من در چهارم آبانماه ۱۳۴۹ در زابل(سیستان) متولد شدم. کودکی را در جنوب خراسان (بیرجند و قاین) و نوجوانی را در مشهد گذراندم.
از آنجا که ۹ ساله بودم که انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، بخش عمده کتاب هایی که در کودکی می خواندم(همچون داستان های “صمد بهرنگی” و “محمود حکیمی”) و نیز مطالعات دوران نوجوانی ام (آثار اینیاتسیو سیلونه ایتالیایی و کتاب های دکتر شریعتی) مرا به سمت “آرمان گرایی سیاسی” کشاند. اما نسل ما این شانس را داشت که دوران پر تحولی را شاهد باشد و بارها باورهایش به چالش کشیده شوند.
بسیاری از “خوب ها”، “بد” شدند و بسیاری از “بدها” خوب! و نام خیابان ها بارها عوض شدند!
نسل ما “شاهد” جنگ بود. بسیاری از دوستان و همکلاسانم در جبهه جنگ جان باختند. تشییع جنازه دوستان، مرا در جوانی با مفهوم “مرگ” درگیر ساخت.
همزمان با پایان جنگ هشت ساله در پاییز ۱۳۶۷ وارد دانشکده پزشکی زاهدان شدم و از سال ۱۳۷۴ به طبابت مشغول شدم. در تمام دوران دانشجویی، علاوه بر درس طب به مطالعات فرهنگی(تاریخ، علوم دینی، علوم سیاسی) و فعالیت های اجتماعی مشغول بودم و اولین کتابم(معمای زمان) را در باب نسبیت زمان انشتین و سهم آن در فهم متون دینی در ۱۹ سالگی نوشتم که در سال ۱۳۷۲ چاپ شد.
ورود به قلمروی روانپزشکی را با خواندن آثار “کارل گوستاو یونگ” روانپزشک صاحب سبک سوئیسی شروع کردم. در پاییز ۱۳۷۶ تخصص روانپزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز کردم و در سال ۱۳۷۹ بورد تخصصی روانپزشکی را گذراندم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم.
ورود به قلمروی روانپزشکی باعث شد چالش هایی که “دوران گذار اجتماعی سیاسی” در من ایجاد کرده بود عمیق تر شوند. عرصه روانپزشکی و به خصوص گرایش روانکاوی (که مورد علاقه من واقع شد)، اساسی ترین مفاهیم ذهن انسان را به چالش می کشد. کمتر کسی است که وارد این حیطه شود و “نظام باورهایش” دستخوش دگرگونی نگردد.
خوانندگانی که سیر آثارم را مرور می کنند از تفاوت نگرش ها و ادبیات آثاری همچون “سلام مؤمن، سلام”، “هزار و یک شب میان خواب و بیداری”، “کوزه ای از آب بحر” با نسل بعدی آثارم از جمله “شخصیت سالم”، “آزاده زندگی کنیم” و “حرف هایی برای امروزی ها” دچار تعجب می شوند. در نسل قبلی آثارم به دنبال ارائه تعریفی فردی از سلامت روان بودم که ثقل آن بر دوش “معنویت” بود، در حالی که در نسل جدید آثارم به دنبال تعریفی اجتماعی از سلامت روان هستم که ثقل آن بر دوش “عقلانیت” است.
تحولات اجتماعی سال های اخیر و تجارب شخصی خودم باعث شدند به این نتیجه برسم که جامعه ما بیشتر نیازمند دیدگاه عقل محور و اخلاق شهروندی است تا دیدگاه نقد گریز معنوی و اخلاق صوفیانه. برداشت صوفیانه از مذهب که ریشه در تاریخ ملت ایران دارد در شرایط کنونی بیش از آن که برای ما مفید باشد برایمان هزینه ساز است.
من شخصا کشش عاطفی بیشتری نسبت به دیدگاه های عارفانه دارم، اما تجزیه و تحلیل آمارها و اطلاعات مرا به آن واداشته که پا بر “نوستالژی” عمیقم بگذارم و محتوا و گفتمان آثارم را تغییر دهم: گاهی راه درست، راه دشوار است!

MEDICAL EDUCATION:
۱۹۸۸- ۱۹۹۵ : Doctor of medicine degree from Zahedan University of Medical Sciences
PSYCHIATRIC TRAINING
۱۹۹۷ – ۲۰۰۰ : Psychiatric residency training in Mashad University of Medical Sciences

Employment / APPOINTMENTS

۲۰۱۴- Now: Therapist and Educator, Alcoholism Clinic, Iranian Center For Addiction Studies (INCAS), Tehran, Iran
۲۰۰۱- Now: Lecturer in Psychotherapy, Iranian Scientific Society of Clinical Hypnosis (ISSCH), Tehran, Iran

۲۰۰۰ – ۲۰۰۳ : Assistant Professor, Department of Psychiatry, Mashad University of Medical Sciences, Iran.
۱۹۹۷ – ۲۰۰۰ : Senior Specialist , Addition clinic ( Multi – disciplinary approach) , Welfare Organization, Mashad , Iran.
۱۹۹۷- ۲۰۰۰: Resident of Psychiatry , Psychiatry Researcher , Shafa Psychiatry Hospital , Mashad, Iran
۱۹۹۵-۱۹۹۷ : General Practitioner / Medical Researcher , BOO-ALI Hospital, Zahedan , Iran
۱۹۹۳-۱۹۹۵ : Medical Intern / medical researcher : Khatam-Al-Anbia General Hospital , Zahedan , Iran

PUBLICATIONS
BOOKS :
۱. Sargolzaee M.R (1993) : The Mystery of Time , Sepah Publication .
۲. Sargolzaee M.R and Keikhaee N. (1994) : MCQ( Multiple Choice Questions ) of Pediatrics. (translation)
۳. Sargolzaee M.R and Zohravi T. (1999): Psychiatric Drugs, Gol-Aftab Publication, (translation)
۴. Sargolzaee M.R (2000): When You Must Go To A Psychiatrist, Mashad University Press.
۵. Sargolzaee M.R (2000): The Successful Management of Substance Dependence , Mashad University Press. (Winner of the President ’s prize)
۶.Sargolzaee M.R and Azarpazhooh H (2002): OCD, Ferdowsi University Press, (translation)
۷.Sargolzaee M.R (2002): THE WAY (psychotherapy of addiction) , Welfare Organization Publications
۸- Sargolzaee M R(2003) : I don’t want This (about problem solving), Marandiz Publication
۹- Sargolzaee M R(2003) , Life, thinking, and no more (about critical Thinking), Marandiz Publication
۱۰-Sargolzaee M R(2003) , The Love Stories (about the romantic relationship and rationality), Marandiz Publication
۱۱- Sargolzaee M R(2003), The letters to the Sky (about spirituality), Marandiz Publication
۱۲- Sargolzaee M R(2003), 10 questions, no answers (about philosophy), Marandiz Publication
۱۳- Sargolzaee M R(2005), Healthy Personality, Qatre Publication
۱۴-Sargolzaee M R(2005), Addiction, causality and treatment,, Qatre Publication
۱۵- Sargolzaee M R(2005), the note book of a psychiatrist,, Qatre Publication
۱۶- Sargolzaee M R(2003), the Life lessons from Mathnavi of Mevlana , Marandiz Publication
۱۷- Sargolzaee M R(2003), 1001 nights between sleep and awakening ( about mystical experience) , Marandiz Publication
۱۸-Sargolzaee M (2003)R, 1,2,3 move! (about life skills), Marandiz Publication
۱۹- Sargolzaee M R(2011) , Life and Freedom, Fariwar Publication
۲۰-Sargolzaee M R(2012) , for the people of today (about community psychology of Iranian people), Bahaare-sabz Publication
۲۱- Sargolzaee M R (2014) , Human-Philosophy-Mysticism, Bahaare-Sabz Publication,
۲۲- sargolzaee M R (2015) , Life Skills for Adolescents, bahaare-Sabz Publication

PAPERS :
۱.Sargolzaee, M.R. , Keikhaee N., Sargolzaee S. (1995) : HBV Contaminatoin in the Dentistry Instruments , the Journal of Students & Research , Shiraz University of Medical Sciences , 9(3) , 22-26
۲. Sargolzaee , M.R.(1993) : Abdominal Masses in the Children, Iranian Congress of Pediatric New Findings, Yazd University of Medical Sciences , Abstract book
۳. Sargolzaee, M.R. & Keikhaee N. (1994): the Study of the Sensitivity of the Microorganisms in the Urine Ccultures, Iranian Congress of Microbiology , Yazd University of Medical Sciences , Abstract book
۴. Abdollahian E., Sargolzaee M.R. and Ekhteraee M.(1998) : the Approach to a Patient with Conversion Symptoms , NAVID Journal , Mashad University of Medical Sciences , 14 , 15-19
۵. Sargolzaee , M.R . And Salimi M. (1998) ; the Study of the Administration of Psychotropic Drugs by the General Practitioners of Khorasan , the Iranian Congress of Psychopharmacology, Isfahan University of Medical Sciences , Abstract book
۶. Sargolzaee , M.R .(1999) : the Pathophysiology of Addiction, the Congress of the Treatment of Aaddiction , Birjand University of Medical Sciences , Abstract book
۷. Sargolzaee , M.R. & Keikhaee N. (1999): Dysmenorrhea and Sport in Woman , Journal of Yasuj University of Medical Sciences, 12 (3) , 52 – 56
۸. Sargolzaee , M.R.(1999): the Brief Psychotherapies for Substance Dependence , the Congress of Health Sterategies for Addiction , Zahedan University of Medical sciences , Abstract book
۹. Sargolzaee , M.R. (2000) : Stress and Dymenorrhea , 6th World Congress on “ Innovations in Psychiatry – 2000 ” , London University, Abstract book
۱۰. Abdollahian E and Sargolzaee , M.R. (2000) : the prevalence of depression and the effect of Psychosocial factors in the students , 6th World Congress on “ ( Innovations in Psychiatry-2000 ) ”, London University, abstract book
۱۱. Sargolzaee , M.R. (2000) : Sexual dysfunction after opioid withdrawal , Navid Journal , Mashad University of Medical sciences , 19, 25 – 27
۱۲. Sargolzaee , M.R. (2000): psychotherapy and prosody , 2nd Iranian congress of music Therapy , Tehran University of medical sciences , abstract book
۱۳. Sargolzaee , M.R., Abdollahian E and Erfanian A. (2000) : the study of Dynamics of the children of opioid-dependent parents based on CAT , 4th Iranian seminar on children and adolescents mental Health , Zanjan university of medical sciences , Abstract Book
۱۴. Abdollahian E . and Sargolzaee M.R. (2000) : the correlation between positive waves in EEG and psychiatric disorders in the children and Adolescents , Journal of Mashad university of Medical sciences , 67,89-94
۱۵. Abdollahian E. , Nozadi Gh. and Sargolzaee M.R. (2000) : the economic burden of Depressive Disorders , the Journal of psychiatry and clinical psychology (Andishe – va – Raftar) , 6(1): 20 – 25
۱۶. Sargolzaee M.R. and Fayyazi M.R. (2000) : Psychotherapy and the Economy of the Treatment , the Journal of Health (Reza Behzistan ), 17 , 30 – 35
۱۷. Sargolzaee M.R. (2000) : the Motivation for substance abuse , the Iranian congress of socio-Cultural causes of Addiction , Tehran culture office , Abstract book
۱۸. Sargolzaee , M.R. and Moharreri F (2000) : Detoxification , the Journal of Khorasan social security Organization , 3, 16-19
۱۹. Behdani , F. , Sargolzaee M.R. and Ghorbani E (2000) : the correlation between life style and Depression and Anxiety in the students , the journal of Sabzewar school of medicine , 2, 27 – 38
۲۰. Sargolzaee M.R. , Karimi Sh. and Fayyazi M.R. (2000) : the efficacy of calcium-D tablets on the reduction of the symptoms of withdrawal of opioids , the journal of Sabzewar school of medicine ,4 , 9 – 14
۲۱. Sargolzaee , M.R. , Moharreri F. , Arshadi H.R. etal (2001): Depression and Sexual Dusfunction in the Infertile, Medical journal of reproduction and infertility , 8(2) ,46-52
۲۲. Sargolzaee ,M.R. ,Fayyazi M.R., Aghaee M. etal (2001): the study of the attitudes and level of information of non – psychiatrist physicians about psychiatry , the international congress of new commitments for psychiatrists ,WPA, Madrid ,abstract book
۲۳.Sargolzaee, M.R. , Behdani F.,Ghorbani E. (2001) : the study of Correlation between time spent in Religious Activities and Depression , Anxiety and Substance Abuse in the students , the International Congress of new commitments for psychiatrists , WPA , Madrid , abstract book
۲۴. Sargolzaee M.R. and Zohravi T.(2001) : Study of Sensitivity , Specifily and effectivity of morphine check Kits for diagnosis of Narcotic use , Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran , 23, 19 – 28
۲۵. Toofani H. and Sargolzaee M.R. (2001) : Clozapine and Neuroleptic Malignant Syndrome , Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences , 44 (73) , 137 – 140
۲۶. Sargolzaee M.R. (2002) : Neurolinguistic programming in the treatment of phobia , Iranian congress of psychiatric new findings , Tehran university of medical sciences , abstract book
۲۷. Sargolzaee M.R. (2002) : Nutritional habits in Iranian opioid dependents , Eating disorders conference 2002 , Austira , Abstract book .
۲۸. Social Welfare Fall 2003; 3(9):294-283. the case study of narcotic drugs abuse abundance and its relationship to mashhad medical student’s personal and family condition, Sargolzaee M.R., Balali M., Azad R., Ardekani M.R., Samari A.A.
۲۹. Sargolzaei, MR. Samari, AA. Keykhany, AA (2003) Neuro-cognitive behavioral therapy in test anxiety control, Journal of mental health, fifth issue, in spring and summer (1382) Number seventeenth and eighteenth,Pp.42 -34.
۳۰. Stereological Volumetry of Cerebral Hemispheres and Lateral Ventricles Using MRI in Schizophrenia Subtypes, H Haghir, M R Sargolzaee, J Jalal Shokouhi, M T Shakeri, Iranian Journal of Radiology 2004; 2(1-2):34-41
۳۱. Relationship between marital satisfaction during Pregnancy and Postpartum Depression (PPD). F. Kiani, T. Khadivzadeh, M. R. Sargolzaee, H. Behnam, Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2010;13(5): 37-44.
۳۲. Lipid profile comparison between opium addicts and non-addicts. S. S. Fatemi, M. Hasanzadeh, A. Arghami, M. R. Sargolzaee, Journal of Tehran University Heart Center 2008;3(3): 169-172.
۳۳. Gender dimorphism in the DAT1-67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;1144(): 142-145.
۳۴. Gender dimorphism in the DAT1 – 67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;1144(1): 142-145.
۳۵. Association between interleukin-10 promoter polymorphisms and schizophrenia in Iranian population. Z. Sabouri, S. N. Bajestan, H. Takashima, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, R. Farid, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, Journal of Neuroimmunology 2006;178(): 182-182.
۳۶. Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification. E. Abdollahian, A. Javanbakht, K. Javidi, A. A. Samari, M. Shakiba, M. R. Sargolzaee, American Journal on Addictions 2006;15(1): 100-104.
۳۷. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2006;141B(4): 383-386.
۳۸. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics 2006;141(4): 383-386.
۳۹. Association of AKTI haplotypes with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, M. Nakamura, M. R. Keikhaee, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, A. Sano, M. Osame, Journal of the Neurological Sciences 2005;238(): S339-S339.
۴۰. Association analysis of the dopamine transporter (DAT1)-67A/T polymorphism in bipolar disorder. M. R. Keikhaee, F. Fadai, M. R. Sargolzaee, A. Javanbakht, H. Najmabadi, M. Ohadi, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2005;135B(1): 47-49.
۴۱. Clinical subtypes of OCD and importance of early detection of psychotic pseudo-OCD. M. R. Sargolzaee, Schizophrenia Research 2004;70(1): 114-114.
۴۲. Effects of desmopressin (DDAVP) on memory impairment following electroconvulsive therapy. M. R. Sargolzaee, E. Abdollahian, M. Hajzade, M. D. Mohebbi, International Journal of Psychophysiology 2004;54(1-2): 112-112.
۴۳. The comparison of the efficacy of citrus fragrance and fluoxetine in the treatment of major depressive disorder. M. R. Sargolzaee, A. A. Samari, M. R. F. Bordbar, International Journal of Psychophysiology 2004;54(1-2): 111-112.
۴۴. Effects of desmopressin (DDAVP) on memory impairment following electroconvulsive therapy (ECT). E. Abdollahian, M. R. Sargolzaee, M. Hajzade, M. D. Mohebbi, A. Javanbakht, Acta Neuropsychiatrica 2004;16(3): 130-137.
۴۵. Gender dimorphism in the DAT1-67 T-allele homozygosity and predisposition to bipolar disorder. M. Ohadi, M. R. Keikhaee, A. Javanbakht, M. R. Sargolzaee, M. Robabeh, H. Najmabadi, Brain Research 2007;(1144): 142-145.
۴۶. Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, A. H. Sabouri, M. Nakamura, H. Takashima, M. R. Keikhaee, F. Behdani, M. R. Fayyazi, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, E. Khayami, S. Haghighi, S. B. Hashemi, N. Eiraku, H. Tufani, H. Najmabadi, K. Arimura, A. Sano, M. Osame, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2006;4(141B): 383-386.
۴۷. Association analysis of the dopamine transporter (DAT1)-67A/T polymorphism in bipolar disorder. M. R. Keikhaee, F. Fadai, M. R. Sargolzaee, A. Javanbakht, H. Najmabadi, M. Ohadi, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 2005;1(135B): 47-49.
۴۸. Association of AKTI haplotypes with the risk of schizophrenia in Iranian population. S. N. Bajestan, M. Nakamura, M. R. Keikhaee, M. R. Sargolzaee, M. N. Bajestan, Z. Sabouri, A. Sano, M. Osame, Journal of the Neurological Sciences 2005;(238): S339-S339.

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.