در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

کتاب جزیره مجنون

چرت می زدم در صف گوشت کوپنی روزی که تو را در «تابوت توبه» ارشاد می‌کردند! کارت‌های صد آفرینم را می‌شمردم وقتی تو جریمه‌ی خواب‌های کودکانه مرا می‌پرداختی! نیستی که ببینی تمام کوپن‌هایم را در جویِ آب خیابان انقلاب ریخته‌ام و پشت کارت‌های صد آ... بیشتر بدانید

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.