کلاس ها

 برنامه های آموزشی دکتر سرگلزایی در بهار 1398

 
 
الف- برنامه های آموزشی در انجمن هیپنوتیزم بالینی
تهران- شیخ بهائی شمالی- تلفن 88032039 و 09123336716
 
الف-1- کلینیک آموزشی روان درمانی التقاطی
دورهٔ آموزشی مصاحبهٔ تشخیصی، چارچوب بندی و طرح درمان
دوشنبه ها از ساعت چهار و نیم تا هفت بعد از ظهر (پنج هفته)
شروع دورهٔ اوّل از دوشنبه 19 فروردین
 
الف-2- کلاس درسنامهٔ سیناپسیس کاپلان و سادوک
سه شنبه ها از ساعت سه تا هفت بعد از ظهر
شروع دوره از 20 فروردین با فصول 17 و 18 کتاب
موضوع: رفتار جنسی، هویت جنسی و اختلالات جنسی (12 ساعت)
 
الف-3- گروه درمانی با رویکرد سایکودرام (نمایش روانی)
گروه 1- دوشنبه ها از ساعت 19:30 تا ساعت 21:30 
گروه 2- سه شنبه ها از ساعت 19:30 تا ساعت 21:30
 
ب- برنامه های آموزشی در مؤسسهٔ آفتاب مهر
تهران- یوسف آباد 13- تلفن 88109349
 
ب-1- کارگاه « بازآفرینی خویشتن از طریق قصه گویی خلّاق»
گروه 1- یکشنبه ها سه و نیم تا پنج و نیم عصر
گروه 2- یکشنبه ها شش عصر تا هشت شب
شروع از هجده فروردین
 
ب-2- کلاس مهارت تصمیم گیری و حلّ مسألهٔ نقّاد و خلّاق
پنجشنبه 22 فروردین و جمعه 23 فروردین از ساعت 9 صبح تا 13 (جمعاً هشت ساعت)
 
ب-3- کارگاه تحلیل رفتار متقابل (اریک برن)
پنجشنبه و جمعه ها: 5-6-12 و 13 اردیبهشت (جمعاً 16 ساعت)
 
ب-4- درسگفتار روان شناسی تحلیلی (کارل گوستاو یونگ و نویونگی ها)
پنجشنبه و جمعه ها: 26-27 اردیبهشت، 2-3-9 و 10 خرداد (جمعهً 24 ساعت)
 
ج- سایر مؤسسات تهران:
 
ج-1- کلاس مهارت روابط بین فردی
پنجشنبه و جمعه 29 و 30 فروردین از 9 صبح تا 13
تهران- شهرک غرب- بلوار پاک نژاد- تلفن های 88687126 و 22115179
 
ج-2- گفتگو پیرامون سوگ و داغدیدگی
پنجشنبه و جمعه 19 و 20 اردیبهشت از 9 صبح تا 13
تهران- شهرک غرب- بلوار پاک نژاد- تلفن های 88687126 و 22115179
 
ج-3- دورهٔ آموزشی درمان های متافوریک (استعاره ای)
پنجشنبه و جمعه 23 و 24 خرداد، از 9 صبح تا 13
تهران- شهرک غرب- بلوار پاک نژاد- تلفن های 88687126 و 22115179
 
د- برنامه های آموزشی در شهر مشهد
 
د-1- بخش عملی کارگاه تحلیل رؤیا
سه شنبه 14 خرداد- ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر
مؤسسهٔ آستان مهر- مشهد- بلوار سجّاد- تلفن 36024048
 
د-2- درسگفتار درمان شناختی-رفتاری
سه شنبه 14 خرداد و چهارشنبه 15 خرداد- از 9 صبح تا 14
مرکز جامع آرن- مشهد- ملاصدرا- تلفن 38463653 تا 38463655
 
د-3- درسگفتار اصول و چالش های روان درمانی
پنجشنبه 16 خرداد و جمعه 17 خرداد- از 9 صبح تا 14
مرکز جامع آرن- مشهد- ملاصدرا- تلفن 38463653 تا 38463655
 

جعبه S5