در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

کتاب کوزه‌ای از آب بحر

کتاب کوزه‌ای از آب بحر گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای؟ مثنوی مولانا جلال الدین بلخی از دو دیدگاه قابل تامل است یکی از جنبه استفاده از قصه و استعاره برای انتقال پیام و دیگری از جنبه نگرش مولانا به جهان و انسان. جنبه نخست... بیشتر بدانید

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.