تن‌آرامی

«اصواتی برای ریلکسیشن و مدی‌تیشن»

ریلکسیشن یا «تن‌آرامی» تکنیکی است که از طریق پایین آوردن تنش عضلات ارادی و مدیریت ریتم و عمق تنفّس تون سمپاتیک بدن را کاهش می‌دهد و در درمان حالات اضطرابی و مشکلات روان‌تنی کمک‌کننده است. مدی‌تیشن یا «حضور» تکنیکی است که از طریق تمرکز بر محرّک‌های مشخّص، تمرکز ذهن را بر این‌جا و اکنون افزایش می‌دهد و مدیریت بخش‌های عالی مغز (کورتکس پره‌فرونتال) را بر بخش‌های هیجانی و ابتدایی مغز تقویت می‌کند. (توجه کنید به‌دلیل اختلا‌ل‌های مکرر اینترنت ممکن است اصوات گاهی با تاخیر بارگذاری شوند لطفا کمی صبوری کنید.)

رعد و برق

رعد و برق

باد

باد

جنگل

جنگل

برگها

برگ ها

آب

آب

آتش

آتش

جریان آب

جریان آب

دریا کنار

دریا کنار

قطار

قطار

پنکه

پنکه

نویز سفید

نویز سفید

نویز صورتی

نویز صورتی

نویز قهوه ای

نویز قهوه ای

شب تابستانی

شب تابستانی

کافه

کافهساخته شده توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا