چالش-های-روان-درمانگری-دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس چالش‌های روان‌درمانگری

جلسه ۱ چالش‌های روان‌درمانگری(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ چالش‌های روان‌درمانگری(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا