جوان-مد-مواد---دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس جوان، مد و مواد

جلسه ۱ جوان، مد و مواد(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ جوان، مد و مواد(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ جوان، مد و مواد(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۴ جوان، مد و مواد(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۵ جوان، مد و مواد(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا