امروز :
مقالات
روان شناسي پسامدرن
1392/10/04 - 12:32
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايی

مقدمه:
با گذار انديشه ی بشري از عصر مدرن (مدرنيته) به عصر پسامدرن (پُست مدرنيزم) روان شناسي نيز دچار دگرگوني مي گردد. اين دگرگوني هم درجايگاه"اصول" و هم در جايگاه «فنون»متجلي مي شود. در اين مقاله به كنكاش در اين تحول مي پردازيم:
كلمات كليدي: روانشناسي- عصر مدرن- عصر پسامدرن
الف- پُست مدرنيزم چيست؟
گرچه در تعريف پُست مدرنيزم همچون هر اصطلاح ديگر نظرات متنّوعي وجود دارند. نگارنده اساس پُست مدرنيزم را در جريان زير مي داند:
1-جنبش «سورئاليزم» در هنر
2-جريان«پديدارشناسي» در فلسفه
3-جنبش«ساختار زدايي» درزبان شناسي
4-جريان «فيزيك كوانتومي» در علم
از«سورئاليزم»تا«ساختارزدايي»
«پابلوپيكاسو» هنر را دروغي مي داند كه از حقييقت قدرتمندتر است. «ژاك مورنو» هنر را دروغي مي داند كه به آشكار شدن حقيقتي منجر مي شود. «فردريك شيلر»هنر را «نگهبان تبار جهان ايده آل»مي داند و عقيده دارد حقيقت تنها به پشتوانه توّهم هنر دوام مي آورد. از تعريف كه بگذريم در هر عصري رسالت متفاوتي براي هنر قائل شده اند.
«رئاليست ها» رسالت هنر را انتقال مو به موي واقعيت دانسته اند.در حالي كه «رومانتيسيست ها»ترسيم جهاني زيباتر را وظيفه هنر دانسته اند.
«ناتوراليست ها» وظيفه هنر را تلنگر زدن به وجدان هاي خفته و به درد آوردن انسان هاي بي درد و بي تفاوت دانسته اند.
ديدگاه فيلسوفاني چون امانوئل كانت و ديويد هيوم راجع به واقعيت باعث شد كه در ميانه عصر نوگرايي«مدرنيته» اين ايده قوت بگيرد كه ذهن هميشه وبلا انقطاع واسطه ی بين ما و جهان است و تا ذهن را نشناسيم نمي توانيم حدس هاي صائب تري درباره جهان داشته باشيم.
چنين ديدگاهي باعث شد كه هنر رسالتي جديد بيابد: « بازنمايي هرچه روشن تر ذهن»
اين رسالت جديد باعث تولد سبك هاي جديد چون «اكسپرسيونيسم» و «امپرسيونيسم» در نقاشي و «سورئاليزم» در ادبيات شد.
«آندره برتون» پايه گذار«سورئاليزم»، هنر را راه رفتن درمرز خيال و واقعيت دانسته است. جنبش سورئاليزم ظرف چند دهد منجر به ايجاد «ساختار زدايي»
(Deconstructivism) در زبان شناسي شد. بزرگاني چون «ژاك دريدا» ساختار قبلي زبان شناسي را در هم شكستند و زبان را نه تنها به عنوان محتواي ذهن (Content) بلكه به معناي بستر و زمينه ذهن (Context) معرفي نمودند.
انسان با «زبان» حقيقت را «توصيف»نمي كند بلكه آن را« خلق» مي كند.!
چنين نگرشي موج جديدي از «بلورالیسم» (تكثر گرايي) ايجاد كرد، موجي كه ديگر به كمرنگ كردن مرز بين «درست و نادرست» محدود نمي شد بلكه مرز بين «واقعي و غير واقعي»و« هست و نيست» را نيز كمرنگ نمود.
زلزله آلماني
دانشمندان و فيلسوفان آلماني قرن بيستم زلزله اي بي مانند را در قلمرو هستي شناسي(آنتولوژي)ايجاد كردند. از يك سو«هاينزنبرگ» فيزيكدان برجسته آلماني با اصل عدم قطعیت (تعيين ناپذيري)فهم ناپذيري جهان را به اثبات رساند واز سويي «بوهر» و« بوهم» متخصصان شيمي فيزيك آلماني به «غير ماّدي» بودن اجزاي سازنده «ماده» پي بردند.
جريان پديدار شناسي نيز كه نطفه آن توسط «گئورگ ويلهلم فريدريش هگل»آلماني در قرن نوزدهم بسته شد در قرن بيستم توسط«ادموند هوسرل» و«مارتين هايدگر» آلماني به بار نشست.
چكيده سخن پديدار شناسان (Phenomenologists) نقد «عيّنيت گرايي» (Objectivity) و «تحليل گرايي» (Analytical thinking) به عنوان پايه هاي «عقلاّنيت »(Rationality) بود.
بيچاره روانشناس پُست مدرن!
آنچه گذشت به طور بسيار مختصر نشان مي دهد كه در تفكر پسامدرن مرز بين خيال و واقعيت، عقلاني و غير عقلاني، وجود و نيستي محو شده است. در چنين تفكّري تكليف روانشناسي كه در عصر مُدرن مراجعان خود را به سوي «عينيت گرايي» ، «تحليل» ، «زندگي عاقلانه» و «تفكراستراتژيك» پيش مي برد چه مي شود؟ وقتي بنا به گفته «ميشل فوكو» فيلسوف تاريخدان فرانسوي در كتاب «ديرينه شناسي جنون»، تعريف سلامت رواني بيش از آن كه يك موضوع علمي باشد يك مساله فرهنگي- تاريخي است، تكليف «تشخيص گذاري» روانپزشكي چه خواهد شد؟!
كشيشان بي دين!
«زيگموند فرويد » پايه گذار روانكاوي در ابتداي قرن بيستم در يك پيش بيني نبوغ آميز نقش روانكاوان را با عبارتي توصيف كرده است كه بيشتر توصيف جايگاه آنان در يك نظام فكري پسامدرن است:«Secular Priests»
متخصصان بهداشت رواني در عصر پسامدرن قرار است نقشي متناقض (پارادوكسيكال) بازي كنند، از يك سو كشيش باشند و از سوي ديگر سكولار!
«گارل گوستاويونگ» روانپزشك سوئيسي و پايه گذار روانشناسي تحليلي، رواندرمانگران را بيچارگاني مي داند كه ضمن اين كه به «نمي دانم مطلق»رسيده اند قرار است بر جايگاه«داناي مطلق» تكيه زنند.
به نظر مي رسد در چنين شرايطي، روان درمانگري چاره اي جز اين ندارد كه به رويكرد اومانيستي كارل راجرز بازگردد:"Therapeutic use of self"
اين رويكرد مبتني بر استفاده از ظرفيّت هاي بالقوه بشري همچون همدلي(empathy)، صميميت(intimacy) و داشتن «دردمشترك» است.
بديهي است كه در چنين شرايطي انقلابي بزرگ در آموزش رواندرمانگران ايجاد خواهد شد.
منابع:
1-معماري شادماني: آلن دوباتن
2-عصر دسترسي: جرمي ريفكين
3- لاكان: دارين ليدر-جودي گروز
4- فرويد به عنوان فيلسوف: ريچارد بوبتي
5-سمينار يونگ درباره زرتشت نيچه: ترجمه دكتر سپيده حبيب
6-ده سوال بي جواب: دكتر محمد رضا سرگلزايي

 

chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
metformin centauricom.com metformin
allosaurus allowance allow
apranax et alcool speeddatingmixers.co.uk apranax
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
procyclidine mental health yunaweddings.com procyclidine mental health
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
printable coupons sites alpinipedrengo.com coupon sites
prescription coupons discount coupon for cialis discount prescriptions coupons
abortion laws by state abortion by pill free abortions
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
ibuprofen 600 ibuprofen rapid ibuprofen spc
vermox tablete doziranje vermox bez recepta vermox bez recepta
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
vermox sirup vermox vermox cena
discount prescriptions coupons coupons for prescriptions prescriptions coupons
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
cialis prescription coupon new prescription coupon coupons cialis
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000 amoxicilline
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
amoxicillin-rnp amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
cialis manufacturer coupon prescription drug coupons cialis coupons free
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
cialis coupon codes discount coupon for cialis new prescription coupon
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
prescriptions coupons new prescription coupons free cialis coupons
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis manufacturer coupons for prescription drugs
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
herbal abortion pill abortion options should abortion pill be legal
feldene flas para que sirve feldene flas feldene flash
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
free coupon printing sites best sites for grocery coupons discounts coupons
pro abortion abortion procedure abortion pill is wrong
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
prescription transfer coupon abcomke.sk cialis coupons from lilly
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
amoxicillin al 1000 amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
diagnostic dilation and curettage natural pregnancy termination first pregnant
post abortion stories tim tebow abortion story abortion personal stories
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
trexone medication tymejczyk.com naltraxon
naltrexone for ra mikemaloney.net naltrexone stories
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
naltroxene link low dose naltraxone
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
naltrexone headache link shot to stop drinking
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
fexofenadin recept fexofenadin inhaltsstoffe fexofenadin side effects