امروز :
مقالات
اسطوره،اقتصاد و اخلاق جنسی
1393/02/07 - 9:54
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

 


جیمز جرج فریزر

سر جمیز جرج فریز(1941-1854) دانش آموخته ی ممتاز«ترینیتی کالج کمبریج» در رشته«متون کلاسیک» بخش بزرگی از عمر خود را صرف«مردم شناسی اقوام باستانی» نمود که حاصل آن آثار زیر است:

توتمیسم(1887)، شاخه زرین(1890)، وظیفه ی روح(1909)، اعتقاد به فناناپذیری و پرستش مردگان(1913)، دانش عوام در عهد عتیق(1918)، آپولودووروس(1921)، پرستش طبیعت(1926)، انسان، خدا و جاودانگی(1927)، اسطوره های منشاء آتش و رشد نظریه ی مُثُل افلاطون(1930)، بافه های انبارشده(1931)، ترس از مردگان در دین ابتدایی(1933) و گزیده ی مردم شناسی(1938).

شاخه زرین

این کتاب معروف ترین اثر فریزر است که پس از انتشار اول در 1890، در سال های 1900 و 1906 مورد ویرایش قرار می گیرد. شاخه ی زرین اثری دوران ساز است که می خواهد وجه مشترک تقریبا همه ی ادیان ابتدایی را با هم و با ادیان جدیدتر مثل مسیحیت نشان دهد. تز کتاب این است که همه ی ادیان، در اصل، آیین های«باروری» بوده اند.

فریزر در این کتاب می گوید:«اگر آزمون حقیقت با نمایش دست ها یا سرشماری صورت می گیرد، نظام جادو خیلی بیش از کلیسای کاتولیک حق دارد به شعار مغرورانه ی«آن چه همه، همیشه، در همه جا بدان معتقدند» به عنوان مدرک موثق و مسلم صحت خود متوسل شود».

«شاخه زرین» در بهار 1383 با ترجمه ی کاظم فیروزمند توسط نشر آگه به فارسی انتشار یافته و تاکنون به چاپ ششم رسیده است.

غذا، خدا، آئین

کارل مارکس، فیلسوف آلمانی قرن بیستم، می گوید:«بگو غذای تو چیست تا بگویم خدای تو کیست». آن گونه که«یوستین گرودر» فیلسوف معاصر نروژی نظریه مارکس را شرح می دهد، مارکس اعتقاد داشت که«اقتصاد، زیربنای فرهنگ است». 


 

 

 

برای مثال، فرهنگ عمومی دو کشور ایران و ترکیه را در نظر بگیرید، دو کشور همسایه، با جمعیت برابر و مساحت نزدیک و تاریخ مشابه. همزمان در هر دو کشور حرکت از نظام اقتصادی فئودالیزم به نظام اقتصادی کاپیتالیسم شروع شد. مصطفی کمال آتاتورک و رضا شاه پهلوی در یک زمان با شیوه«تجدد آمرانه» سعی در فروپاشیدن نهادهای عصر کشاورزی(مذهب- قبیله- نظام ملوک الطوایفی) و ایجاد نهادهای عصر صنعت(سکولاریزم- ملی گرایی- دولت مرکزی) نمودند. در واقع آنها در جهت تغییر دادن تعاملات اقتصادی و فرهنگ تلاش نمودند اما به دلیل تفاوت«منابع اقتصادی» نتیجه این دو تلاش یکی نشد: ترکیه به دلیل وابستگی به درآمد گردشگری(توریسم) سکولار شد و به تدریج حکومت نظامی حاکم بر آن نیز جای خود را به نظام پارلمانی داد تا علاوه بر عضویت در«ناتو» به عضویت در«اتحادیه اروپا» نیز پذیرفته شود. اما وجود«نفت» به عنوان منبع اقتصادی ایران تمام تلاش ها در جهت زدودن نهادهای عصر فئودالیته را خنثی نمود.

بر مبنای نظریه مارکس، مذهب انسان در هر دوره، تجلی ذهنی تعاملات عینی اقتصادی بوده است. در عصر شکار و میوه چینی که بشر هیچ کنترلی بر منابع اقتصادی خود نداشت، در ذهن او خدایان متعدد حاکم بر طبیعت در حال رقابت و نزاع با یکدیگر بودند، یکی باران می فرستاد و دیگری طوفان و بشر گرفتار در بین این نیروهای عظیم و غیرقابل پیش بینی دست به دامن رصد کردن تغییرات زمین و آسمان می شد تا کمی شرایط را برای خود قابل پیش بینی تر سازد. نتیجه این توجه همراه با نگرانی(ترصد= Hypervigilance) این بود که بشر در ابرها و کوهها چشم و ابروی هیولایی را ببیند و در امواج دریا یا غرش رعد صدای عربده های رب النوعی را بشنود(فرآیند روانی Paridolia و Affective illusion) در نتیجه، همه پدیده های طبیعی دارای روحی شبه انسانی شدند(Anthropomorphism) و مذهب به شکل تعامل دائمی با طبیعت، گفتگو با درخت و کوه و آب و شکار درآمد.

نمونه چنین مذهبی را در«نامه رئیس سرخپوستان سیاتل به رئیس جمهور آمریکا» می توانید بخوانید(ر.ک.قدرت اسطوره: جوزف کمبل).

عصر شکار با اکتشاف کشاورزی و دامپروری به پایان رسید و منبع اقتصادی بشر خاک حاصلخیز وباران کافی شد. رفتار اقتصادی مناسب در این عصر، انضباط ودیسیلین بود لذا تعامل اقتصادی به صورت نظام سلسله مراتبی درآمد.

نتیجه این سلسله مراتب اجتماعی(هیارشی)، لزوم ثبات در حاکمیت(الیگارشی) بود. تبدیل شرکای هم قبیله(کومون) به ارباب و کدخدا و مباشر و کارگر و ایجاد نظام منسجم برده داری(Racism) و تفکیک حقوق مردوزن(Sexism) از نتایج فرهنگی عصر کشاورزی بودند.

«جیمز جورج فریزر» مطالعه آئین های مذهبی انسان را از عصر کشاورزی آغاز می کند. عصری که انسان نگاه به زاد و ولد حیوانات و رویش گیاهان دارد و از آنجا که«تولیدمثل»، منبع اقتصادی او را شکل می دهد، فرهنگ او نیز بر گرد این محور می گردد.

تابو

زیگموند فروید، پایه گذار روانکاوی، تابو شدن رابطه جنسی را ناشی از احساس گناه جوانان قبیله پس از به قتل رساندن رئیس- پدر می داند. رئیس- پدر(توتم) همه زنان قبیله را اعضای حرمسرای خود می دانست و جوانان قبیله که با قانون رئیس- پدر از رفتار جنسی محروم مانده بودند همدست می شوند و«توتم» را به قتل می رسانند. پس از این قتل، تابو شدن رفتار جنسی به دو دلیل ممکن است رخ داده باشد:

اول- برای حل و فصل احساس گناه قتل پدر(عقده اودیپال جمعی) جوانان قبیله محدودیت هایی را برای رابطه جنسی قرارداد کردند تا با رفتاری خودشکنانه(مازوخیستیک) تاوان قتل«توتم» را بپردازند(ر.ک.توتم وتابو: زیگموند فروید).

دوم- محدود کردن مردان از رابطه جسنی فراگیر، باعث پیشگیری از ظهور توتم دیگری می شد که همه زنان قبیله را حق خود بداند و سناریوی قبلی تکرار گردد.

اما نگاه«فریزر» به ماجرا کاملا متفاوت است: آنچه باعث«آئینی شدن»(Ritualistic) سکس شده است نه احساس گناه بلکه امید تنظیم کردن رفتار آمیزشی دام ها و کشت و زرع از طریق«مناسک جنسی» انسان بوده است.

«فریزر» در فصل هفتم کتاب«شاخه زرین» با عنوان«وصلت مقدس» به تفصیل گزارشات مردم شناسی خود را ارائه می کند که نشان می دهد تبدیل شدن رفتار جنسی از تلاشی برای لذت به رفتاری آئینی با قصد و نیت تنظیم تولیدمثل منابع غذایی بوده است. فرآیند ذهنی جادو مدار(Magical Thinking) باعث می شده که بشر تصور کند با به نمایش گذاردن سکس قانون مند می تواند به دام ها و باغ و زرع خود بیاموزد که از رفتار غیرقابل پیش بینی حذر کنند.

فضیلت پٌر زایی در مذاهب عصر کشاورزی یکی دیگر از ثمرات فرهنگی این دوره اقتصادی بوده است. در این مذاهب، پیامبران به زیادی جمعیت امت شان افتخار می کرده اند!

از آئین قربانی تا تقدس بکارت

در عصر شکار، بشر خدایان را نیز مانند خود شکارچی می دید. بی تابی و نگرانی بشر عصر شکار با شکار کردن به پایان می رسید. او می اندیشید خدایان نیز طالب شکارند و هرگاه شکار مناسبی در دست نباشد خشمگین می شوند و طوفان و زلزله به راه می اندازند. چنین بود که در عصر شکار، قربانی کردن کودکان و جوانان برای فرو نشاندن خشم خدایان تبدیل به مراسمی آئینی شد.

با ورق خوردن تاریخ اقتصادی بشر و ورودی به عصر کشاورزی، قربانی نیز جنبه ی جنسی پیدا کرد. خدایان، نیازمند شکاری برای سد جوع نبودند بلکه آنان دختر جوان و زیبایی را برای هم بستری می طلبیدند. این چنین شد که آئین قربانی دختران جوان و زیبا که لباسی سپید بر تن می کردند تا سرخی خون شان کاملا برای خدایان قابل رویت باشد جایگزین مراسم های قبلی قربانی شد.

تکامل مغز بشر و تغییر مراسم قربانی

«رابین روبرتسون» اعتقاد دارد که مغز بشر در طول تاریخ رشد کرده است. مغز بشر ابتدایی شبیه به مغز خزندگان خونسرد بود و فاقد احساسات وعواطف بود. به تدریج مغز انسان صاحب«دستگاه لیمبیک» شد و عواطف، احساسات، همدلی، محبت و تعلق جای مهمی را در زندگی بشر اشغال کرد.(ر.ک.The beginner's guide to Jung: Robin Robertson) . این اتفاق تکاملی مانع از این بود که انسان به راحتی با قربانی شدن فرزندان خود موافقت کند. اینجا بود که قربانی شدن حیوانات برای فرونشینی گرسنگی خدایان، جایگزین قربانی شدن انسان ها شد. اسطوره ارسال قوچ برای حضرت ابراهیم برای ذبح به جای اسماعیل شروع نمادین این عصر جدید بود. اما با خدایان طالب آمیزش جنسی چه باید می کردند؟ چنین شد که«خون بکارت» وارد آئین نمادین آمیزش جنسی شد. اولین آمیزش هر دختر سهم خدایان بود تا مدتی وظیفه برداشتن پرده بکارت دوشیزگان و تقدیم خون آن به خدایان، وظیفه کاهن- حاکم بود و دختران شب پیش از ازدواج را با لباس سپید قربانی در معبد می گذراندند و صبح هنگام با لباس خون آلود معبد را ترک می کردند.

با ایجاد دولت- شهرها ونیاز به حاکمان جنگاور برای سازماندهی سپاه، نقش کاهن از نقش حاکم جدا شد و قدرت سیاسی کاهنان فروکاهیده شد. در نتیجه شب اول را عروس در حجله داماد می گذراند اما اهمیت اهداء دستمال سپید خون آلود و پوشاندن لباس سپید قربانی به عروس جایگزین نمادین مراسمی شد که در آن دخترکان بیچاره در آستان خدایان جان می باختند.

باکره مقدس

گرچه خدایان پذیرفتند که به دستمال آغشته به خون راضی باشند گهگاهی از این پیمان سر باز می زدند و دوشیزه ای را نشان می کردند. در آئین میترائیسم این آناهیتای باکره بود که در حال شستشو در آب مورد نظر خدایان نرینه قرار گرفت و میترا- خدابانوی آفتاب- را باردار شد و در آئین مسیحیت مریم باکره دچار همان سناریو شد و مسیح را بار گرفت و در آئین زرتشت باکره ای در آخرالزمان در حال شستشو در دریاچه ی هامون«سوشیانت»- پیامبر آخرالزمان- را باردار خواهد شد.(ر.ک.زرتشتیان، باورها و آئین ها: مری بویس)

با این همه اهمیت باکره گی عجیب نیست که در یک سوره قرآن، دوبار به باکره گی زنان بهشتی اشاره شده است!(سوره الرحمن- آیات 56 و 74).

 

(دکتر محمدرضا سرگلزایی_روانپزشک)

 dating a married man looking to cheat open
married woman wants cheat signs of a cheater read here
message spy app free spyware for android phones android spy apps
abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
how to tell my husband i cheated i cheated on my husband stories i told my husband i cheated
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
how to cheat on husband all wife cheat wifes who cheat
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
abortion by pill click natural pregnancy termination
pharmacy transfer coupons read prescription coupon
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
coupons prescriptions open coupon for free viagra
sildenafil citrate link cialis 10mg
levaquin 250mg click clomid 25mg
abortion pro life read facts about abortions
printable viagra coupon go pfizer viagra coupons
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free prescription drug discount card areta.se viagra.com coupon
free prescription drug cards link discount prescription coupons
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
buy a viagra online http://viagraforsaleuk1.com viagra effectiveness
discount drug coupon site cialis.com coupons
discount prescription drug card go discount coupons for cialis
viread forum viread forum viread 300 mg
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
renova renova companhia renovar carteira de motorista
metformin centauricom.com metformin
cordarone behandling click cordarone ved hjertestop
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
singulair 5 mg open singulair montelukast
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
printable coupons sites coupons online for free coupon sites
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
free cialis coupon free cialis coupon 2016 free cialis coupons
coupons for cialis 2016 farsettiarte.it prescriptions coupons
why should abortion be illegal period after abortion free discount coupon
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
viagra wirkung damske.com viagra kaufen
free printable cialis coupons prescription drugs coupons free cialis coupon 2016
abortion in clinic medical termination of pregnancy procedure dilatation & curettage
sirdalud 6mg sirdalud alkohol sirdalud alkohol
feldene d feldene d feldene ampolla
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
what is abortion pill getting an abortion pill when is it too late to get an abortion pill
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
potenzmittel ohne rezept rezeptfrei viagra natur potenzmittel
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
clomid proviron clomid clomid proviron pct
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
abortion pill abortions cost abortion procedure
cialis sample coupon cialis coupons printable cialis 2015 coupon
duphaston tablete duphaston cijena bez recepta duphaston tablete za odgodu menstruacije
cost for an abortion teenage abortion pill cost of medical abortion
abortion pill laws partial birth abortion teenage abortion pill
coupon cialis cialis sample coupon cialis coupons from manufacturer
2015 cialis coupon agrisol.com.ar free cialis coupon 2016
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
alternatives to abortion pill free abortions abortion pill prices
acetazolamide cerebral edema blog.aids2014.org acetazolamide symptoms
addiyar newspaper addyi 100 mg addiyar newspaper
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
vermox doziranje vermox tablete nuspojave vermox
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
cialis nedir cialis cialis tablet
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
cheap abortion pill abortion pill rights abortion pill pros and cons
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
abortion pill questions andreinfo definition of abortion pill
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
viagra torta viagra cena viagra
cialis coupon codes manufacturer coupons for prescription drugs free cialis samples coupon
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
viagra coupon codes pharmacy discount coupon drug coupon list
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
number of abortions per year all about abortion info on abortion
abortion clinics in md blog.cycle-parts.com emergency contraceptive
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
revia naltrexone click low dose naltrexone insomnia
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
how long does it take for naltrexone to work click medication naltrexone
olanzapin 02 burpbivirkninger.site olanzapin lilly
 
DFB trikot 2014
1393/02/31
15
1
Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!| DFB trikot 2014 http://crisi.de/dfb-trikot-wm-2014/
online website women will cheat
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
abortion in 12 weeks pregnant west-bot.com history of abortion in america
i had an abortion read pregnant pregnant pregnant
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
how do i know if my wife has cheated married men affairs why women cheat on their husband
cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com he cheated on his girlfriend with me
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
My boyfriend cheated on me why do wife cheat women who cheated
women affairs megaedd.com why do husband cheat
reasons people cheat marcandela.com married woman wants cheat
why do women cheat on husbands married men cheat with men why women cheat on their husbands
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
women cheat husband link wife cheat story
free readable adult stories go bart simpson adult stories
walgreens coupons for prints click walgreens print coupon code
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
free printable viagra coupons viagra.com coupon viagra 2015 coupon
cialis 10mg skoc.net zovirax
prednisolone 40mg site inderal 10mg
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
vibramycin pill dapoxetine pill clomid 100mg
pfizer viagra coupons softballspa.com canada drug pharmacy coupon
can i take azithromycin before surgery go can i take azithromycin before surgery
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
cialis coupon lilly read prescription savings card
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
coupons cialis mha.dk cialis coupon
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
paxillus paxillin paxilus involutus
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
augmentin side effects open augmentin side effects
lilly coupons for cialis prescription savings card cialis manufacturer coupon 2016
naproxen 500 mg tablet bartsha.cz naproxen 500 mg
cialis.com coupons read prescription savings card
procyclidine mental health open procyclidine mental health
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
abortion clinics in nashville tn achi-kochi.com abortion at 6 weeks
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
cymbalta presentacion cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta 30 mg para que sirve
kamagra gel blog.keylink.rs kamagra gold
best coupon sites coupons websites free coupon sites printable
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
prescription coupons coupons for cialis printable discount prescriptions coupons
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
herbal abortion pill how much is an abortion pill how to have an abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
cialis coupons and discounts activeslo.com cialis sample coupon
deroxat effet deroxat deroxat
thyrax kopen thyrax kopen thyrax euthyrox
vermox cena vermox cena vermox spc
vermox sirup vermox cena vermox cena
voucher free strattera without prescription strattera without prescription
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
free cialis coupon 2016 prescription coupon card prescriptions coupons
second trimester abortion slb-coaching.com getting an abortion pill
abortion pill abortions cost getting an abortion pill
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
discount coupons for prescriptions lakeerengallery.com manufacturer coupons for prescription drugs
feldene flas para que sirve feldene flas feldene flash
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
free cialis samples coupon cialis discounts coupons coupons prescriptions
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
cheap abortion pill abortion pill stories abortion pill pros and cons
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
cialis discount coupons online prescription discount coupon cialis coupons and discounts
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
viagra torta viagra viagra
late term abortion pill medical abortion pill abortion pill laws
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
debate on abortion safest abortion method medical abortion clinics
doctors who prescribe low dose naltrexone naltrexone dosing for alcohol dependence opioid antagonist implant
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
acamprosate go ldn for autism
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
will naltrexone get you high read ldn drug
ldn cfs alcohol implant naltroxene
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
does naltrexone work click naltrexone implant locations
order naltrexone site naltroxone
memantin rezeptfrei producentgastritis.site memantin 85