کلاس افسردگی و اضطراب – دکتر محمدرضا سرگلزایی

افسردگی-و-اضطراب---دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس افسردگی و اضطراب

جلسه ۱ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۴ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۵ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۶ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۷ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۸ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۹ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.