افسردگی-و-اضطراب---دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس افسردگی و اضطراب

جلسه ۱ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۴ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۵ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۶ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۷ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۸ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۹ افسردگی و اضطراب(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا