التیام-خود-و-کاهش-رنج---دکتر-سرگلزایی

فایل‌های صوتی کلاس التیام خود و کاهش رنج

جلسه ۱ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۲ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۳ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۴ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۵ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۶ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

جلسه ۷ التیام خود و کاهش رنج(دکتر محمدرضا سرگلزایی)دانلود

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود. طراحی، اجرا و پشتیبانی توسط  آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا