مقاله‌ها

ذهن زبان‌مند و کهن‌الگوها

ذهن‌ زبان‌مند و کهن‌‌الگوها پژوهش‌های زیست‌شناسان تکاملی نشان می‌دهد که انسان و پسر عموهای زیستی‌اش حدود 1.5 میلیون سال پیش، از نیای مشترک‌شان منشعب شده‌اند. مزیت رقابتی پریمات‌های (میمون ریخت‌های) اخیر نسبت به نیای مشترک‌شان از طریق مکانیزم «انتخاب طبیعی» منجر به انقرا... ادامه متن

کتاب

روان‌شناسی زبان

روان‌شناسی زبان نویسنده: جین اچسون Aichison, J مترجم: دکتر عبدالخلیل حاجتی ناشر: انتشارات امیرکبیر – 1364 پژوهش‌های زیست‌شناسان تکاملی نشان می‌دهد که انسان و پسر‌عموهای زیستی‌اش حدود 1.5‌میلیون‌سال پیش از نیای مشترک‌شان منشعب‌ شده‌اند. مزیت رقابتی پریمات‌های (میمو... ادامه متن

کليه حقوق وبگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)) منتشر می‌شود.