فایل های صوتی

لیست تحلیل فیلم ها، دکتر محمدرضا سرگلزایی

جهت دانلود هر یک از فایل های زیر، روی عنوان آن فایل کلیک فرمایید

 

تحلیل فیلم جوانی


تحلیل فیلم آینه


تحلیل فیلم دیگران


تحلیل فیلم درخشش ابدی


تحلیل فیلم تهران انار ندارد


تحلیل فیلم پرسونا


تحلیل فیلم استیگماتا


تحلیل فیلم Good Will Hunting


تحلیل فیلم کد داوینچی


تحلیل فیلم تعادل


تحلیل فیلم زیبایی جانبی

 

جعبه S5