در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

سلام مومن سلام

سلام مؤمن سلام ! بسیار می اندیشد، اما می پذیرد که زندگی بزرگتر از ان است که در قالب اندیشه او جای گیرد! دیگران ، زندگی را چنان قطعه قطعه و کوچک می کنند که بتوانند ان را در قالب اندیشه خود جای ده   عنوان: سلام مومن سلام نویسنده: محمدرضا... ادامه متن

پیشنهاد کتاب

روان‌شناسی زبان

روان‌شناسی زبان نویسنده: جین اچسون Aichison, J مترجم: دکتر عبدالخلیل حاجتی ناشر: انتشارات امیرکبیر – 1364 پژوهش‌های زیست‌شناسان تکاملی نشان می‌دهد که انسان و پسر‌عموهای زیستی‌اش حدود 1.5‌میلیون‌سال پیش از نیای مشترک‌شان منشعب‌ شده‌اند... ادامه متن

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.