تحلیل-فیلم- کلاس

مدیریت احساسات و هیجانات برای نوجوانان

کلاس مدیریت استرس و هیجان برای نوجوانان

 • ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
 • مؤسسه آفتاب مهر – تهران، خیابان سیزدهم یوسف‌آباد – تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹

کلاس تئوری سایکودرامسایکودرام (نمایش‌درمانی)

 • ۷ و ۸ شهریور ۱۳۹۸
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

سایکومیتولوژی

سایکومیتولوژی – رد پای اساطیر در روان‌شناسی

 • ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
 • مؤسسه آفتاب مهر – تهران، خیابان سیزدهم یوسف‌آباد – تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹

اضطراب، از سبب‌شناسی تا درمان

 • ۴ و ۵ مهرماه ۱۳۹۸
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

در جستجوی معنا (سفر عرفان در ایران – اسطوره و سفر قهرمانی

 • ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸
 • مؤسسه آفتاب مهر – تهران، خیابان سیزدهم یوسف‌آباد – تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹

بحران میان‌سالی: فرصت‌ها و تهدیدها

 • ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

یونگ، اسطوره و معنای زندگی

 • ۹ و ۱۰ آبان ۱۳۹۸
 • مؤسسه آفتاب مهر – تهران، خیابان سیزدهم یوسف‌آباد – تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹

اختلال شخصیت، از سبب شناسی تا مدیریت

 • ۲۳ و۲۴ آبان ۱۳۹۸
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

روا‌ن‌شناسی عشق و ازدواج

 • ۸ و ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 • مؤسسه آفتاب مهر – تهران، خیابان سیزدهم یوسف‌آباد – تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹

سَرَک کشیدن به مغز (نوروساینس برای عموم)

 • ۱۴ آذر ۱۳۹۸
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

مشاوره و آموزش پیش از ازدواج

 • ۲۸ و ۲۹ آذر
 • مرکز مشاوره آرامینتا – تهران – بلوار پاک‌نژاد – تلفن: ۲۲۱۱۵۱۷۹ – ۸۸۶۸۷۱۲۶

 

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.