یادداشت ها و گفتارهای هفته

لیست فایل های صوتی یادداشت ها و گفتارهای هفته، دکتر محمدرضا سرگلزایی

جهت دانلود هر یک از فایل های زیر، روی عنوان آن فایل کلیک فرمایید

 

آینده دین


پیشنهاد کتاب ویژه‌ی تعطیلات نوروز


به‌ مناسبت زادروز پروین اعتصامی


تبریک ‌و ‌‌توضیحات روز جهانی زن


رمان ابله


آمار دروغ نمی گوید


خیرخواهی و تدبیر


درباره همجنس گرایی


استانداردهای دوگانه


تجارت توهم


درباره عقده حقارت


مدیریت اطلاعات


نگاه بالینی به فلسفه


بدترین انتخاب


رنگ ننگ نیست، نژادپرستی ننگ است


فلسفه


تئوری انتخاب


هگل، مارکس، روح تاریخ یا ماتریالیسم تاریخی؟


یونگ و فاشیسم


مشروعیت و فلسفه سیاسی


روانکاو و کشیش


حالت والدانه، حالت بالغانه


یونگ، آیین ها و نیایش ها


تنوع طلبی و تعهدات اجتماعی


آگاهی حسی


روابط زناشویی و جنسی


استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟


ساختار جامعه تکامل یافته


کوانتوم


عبور از نوستالژی


هرم نیازهای مازلو و توسعه فرهنگی


افیون توده ها یا روح یک جهان بی روح


خر برفت و خر برفت و خر برفت


خالکوبی، خودزنی، هویت


ریچارد نیکسون، الویس پریسلی، غسل تعمید


راه دشوار کمال


صبح آمده است، برخیز!


بلند آواز و میان تهی!


آنان که غلط می اندیشند


سلیقه و عقیده


زندگی، کمدی یا تراژدی؟


سه شب با مادوکس


آداپتاسیون


تا ندانی که سخن عین صواب است، مگوی


تاریخ و اسطوره


آیین نو شدن


کلیسا در برابر علم


یادداشتهای یک روانپزشک


افسانه آفرینش


مدیریت به سبک آپارتاید


شهر و روستا


آزادی و تاریخ


نقطه ای بود و سپس هیچ نبود


دروغ بزرگ و راهی که به ترکستان می رسد!


آرمانشهر و ویرانشهر


بی تفاوت باش


صداقت، دروغ، سیاست


انسان بالغ


هدیه شب یلدا


افسانه ایکاروس


آزمون استخدامی برای پیر طریقت


روشنفکر کیست؟


هانا آرنت، کارل یاسپرز و مسئوليت سیاسی


درباب احساس تنهایی


اولین پیروان


عضویت و تفکر


درسی از اردوگاه آشویتز


نقصهای فردی و مسئولیت اجتماعی


مومیایی کردن


بندبازی


فوکو، مارکس، فرهنگ، اقتصاد


شطرنج تجویز میشود

جعبه S5