مقرون به صرفه نبود . همینطور شکل گیری فمینیسم یا دادن فرصت برابر به زنان نیز در این عصر شکل گرفت .
در جامعه صنعتی امنیت (security) زیاد مهم نیست و تفاوت آن با جامعه کشاورزی این است که انسانها در عصر صنعتی نیاز به پس انداز در خودشان احساس نمی کنند و درآمدی که دارند را به راحتی خرج می کنند . پس وقتی نیاز به امنیت ندارند نیاز به عشق و محبت پیدا می کنند (گرسنگی نکشیدی که عاشقی را فراموش کنی) . و نیاز به احترام نیز در این عصر شکل می گیرد .
در عصر اطلاعات که با اختراع دستگاههای محاسبه گر و کامپیوتر شروع شد و انسانها از دانش و مهارت بعنوان سرمایه اصلی استفاده کردند .
ژان پل سارتر : انسان نیست آنچه که هست وهست آنچه که نیست . انسان یک شدن است و مرتب در حال آفرینش خود است پس self-actualization  (خلق خویشتن)  به این معناست که انسان به جایی برسد که برای ساختن خودش هوشمندی و خلاقیت به خرج دهد .
خود شکوفایی یا آفرینش خویشتن در جامعه پست مدرن فقط به آدمی که احساس نا امنی می کند مریض اطلاق نمی شود یا تنها کسی که اعتماد به نفسش کم شده بلکه در جامعه پسامدرن  آدمی که از پتانسیل آفرینش خویشتن استفاده نمی کند بیمار تلقی می شود  . ( کتاب خلاقیت اوشو )
در جامعه پست مدرن  کسی که خلاق نیست مریض است در حالی که در جامعه فئودال کسی که خلاق است مریض است . ( تاریخ دیوانگی میشل فوکو ) در یک جامعه فئودال که در مقابل تغییرات مقاومت نشان می دهند ، می گویند ما سالهاست که ما اینچنین کشت کردیم و این توهین به اجداد ماست که روش کشاورزی تغییر کند .
مشکل جایی است که در یک جامعه مانند  جامعه ما هر کدام از ساختارهای جامعه در یک مرحله است . و داریوش آشوری آن را اسکیزوفرنی فرهنگی نامیده یا روانگسیختگی فرهنگی و انسانها همدیگر را درنمی یابند چرا که هر کدام در یک سطحی هستند . در جامعه ما گر چه فرایند صنعتی شدن شکل گرفته ولی چون بدون زیر ساخت فرهنگی این صنعتی شدن انجام می شود تنها مکانیزاسیون داریم و از مدرنیته و مدرنیزاسیون خبری نیست .
از ویژگی های عمیق فرهنگی ما احساس عمیق ترس است و تا زمانی که در عصر کشاورزی زندگی می کنیم و کارگر ما تفکر صنعتی ندارد و کار برای او به مفهوم نان در آوردن است مدرنیته شکل نخواهد گرفت . این در حالی است که در ژاپن کار فعالیت مقدسی محسوب می شود . برای ژاپنی ها افزایش مدام بهره وری ( کایزن) نوعی مذهب به حساب می آید .
هیستوریست ها کسانی که هستند که  معتقد به اصالت تاریخ هستند (هگل) و می گویند تاریخ یک سیر رشدی دارد مانند انسانها که اول غلت می زنند و بعد چهار دست و پا و بعد راه رفتن یاد می گیرند جامعه بشری هم یک سیر تحولی دارد و از این سیر تحول نمی تواند تخطی کند مثلاجامعه نمی تواند قبل از عبور از مرحله کشاورزی به مرحله صنعتی شدن برود .
 مارکس در واقع "هرم تاریخ" هگل را گرفت و آن را وارونه کرد . قاعده هرم را از آسمان برداشت ، روی زمین گذاشت . یعنی به جای اینکه به روح تاریخ اعتقاد داشته باشد به تعاملات اقتصادی به عنوان راهبر تاریخ اشاره کرد.
انسان هوموساپینس اگر صد هزار سال است که می زید نود هزار سال آنرا در عصر شکار زندگی کرده و گرچه به نظر می رسد که از ما دور است اما  بخش عمده ای از زندگی ما و بسیاری از تعاملات ما هنوز ریشه در عصر شکار دارد .
