در این بخش به معرفی آثار و کتاب‌های دکتر محمدرضا سرگلزایی و همچنین کتاب‌های پشنهادی می‌پردازیم.

معرفی کتاب‌ها و آثار دکتر سرگلزایی

کتاب اعتیاد از سبب‌شناسی تا درمان

کتاب اعتیاد از سبب‌شناسی تا درمان باید پذیرفت که همه‌ی مسائل زندگی راه‌حل‌های مسالمت آمیز ندارند، گاهی چاره‌ای جز راه‌حل های قاطع نیست. همان‌طور که در طب گاهی مجبور به قطع عضو هستیم، تغییرات روان‌شناختی نیز گاهی منوط به تصمیماتی هستند که مم... بیشتر بدانید

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.