امروز :
مقالات
در باب عشق
1393/01/19 - 11:23
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

کلمه «عشق» کلمه غلط اندازی است چرا که فرایندهای مختلفی که گاهی با هم شباهتی هم ندارند به همین نام خوانده شده اند به همین دلیل توصیه ها و تذکره هایی که در باب عشق آمده است ممکن است برای یکی از این فرایندها معتبر باشد در حالی  که برای دیگری فاقد اعتبار باشد. به همین لحاظ در ابتدای بحث کلمات دیگری را جایگزین واژه عشق می کنم.
•         شیفتگی (Passion) : شیفتگی حالتی است که از میل شدید به ارتباط و نزدیکی با یک فرد به طوری که فرد دیگری نتواند جایگزین او گردد. این جمله که از دکتر شریعتی نقل شده این حالت را به زیبایی توصیف می کند: «عشق یعنی حالتی که یک نفر برایت بزرگ شود به اندازه دنیا، و دنیا برایت کوچک شود به اندازه یک نفر».
      
طبعا در این حالت فرد نمی تواند یک مصاحب و معاشر دیگر را جایگزین فرد موردنظر بکند و یا این که نمی تواند به معاشقه و نزدیکی با فرد دیگری هرچند زیباتر و جذاب تر راضی شود. او برای رفع نیاز عاطفی و جنسی خود تنها فرد مورد نظر را انتخاب می کند و او را به همه ترجیح می دهد به این لحاظ در هر موقعیتی که او حضور ندارد جای خالی او را احساس می کند.
سرنوشت شیفتگی
از آنجا که شیفتگی یک حالت تحریک شدید سیستم هیجانی فرد است نمی تواند به صورت همیشگی تداوم داشته باشد. سیستم عصبی دچار تخلیه نور ترانسمیتری (Depletion) می شود و شیفتگی به پایان می رسد. هرچه شدت تحریک بیشتر باشد زمان تداوم شیفتگی کوتاه تر است به عبارتی «شدت × مدت = عدد ثابت (k) »
اگر شیفتگی اساس زیستی (بیولوژیک) داشته باشد ، یعنی بنیاد آن بر غریزه جنسی استوار باشد با یک دوره ارتباط جنسی (که البته طول دوره و تعداد دفعات مقاربت در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است) فروکش می کند . فروکش کردن به این معنا نیست که دیگر علاقه ای به نزدیکی با فرد موردنظر وجود ندارد بلکه به این معناست که آن حالت ویژه بودن و منحصر به فرد بودن او از بین می رود. شیفتگی هایی که زمینه جنسی داشته باشند اگر منجر به نزدیکی (sex) نشوند بسیار طولانی تر می شوند زیرا به قول آرتور
 شوپنهاور ، فیلسوف آلمانی ، «اراده معطوف به حیات» برای تکمیل «گنجینه ژنی» نیاز به مقاربت این دو نفر دارد، لذا ممکن است سالها این اشتیاق را تازه نگه دارد تا شانس این واقعه (sex) را افزایش دهد. البته در این زمینه هم، به همان دلیل «خستگی پذیری عصبی» قانون «شدت ضرب در مدت مساوی است با عدد ثابت» صادق است.
اما اگر شیفتگی اساس نوستالژیک داشته باشد یعنی فرد محبوب به صورت «نمادین» جایگزین یک ابژه مهم از دست رفته برای فرد شده باشد طبعا نزدیکی و دوری نمی تواند فرآیند شیفتگی را تغییر دهد. برای حل این مساله ابتدا به کشف این فرآیند «انحلال سوگ» (Grief Resolution) نیاز خواهیم داشته چرا که در واقع سوگ انحلال نیافته و مزمن است که زمینه ساز این شیفتگی شده است. در واقع در مدل انحلال سوگ الیزابت کابلرراس، این شیفتگی بخشی از فرآیند «چانه زنی» (Bargaining) در سوگواری است.
آیا شیفتگی می تواند مفید باشد ؟
طبعا شیفتگی جنسی از آن رو که باعث غنای بیشتر گنجینه ژنی می شود می تواند برای روند تکامل حیات (evolution) مفید باشد اما در اینجا هدف از سوال این است که آیا شیفتگی برای خود فرد شیفته هم می تواند مفید واقع شود یا نه.
پاسخ این پرسش هم مثبت  است. در فرآیند شیفتگی فرد قدرت و شهامت آن را می یابد که برخلاف قواعد منطقی، عقل محاسبه گر و تفکر هدف محور رفتار کند. او می تواند آموخته ها، عادت ها، سنت ها و چارچوب های فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی را در هم بشکند و از «خط قرمزها» عبور نماید. در چنین حالتی ،شیفتگی می تواند فرصتی فراهم آورد برای حرکت از تعصب و تحجر و عقیده پرستی به انعطاف و بازنگری و پلورالیسم.
در چنین وضعیتی که نمونه آن را در قصه «شیخ صنعان» در کتاب «منطق الطیر» فریدالدین عطار می خوانیم، شیفتگی همچون آتشی است که فرد ، «من مالوف و متعارف» خود را «ققنوس وار» در آن می سوزاند تا از خاکستر او «من جدیدی» شکل گیرد.
نشانه چنین وضعیتی این است که فرد پس از یک دوره شیفتگی با نظام ارزشی و چارچوب هویتی جدیدتری که پخته تر، وسیع تر و منعطف تر و پرمدارا تر از هویت قبلی است بیرون می آید و از خاطره شیفتگی خود به سان آموزشگاهی که علیرغم دشواری هایش او را توانمندتر کرده است یاد می کند.
آنجا که عرفا و حکما زبان به تمجید از عشق گشوده اند نظر به این جنبه از شیفتگی داشته اند چنان که جبران خلیل جبران ، نویسنده و نقاش لبنانی، می گوید : « تنها دو چیز انسان را عمیقا تغییر می دهند مرگ و عشق!»
خود فرا روی (self- Transcendation)
خود فراروی حالتی روانشناختی است که فرد از مصروف کردن و حتی فدا کردن خود برای دیگری لذت می برد. این «دیگری» یا به قول سیلوانو آریتی (Significant other) می تواند یک انسان دیگر باشد یا یک کشور، یک حزب ، یک آرمان ، یک پروژه پژوهشی یا هرچیز دیگری باشد.
چه افرادی همچون ارنستو چگوارا و مصطفی چمران، که جان خود را فدای یک آرمان کردند،  چه افرادی چون آموندسن و ماژلان که جان بر سر اکتشاف سرزمین های جدید گذاشتند و چه داوطلبانی که حاضر شدند آب آلوده مرداب ها را بنوشند تا به کشف چگونگی ابتلا به مالاریا کمک کنند در چنین وضعیتی قرار داشتند.
حالتی که در این نوع «عشق» وجود دارد برای فرد تجربه کننده آن کاملا با وضعیت «شیفتگی» متفاوت است. شیفتگی به صورت نوعی هیجان برانگیزاننده همراه با درجاتی از خلسه و نشئه خود را نشان می دهد. چنین حالتی را در تجربه خود فرا روی نمی بینیم.
تجربه خود فرا روی با نوعی وضعیت «سرسختی» یا Hardiness خود را بروز می دهد که به گفته «کوباسا» شامل سه مولفه است: احساس منبع کنترل درونی، تعهد و چالش پذیری. در این وضعیت نوعی تسلیم ناپذیری، اراده خلل ناپذیر و مقاومت در برابر شدائد و سختی ها در فرد تظاهر می یابد که او را برای رسیدن به هدف و عمل به وظیفه یاری می دهد.
گرچه خود فرا روی قدرت روانی فرد را افزایش می دهد و از این رو می تواند نقش مفید و سازنده ای در زندگی فرد داشته باشد اما این سکه روی دیگری هم دارد. چنین وضعیتی می تواند با احساس همه چیز توانی (Omnipotence) ، شکست ناپذیری، فنا ناپذیری و خود شیفتگی (Narcissism) بروز کند و در نتیجه فردی خود محور، انعطاف ناپذیر و جزم اندیش ساخته شود. چنین فرایندی را کارل گوستاویونگ ، روانپزشک سوئیسی ، «تورم روانی».
(Psychic inflation) نامیده است و به خطر آن اشاره کرده است.
معمولا همانطور که وجود افرادی که در «خود فرا روی» اند در جریان های سازنده علمی، فرهنگی اجتماعی ضروری است، وجود چنین افرادی در راس یک دیکتاتوری و نظام استبدادی نیز ضرورت دارد! یک روی سکه خود فرا روی مهاتما گاندی و نلسون ماندلا را می بینیم و روی دیگر این سکه آدولف هیتلرو محمود احمدی نژاد را !
تحلیل خود فرا روی
گرچه با یک نگاه فرویدی ممکن است چنین وضعیت خود فرا روی را فرآیندی نورتیک بدانیم که ناشی از «مازوخیسم» است ، نظریه پردازانی مثل «ویکتور فرانکل» خود فرا روی را مسیر ضروری برای خود شکوفایی (Self-actualization) می دانند و دکتر آلکسیس کارل جراح عروق و فیزیولوژیست بزرگ فرانسوی که موفق به دریافت معتبر ترین جوایز علمی از جمله جایزه نوبل پزشکی شده است خود فراروی را از نیازهای والای انسانی می داند.
به نظر می رسد هر دو نگاه صحیح باشند. خود فرا روی بسته به این که چگونه مدیریت شود می تواند فرصت یا برعکس تهدید باشد. خود فرا روی مدیریت نشده می تواند باعث قربانی شدن بی دلیل یک فرد یا حتی یک نسل گردد .
خود فرا روی بدون برخورداری از مهارت هایی همچون «خود ارزیابی» (self-evaluation) و «شک ورزی» (Scepticism) فرد را مستعد «تورم روانی» می سازد.
بازی روانی (Game)
عشق می تواند یک بازی روانی باشد. راهی برای سرگرم شدن و اشتغال (occupation) برای فرار از دو راهی وجود (existential Dilemma).
دو راهی وجودی مرحله نهایی رشد روانی انسان است. جایی که انسان مختار است بالغ شود و «وضعیت دشوار بشری» را بپذیرد یا برعکس در خواب و خیال های کودکانه خود باقی بماند.
«وضعیت بشری» مواجه شدن انسان با نادانی هاو ناتوانی های خویش است. جایی که انسان در می یابد اغلب قصه هایی که در مورد معنای زندگی، مرگ و درستی و نادرستی باور کرده بوده چالش پذیر و قابل نقد و شک اند. دانستن این نادانی ها و ناتوانی ها انسان را با «اضطراب وجودی» (existential anxiety) مواجه می کند و بسیاری از انسان ها به دنبال سرگرم کردن خود با بازی هایی می روند تا از مواجهه با این اضطراب طاقت فرسا رهایی یابند.
دلبستگی به یک فرد دیگر و دلمشغولی دائمی  با او  یکی از بازی هایی است که انسان ها برای فرار از اضطراب وجودی بر می گزینند.
«اروین یالوم» روانپزشک اگزیستانسیالیست آمریکایی برای حل و فصل رابطه عاشقانه ای که با چنین فرایندی شکل گرفته است توصیه می کند که لازم است فرد متانت و تحمل پذیرش اضطراب وجودی را بیابد در غیر این صورت فرد برای رهایی از «درد هوشیاری» به «خمر بازی روانی» یا به قول مولانا «زمر» می گریزد:
می گریزند از خودی در بی خودی/ یا به خمری یا به «زمر» ای مهتدی
تا دمی از هوشیاری وارهند / ننگ خمر و زمر بر خود می نهند
منابعی برای مطالعه بیشتر
درباره «اراده معطوف به حیات» :
تسلی بخشی های فلسفه : آلن دوباتن ، ترجمه عرفان ثابتی – انتشارات ققنوس
درباره اهمیت «خود فرا روی» :
1- پزشک و روح : ویکتور فرانکل
2- راه و رسم زندگی : دکتر آلکسیس کارل
درباره «تورم روانی» :
سمینار یونگ درباره زرتشت پنجه : کارل گوستاویونگ ، ترجمه دکتر سپیده حبیب – نشر کاروان
درباره «اضطراب وجودی» :
مامان و معنای زندگی : اروین یالوم ، ترجمه دکتر سپیده حبیب – نشر کاروان
 

(دکتر محمدرضا سرگلزایی_روانپزشک)

open infidelity do all women cheat
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
so your wife cheated click your wife cheated on you
unfaithful wives husband cheated how many women cheat
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
illistrated adult stories go mothers sex stories
free prescription drug card discount coupons for medications how to coupon at rite aid
wifes that cheat how can people cheat i cheated on my husband
pet prescription discount card off coupon pet prescription discount card
free online coupons click walgreens printing coupons
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
rite aid in store coupons rite aid sale rite aid gift card selection
coupon rite aid rite aid photo printing rite aid coupon 5 off 25
viagra coupon go free prescription drug discount card
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dose vs cialis dosage size
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
new prescription coupon cialis free coupon prescription drugs discount cards
coupons cialis link cialis coupon
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
evista tabletas link revista hola
renova renova companhia renovar carteira de motorista
augmentin side effects open augmentin side effects
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
prescription discount coupons emergent-ventures.com free cialis coupon
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
bimatoprost hair growth open bimatoprost sr
cialis prescription coupon go free coupon for cialis
loette precio web-dev.dk loette precio
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
kamagra wikipedia kamagra kamagra effet
i want to do abortion suction aspiration abortion pregnancy termination options
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
cialis recenze cialis cialis
pill abortion medication abortion pill abortion pills
where to get an abortion pill abortion pill online cytotec abortion
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
coupons for cialis 2016 free cialis coupons coupon prescription
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat metoprolol succinate
facts on abortion pill artsricksha.com abortion pill alternatives
free abortion pill abortion pills cost late term abortion pill clinics
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
vermox vermox prospect vermox
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
prescription drugs coupons cialis trial coupon manufacturer coupons for prescription drugs
metoprolol medicin metoprolol metoprolol
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
vermox prodej vermox alkohol vermox alkohol
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
duphaston duphaston iskustva duphaston i ovulacija
pro abortion medication abortion pill cheap abortion pill clinics
amoxicilline amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill centers acnc.com after abortion pill
how does abortion pill work abortion pill services early abortion pill options
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
average cost of abortion abortions facts abortion pill articles
transfer prescription coupon free coupon for cialis transfer prescription coupon
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
vermox suspenzija vermox 100mg vermox doziranje
viagra torta peider.dk viagra
vermox sirup sigridw.com vermox spc
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
discount coupons for prescriptions internet drug coupons cialis manufacturer coupon 2016
ldn 3mg link naltrexone for opiate addiction
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
buprenorphine detox site opiate implant
naltrexone user reviews naltrexone capsules naltrexone fda
vivitrol canada monthly shot for opiate addiction low dose naltrexone india
naltrexone withdrawal symptoms click revia injection
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
naltrexone addiction naltrexone hcl 4.5 mg low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone oral click revia drug
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
what does naltrexone do link ldm medicine
naltrexone 25 mg link ldn and lupus
naltrexone half life naltrexone without a prescription trexone medication
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
neltraxone go natroxone
naltrexone and pregnancy myjustliving.com naltrexone cost without insurance
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
memantin rezeptfrei memantin rezeptfrei memantin 85
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen
olanzapin 02 burpbivirkninger.site olanzapin lilly
 
محسن زنور
1393/02/10
4
2
خود فرا روی در عقاید بدلیل عدم دانستگی درک حالت فرد افتاده در موضوع در مراحل بعد باعث از دست دادن حالاات قبل از خود فراروی شده وخود فراروی معقول را نیز دیگر باور نمیکند و تئوری جبران برای این موضوه گاهی با گذشت یک عمر سپری می شود ممنون از اینکه از شما یاد می گیریم استاد....
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
app to spy spy app for phone cell spy free
i cheated on husband women want men why women cheat on husbands
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
how to cheat on husband site wifes who cheat
mom sex stories open adult xxx stories
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
cialis 10mg skoc.net zovirax
coupons prescriptions link coupon for free viagra
valtrex 1g cialis ciprofloxacin 750mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
cialis coupon card cialis coupons from manufacturer free printable cialis coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
cialis coupon lilly read prescription savings card
escitalopram genericon 10mg open escitalopram teva 10 mg
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
adalate adalat oros adalat compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
atenolol doziranje site atenolol forum
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
abortion facts klikekspogroup.com abortion pill cost
home abortion remedies when can you get an abortion partial birth abortion
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
diclac gel diclac spc diclac 50mg tablets
cialis coupon 2015 cialis discounts coupons lilly coupons for cialis
discount coupons for prescriptions free cialis coupon cialis.com coupon
medical termination of pregnancy procedure late termination of pregnancy for fetal abnormality weeks for pregnancy
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
cialis sample coupon cialis discount coupon prescription discount coupons
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
free abortion pill pureheartvision.org late term abortion pill clinics
amoxicillin 1000 mg agrisol.com.ar amoxicillin antibiyotik fiyat
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
vermox cena vermox spc vermox alkohol
cialis.com coupons supermaxsat.com online cialis coupons
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
cialis discount coupons cialis coupon 2015 coupons for cialis
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
flagyl 500 mg flagyl precio flagyl precio
neurontin cena neurontin diskuze neurontin 100 mg
herbal abortion pill abortion options should abortion pill be legal
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
coupon for prescriptions eltrabajadordelestado.org coupons for prescription medications
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
transfer prescription coupon free coupon for cialis transfer prescription coupon
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin gabapentin
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicilline
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
clomid cycle clomid testosterone clomid
amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir amoxicillin nedir
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
cialis sample coupon free cialis coupon free cialis samples coupon
number of abortions per year all about abortion info on abortion
where to do abortion late term abortion clinics early pregnancy termination
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
transfer prescription coupon new prescription coupon coupon cialis
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
naltrexone hair loss saveapanda.com opiate implant blocker
doctors who prescribe low dose naltrexone ldn naltrexone side effects opioid antagonist implant
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
buprenorphine detox site.cegep-rimouski.qc.ca opiate implant
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
c naltrexone medication naltrexone what is vivitrol medication
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
does naltrexone work click naltrexone implant locations
naltrexone therapy site how long does ldn take to work
low dose naltrexone cancer read naltrexone implant
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
what is naltrexone used for oscarsotorrio.com naltrexone chronic fatigue syndrome
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
memantin rezeptfrei producentgastritis.site memantin 85
رضا مصطفوی
1393/02/21
0
0
بازی روانی در مقابل دیلمای اگزیستانسیل! سبکی تحمل ناپذیر هستی ... تعبیر بسیار زیبایی بود. مدل جالبی برای عشقهای غیر جنسی و معنوی ...
message spy app free spyware for android phones android spy apps
why married men cheat on their wives site cheat husband
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
want my wife to cheat click my girl friend cheated on me
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
american sex stories sex stories com dog sex stories
pregnancy medications go how to end pregnancy
pharmacy direct coupon walgreens prescription transfer coupon rx drug coupons
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
free manufacturer coupons drug coupon card discount card for pharmacy
finasteride pill link vardenafil 60mg
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
vibramycin pill dapoxetine pill clomid 100mg
cialis coupons 2015 free prescription cards discount prescription discount coupon
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
canada drug pharmacy coupon softballspa.com viagra.com coupon
lisinopril and joint and muscle pain site lisinopril and joint and muscle pain
augmentin vidal open augmentin vidal
naprosyn 750 mg naprosyn 750 mg naprosyn wiki
voltarene 100 open voltarene 50
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
adalate adalat oros adalat compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
zocor etken maddesi site zocor yan etkileri
propranolol halmed propranolol je propranolol lek
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
zyrtec chemist warehouse site zyrtec ingredients australia
microlite pill for acne read microlite pill for acne
viagra online blog.keylink.rs viagra wiki
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
kamagra gel blog.keylink.rs kamagra gold
printable coupons sites alpinipedrengo.com coupon sites
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
cialis coupon 2015 cialis discounts coupons lilly coupons for cialis
abortion pill stories cost of abortion pill cost of abortion pill
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
deroxat effet deroxat et alcool deroxat
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
thyrax kopen thyrax vervanger thyrax euthyrox
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
vermox vermox prospect vermox
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
vermox prodej blog.idilbaby.com vermox alkohol
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
abortion pill centers acnc.com after abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
voltaren gel blog.pragmos.it voltaren krem nedir
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
vermox bez recepta vermox cijena vermox
coupon for prescriptions cialis trial coupon coupons for prescription medications
abortion pill risks late term abortion pill abortion pill video
lamisil comprimidos lamisil crema lamisil pastillas
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
cialis coupon free coupons for prescription medications prescription drug coupons
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
ldn and ulcerative colitis partickcurlingclub.co.uk neltrexone
low dose naltrexone anxiety link low dose naltrexone canada
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
vivitrol canada monthly shot for opiate addiction low dose naltrexone india
ldn cfs vivitrol cost naltroxene
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
half life of naltrexone read who makes vivitrol
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
low dose naltrexone cancer naltrexone hydrochloride tablets 50 mg naltrexone implant
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
pramipexol depot pramipexol of sifrol pramipexol rls
nix 5 creme nix zu tun nix latin
risperidon hexal apotekhvorlang.site risperidon halbwertszeit