البته انشعابات انسان از ساقه میمون ها یازده میلیون سال پیش شروع شد ، دو میلیون سال پیش انسان "راست قامت" راه می رفت ولی 200 هزار سال قبل که موتاسیون ها منجر به ایجاد مغزی شدند که قابلیت خلق زبان را به دست آورد هموساپینس را به رسمیت نمی شناسیم . برای سهولت محاسبه به جای 200 هزار گفته می شود 100 هزار سال که 90 هزار سال آنرا انسان در عضر شکار زندگی کرده 9500 سال آن در عصر کشاورزی و تنها 500 سال است که بشر مسیر صنعتی شدن را پیش گرفته است .
جامعه عصر شکار جامعه ای کمونی بود و همه چیز مشترک بود . با هم می خوردند با هم سکس می کردند و بچه ها هم متعلق به همه بودند . در عصر شکار انسان نیمه فعال زندگی می کرد ولی بعد از عصر شکار ، عصر کشاورزی است و بشر فعال تر شد چون خودش انتخاب می کرد کدام بذرها را بکارد و چه محصولی داشته باشد ، چگونه محصولات را نگهداری کند . در این دوره دامپروری نیز شکل گرفت و تحول تولیدی ایجاد شد که از نظر استیون کاوی میزان محصول تولید شده پنجاه برابر شد و به قول الوین تافلر "موج اول" با شروع عصر صنعتی با کشف  ماشین بخار توسط جیمز وات دوباره محصول نسبت به عصر کشاورزی پنجاه برابر شد "موج سوم".
بنابراین بشر صاحب این امکانات شد و بیش از آن اندازه ای که نیاز داشت غذا تهیه کرد . بنابراین نیازهای بشر تغییر کرد و الان نیز که چند دهه ای است که عصر اطلاعات شروع شده و سرمایه اصلی انسانها میزان دانش و مهارت آنهاست .
تصور کنید به قصابی رفته اید ومی گویید یک کیلو گوشت گوساله می خواهم و شما اگر به تمام قصابی های شهر مراجعه کنید آنها وزن این گوشت را تایید یا رد خواهند کرد .
 ( verification or falsification  ) علت اینکه به راحتی می توان آن را تست کرد این است که مسئله quantity (مقدار یا کمیت ) است و این یک مسئله objective است . ولی در یک رستوران می گویید یک غذای خیلی خوب می خواهم و هر چه به شما بدهد قادر خواهید بود از آن ایراد بگیرید و قابل اثبات هم نیست چرا که مسئله quality  (کیفی) است و کیفیت همیشه با ذهنیت (subjective) در ارتباط است .
حال در عصر اطلاعات وقتی می خواهید به کسی محصول بدهید نیاز به این وجود دارد که روانشناسی آن فرد را بشناسید . زیرا که عصر اطلاعات quantity  را تبدیل به quality  کرده و دلیل آن این است که اگر قرار بود محصول را زیاد کنیم دچار بحران زیست محیطی می شدیم و عملا آنقدر محصول داریم که اگر باعدالت توزیع شود هیچ کس در دنیا گرسنه نخواهد ماند .
Quality  به این معناست که قابل سنجش کمی نیست بلکه یک کیفیت جدید است .
پس دیدیم که عصر اطلاعات بجای زیاد کردن محصول مانند تحولی که در تبدیل عصر شکار به کشاورزی رخ داد ، نوع و ماهیت محصول را تغییر داد. مثلا انسان غذای ارگانیک یا لذیذ یا خاطره دار بخورد .(کلوچه عمه مادلن در کتاب" زمان از دست رفته" مارسل پروست ) و در این عصر مارکتینگ بازار یابی نیست بلکه بازار سازی است . مثلا انسان  برای تشنگی نوشابه نمی خورد . بلکه بازار ساز این نیاز جدید را در انسان ایجاد کرده است .
در زمانی که فروش نفت ایران 20 میلیارد دلار است ، درآمد مک دونالد 44 میلیارد دلار است و در آمد فیات 60 میلیارد دلار است و دلیل آن این است که آنها روی کیفیت کار می کنند . مثلا کمپانی تویوتا بودجه پژوهشیش از بودجه پزوهشی کل ایران بیشتر است چرا که این کمپانی می خواهد بازار سازی کند و برای آن باید انسان را بشناسد ، کلید های ذهنی او را و لذت بخشی ها و رنج های  او را بشناسند . رئیس مک دونالد در یک سخنرانی برای دانشجویان گفته بود که کار اصلی من فروش ساندویچ نیست کار اصلی من مستقلات است چون در تمام دنیا بهترین ملک ها را برای مک دونالد خریداری کردند . در واقع مک دونالد کیفیت می فروشد چرا که گوشت و نان  همه جای دنیا بدست می آید .
در واقع تبلیغات در ذهن ما کد هایی را می گذارد و احساس نیاز کاذبی را در ما بوجود می آورد .البته کاذب به این معنا که نیاز اصلی نیست بلکه به صورت مصنوعی ساخته شده است . در تبلیغ "رد بول" نمی گوید اگر تشنه ای "ردبول بخور" می گوید اگر دختر ها به تو توجه نمی کنند "رد بول" بخور . ( بازار سازی )


married woman wants cheat read here read here
sign of chlamydia male std symptoms pictures oral chlamydia pictures
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
i had an abortion click pregnant pregnant pregnant
hiv/aids in africa signs of aids or hiv signs of hiv
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
dating a married man thesailersweb.com men having affairs
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
dating site for married people link cheat on husband
text monitoring software solluna.somee.com spy on text messages
wifes that cheat blog.sharepointgeek.nl i cheated on my husband
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
buy sildenafil 100mg sildenafil 100mg sildenafil 100mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
coupons for prescriptions go viagra discount coupons online
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
prices cialis open generic cialis coupons
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
coupon for cialis codesamples.in cialis coupons from manufacturer
free cialis samples coupon link cialis coupon free
discount card for prescription drugs codesamples.in prescription drugs coupon
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
cialis prescription coupon mha.dk coupons for prescriptions
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
losartan losartan jubilant losartan
virelade open viread effets secondaires
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
singulair 5 mg open singulair montelukast
concord reverso plus concor cor concor cor
lilly cialis coupon click prescription card discount
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
new prescription coupon cialis online coupon lilly coupons for cialis
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
extracelular estrace 2mg estrace
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
definition of abortion pill pros and cons of abortion abortion pill information
abortion pill debate teenage abortion pill average abortion pill cost
pill abortion medication abortion pill abortion pills
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
abortion pill rights abortion pill clinics in houston medication abortion pill
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta duphaston tablete kako se piju
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren krem fiyat
have an abortion how to do an abortion ways to terminate a pregnancy
priligy resepti priligy 60 mg priligy 30 mg
lamisil crema lamisil comprimidos lamisil pastillas
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
information about abortion pill how to get an abortion pill abortion pill facts
amoxicillin 1000 mg angkortaxiservice.com amoxicillin-rnp
vermox sirup cijena vermox sirup cijena vermox 100mg
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
abortion pill questions abortion pill process definition of abortion pill
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
abortion chicago early abortion abortion legal
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
monthly injection for opiate addiction onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate withdrawal
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
naltrexone alcohol naltrexone injection cost naltrexone fda approval
half life of naltrexone go who makes vivitrol
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
what does naltrexone do open naltrexone 4.5 mg
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
low dose naltrexone withdrawal naltrexone side effects with alcohol naltrexone implant australia
 
شهرام اسدی
1395/07/27
0
0
فوق العاده بود متن
abortion facts click abortion pill cost
coupon for prescription open discounts on prescriptions
prescription coupon free printable cialis coupons prescriptions coupons
loette precio web-dev.dk loette precio
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
strattera prescription strattera price comparison voucher free
non surgical abortion pill risks of abortion pill how late can you get an abortion pill
abortion pill abortion pill law buy abortion pill
cialis discount coupons eltrabajadordelestado.org coupon prescription
free printable cialis coupons free coupon for cialis printable coupons for cialis
printable discount coupons coupon site online promo codes
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
viagra recenze viagra recenze viagra online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
viagra bestellen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel generika
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
types of abortion pill ecsamplifiers.co.uk partial birth abortion
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
cialis discount coupons coupons for cialis printable coupons for cialis
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
abortion pill services how does abortion pill work pill abortion
vermox spc truonggiang.net vermox
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
clomid testosterone clomid testosterone clomid testosterone
amoxicilline amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
transfer prescription coupon cialis discount coupons prescription discount coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cialis discount coupons online prescription discount coupon cialis coupons and discounts
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicilline
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
free abortions how much is the abortion pill low cost abortion pill
getting an abortion pill against abortion pill facts articles on abortion pill
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
naltrexone user reviews naltrexone capsules naltrexone fda
revia uses read naltrexone compound
naltrexone alcohol naltrexone injection cost naltrexone fda approval
naltrexone studies naltrexone generic cost order low dose naltrexone online
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
revia reviews go alcohol antagonist
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone 25 mg link ldn and lupus
naltrexone implant alcohol how does ldn work naltrexone doctors
naltrexone headache house.raupes.net shot to stop drinking
fexofenadin recept bhalsbrand.site fexofenadin side effects
امید
1396/04/26
0
0
سلام داریوش شایگان از اسکیزوفرنی فرهنگی میگه