در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

سلام مومن سلام

سلام مؤمن سلام ! بسیار می اندیشد، اما می پذیرد که زندگی بزرگتر از ان است که در قالب اندیشه او جای گیرد! دیگران ، زندگی را چنان قطعه قطعه و کوچک می کنند که بتوانند ان را در قالب اندیشه خود جای ده   عنوان: سلام مومن سلام نویسنده: محمدرضا... ادامه متن

پیشنهاد کتاب

جنون قدرت و قدرت نامشروع

نام کتاب: جنون قدرت و قدرت نامشروع (در‌باب «فاشیسم»، «توتالیتاریسم» و «کاپیتالیسم») نویسنده: محمدرضا سرگلزایی ناشر: قطره . ممکن است واژه‌هایی چون «فاشیسم»، «توتالیتاریسم» و «کاپیتالیسم» برای فارسی‌زبانان بیگانه و غریبه به‌نظر برسند ولی خوان... ادامه متن

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.