نقد

فوروارد نکنید!

یکی از مشکلات فرهنگی ما "فوروارد کردن" است. نه این که از وقتی موبایل و ایمیل وارد زندگی ما شده ما فوروارد کننده شده باشیم، خیر، خیلی پیش از اینها ما فوروارد کننده بوده ایم!
منظور من از فوروارد کردن این است که گفته ای را بدون بررسی صحت و سقم آن به دیگران انتقال می دهیم و ابتدای آن هم یک کلمه "میگن...." می گذریم!
امروزه، در عصر شبکه های اجتماعی مجازی، این فرصت برای ما فراهم شده که رسانه همدیگر باشیم. اینترنت انحصار خبری غول های رسانه ای را در هم شکسته است و هر یک از ما، بسته به میزان علاقه ، مهارت و تعهدمان می توانیم در گردش جهانی اطلاعت نقش داشته باشیم . تاکید من روی کلمه "تعهد" است: ما گاهی نقش رسانه ای خودمان را دست کم می گیریم و فراموش می کنیم که با یک کلیک ما، یک خبر، یک مقاله یا یک جمله شروع به گردش در جهان می کند و این "فرصت" را می یابد که در جهان تاثیر بگذارد. این فرصت را دست کم نگیریم و به آن متعهد باشیم، ما با یک کلیک در خلق جهانی که در آن زندگی می کنیم موثریم.

هفته خوبی داشته باشید

دکتر محمدرضا سرگلزایی

 

جعبه S5