در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع

کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب «فاشیسم»، «توتالیتاریسم» و «کاپیتالیسم» ممکن است واژه هایی چون «فاشیسم»، «توتالیتاریسم» و «کاپیتالیسم» برای فارسی زبانان بیگانه و غریبه بنظر برسند ولی خواندن این کتاب به خواننده ی ایرانی نشان می دهد که س... بیشتر بدانید

پیشنهاد کتاب

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا