کلاس ها

"کارگاه افسردگی یک کلمه، چند معنا"

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی

سرفصل ها:

  • افسردگی به مثابه بیماری
  • افسردگی به مثابه سبک زندگی
  • افسردگی به مثابه فرهنگ و گفتمان

کارگاه یک روزه

تاریخ: پنج شنبه 27 اردیبهشت 

ساعت: 9 صبح تا 1 ظهر

تماس برای ثبت نام: 02188109349

برگزار کننده: موسسه آفتاب مهر

جعبه S5