کلاس زوج درمانی – دکتر محمدرضا سرگلزایی

couple-therapy

فایل‌های صوتی کلاس زوج‌درمانی

جلسه ۱ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۴ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۵ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۶ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۷ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۸ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۹ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۰ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۱ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۲ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۳ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۴ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۵ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۶ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۱۷ زوج‌درمانی(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.