روان-درمانی-و-اخلاق---دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس روان‌درمانی و اخلاق

جلسه ۱ روان‌درمانی و اخلاق(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ روان‌درمانی و اخلاق(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ روان‌درمانی و اخلاق(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا