امروز :
بیوگرافی
بیوگرافی دکتر محمد رضا سرگلزایی
1394/01/19 - 22:46

من در چهارم آبانماه 1349 در زابل(سیستان) متولد شدم. كودكی را در جنوب خراسان (بیرجند و قاین) و نوجوانی را در مشهد گذراندم.
از آنجا كه 9 ساله بودم كه انقلاب 1357 رخ داد، بخش عمده كتاب هایی كه در كودكی می خواندم(همچون داستان های "صمد بهرنگی" و "محمود حكیمی") و نیز مطالعات دوران نوجوانی ام (آثار اینیاتسیو سیلونه ایتالیایی و كتاب های دكتر شریعتی) مرا به سمت "آرمان گرایی سیاسی" كشاند. اما نسل ما این شانس را داشت كه دوران پر تحولی را شاهد باشد و بارها باورهایش به چالش كشیده شوند.
بسیاری از "خوب ها"، "بد" شدند و بسیاری از "بدها" خوب! و نام خیابان ها بارها عوض شدند!
نسل ما "شاهد" جنگ بود. بسیاری از دوستان و همكلاسانم در جبهه جنگ جان باختند. تشییع جنازه دوستان، مرا در جوانی با مفهوم "مرگ" درگیر ساخت.
همزمان با پایان جنگ هشت ساله در پاییز 1367 وارد دانشكده پزشكی زاهدان شدم و از سال 1374 به طبابت مشغول شدم. در تمام دوران دانشجویی، علاوه بر درس طب به مطالعات فرهنگی(تاریخ، علوم دینی، علوم سیاسی) و فعالیت های اجتماعی مشغول بودم و اولین كتابم(معمای زمان) را در باب نسبیت زمان انشتین و سهم آن در فهم متون دینی در 19 سالگی نوشتم كه در سال 1372 چاپ شد.
ورود به قلمروی روانپزشكی را با خواندن آثار "كارل گوستاو یونگ" روانپزشك صاحب سبك سوئیسی شروع كردم. در پاییز 1376 تخصص روانپزشكی را در دانشگاه علوم پزشكی مشهد آغاز كردم و در سال 1379 بورد تخصصی روانپزشكی را گذراندم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد شدم.
ورود به قلمروی روانپزشكی باعث شد چالش هایی كه "دوران گذار اجتماعی سیاسی" در من ایجاد كرده بود عمیق تر شوند. عرصه روانپزشكی و به خصوص گرایش روانكاوی (كه مورد علاقه من واقع شد)، اساسی ترین مفاهیم ذهن انسان را به چالش می كشد. كمتر كسی است كه وارد این حیطه شود و "نظام باورهایش" دستخوش دگرگونی نگردد.
خوانندگانی كه سیر آثارم را مرور می كنند از تفاوت نگرش ها و ادبیات آثاری همچون "سلام مؤمن، سلام"، "هزار و یك شب میان خواب و بیداری"، "كوزه ای از آب بحر" با نسل بعدی آثارم از جمله "شخصیت سالم"، "آزاده زندگی كنیم" و "حرف هایی برای امروزی ها" دچار تعجب می شوند. در نسل قبلی آثارم به دنبال ارائه تعریفی فردی از سلامت روان بودم كه ثقل آن بر دوش "معنویت" بود، در حالی كه در نسل جدید آثارم به دنبال تعریفی اجتماعی از سلامت روان هستم كه ثقل آن بر دوش "عقلانیت" است.
تحولات اجتماعی سال های اخیر و تجارب شخصی خودم باعث شدند به این نتیجه برسم كه جامعه ما بیشتر نیازمند دیدگاه عقل محور و اخلاق شهروندی است تا دیدگاه نقد گریز معنوی و اخلاق صوفیانه. برداشت صوفیانه از مذهب كه ریشه در تاریخ ملت ایران دارد در شرایط كنونی بیش از آن كه برای ما مفید باشد برایمان هزینه ساز است.
من شخصا كشش عاطفی بیشتری نسبت به دیدگاه های عارفانه دارم، اما تجزیه و تحلیل آمارها و اطلاعات مرا به آن واداشته كه پا بر "نوستالژی" عمیقم بگذارم و محتوا و گفتمان آثارم را تغییر دهم: گاهی راه درست، راه دشوار است!

 
 

MEDICAL EDUCATION:
1988- 1995 : Doctor of medicine degree from Zahedan University of Medical Sciences
PSYCHIATRIC TRAINING
1997 – 2000 : Psychiatric residency training in Mashad University of Medical Sciences


Employment / APPOINTMENTS

2014- Now: Therapist and Educator, Alcoholism Clinic, Iranian Center For Addiction Studies (INCAS), Tehran, Iran
2001- Now: Lecturer in Psychotherapy, Iranian Scientific Society of Clinical Hypnosis (ISSCH), Tehran, Iran

2000 - 2003 : Assistant Professor, Department of Psychiatry, Mashad University of Medical Sciences, Iran.
1997 – 2000 : Senior Specialist , Addition clinic ( Multi - disciplinary approach) , Welfare Organization, Mashad , Iran.
1997- 2000: Resident of Psychiatry , Psychiatry Researcher , Shafa Psychiatry Hospital , Mashad, Iran
1995-1997 : General Practitioner / Medical Researcher , BOO-ALI Hospital, Zahedan , Iran
1993-1995 : Medical Intern / medical researcher : Khatam-Al-Anbia General Hospital , Zahedan , Iran

PUBLICATIONS
BOOKS :
1. Sargolzaee M.R (1993) : The Mystery of Time , Sepah Publication .
2. Sargolzaee M.R and Keikhaee N. (1994) : MCQ( Multiple Choice Questions ) of Pediatrics. (translation)
3. Sargolzaee M.R and Zohravi T. (1999): Psychiatric Drugs, Gol-Aftab Publication, (translation)
4. Sargolzaee M.R (2000): When You Must Go To A Psychiatrist, Mashad University Press.
5. Sargolzaee M.R (2000): The Successful Management of Substance Dependence , Mashad University Press. (Winner of the President ’s prize)
6.Sargolzaee M.R and Azarpazhooh H (2002): OCD, Ferdowsi University Press, (translation)
7.Sargolzaee M.R (2002): THE WAY (psychotherapy of addiction) , Welfare Organization Publications
8- Sargolzaee M R(2003) : I don't want This (about problem solving), Marandiz Publication
9- Sargolzaee M R(2003) , Life, thinking, and no more (about critical Thinking), Marandiz Publication
10-Sargolzaee M R(2003) , The Love Stories (about the romantic relationship and rationality), Marandiz Publication
11- Sargolzaee M R(2003), The letters to the Sky (about spirituality), Marandiz Publication
12- Sargolzaee M R(2003), 10 questions, no answers (about philosophy), Marandiz Publication
13- Sargolzaee M R(2005), Healthy Personality, Qatre Publication
14-Sargolzaee M R(2005), Addiction, causality and treatment,, Qatre Publication
15- Sargolzaee M R(2005), the note book of a psychiatrist,, Qatre Publication
16- Sargolzaee M R(2003), the Life lessons from Mathnavi of Mevlana , Marandiz Publication
17- Sargolzaee M R(2003), 1001 nights between sleep and awakening ( about mystical experience) , Marandiz Publication
18-Sargolzaee M (2003)R, 1,2,3 move! (about life skills), Marandiz Publication
19- Sargolzaee M R(2011) , Life and Freedom, Fariwar Publication
20-Sargolzaee M R(2012) , for the people of today (about community psychology of Iranian people), Bahaare-sabz Publication
21- Sargolzaee M R (2014) , Human-Philosophy-Mysticism, Bahaare-Sabz Publication,
22- sargolzaee M R (2015) , Life Skills for Adolescents, bahaare-Sabz Publication


PAPERS :
1.Sargolzaee, M.R. , Keikhaee N., Sargolzaee S. (1995) : HBV Contaminatoin in the Dentistry Instruments , the Journal of Students & Research , Shiraz University of Medical Sciences , 9(3) , 22-26
2. Sargolzaee , M.R.(1993) : Abdominal Masses in the Children, Iranian Congress of Pediatric New Findings, Yazd University of Medical Sciences , Abstract book
3. Sargolzaee, M.R. & Keikhaee N. (1994): the Study of the Sensitivity of the Microorganisms in the Urine Ccultures, Iranian Congress of Microbiology , Yazd University of Medical Sciences , Abstract book
4. Abdollahian E., Sargolzaee M.R. and Ekhteraee M.(1998) : the Approach to a Patient with Conversion Symptoms , NAVID Journal , Mashad University of Medical Sciences , 14 , 15-19
5. Sargolzaee , M.R . And Salimi M. (1998) ; the Study of the Administration of Psychotropic Drugs by the General Practitioners of Khorasan , the Iranian Congress of Psychopharmacology, Isfahan University of Medical Sciences , Abstract book
6. Sargolzaee , M.R .(1999) : the Pathophysiology of Addiction, the Congress of the Treatment of Aaddiction , Birjand University of Medical Sciences , Abstract book
7. Sargolzaee , M.R. & Keikhaee N. (1999): Dysmenorrhea and Sport in Woman , Journal of Yasuj University of Medical Sciences, 12 (3) , 52 - 56
8. Sargolzaee , M.R.(1999): the Brief Psychotherapies for Substance Dependence , the Congress of Health Sterategies for Addiction , Zahedan University of Medical sciences , Abstract book
9. Sargolzaee , M.R. (2000) : Stress and Dymenorrhea , 6th World Congress on “ Innovations in Psychiatry - 2000 ” , London University, Abstract book
10. Abdollahian E and Sargolzaee , M.R. (2000) : the prevalence of depression and the effect of Psychosocial factors in the students , 6th World Congress on “ ( Innovations in Psychiatry-2000 ) ”, London University, abstract book
11. Sargolzaee , M.R. (2000) : Sexual dysfunction after opioid withdrawal , Navid Journal , Mashad University of Medical sciences , 19, 25 - 27
12. Sargolzaee , M.R. (2000): psychotherapy and prosody , 2nd Iranian congress of music Therapy , Tehran University of medical sciences , abstract book
13. Sargolzaee , M.R., Abdollahian E and Erfanian A. (2000) : the study of Dynamics of the children of opioid-dependent parents based on CAT , 4th Iranian seminar on children and adolescents mental Health , Zanjan university of medical sciences , Abstract Book
14. Abdollahian E . and Sargolzaee M.R. (2000) : the correlation between positive waves in EEG and psychiatric disorders in the children and Adolescents , Journal of Mashad university of Medical sciences , 67,89-94
15. Abdollahian E. , Nozadi Gh. and Sargolzaee M.R. (2000) : the economic burden of Depressive Disorders , the Journal of psychiatry and clinical psychology (Andishe – va - Raftar) , 6(1): 20 - 25
16. Sargolzaee M.R. and Fayyazi M.R. (2000) : Psychotherapy and the Economy of the Treatment , the Journal of Health (Reza Behzistan ), 17 , 30 - 35
17. Sargolzaee M.R. (2000) : the Motivation for substance abuse , the Iranian congress of socio-Cultural causes of Addiction , Tehran culture office , Abstract book
18. Sargolzaee , M.R. and Moharreri F (2000) : Detoxification , the Journal of Khorasan social security Organization , 3, 16-19
19. Behdani , F. , Sargolzaee M.R. and Ghorbani E (2000) : the correlation between life style and Depression and Anxiety in the students , the journal of Sabzewar school of medicine , 2, 27 - 38
20. Sargolzaee M.R. , Karimi Sh. and Fayyazi M.R. (2000) : the efficacy of calcium-D tablets on the reduction of the symptoms of withdrawal of opioids , the journal of Sabzewar school of medicine ,4 , 9 - 14
21. Sargolzaee , M.R. , Moharreri F. , Arshadi H.R. etal (2001): Depression and Sexual Dusfunction in the Infertile, Medical journal of reproduction and infertility , 8(2) ,46-52
22. Sargolzaee ,M.R. ,Fayyazi M.R., Aghaee M. etal (2001): the study of the attitudes and level of information of non - psychiatrist physicians about psychiatry , the international congress of new commitments for psychiatrists ,WPA, Madrid ,abstract book
23.Sargolzaee, M.R. , Behdani F.,Ghorbani E. (2001) : the study of Correlation between time spent in Religious Activities and Depression , Anxiety and Substance Abuse in the students , the International Congress of new commitments for psychiatrists , WPA , Madrid , abstract book
24. Sargolzaee M.R. and Zohravi T.(2001) : Study of Sensitivity , Specifily and effectivity of morphine check Kits for diagnosis of Narcotic use , Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran , 23, 19 - 28
25. Toofani H. and Sargolzaee M.R. (2001) : Clozapine and Neuroleptic Malignant Syndrome , Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences , 44 (73) , 137 - 140
26. Sargolzaee M.R. (2002) : Neurolinguistic programming in the treatment of phobia , Iranian congress of psychiatric new findings , Tehran university of medical sciences , abstract book
27. Sargolzaee M.R. (2002) : Nutritional habits in Iranian opioid dependents , Eating disorders conference 2002 , Austira , Abstract book .
28. Social Welfare Fall 2003; 3(9):294-283. the case study of narcotic drugs abuse abundance and its relationship to mashhad medical student's personal and family condition, Sargolzaee M.R., Balali M., Azad R., Ardekani M.R., Samari A.A.
29. Sargolzaei, MR. Samari, AA. Keykhany, AA (2003) Neuro-cognitive behavioral therapy in test anxiety control, Journal of mental health, fifth issue, in spring and summer (1382) Number seventeenth and eighteenth,Pp.42 -34.
30. Stereological Volumetry  of Cerebral Hemispheres and Lateral Ventricles Using MRI in Schizophrenia Subtypes, H Haghir, M R Sargolzaee, J Jalal Shokouhi, M T Shakeri, Iranian Journal of Radiology 2004; 2(1-2):34-41
31. Relationship between marital satisfaction during Pregnancy and Postpartum Depression (PPD). F. Kiani, T. Khadivzadeh, M. R. Sargolzaee, H. Behnam, Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2010;13(5): 37-44.
32. Lipid profile comparison between opium addicts and non-addicts. S. S. Fatemi, M. Hasanzadeh, A. Arghami, M. R. Sargolzaee, Journal of Tehran University Heart Center 2008;3(3): 169-172.
33. Gender dimorphism in the DAT1-67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;1144(): 142-145.
34. Gender dimorphism in the DAT1 - 67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;1144(1): 142-145.
35. Association between interleukin-10 promoter polymorphisms and schizophrenia in Iranian population. Z. Sabouri, S. N. Bajestan, H. Takashima, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, R. Farid, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, Journal of Neuroimmunology 2006;178(): 182-182.
36. Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification. E. Abdollahian, A. Javanbakht, K. Javidi, A. A. Samari, M. Shakiba, M. R. Sargolzaee, American Journal on Addictions 2006;15(1): 100-104.
37. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2006;141B(4): 383-386.
38. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics 2006;141(4): 383-386.
39. Association of AKTI haplotypes with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, M. Nakamura, M. R. Keikhaee, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, A. Sano, M. Osame, Journal of the Neurological Sciences 2005;238(): S339-S339.
40. Association analysis of the dopamine transporter (DAT1)-67A/T polymorphism in bipolar disorder. M. R. Keikhaee, F. Fadai, M. R. Sargolzaee, A. Javanbakht, H. Najmabadi, M. Ohadi, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2005;135B(1): 47-49.
41. Clinical subtypes of OCD and importance of early detection of psychotic pseudo-OCD. M. R. Sargolzaee, Schizophrenia Research 2004;70(1): 114-114.
42. Effects of desmopressin (DDAVP) on memory impairment following electroconvulsive therapy. M. R. Sargolzaee, E. Abdollahian, M. Hajzade, M. D. Mohebbi, International Journal of Psychophysiology 2004;54(1-2): 112-112.
43. The comparison of the efficacy of citrus fragrance and fluoxetine in the treatment of major depressive disorder. M. R. Sargolzaee, A. A. Samari, M. R. F. Bordbar, International Journal of Psychophysiology 2004;54(1-2): 111-112.
44. Effects of desmopressin (DDAVP) on memory impairment following electroconvulsive therapy (ECT). E. Abdollahian, M. R. Sargolzaee, M. Hajzade, M. D. Mohebbi, A. Javanbakht, Acta Neuropsychiatrica 2004;16(3): 130-137.
45. Gender dimorphism in the DAT1-67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;(1144): 142-145.
46. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2006;4(141B): 383-386.
47. Association analysis of the dopamine transporter (DAT1)-67A/T polymorphism in bipolar disorder. M. R. Keikhaee, F. Fadai, M. R. Sargolzaee, A. Javanbakht, H. Najmabadi, M. Ohadi, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2005;1(135B): 47-49.
48. Association of AKTI haplotypes with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, M. Nakamura, M. R. Keikhaee, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, A. Sano, M. Osame, Journal of the Neurological Sciences 2005;(238): S339-S339.

levaquin 250mg click clomid 25mg
lilly coupons for cialis mba-institutes.com printable coupons for cialis
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupons cialis mha.dk cialis coupon
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
alternatives to abortion types of abortion procedures abortion by pill
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
what is partial birth abortion about abortion abortion pills over the counter
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
endep 25 and alcohol endep side effects australia endep medication australia
why should abortion be illegal process of abortion free discount coupon
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
non surgical abortion pill risks of abortion pill how late can you get an abortion pill
sirdalud 6mg sirdalud 2mg sirdalud alkohol
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
ibuprofen 600 ibuprofen rapid ibuprofen spc
cialis recenze cialis a alkohol cialis
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
deroxat effet deroxat deroxat
vermox prezzo community.vitechcorp.com vermox
aspiration abortion activeslo.com how much are abortions
cost for an abortion abortion pill information abortion pill online
potenzmittel ohne rezept http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ natur potenzmittel
duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta duphaston tablete kako se piju
abortions cost cicg-iccg.com abortion pill services
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat metoprolol succinate
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
best coupons websites free couponing websites best grocery coupon sites
pro abortion medication abortion pill cheap abortion pill clinics
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl jarabe
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
how to have an abortion pill artsricksha.com the abortion pill
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
clomid proviron pct charamin.jp clomid proviron
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
free cialis coupon 2016 ouralfreton.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
about abortion pill abortion pill clinics in md how much is the abortion pill
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
best grocery coupon sites free coupons code coupons for websites
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
free prescription cards drug coupon card coupon prescription
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
abortion laws in the us methods of abortion in early pregnancy free abortion clinics in dc
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
does naltrexone block tramadol open low dose naltrexone depression
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
naltrexone studies naltrexone generic cost order low dose naltrexone online
naltrexone 25 mg blog.aids2014.org naltrexone and pregnancy
does naltrexone work click naltrexone implant locations
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
neltraxone ldn low dose naltrexone natroxone
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes